SELECTED
JURIDICE

MEMBERSHIP
JURIDICE
Av. Irena Anca TUDORIE    Av. Ilinca ȘTEFĂNESCU-GOANGĂ    Av. Silviu STOICA    Av. Bogdan STOICA    Av. Ernest-Virgil POPOVICI    Av. Cristian POPESCU    Av. Florian NIȚU    Av. Vlad NEACȘU    Av. Ciprian DONȚU    Av. Valentin CREAȚA    Av. Alexandru AMBROZIE    Av. Luminița DĂNILĂ    Av. Ovidiu GORAN    Exec. jud. Silviu OANĂ    Av. dr. Adriana ALMĂȘAN    Av. dr. Doru TRĂILĂ    Av. Alexandru MOISE    Av. Eugen CHIVU    Av. Tiberiu CSAKI    Av. Magdalena GHIOCA    Av. Laura BELECA    Victor BELECA    Av. Cristian Paul LOSPA    Exec. jud. dr. Adrian Constantin STOICA    Jud. dr. Evelina OPRINA    Jud. Ana-Maria PUIU    Jud. dr. Mirela STANCU    Jud. Liviu UNGUR    Av. Elena Simona SPĂTARU    Av. Nicoleta Cristina ȘERBĂNOIU    Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ    Av. dr. Radu Răzvan POPESCU    Av. Andreea SZABO    Av. dr. Raul-Felix HODOȘ    Av. Ovidiu George MIHEȚ    Av. dr. Mihai OLARIU    Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL    Av. drd. Vladimir DIACONIȚĂ    Av. Andreea Ramona GHEORGHIU    Av. Alina MOLDOVAN    Av. dr. Carmen NENU    Av. Alin POSTELNICESCU    Drd. Mădălina IORDACHE    Drd. Georgina BODORONCEA    Liliana IOSIF    Răzvan-Horaţiu RADU    Catrinel BRUMAR    Dr. Iulia MOTOC    Dr. Camelia TOADER    Av. Alexandra NANIA    Av. dr. Norel NEAGU    Jud. Manuela GUȚU    Av. Emma PERȘU    Av. dr. Gabriel ULUITU    Av. dr. Magda VOLONCIU    Av. dr. Brândușa VARTOLOMEI    Prof. univ. dr. Ion Traian ȘTEFĂNESCU    Av. Adriana RADU    Jud. Amelia FARMATHY    Av. Laurențiu PETRE

UNBR. Ordinea de zi a Comisiei Permanente – 29 și 30 ianuarie 2016

29 ianuarie 2016 | JURIDICE.ro
818 citiri
Print Friendly
 

Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității joi, 28 ianuarie 2016, ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a UNBR convocată pentru zilele de vineri, 29 ianuarie 2016, orele 14:00–19:00 și sâmbătă, 30 ianuarie 2016, orele 09:00–13:00 la București, prin Decizia nr. 001-DP-2016 din 18 ianuarie 2016 a Președintelui UNBR av. dr. Gheorghe Florea.

Ordinea de zi cuprinde următoarele puncte:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 11-12 decembrie 2015.

2. Priorități ale profesiei de avocat în anul 2016 în realizarea politicilor publice privind reforma sistemului judiciar și integritatea funcționării mediului de afaceri.

3. Întâlnire de lucru între membrii Comisiei Permanente a UNBR și membrii Consiliului UNBR din Baroul București și Baroul Ilfov. Proiect (gestionarea litigiilor privind interpretarea și aplicarea legii privind profesia de avocat; gestionarea jurisdicției profesionale la nivelul Consiliului UNBR; proiectul de desfășurare a activității membrilor Consiliului UNBR între ședințele Consiliului, prin conlucrare în colective de lucru, cu fiecare dintre departamentele Comisiei Permanente a UNBR; gestionarea comunicării publice privind profesia de avocat; sprijinirea activității INPPA).

4. Pregătirea profesională inițială în profesia de avocat. Realități și perspective. Conlucrarea dintre  Barouri și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Măsuri organizatorice privind desfășurarea activității Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Actualizarea  compunerii  Corpului de lectori ai INPPA. Proiect (cu participarea, în calitate de invitați, a membrilor Consiliului de conducere al INPPA, care nu sunt membri ai Comisiei Permanente).

5. Punerea în aplicare a măsurilor stabilite de Consiliul UNBR privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (informare prezentată de Președintele CAA).

6. Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului avocaților – martie 2016 (organizarea Congreselor avocaților cu tema – Proiect; modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat în raport cu evoluția legislației; stadiul proiectului privind legitimațiile de avocat; proiectul de desfășurare a activității Consiliului UNBR între ședințele acestuia în grupuri de lucru, în sistem informatizat; proiect de realizare a unui ghid de bune practici privind activitatea de asistență judiciară; stadiul realizării proiectului privind Carta albă a profesiei de avocat sub aspectul apărării apărării, a evitării conflictelor de interese; conlucrarea cu alte profesii juridice în realizarea activităților profesionale; Conlucrarea dintre barouri, Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a UNBR și INPPA în realizarea activităților de perfecționare a pregătirii profesionale a avocaților, la nivelul barourilor de pe raza aceleiași curți de apel sau de pe raza unor curți de apel limitrofe – Proiect;  Fiscalizarea profesiei-realități, perspective; Centrul de studii și cercetări privind profesia de avocat – Proiect; Avocatura în România. Perspective 2025-2030. Raportul Grupului de lucru consultativ al Consiliului UNBR – cei mai tineri consilieri ai consiliilor barourilor; etc).  Desemnarea Comisiei de lucru a Comisiei Permanente care va pregăti Congresul avocaților 2016.

7. Inițierea și pregătirea unei consfătuiri de lucru la nivel național a coordonatorilor activităților de asistență judiciară de la nivelul barourilor. Proiect.

8. Proiect de modificare a organigramei UNBR (politici de personal, modificări ale statului de funcțiuni). Valorificarea spațiilor proprietatea UNBR din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3 (informare a Serviciului administrativ).

9. Programe cu finanțare europeană privind dezvoltarea profesiei de avocat. Priorități.

10. Informare privind finalizarea stagiului de adaptare pentru acordarea consultantei  juridice în drept românesc. Raportul Comisiei de lucru a Comisiei Permanente.

11. Raport final de evaluare a desfășurării Proiectului de colaborare interprofesională dintre judecători și avocați privind aplicarea Avizului nr. (2013) 16 în relațiile dintre judecătorii și avocații români, 2014–2015. „Carta interprofesională între judecători, procurori și avocați”- lucrare amânată de la ședința anterioară a Comisiei Permanente.

12. Lucrări curente.

13. Diverse.


CONFERINȚE JURIDICE PROGRAMATE


Probleme dificile de drept comercial | 22 septembrie 2016
CONFERINȚA STANCIU CĂRPENARU

Probleme dificile de drept civil | 21 octombrie 2016
CONFERINȚA VALERIU STOICA

Probleme dificile de dreptul internetului | 25 noiembrie 2016
Prima ediție!

Probleme dificile de drept fiscal și procedură fiscală | 27 ianuarie 2017
CONFERINȚA RADU BUFAN

Cuvinte cheie: , , ,

Lasă un răspuns

Return to Top ▲Return to Top ▲