JURIDICE
Cariere
VOINEA & ASSOCIATES recrutează avocați    Biroul NNDKP din Cluj-Napoca recrutează avocat    SCHOENHERR & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv    STRABAG recrutează avocat definitiv    AEQUITAS recrutează consilier juridic şi secretar notarial    DBO recrutează avocaţi    GRECU & LAWYERS recrutează avocaţi    CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv    VASS LAWYERS recrutează avocați    REFF & ASSOCIATES is recruiting Experienced Lawyer | Banking & Finance    LEAUA & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari    DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi    CASA PARIURILOR recrutează consilier juridic
JURIDICE
Dezbateri
Pe cale de dispariție (chiar și pe persoană fizică): plățile în numerar | Invitați: Lucian Bercea, Matei Dimoftache, Alexandra Ovedenie, Daniel Udrescu. Moderator: Bogdan Dumitrache | Luni, 20 aprilie, ora 20:00, CCIR Business Center, et. 8, Sala Ninel Chiriacescu

Competenta de solutionare a contestatiilor la executare, in prima instanta si in caile de atac – Solutia

6 februarie 2007 | Alina Matei
8.089 citiri
Print Friendly
 
JURIDICEDezbateri juridice | Free@JURIDICE.ro
Club* membrii Clubului au acces la transcrierea dezbaterilor (peste 2.000 de pagini, pana acum)

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. XV
din 5 februarie 2007

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 764/12.11.2007

Dosar nr. 46/2006

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 400 si 402 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la stabilirea competentei de solutionare a contestatiilor la executare, in prima instanta si in caile de atac, avand ca obiect hotarari judecatoresti pronuntate in litigii comerciale, precum si in alte titluri de natura comerciala.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 87 de judecatori din totalul de 116 in functie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, cerand sa se decida in sensul ca judecatoria este competenta sa judece in prima instanta contestatia formulata impotriva executarii silite propriu-zise sau care vizeaza lamurirea intelesului, intinderii ori aplicarii titlului executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, iar calea de atac impotriva hotararii pronuntate in cazul unei astfel de contestatii este recursul, care se judeca la sectia civila a tribunalului.

Referindu-se, totodata, la contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu ce consta intr-o hotarare judecatoreasca in materie comerciala sau in alt titlu comercial, emis de un organ jurisdictional, a sustinut ca solutionarea acestei contestatii este de competenta instantei comerciale sau a organului jurisdictional care a pronuntat hotararea ce se executa, calea de atac fiind, in cazul cand obiectul litigiului nu depaseste un miliard de lei inclusiv, recursul care se judeca de tribunalul comercial sau de sectia comerciala a tribunalului, iar daca obiectul litigiului este mai mare de un miliard de lei, apelul ce se judeca de sectia comerciala a curtii de apel si, respectiv, recursul de competenta sectiei comerciale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

SECTIILE UNITE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

In aplicarea dispozitiilor art. 400 si 402 din Codul de procedura civila, referitoare la contestatia la executare, instantele judecatoresti nu au un punct de vedere unitar, adoptand solutii diferite cu privire la competenta de solutionare a acestei cai de atac atunci cand ea este indreptata impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in litigii comerciale sau a altor titluri executorii in materie comerciala.

Astfel, unele instante, considerand executarea silita ca fiind cea de a doua faza a procesului, au apreciat ca, din moment ce raportul juridic dedus judecatii are caracter comercial, iar nu civil, executarea silita va avea aceeasi natura comerciala.

S-a relevat, in acest sens, ca atat timp cat in cadrul executarii silite se urmareste realizarea efectiva a dreptului pretins, se impune ca toate cererile din aceasta faza sa fie judecate tot de instanta comerciala, ca si in etapa anterioara, a judecatii in prima instanta si in cai de atac.

S-a motivat ca, chiar daca s-ar accepta ca in cazul contestatiei la executare ar fi de solutionat numai chestiuni procedurale, instanta civila nu ar putea fi considerata abilitata sa le solutioneze, facandu-se abstractie de natura conflictului ivit in raporturile dintre parti, astfel ca se impune ca natura creantei ce face obiectul executarii silite sa determine instanta, respectiv sectia specializata competenta, sa judece si intr-o asemenea cale de atac.

Alte instante, dimpotriva, au considerat ca in cazul in care contestatia vizeaza executarea propriu-zisa sau este indreptata impotriva unui titlu executoriu ce nu provine de la un organ de jurisdictie, o atare contestatie trebuie solutionata de instanta de executare, asa cum se prevede in art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta de executare fiind, in conformitate cu art. 373 alin. 2 din acelasi cod, "judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel".

Ca urmare, aceleasi instante s-au pronuntat in sensul ca si in ceea ce priveste calea de atac impotriva solutiilor pronuntate, in astfel de contestatii la executare, sunt aplicabile aceleasi norme procedurale, instanta de control judiciar urmand a fi determinata tot potrivit normelor dreptului comun, fara a avea relevanta, in aceasta privinta, natura titlului executoriu.

Tot in opinia acestor instante contestatia la executare intemeiata pe dispozitiile art. 400 alin. 2 din Codul de procedura civila, vizand lamurirea intelesului intinderii sau aplicarii titlului executoriu, nu ar putea fi introdusa decat la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa, iar hotararea prin care se solutioneaza contestatia sa fie supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa.

Examinandu-se punctele de vedere mentionate, in raport cu dispozitiile legale aplicabile, se constata urmatoarele:

In art. 399 alin. 1 din Codul de procedura civila, republicat, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 459/2006, se prevede ca "impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati si vatamati prin executare", iar "daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege".

1. Potrivit art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila, contestatia se introduce la instanta de executare si, desi nu se arata in mod expres, rezulta ca acest prim alineat are in vedere contestatia la executare propriu-zisa, din moment ce in alin. 2 se prevede care este instanta competenta sa solutioneze contestatia la titlu.

Din coroborarea art. 400 alin. 1 cu art. 373 alin. 2 din Codul de procedura civila, care prevede ca instanta de executare este judecatoria in raza careia se face executarea, daca legea nu prevede altfel, rezulta ca, in ceea ce priveste competenta solutionarii contestatiei la executare propriu-zisa, aceasta apartine intotdeauna judecatoriei, indiferent ca este vorba despre un titlu executoriu in materie comerciala sau in materie civila.

2. Referitor la competenta de solutionare a contestatiei la titlu art. 400 alin. 2 distinge doua situatii.

2.1. Atunci cand se cere lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu constand intr-o hotarare judecatoreasca, instanta competenta sa se pronunte este cea care a pronuntat hotararea care se executa.

Asadar, daca titlul il reprezinta o hotarare judecatoreasca in materie comerciala, contestatia se va indrepta la acea instanta care a pronuntat, in respectiva materie, hotararea susceptibila de executare silita si care poate fi, dupa caz, judecatoria, tribunalul, curtea de apel sau Inalta Curte de Casatie si Justitie.

De asemenea, cand titlul emana de la un alt organ cu activitate jurisdictionala, acela va fi sesizat cu contestatia la titlu, indiferent de natura litigiului.

2.2. Atunci cand se cere lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu care nu emana de la un organ cu activitate jurisdictionala, art. 400 alin. 2 teza a II-a din Codul de procedura civila face trimitere la instanta de executare.

Cum aceasta instanta este intotdeauna judecatoria, conform art. 373 alin. 2 din Codul de procedura civila, rezulta ca aceasta este competenta sa judece in prima instanta contestatia la titlu cand titlul nu emana de la un organ de jurisdictie, inclusiv in materie comerciala.

3. In ceea ce priveste competenta de solutionare a tuturor acestor contestatii in caile de atac, aceasta se determina dupa regulile general aplicabile cuprinse in art. 2 pct. 2 si 3, art. 3 pct. 2 si 3 si art. 4 pct. 1 din Codul de procedura civila.

De fapt, cu privire la instanta competenta sa solutioneze caile de atac in contestatiile la executare nu exista practica neunitara, divergentele de opinie aparand in ceea ce priveste sectia din cadrul instantei de control judiciar la care trebuie sa se inregistreze asemenea pricini.

Sub acest aspect, nu poate fi vorba despre o interpretare si aplicare diferita a legii, deoarece, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile celorlalte instante – acolo unde exista sectii specializate – nu au o competenta proprie prevazuta in texte de lege, susceptibile de interpretari diferite.

Astfel, competenta de solutionare a caii de atac se verifica in raport cu nivelul instantei, impartirea pe sectii fiind o chestiune de organizare judecatoreasca.

Cu toate acestea, in considerarea principiului specializarii, este firesc ca, atunci cand contestatia la executare propriu-zisa sau contestatia la titlu vizeaza un titlu emis in materie comerciala, acestea sa se indrepte la sectia comerciala – daca aceasta exista – a instantei competente.

Sub acest aspect, nu poate fi primit punctul de vedere exprimat in unele hotarari, conform caruia, atunci cand este vorba despre o contestatie la executare propriu-zisa, natura litigiului ramane fara relevanta.

Aceasta cu atat mai mult cu cat exista posibilitatea ca, intr-o atare contestatie, sa se invoce si aparari de fond, a caror natura comerciala sa fie indiscutabila.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, precum si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca judecatoriei ii revine competenta de solutionare in prima instanta a contestatiei formulate impotriva executarii silite propriu-zise si a contestatiei care vizeaza lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, iar competenta de solutionare a contestatiei privind intelesul intinderii sau aplicarii titlului executoriu constand intr-o hotarare judecatoreasca comerciala sau un alt titlu comercial emis de un organ jurisdictional revine, dupa caz, instantei comerciale sau organului jurisdictional care a pronuntat hotararea ce se executa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

D E C I D:

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aplicarea dispozitiilor art. 400 si 402 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc:

1. Competenta de solutionare in prima instanta a contestatiei formulate impotriva executarii silite propriu-zise si a contestatiei care vizeaza lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie revine judecatoriei.

2. Competenta de solutionare a contestatiei privind intelesul intinderii sau aplicarii titlului executoriu, ce reprezinta o hotarare judecatoreasca comerciala sau un alt titlu comercial emis de un organ jurisdictional, revine, dupa caz, instantei comerciale sau organului jurisdictional care a pronuntat hotararea ce se executa.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 5 februarie 2007.

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent
Victoria Maftei


Cuvinte cheie:
JURIDICECursuri
Curs de pregătire pentru admitere SNG    23-26 aprilie: Practica dezvoltării şi actualizării sistemului de control intern...    23-26 aprilie: Evaluator de competenţe profesionale    23-26 aprilie: Managementul comunicării, relaţiilor publice şi situaţiilor de criză    23-26 aprilie: Noutăţi legislative în contabilitatea instituţiilor publice    24 aprilie - 9 mai: Expert Legislația Muncii    28 aprilie - 12 mai: Curs de Contabilitate în Program SAGA    27 aprilie - 11 mai: Relații Publice și Comunicare    29 aprilie - 3 mai: Funcționar administrativ    29 aprilie - 3 mai: Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului    29 aprilie - 3 mai: Analiză financiară și managementul lichidității    29 aprilie - 3 mai: Control intern și control financiar preventiv    29 aprilie - 3 mai: Managementul de top al serviciilor de sănătate    4-18 mai: Asistent Manager    7-10 mai: Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificate    7-10 mai: Evaluator proiecte    7-10 mai: Expert prevenire și combatere a corupției    7-10 mai: Managementul resurselor umane    7-10 mai: Auditul intern în sectorul public    5-19 mai: Curs Inspector Salarii    7-18 mai: Inspector Resurse Umane – Revisal     8 mai - 14 iunie: Curs Intensiv Admitere Magistratură și INM    9-10 mai: Cum să descoperi diamante    18 mai - 2 iunie: Auditor de Mediu


JURIDICECărţi juridice

Lasă un răspuns

Return to Top ▲Return to Top ▲
UNBR
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
Directia Nationala Anticoruptie
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
Uniunea Colegiilor  Consilierilor Juridici
Consiliul de Mediere
Baroul Ilfov
Curtea de Arbitraj Comercial si Maritim Constanta
Centrul de Studii de Drept European
Centrul de Strategii Aplicate
Centrul de Excelenta Academica
ARDAE
Camera de Comerti si Industrie a Romaniei
Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
Universitatea Romano-Americana
Universitatea de Vest - Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Facultatea de Drept
Universitatea Lucian Blaga- Sibiu - Facultatea de Drept Simion Barnutiu
ELSA Romania
ELSA Bucuresti
ELSA Cluj
ELSA Timisoara
ELSA Oradea
Liga Studentilor Romani din Strainatate
Asociatia Studentilor in Drept
UN YOUTH ROMANIA
GRIMBERG
isoLEX
GRIMBERG
Wolters Kluwer Romania
ESET
CLUB T
isoLEX
Wolters Kluwer Romania
BONDOC & ASOCIATII
PIPEREA & ASOCIATII
SAVESCU & ASOCIATII
SORA & ASOCIATII
SERBAN & ASOCIATII
DLA Piper
BONDOC & ASOCIATII
STANCULESCU GABUREAC
KINSTELLAR
POPESCU LAW GROUP
RADULESCU MUSOI
CATUNA & ASOCIATII
FRUNZA & ASOCIATII
OGLINDA NEMES VOICU
CRISTINA GHICA
IONESCU SAVA
DOBRINESCU DOBREV
VILAU & ASOCIATII
VASILIU MICLEA
LEAUA & ASOCIATII
DUNCEA STEFANESCU & ASOCIATII
SINESCU NAZAT
DRAGOMIR & ASOCIATII
CMS Romania

Dezbateri juridice