Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
3 comentarii

Proiectul Legii Colectarii Debitelor


19 martie 2010 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Noutăți legislative
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Senatorul Iulian Urban a depus la Parlament proiectul legii colectarii debitelor:

EXPUNERE DE MOTIVE

„Avand in vedere actuala situatie economica in care numarul debitorilor persoane fizice a cunoscut aprecieri considerabile, atat in postura de restantieri ai institutiilor de credit, cat si in postura de restantieri ai diversilor furnizori de produse si servicii, pe fondul inrautatirii situatiei economice-financiare generale,

In conditiile in care in ultima perioada au aparut pe piata o multime de prestatori de servicii in domeniul colectarii si recuperarii de creante ori creditorii si-au constituit departamente interne specializate in colectarea amiabila a debitelor, acestia fiind sub presiunea creditorilor care apeleaza la serviciile lor astfel incat s-a ajuns la situatii in care se abuzeaza in raport cu consumatorul care are calitatea de debitor sau restantier fata de un creditor,

Raportat la faptul ca nu exista un cadru legislativ care sa reglementeze activitatea acestor prestatori de servicii din zona colectarii amiabile a debitelor, desi la nivelul majoritatii tari lor membre ale Uniunii Europene activitatea de colectare debite este legiferata,

Tinand cont ca de cele mai multe ori, in lipsa cadrului contractual mai sus invocat, debitorii persoane fizice si nu numai, ajung sa suporte abuzuri derulate de angajatii societatilor de profil ori de angajatii departamentelor de profil constituite la nivelul unor agenti economici , sau chiar ajung sa fie agasati de diverse actiuni puse in practica de aceleasi societati,

In scopul asigurarii unui cadru legislativ adecvat,  cu trimitere directa  atat la societatile care activeaza in domeniul colectarii de creante  cat si la Departamentele specialiizate create in cadrul companiilor care au calitatea de creditor si care au nevoie de un cadru legislativ care sa le reglementeze strict activitatea, cat si la debitori care ajung sa fie tratati ,

Cu intentia realizarii unui cadru legislativ care sa reglementeze clar activitatea de colectare  a debitelor, personalul incadrat, drepturile si obligatiile acestora, masuri de protectie a consumatorilor/debitorilor,

Raportat la faptul ca activitatea de colectare debite este legiferata si corect aplicata  atat in state membre ale Uniunii Europene, cat si in alte state dezvoltate,

Astfel,

In temeiul Art. 74 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, inaintam prezentul proiect de lege.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat”

PROIECT

„Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Capitolul I

Domeniul si scopul legii

Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaza activitatea Agentiilor de colectare a debitelor, a departamentelor interne, specializate folosite de un creditor precum si procedura privind  colectarea debitelor.

Art. 2. Scopul procedurii

(1) Procedura instituita conform prezentei legi are ca scop legiferarea activitatii de colectare a debitelor de catre agentii specializate sau de catre departamentele interne specializate folosite de un creditor in scopul colectarii amiabile a unui/unor debit/e de la debitori persoane fizice sau juridice, precum si instituirea unor proceduri de control care sa asigure protectia debitorilor persoane fizice.

Art. 3. Definitii

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)  debitorul este  persoana fizica la obligata sau presupus obligata la plata unei datorii/debit;

b) comunicare se refera la furnizarea de informatii cu privire la un debit unei persoane, direct sau indirect prin intermediul unui tert;

c) agentie de colectare debite – societate specializata in colectarea creantelor in procedura amiabila de la debitori persoane fizice sau juridice;

d) departament de colectare intern – diviziune a unei institutii bancare sau societati comerciale care actioneaza in domeniul colectarii creantelor, urmaririi incasarilor in cadrul entitatilor pe care le reprezinta;

e) colector de debite se refera la orice persoana incadrata in cadrul unei Agentii de colectare debite, inclusiv membrii ai departamentelor interne de colectare a debitelor care colecteaza sau incearca sa colecteze in mod curent, in mod direct sau indirect, debite datorate sau presupus datorate, scadente, colectabile;

h) bunurile debitorului reprezinta totalitatea bunurilor mobile si imobile cu valoare economica ale debitorului, inclusiv creantele acestuia contra propriilor debitori; in caz de proprietate comuna de orice fel, orice persoana interesata poate cere instantei competente sa aplice prezente lege sa dispuna partajarea bunurilor comune, prin derogare de la regulile comune de competenta materiala si teritoriala ; in caz de faliment personal, sumele rezultate din lichidarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul profesional de afectatiune al debitorului vor fi distribuite cu prioritate creditorilor titulari de creante ce rezulta din activitatea profesionala a debitorului, numai surplusul urmind a fi distribuit in conformiate cu ordinea de preferinta a creantelor personale ale debitorului;

i) notificare de plata – inscris transmis de societatea de colectare catre debitor si care contine informatiile referitoare la creanta, cuantumul si natura acesteia, coordonatele beneficiarului platii, etc.;

f) activitatea de colectare – activitatea derulata de personal incadrat al Agentiilor specializate si departamentelor interne de colectare, constand in transmiterea  notificarilor de plata, contactarea telefonica a debitorilor, negocierea termenelor de plata si urmarirea incasarii;

i) creditorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce detine o creanta impotriva unui debitor;

j) creanta se refera la orice obligatie sau presupusa obligatie a unui consummator de a plati o suma de bani ca urmare a unei tranzactii in care bani, proprietate, asigurare sau servicii – constituind obiectul tranzactiei respective, sunt in beneficiu  personal, familial sau gospodaresc, fie ca aceasta obligatie este sau nu obiectul unui proces.

Capitolul II

Activitatea de colectare debite

Art. 4. (1) Activitatea de colectare debite, asa cum a fost definita la articolul  precedent, reprezinta activitatea derulata de personal incadrat al Agentiilor specializate, precum si de personal al departamentelor interne de colectare, constand in transmiterea  notificarilor de plata, contactarea telefonica a debitorilor, negocierea termenelor de plata si urmarirea incasarii.

Art. 5. Activitatea de colectare debite derulata prin intermediul societatilor specializate poate fi efectuata pe urmatoarea structura:

a) colectarea pentru creditor persoana fizica sau juridica de la debitor persoana juridica;

b) colectarea pentru creditor persoana fizica sau juridica de la debitor persoana fizica;

Art. 6. Activitatea de colectare debite referita la Art. 5 presupune urmatoarele etape:  a) preluarea de la creditor a informatiilor necesare debitor, cuantumul creantei, natura acesteia,  documente justificative doveditoare a existentei unei creante certe, lichide si exigibile;

b) incheierea contractului de prestari servicii intre  societatea specializata in colectarea debitelor si creditor;

c) initierea procedurii  de colectare a creantelor;

d) incasarea onorariului cuvenit;

e) suspendarea activitatii in anumite situatii speciale;

f) intermedierea discutiilor cu avocatul in conditiile in care clientul- creditor solicita initierea fazei judiciare.

g) incetarea activiatii in momentul colectarii integrale a creantei si accesoriilor acestora sau la momentul obtinerii certificatului de insolvabilitate cu privire la starea debitorului sau a sentintei in baza careia debitorul persoana juridica a fost radiat.

(2) Activitatea de colectare derulata in cadrul departamentelor interne va fi derulata cu respectarea prevederilor  referitoare la „Masurile de protectie a debitorilor”.

Art. 7. Pentru activitatea de colectare desfasurata, societatile specializate in colectarea creantelor vor fi retribuite de clientii creditori.

Capitolul III

Atributiile colectorilor

Art. 10. (1). Atributiile colectorilor de debite, in intelesul prezentei legi, fara a aduce atingere „Masurilor de protectie a debitorilor” reglementate de Cap. III, sunt urmatoarele:

– analiza documentelor ce atesta debitul;

– preluarea contractuala din partea creditorului a activitatilor  de colectare;

– contactarea telefonica a debitorului sau a reprezentantilor acestuia;

– notificarea debitului restant;

– negocierea  in numele creditorului a  modalitatii de plata a debitului;

– esalonarea debitului restant;

– mentinerea legaturii cu creditorul si informarea periodica a acestuia;

– respectarea clauzelor contractuale fata de creditori.

Capitolul IV

Masuri de protectie a debitorilor

Art. 11. (1) Un colector de debite nu poate utiliza nici un fel de tehnici care hartuiasca, oprime sau sa abuzeze debitorul.

(2) Fara a limita aplicabilitatrae generala a alin. (1), urmatoarele comportamente sunt considerate incalcari ale acestui articol:

a) utilizarea amenintarii cu violenta sau alte tehnici criminale cu scopul de avatama fizic persoana, de a-i afecta reputatia sau proprietatea;

b) utilizarea unui limbaj obscen sau jignitor cu scopul de a abuza verbal interlocutorul sau cititorul;

d) mediatizarea vanzarii debitului cu scopul de a constringe la plata acestuia;

e) telefonarea in mod insistent, cu scopul de a irita, abuza sau hartui persoana contactata;

f) efectuarea de apeluri telefonice fara un scop precis si important pentru interlocutor;

Art. 12. (1) Un colector de debite nu poate folosi identitati false, inselatoare in demersurile de colectare a debitului.

(2) Fara limitarea aplicabilitatii generale a alin. (1), urmatoarele comportamente sunt considerate violari ale acestei sectiuni:

a) specificarea implicarii, in mod inselator, a statului, in colectarea debitului, sau utilizarea unor uniforme si insigne false;

b) inducerea in eroare cu privire la caracterul, suma sau statutul legal al oricarui debit, sau orice servicii prestate sau compensari ce pot fi primite de catre colector pentru colectarea debitului;

c) asumarea identitatii unui avocat , executor judecatoresc sau lichidator judiciar  in mod fals si neadevarat , sau specificarea unei comunicari ca provenind de la un avocat, executor judecatoresc sau lichidator judiciar, in mod fals;

d) amenintarea in mod fals cu inchisoarea, confiscarea, vinderea proprietatilor in caz de neplata a debitului, in cazul in care o asemenea decizie nu a fost luata in mod legal;

e) amenintarea cu o actiune ce nu poate fi legal executata sau pe care nu intentioneaza sa o execute;

f) falsa informare a consumatorului ca ar fi comis o infractiune sau o alta ilegalitate, cu scopul de a-l intimida;

g) comunicarea sau amenintarea de comunicarea de informatii cu privire la debit, despre care se stie ca sunt false, inclusiv ascunderea informatiei conform careia un debit este disputat;

h) utilizarea sau distribuirea oricarui document scris, despre care in mod fals se pretinde a fi un inscris oficial, aprobat de stat sau de o instanta  judecatoreasca;

i) utilizarea oricaror metode inselatoare in scopul determinarii consumatorului sa achite un debit sau al obtinerii de informatii cu privire la un consumator;

j) omiterea in mod intentionat in mijloacele scrise sau orale de comunicare cu consumatorul a faptului ca aceasta comunicare se refera la activitatea de colectare a unui debit;

k) asumarea unei identitati false conform careia colectorul lucreaza pentru un alt tip de agentie decat de colectare.

Art. 13. (1)  Un colector de debite nu are voie sa foloseasca practici ilegale  in incercarea de a colecta un debit.

(2) Fara a limita aplicabilitatea generala, urmatoarele comportamente sunt considerate incalcari:

-colectarea oricarei sume (inclusive dobanda, taxa, onorariu, cheltuiala conexate la debit intr-un anumit mod) care nu are izvorul unui raport juridic derulat intre creditor si debitor;

-incasarea de bani pentru telefoane, daca sunt cu taxa inversa, sau curierat  cu taxa la destinatie, la consumator;

-utilizarea oricarui limbaj sau simbol, altul decat adresa colectorului, pentru comunicarile cu consumatorul, cu exceptia cazului in care este folosit numele profesional, daca nu idica apartenetnta la colectarea de debite

Capitolul V

Sanctiuni

Art. 14. – Nerespectarea  prevederilor  prezentei  legi  atrage răspunderea  disciplinară,

contravenţională sau  penală,  după caz, conform prevederilor legale.

Capitolul VI

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 15.- La intrarea în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii contrare se abrogă;

Art. 17.- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului va supraveghea activitatea derulata conform prezentei legi impotriva debitorilor persoane fizice.

Art. 16. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării  în Monitorul Oficial al României , Partea I.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat”

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro