Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă
 1 comentariu

Actualitati in legatura cu jurisprudenta privind litigiile de contencios administrativ avand ca obiect ”taxa de poluare”
14.04.2010 | JURIDICE.ro, Razvan VIORESCU, Paul VARGAN

Secţiuni: RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

1. Actiunea in contencios administrativ avind ca obiect pretentii/restituire taxa de poluare

Incepand cu lunile noiembrie-decembrie 2009, in cadrul Curtii de Apel Suceava, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, s-a conturat o noua optica, de aceasta data justa, coerenta, pertinenta, in ceea ce priveste solutionarea cauzelor care aveau ca obiect pretentii – restituirea taxei de poluare (perceputa ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [1]).

Aspectul determinant pe care l-au avut in vedere completele de judecata din cadrul Curtii de Apel Suceva, in solutionarea corecta a acestor cauze, il constituie caracterul discriminatoriu al dispozitiilor O.U.G. nr. 50/2008, modificata prin O.U.G. nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [2] si prin O.U.G. nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [3], in flagranta contradictie cu prevederile art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene [4].

Caracterul discriminatoriu al dispozitiilor O.U.G. nr. 50/2008 poate fi analizat doar prin raportare la autovehiculele intrate in Romania si cu privire la care s-a perceput taxa de poluare in perioada 15.12.2008 – 15.02.2010, iar nu cu privire la autovehiculele inmatriculate in Romania inainte de   01.01.2007, si nici cu privire la autovehiculele inmatriculate in perioada 01.01.2007 – 01.07.2008, supuse taxei de prima inmatriculare.

In cadrul acestei analize, instanta a avut in vedere ca la data achitarii taxei de poluare erau in vigoare prevederile art. III din O.U.G. nr. 218/2008 care dispun ca ”autovehiculele M 1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N 1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.”.

In raport de aceste dispozitii legale, toate masinile noi, inmatriculate in perioada 15.12.2008 – 15.12.2009, care intra direct pe piata masinilor de ocazie din Romania, circula fara sa fie supuse taxei de poluare, iar pe de alta parte, autovehiculele de o calitate asemanatoare, care urmeaza sa fie inregistrate in Romania in aceeasi perioada, dar nu pentru prima data, si care intra in concurenta directa cu produsele nationale, vor fi supune unei taxe substantiale.

Concluzia instantei a fost ca actuala forma de reglementare nationala a taxei de poluare, aplicabila in perioada 15.12.2008 – 31.12.2009, conform careia taxa se suspenda pentru anumite autovehicule, insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, incalca dispozitiile art. 90 alin. 1 din Tratatul CE. De altfel, cu aceeasi argumentare, Comisia Europeana a transmis Romaniei o ”scrisoare de somare”, ca prima etapa a procedurii de incalcare a dreptului comunitar prevazuta de art. 226 din Tratatul CE.

Asa cum rezulta din analiza solutiei adoptate de Curtea de Apel Suceava, in Decizia nr. 1862 din 2 noiembrie 2009 a Curtii de Apel Suceava, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal [5], regimul de ”legalitate” al taxei de poluare perceputa ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008, avut in considerare de instanta suceveana, se circumscrie perioadei 01.07.2008 – 08.12.2008.

Trebuie sa avem in vedere ca la nivelul Comisiei Europene au fost transmise numeroase plangeri avand ca obiect o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor in conformitate cu legislatia nationala in materie, cu modificarile aduse de O.U.G. nr. 218/2008. Aceste plangeri au fost comasate la dosarul principal cu numarul de inregistrare 2009/2002 [6]. Conform acestui dosar trebuie reamintit ca din pacate nu se poate vorbi despre o armonizare a taxelor pe autovehicule la nivelul UE si, ca atare, nimic nu impiedica statele membre sa perceapa asemenea taxe, ele fiind libere sa decida cuantumul si metodele de calcul. Totusi, aceasta libertate nu poate aduce atingere dispozitiilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), in special articolului 110 (fostul articol 90 din TCE), care prevede un tratament fiscal echitabil al produselor autohtone si al celor care provin din alte state membre. Departamentul responsabil al Comisiei, dupa analizarea O.U.G. nr. 218/2008, a conchis ca aceasta nu respecta articolul 110 din TFUE, de vreme ce anumite masini uzate par suprataxate in comparatie cu autovehicule similare inmatriculate ca noi. S-a constatat ca scutirea acordata in temeiul O.U.G. nr. 218/2008 nu pare sa se bazeze pe criterii obiective, tinzand sa favorizeze producatorii autohtoni de autovehicule. Acest fapt a fost considerat incompatibil cu articolul 110 din TFUE si, prin urmare, la 26 iunie 2009, Comisia a emis o scrisoare de punere in intarziere prin care insista ca Romania sa modifice aceste prevederi controversate (IP/09/1012). La 28 septembrie 2009, autoritatile romane au raspuns printr-o scrisoare in care isi exprimau pozitia fata de chestiunea in discutie si, la 12 ianuarie 2010, au informat Comisia cu privire la existenta O.U.G. nr. 117/2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule [7], de abrogare, cu incepere de la 1 ianuarie 2010, a scutirii acordate in temeiul O.U.G. nr. 218/2008. In acest context, departamentul responsabil al Comisiei este de parere ca autoritatile romane au luat masurile necesare pentru a asigura respectarea legislatiei comunitare si, in momentul de fata, se pare ca legislatia romana privind taxa de inmatriculare a autovehiculelor este conforma cu articolul 110 din TFUE.

Facem precizarea ca, in contextul adoptarii O.U.G. nr. 117/2009, regimul discriminatoriu stipulat de noul act normativ a fost extins pana la data de 15 februarie 2010, inclusiv. Astfel,  in articolul unic, din O.U.G. nr. 117/2009 se prevede ca: ”Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4, a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cm3, precum si autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, inmatriculate pentru prima data intr-un stat membru al Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, beneficiaza de exceptarea de la plata taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, in conditiile in care acestea se inmatriculeaza pentru prima data in Romania in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”

In mod logic, pornind de la acest rationament juridic, avut in vedere de Curtea de Apel Suceava, toti posesorii de autovehicule care au achitat taxa de poluare in perioada 09.12.2008 – 15.02.2010, in conditiile dispozitiilor O.U.G. nr. 50/2008, modificata de O.U.G. nr. 117/2009, prin care s-a prelungit regimul discriminatoriu stipulat de O.U.G. nr. 218/2008,  se pot adresa instantelor de contencios in vederea recuperarii taxei de poluare, prelevate in mod nelegal.

2. Actiunea in contencios administrativ avand ca obiect obligatia de a face/inmatricularea autoturismelor second-hand, importate din spatiul UE fara plata taxei de poluare (perceputa ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008)

Alaturi de hotararile pronuntate in lunile noiembrie-decembrie 2009, ianuarie-martie 2010, in cadrul Curtii de Apel Suceava, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, in solutionarea cauzelor care aveau ca obiect pretentii – restituirea taxei de poluare, prelevata ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008, este important de amintit, in acelasi trend coerent de solutionare, si dosarele care au ca obiect obligatia de a face, in sensul obligarii Serviciului Comunitar de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului la inmatricularea autoturismelor second-hand, importate din spatiul UE, fara plata taxei de poluare (perceputa ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008).

In acest sens ne referim la Decizia nr. 1955 din 12 noiembrie 2009 a Curtii de Apel Suceava, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal [8], prin care Serviciul Comunitar de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Suceava a fost obligat sa inmatriculeze fara plata taxei de poluare un autovehicul second-hand importat din spatiul UE, la solicitarea petentei S.M., pe aceleasi considerente care se regasesc in Decizia nr. 1946 din 6 noiembrie 2009 [9], a aceleiasi instante, respectiv pe ideea caracterului discriminatoriu al actualei forme de reglementare nationala a taxei de poluare prevazuta in O.U.G. nr. 50/2008, aplicabila in perioada 15.12.2008 – 31.12.2009, conform careia taxa se suspenda pentru anumite autovehicule, insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, incalcand dispozitiile art. 90 alin. 1 din Tratatul CE.

Avand in vedere clarificarea solutionarii acestor doua cauze cu obiect diferit, pe de o parte fiind vorba de pretentii – restituirea taxei de poluare, si pe de cealalta parte obligatia de a face, in sensul obligarii Serviciului Comunitar de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului la inmatricularea fara plata taxei de poluare a autoturismelor second-hand importate din tarile UE, se pune fireasca intrebare care este solutia in cazul reclamantilor care au solicitat acest lucru instantelor de judecata pana la momentul actual al schimbarii de optica, si ale caror hotarari prin care au solicitat restituirea taxei de poluare au ramas irevocabile in defavoarea lor.

Facem precizarea ca interpretarea corecta de catre completele de judecata a acestor cauze, avand ca obiect constatarea caracterului discriminatoriu al dispozitiilor O.U.G. nr. 50/2008, a intervenit dupa discutiile avute cu ocazia concluziilor Comisiei de Unificare a Practicii Judiciare, organizata de Consiliul Superior al Magistraturii [10].

Fata de situatia defavorabila amintita, in care se regasesc unii justitiabili, in sensul ca unele complete de judecata le-au respins actiunile de restituire a taxei de poluare pana la data de 1 iulie 2009, exista un remediu de ordin legal, in sensul promovarii unor actiuni pe rolul judecatoriilor, si anume actiuni civile avand ca obiect imbogatire fara just temei sau plata nedatorata, neexistand identitate de obiect al cauzelor si, implicit, neintervenind autoritatea de lucru judecat [11]. Singurul inconvenient din partea reclamantilor ar fi plata taxei de timbru, fiind vorba despre actiuni evaluabile in bani.

3. Care vor fi solutiile instantelor de judecata in cazul actiunilor formulate pentru restituirea taxei de poluare prelevate dupa data de 15.02.2010?

Caracterul discriminatoriu al taxei de poluare, in forma actuala, din punctul nostru de vedere, nu satisface cerintele legislatiei europene in vigoare. Practic, statul roman a incercat o serie de eschive, care, de fapt, reprezentau politici anti-concurentiale si de protejare a autovehiculelor autohtone.

Desi plangerea Comisiei Europene cu numarul de inregistrare 2009/2002 a fost clasata, avand in vedere ca departamentul responsabil al Comisiei a fost de parere ca autoritatile romane au luat masurile necesare pentru a asigura respectarea legislatiei comunitare, si in momentul de fata, prin adoptarea O.U.G. nr. 117/2009 de abrogare, cu incepere de la 1 ianuarie 2010, a scutirii acordate in temeiul O.U.G. nr. 218/2008, se pare ca legislatia romana privind taxa de inmatriculare a autovehiculelor contravine dispozitiilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene.

Astfel, impunerea taxei de poluare pentru autovehiculele, in oricare dintre variantele legislative existente pana in prezent (O.U.G. nr. 117/2009), care urmeaza a fi inmatriculate in tara, nu a eliminat caracterul discriminatoriu al acesteia. Aceasta, deoarece, pe de o parte, si in continuare, taxa urmeaza a fi achitata numai pentru unele categorii de autovehicule, iar pentru altele nu (cum sunt cele din categoria L, adica cele cu doua sau trei roti, precum si autovehiculele de teren), iar, pe de alta parte, aceasta taxa se plateste numai pentru acele autoturisme care nu au fost pana acum inregistrate, si nu pentru cele care ruleaza, poate de zeci de ani si care polueaza, in continuare, fara nicio obligatie de a raspunde pentru acest motiv (autovehicule care reprezinta, de fapt, majoritatea autovehiculelor). Principiul ”poluatorul plateste” este aplicat discriminatoriu, in sensul ca doar ”unii poluatori platesc”. Astfel, desi este evident ca toate autoturismele si autovehiculele aflate in parcul auto din Romania polueaza, doar o parte din autoturismele inmatriculate in Romania dupa data de 1.07.2008 platesc o taxa considerata de guvernanti drept o taxa de mediu [12].

In aceste conditii statul roman incurajeaza, in continuare, achizitionarea autoturismelor deja inregistrate in Romania, impiedicandu-se, practic, introducerea in tara a unor masini, care, probabil, ar polua mai putin.

Totodata, consideram ca scopul introducerii (si mentinerii) acestei taxe nu a fost si nu este acela de a gasi fonduri pentru remedierea prejudiciului cauzat de poluare, ci incasarea unui numar mai mare de taxe si, daca se poate, un cuantum mai mare.

Mai mult decat atat, datorita faptului ca pentru o prelevare de tipul taxei de poluare jurisprudenta Curtii de Justitie Europene nu este suficient de clara, apreciem ca ar fi nevoie de sesizarea Curtii prin intermediul unei actiuni preliminare, in scopul lamuririi raportului dintre dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 si cele ale art. articolul 110 din TFUE, atunci cand se vor invoca aceste aspecte in instantele de contencios administrativ in cauzele avand ca obiect restituirea taxei de poluare achitata incepand cu 16.02.2010 sau obligatia de a face, in sensul obligarii autoritatilor la inmatricularea autoturismelor second-hand importate din spatiul UE.

[1] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008

[2] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008

[3] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 103 din 19 februarie 2009

[4] A se vedea Decizia nr. 1946 din 6 noiembrie 2009 a Curtii de Apel Suceava, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, publicata la http://rnsj.ro/94634/curtea-de-apel-suceava-restituirea-taxei-de-poluare.html

[5] Publicata la http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=15821

[6] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:029:0008:0008:RO:PDF

[7] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009

[8] Publicata la https://www.juridice.ro/95456/stabilizarea-practicii-neunitare-in-materia-taxei-de-poluare-hotarari-irevocabile-consecinte.html

[9] Supra nota de subsol nr. 4

[10] A se vedea minuta din 1 iulie 2009, la http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_09_2009__26342_ro.pdf

[11] A se vedea detalii in acest sens la http://opinii.juridice.ro/35428/mijloace-recuperare-taxa-prima-inmatriculare.html

[12] A se vedea C. F. Costas, Incompatibilitatea succesiva a reglementarilor privind taxa auto cu dreptul comunitar, Revista Pro Jure nr. 3/2009, p. 58

Lector univ. dr. Razvan VIORESCU
Avocat, Baroul Suceava
Paul VARGAN
Avocat, Baroul Suceava

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti