« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Revista de note şi studii juridice (RNSJ)
Condiţii de publicareDespre revistă
EssentialsNote de studiuStudii
JURIDICE
 1 comentariu

Examen al practicii instantelor nationale in cauzele avand ca obiect restituirea taxei de poluare sau obligarea la inmatriculare fara plata acestei taxe
10.05.2010 | JURIDICE.ro, Daniel SALCUDEAN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

1. In prezent, practica instantelor de judecata din tara s-a concretizat si unificat in sensul admiterii de catre acestea, in mod favorabil, a cererilor de chemare in judecata a petitionarilor prin care solicita restituirea taxei de poluare, achitata in temeiul OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [1] ori solicita obligarea la inmatriculare a autovehiculelor fara plata taxei de poluare.

In vederea formarii acestei practici unitare si constante, instantele au retinut faptul ca prevederile OUG nr. 50/2008 sunt nelegale, discriminatorii si contrare prevederilor art. 90 paragraful I din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene [2] (actualmente art. 110 din Tratatul privind Uniunea Europeana [3]), ca urmare a principiului aplicarii directe a reglementarii comunitare, stabilit prin art. 148 din Constitutia Romaniei.

Cu alte cuvinte, instantele nationale au inlaturat prevederile OUG nr. 50/2008, aplicand cu prioritate prevederile TCE (actualmente TUE).

2. Astfel, la nivelul Curtii de Apel Targu Mures, instantele de judecata, in urma analizarii prevederilor OUG nr. 50/2008 (inclusiv a expunerii de motive) pentru identificarea intentiei legiuitorului, au retinut faptul ca, desi taxa de poluare a fost instituita in scopul aplicarii principiului “poluatorul plateste”, totusi, aceasta are ca efect imediat diminuarea introducerii in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un stat membru, favorizand astfel vanzarea autoturismelor second-hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania, reprezentand un impozit indirect si echivalent al unei taxe vamale, ce intra in contradictie cu prevederile art. 90 paragraful I din TCE (actualmente art. 110 din TUE), care are ca scop general asigurarea liberei circulatii a marfurilor pe teritoriul Uniunii Europene (decizia nr. 236/R/18.02.2010 a Curtii de Apel Targu Mures [4], sentinta civila nr. 588/16.10.2009 a Tribunalului Mures, mentinuta prin decizia nr. 255/R/23.02.2010 a Curtii de Apel Targu Mures, sentinta nr. 762/02.12.2009 a Tribunalului Mures [5], sentinta nr. 475/26.06.2009 a Tribunalului Mures, mentinuta prin decizia nr. 1167/R/26.11.2009 a Curtii de Apel Targu Mures [6]).

3. De asemenea, la nivelul Curtii de Apel Suceava, instantele de judecata au retinut, in mod unitar, faptul ca taxa de poluare, introdusa prin dispozitiile OUG nr. 50/2008, reprezinta o exprimare a suveranitatii statale sub forma dreptului de a stabili taxe si impozite, iar prin aceasta taxa se urmareste un efect protectionist la nivelul industriei nationale a autovehiculelor noi prin aplicarea unui tratament diferentiat diverselor feluri de autoturisme supuse taxei de poluare. De asemenea, instantele au retinut ca actuala forma de reglementare nationala a taxei de poluare, in sensul ca taxa se suspenda pentru anumite autovehicule, insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, incalca dispozitiile art. 90 alin. 1 din TCE (decizia nr. 3920/86/2009 a Curtii de Apel Suceava [7]).

4. La nivelul Curtii de Apel Cluj, instantele de judecata au retinut faptul ca in urma modificarilor aduse prin OUG nr. 218/2008 [8], norma interna (OUG nr. 50/2008) indeplineste toate criteriile pentru a fi declarata incompatibila cu art. 90 din TCE, in sensul ca exista atat o discriminare intre autoturismele second-hand inmatriculate deja intr-un stat membru al Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania si autoturismele second-hand deja inmatriculate in Romania, cat si o discriminare intre o anumita categorie de autoturisme noi, si anume cele produse in Romania, si restul autoturismelor noi, discriminare introdusa de legiuitor cu intentia declarata de protejare a industriei nationale, scop incompatibil cu cerintele si rigorile spatiului de libera circulatie a marfurilor, fortei de munca si a capitalului, incompatibilitate pusa in discutie si prin lansarea unei proceduri de ”infringement” de catre Comisia Europeana, la data de 25.06.2009, in temeiul art. 226 din TCE, prin care comisia considera ca prevederile legislatiei romanesti ar putea duce la discriminarea masinilor de ocazie provenite din alte state membre, protejand industria nationala a autovehiculelor noi (decizia civila nr. 2421/08.10.2009 a Curtii de Apel Cluj [9]).

5. Mai mult, instantele supuse jurisdictiei teritoriale a Curtii de Apel Oradea au retinut ca, practic, prin instituirea taxei de poluare, indiferent de modalitatea de determinare a ei conform art. 6 din OUG nr. 50/2008 si clasificarea din punct de vedere al poluarii, se constituie o discriminare a regimului fiscal aplicabil la inmatricularea unui autoturism in Romania, reprezentand, in fapt, o taxa similara taxei de prima inmatriculare stabilite prin art. 214 alin. (1)-(3) din Codul fiscal [10], singura diferenta fiind denumirea, modificata din taxa de prima inmatriculare in taxa de mediu, situatie care este incompatibila cu prevederile art. 90 din TCE (actualmente art. 110 din TUE). S-a retinut de catre instantele de judecata si faptul ca un sistem de taxare, pentru a fi compatibil cu art. 90 din TCE (actualmente art. 110 din TUE), trebuie sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor taxe mai mari decat produsele similare nationale si sa evite astfel producerea oricaror efecte discriminatorii, aspecte pe care prevederile OUG nr. 50/2003 le incalca, acest act normativ avand efecte protectioniste asupra industriei auto nationale (decizia nr. 560/CA/05.11.2009 a Curtii de Apel Oradea [11]).

6. De asemenea, instantele din jurisdictia teritoriala a Curtii de Apel Galati, prin hotararile pronuntate, au retinut ca prevederile OUG nr. 50/2008 sunt contrare art. 90 din TCE (actualmente art. 110 din TUE), fiind destinate sa diminueze introducerea in tara a unor autoturisme deja inmatriculate intr-un alt stat membru, solutie inadmisibila, intrucat norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze consumul produselor importate, infuentand astfel decizia consumatorilor. Mai mult, aceste instante considera ca OUG nr. 218/2008, prin discriminarea pe care o creaza in functie de capacitatea cilindrica a autoturismului, influenteaza in mod evident alegerea cumparatorilor, acestia fiind directionati fie spre un autoturism nou, fie spre unul deja inmatriculat in Romania, modalitate prin care se protejeaza industria interna, aspect ce rezulta din preambulul OUG nr. 208/2008 [12] si OUG nr. 218/2008 (sentinta civila nr. 1004/07.10.2009 a Tribunalului Galati [13]).

7. In ceea ce priveste instantele apartinand jurisdictiei teritoriale a Curtii de Apel Constanta, acestea au retinut prin hotararile judecatoresti pronuntate faptul ca dispozitiile OUG nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, au un caracter nelegal, fiind in vadita contradictie cu prevederile art. 90 din TCE (actualmente art. 110 din TUE), cu jurisprudenta CJCE si cu dispozitiile Constitutiei Romaniei, intrucat sunt destinate sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, favorizand astfel vanzarea autoturismelor second-hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania ori dupa aderarea Romaniei la UE. Acest lucru nu este admisibil atunci cand produsele sunt importate din alte tari membre ale UE, intrucat norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, infuentand astfel alegerea consumatorilor (decizia civila nr. 480/CA/30.10.2009 a Curtii de Apel Constanta [14]).

8. In schimb, instantele din jurisdictia teritoriala a Curtii de Apel Brasov au apreciat ca dreptul comunitar, in stadiul sau actual, nu restrange libertatea fiecarui stat membru de a construi un sistem fiscal care face diferentieri intre anumite produse, chiar daca este vorba despre produse similare in sensul art. 90 paragraful I din TCE (actualmente art. 110 din TUE), pe baza unor criterii obiective, cum ar fi provenienta materiilor prime folosite sau procesul de productie aplicat. Totusi, o asemenea diferentiere este compatibila cu dreptul comunitar numai daca urmareste obiective care sunt ele insele compatibile cu cerintele tratatului si ale legislatiei comunitare secundare si daca regulile in cauza sunt de natura sa evite orice forma de discriminare, directa sau indirecta, indreptata impotriva importurilor din alte state membre sau orice forma de protectie a produselor nationale concurente. Totusi, o taxa de inmatriculare nu trebuie sa impovareze produsele provenind din alte state membre mai mult decat produsele nationale similare. Constatandu-se ca taxa achitata este nelegala, restituirea acesteia este justificata, intrucat reprezinta o plata nedatorata, cu atat mai mult cu cat judecatorul este obligat de art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutie sa aplice prioritar normele dreptului comunitar (decizia nr. 100/R/02.02.2010 a Curtii de Apel Brasov [15], decizia nr. 185/02.03.2010 a Curtii de Apel Brasov [16]).

9. In concluzie, in prezent, la nivelul majoritatii curtilor de apel, practica instantelor de judecata, in ceea ce priveste solutionarea cererilor privind restituirea taxei de poluare achitate in temeiul prevederilor OUG nr. 50/2008 precum si a obligarii inmatricularii autovechiculelor fara plata acestei taxe, este constanta si unitara, instantele apreciind ca prevederile OUG nr. 50/2008 sunt nelegale, discriminatorii si contrare prevederilor art. 90 paragraful I din TCE (actualmente art. 110 din TUE), ca urmare a enuntarii principiului aplicarii directe a reglementarii comunitare, potrivit art. 148 din Constitutia Romaniei.

Ca urmare, instantele au procedat la inlaturarea aplicabilitatii prevederilor OUG nr. 50/2008 prin aplicarea prevederilor prioritare ale art. 90 paragraful I din TCE (actualmente art. 110 din TUE), avand in vedere si jurisprudenta Curtii de Justitie Europene la care fac referire acestea, in cuprinsul solutiilor pronuntate.[1] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008

[2] In continuare TCE

[3] In continuare TUE

[4] Decizia nr. 236/R/18.02.2010 a Curtii de Apel Targu Mures

[5] Sentinta nr. 762/02.12.2009 a Tribunalului Mures

[6] Nepublicate

[7] Nepublicata

[8] OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008

[9] Nepublicata

[10] Adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003

[11] Nepublicata

[12] OUG nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, si abrogata prin OUG nr. 218/2008

[13] Sentinta civila nr. 1004/07.10.2009 a Tribunalului Galati

[14] Nepublicata

[15] Decizia nr. 100/R/02.02.2010 a Curtii de Apel Brasov

[16] Nepublicata


Daniel SALCUDEAN

 
Secţiuni: Data protection, Protecția consumatorilor, RNSJ | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Examen al practicii instantelor nationale in cauzele avand ca obiect restituirea taxei de poluare sau obligarea la inmatriculare fara plata acestei taxe”

  1. xtremist spune:

    Well, si taxa de acum dupa modificarea OUG 117/2009 este compatibila cu dreptul comunitar?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD