Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Al doilea val al normelor de aplicare a Codului fiscal


5 august 2010 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 542 din data de 3 august 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

I. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Modificarile aduse de actul normativ privesc, in principal, urmatoarele aspecte:

1. Explicarea unor termeni din Codul fiscal

Notiunea activitate dependenta si activitate independenta

Potrivit normelor, o activitate poate fi reconsiderata  ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia.

Activitatile desfasurate in mod independent, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 85/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente, in sensul prevederilor Codului fiscal.

Definirea notiunii de sediu permanent

In vederea definirii sediului permanent, normele explica ca sintagma loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea se refera la orice fel de cladiri, echipamente sau instalatii utilizate pentru desfasurarea activitatii nerezidentului, indiferent daca acestea sunt ori nu utilizate exclusiv in acest scop. Nu conteaza daca cladirile, echipamentele sau instalatiile sunt detinute in proprietate, sunt inchiriate ori se gasesc in alt fel la dispozitia nerezidentului.

2. Impozitul pe profit si impozitul minim

Normele cuprind exemple de calcul al impozitului pe profit trimestrial si de definitivare a impozitului pe profit anual prin compararea cu impozitul minim pe perioadele respective.

De asemenea, se fac mentiuni cu privire la deductibilitatea sau nedeductibilitatea anumitor categorii de cheltuieli la calculul profitului impozabil.

3. Impozitul pe dividende

Se fac precizari cu privire la sumele distribuite din profit care nu pot fi considerate dividende.

In ceea ce priveste termenul de plata al impozitului pe dividende, normele precizeaza ca pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Pentru dividendele distribuite si platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

4. Impozitul pe venit

Normele precizeaza caracterul neimpozabil al indemnizatiei acordate persoanei cu handicap grav in situatia in care nu se poate asigura un inlocuitor al asistentului personal conform legii.

Se mentioneaza ca sunt considerate venituri din profesii libere si veniturile din activitati desfasurate in mod independent, in conditiile legii, ca profesii reglementate, inclusiv in cazul in care activitatea este desfasurata pe baza de contract, pentru societati comerciale sau alte entitati reglementate potrivit legii sa desfasoare activitati care genereaza venituri din profesii libere.

Pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara o activitate independenta ca intreprindere individuala, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, cu respectarea prevederilor Codului fiscal. La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor de corectie.

Au fost incluse in categoria veniturilor impozabile din salarii, contravaloarea tichetelor de masa, de cresa, cadou, de vacanta, precum si a platilor compensatorii si ajutoarelor, acordate potrivit legii speciale.

Sumele platite direct de catre angajat la un fond de pensii facultative se deduc din veniturile lunii in care s-a efectuat plata contributiei, pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, in limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de catre fondul de pensii facultative.

Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu data de 1 iulie 2010 se impun cu o cota de 16% din suma acestora.

Se fac precizari cu privire la determinarea impozitului trimestrial/anual pe castigul realizat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Se mentioneaza incadrarea  in categoria veniturilor din pensii, a drepturile primite in conformitate cu Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat si Legea nr. 204/2006, privind pensiile facultative si se fac  precizari referitoare la modalitatea de acordare a plafonului neimpozabil de 1.000 lei in cazul veniturilor realizate de la fiecare fond de pensii, pentru sumele primite ca plati unice sau esalonate in rate.

In vederea impunerii, se asimileaza venitul distribuit de societatea civila profesionala cu raspundere limitata (SPRL) cu venitul net anual din activitati independente.

In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituite potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitati independente.

Se stabliesc  dispozitii tranzitorii cu privire la recalcularea normelor de venit stabilite pe baza venitului net anual din activitati independente pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010 si a venitului net anual in cazul veniturile din drepturile de proprietate intelectuala.

Normele metodologice introduc corelatii cu prevederile din Codul fiscal referitoare la abrogarea titlului IV “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” prin OUG nr. 109/2009, aprobata prin Legea nr. 76/2010.

5. Precizari in domeniul TVA si al impozitelor si taxelor locale

Se fac mentiuni referitoare la regimul TVA aplicabil persoanelor care desfasoara activitati considerate dependente din punct de vedere al impozitului pe venit.

Ca urmare a majorarii impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri, normele cuprind explicatii si exemplificari privind modul de calcul al impozitului pe cladiri majorat in functie de numarul proprietatilor detinute.

De asemenea,  normele mai cuprind exemplificari cu privire la modul de calcul al diferentei de impozit pe cladiri si impozit pe mijloacele de transport pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.

II. Normele  de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, in aplicarea careia au fost emise normele, asupra veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj. Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.

Venituri profesionale

Normele definesc veniturile de natura profesionala, altele decat cele salariale, ca fiind veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit  Codului Fiscal, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Nu constituie venituri de natura profesionala:

a) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;

b) veniturile din investitii;

c) veniturile din pensii;

d) veniturile din activitati agricole;

e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;

f) veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;

g) veniturile din alte surse, definite conform art. 78 alin. (1) lit. a)-d) si alin. (2) din Codul Fiscal, precum si veniturile realizate primite de persoanele fizice din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.

Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la plata contributiilor individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.

Persoanele obligate la plata contributiilor

Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate.

Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.

Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala in mod ocazional nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.

Efectul obligatoriu al asigurarii

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute de lege  sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate, beneficiind de dispozitiile prevazute de legile in vigoare.

Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul a contributiilor individuale

Aceasta este constituita din:

-venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial;

-venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional.

Normele mai contin informatii cu privire la modalitatea de declarare si plata a contributiilor individuale , precum si alte dispozitii apreciate ca necesare in vederea aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică