« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul familiei
DezbateriCărţiProfesionişti
MOLOMAN LAZAR & ASOCIATII
 
41 comentarii

Medierea devine obligatorie in cauzele de divort si comerciale?
19.08.2010 | JURIDICE.ro, Fanuta LISMAN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

1. In Expunerea de motive [1] la Proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor [2] se arata ca: ”Dintre disfunctionalitatile majore ale justitiei din Romania, cel mai aspru criticata a fost lipsa de celeritate in solutionarea cauzelor. Intrucat procedurile judiciare se dovedesc deseori greoaie, formaliste, costisitoare si de lunga durata, s-a constientizat faptul ca eficacitatea administrarii actului de justitie consta in mare masura si in celeritatea cu care drepturile si obligatiile consfintite prin hotarari judecatoresti intra in circuitul juridic, asigurandu-se astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judecatii.
Prin reformarea codurilor de procedura, civila si penala – recent adoptate – s-a urmarit, ca obiectiv esential, crearea in materia procedurilor judiciare a unui cadru legislativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor functionarii unei justitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public.

2. In urmarirea acestor deziderate s-a simtit nevoia instituirii unor norme procedurale care sa aiba efecte imediate si in ideea pregatirii implementarii noilor coduri.
Astfel, au fost propuse si cateva norme privind medierea prin care, pe de o parte, se urmareste armonizarea Legii medierii (Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de nediator [3]) cu anumite prevederi din Codul familiei si din Codul de procedura civila, iar pe de alta parte, se urmareste atat degrevarea instantelor de judecata, cat si asigurarea celeritatii procedurilor judiciare.
Aceste norme vizeaza cauzele de dreptul familiei, in special procedura de divort si posibilele cereri accesorii, si cauzele comerciale.
Dupa cum se arata in expunerea de motive, mai sus amintita, au fost propuse aceste modificari ”Pentru stimularea partilor de a incerca solutionarea unor conflicte in afara cadrului judiciar”, dandu-se inca o data posibilitatea magistratului de a recomanda partilor medierea chiar si atunci cand nu s-a implinit un an de la incheierea casatoriei, chiar si cand au rezultat copii minori.
De asemenea, si in materie comerciala se aduc modificari, in sensul ca se inlocuieste procedura prealabila a concilierii (asa cum este aceasta reglementata in prezent in cuprinsul art. 7201 C. pr. civ.) cu procedura medierii, ca procedura prealabila unui litigiu.

3. Noutatea, in ambele cazuri, este data de faptul ca atunci cand instanta recomanda partilor medierea, acestea trebuie sa apeleze la un mediator, in vederea informarii, in acest sens instanta acordand un termen. Astfel, din redactarea textelor reiese faptul ca partile vor fi nevoite sa urmeze procedura prealabila a medierii si abia la finalul acesteia vor putea decide daca aleg sa parcurga procedura propriu-zisa a medierii sau revin in instanta.
Prin urmare, putem afirma ca atunci cand instanta va recomanda medierea in cauzele de divort sau in cauzele comerciale, partile litigiului vor fi obligate sa aleaga un mediator, de comun acord, in vederea informarii. Aceasta informare se va realiza in cadrul procedurii prealabile a medierii asa cum este aceasta prevazuta de Legea medierii (art. 43 si art. 44), procedura ce se poate finaliza fie cu incheierea unui contract de mediere (situatie in care partile vor incerca solutionarea litigiului pe parcursul urmatoarelor sedinte de mediere), fie cu revenirea in instanta.
In oricare dintre situatii, la finalul sedintelor de informare, mediatorul va elibera partilor un proces-verbal prin care va informa instanta cu privire la rezultatul acestor sedinte, proces-verbal ce va trebui depus in termenul stabilit de instanta.

4. Astfel, putem spune ca procedura prealabila a medierii va deveni obligatorie ori de cate ori instanta va recomada medierea, atat  in cauzele de divort cat si in cele comerciale.
O veste buna pentru partile aflate in conflict este data de faptul ca mediatorul va face aceasta informare fara sa perceapa un onorariu. Acest lucru este impus prin lege. Ca atare, procedura prealabila se va derula fara niciun cost pentru justitiabilul ce a fost trimis de catre instanta la mediere.
In sustinerea celor afirmate mai sus, se impune o analiza a textelor ce au fost propuse.

5. Propunerile privitoare la desfacerea casatoriei

5.1. Modificarile propuse pentru Codul familiei

Alin. 2 al art. 38 C. fam. se va modifica in sensul urmator:
”(2) Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, in oricare din urmatoarele cazuri:
a) pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si nu exista copii minori rezultati din casatorie;
b) acordul partilor este incheiat ca urmare a medierii, indiferent de durata casatoriei si chiar daca din casatorie au rezultat copii minori.”
Cu alte cuvinte, divortul se poate pronunta:
doar prin acordul partilor, dar dupa implinirea a cel putin un an de la casatorie cu conditia sa nu fi rezultat copii minori din casatorie (fara a fi necesar sa se recurga la mediere, fiind suficient sa se prezinte instantei acordul sotilor) sau
ori de cate ori sotii urmeaza procedura medierii si ajung la un acord, indiferent ca a trecut sau nu un an de la incheierea casatoriei, fiind totodata indiferent faptul ca au rezultat ori nu copii minori din casatorie.
Altfel spus, atunci cand din casatorie rezulta copii minori, se poate divorta amiabil numai daca se va incheia un acord de mediere. De asemenea, in cazul casatoriilor ce au durat mai putin de un an, divortul se poate efectua prin acordul sotilor numai daca sotii urmeaza procedura medierii si incheie un acord de mediere prin care se consfinteste invoiala acestora.
Desigur, in cazul acordului de mediere, partile trebuie sa se prezinte in fata instantei competente pentru a se pronunta hotararea de divort, in conditiile legii.

5.2. Modificarile propuse pentru Codul de procedura civila

5.2.1. Art. 6131 C. pr. civ. va avea urmatorul cuprins:

”In cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti. Atunci cand este cazul, in actiunea de divort, sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului.
Primind cererea de divort, in cazul prevazut de art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, presedintele instantei va verifica existenta consimtamantului sotilor,  dupa care,  va fixa un termen de doua luni in sedinta publica. La termenul de judecata, instanta verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si, in caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fara a administra probe cu privire la motivele de divort.
In cazul cererii de divort prin acordul partilor prevazut de art. 38 alin. (2) lit. b) din Codul familiei (prin mediere, asa cum am aratat mai sus – n.n. F.L.), instanta verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei conform acordului de mediere si, in caz afirmativ, pronunta divortul  fara a administra probe cu privire la motivele de divort. Instanta poate lua act de invoiala sotilor cu privire la incredintarea copiilor numai dupa avizarea acordului de mediere, la cererea partilor sau la solicitarea instantei, de catre autoritatea tutelara si ascultarea minorului, potrivit legii. Instanta poate administra orice proba considera necesar pentru ocrotirea interesului superior al minorului.
Pentru solutionarea cererilor accesorii privind numele pe care sotii il vor purta dupa divort, pensia de intretinere si atribuirea locuintei, instanta va putea dispune, atunci cand considera necesar, administrarea probelor prevazute de lege.”
Observam un avantaj pe care legiuitorul il confera celor care inteleg sa apeleze la mediere si anume, in cazul incheierii acordului de mediere, instanta va verifica staruinta sotilor in ceea ce priveste divortul fara a mai acorda termenul de doua luni, asa cum este impus in ipoteza prevazuta la art. 38 alin. 2 lit. a) C. fam.
De asemenea, un alt avantaj este dat de faptul ca, dupa incheierea acordului, partile pot cere ele insele avizul autoritatii tutelare, fara a mai astepta implinirea termenului impus de instanta.

5.2.2. Dupa articolul 614 C. pr. civ., se va introduce un articol nou, art. 6141, cu urmatorul cuprins:

”In fata instantei de fond, aceasta va starui pentru solutionarea divortului, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor.
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere.
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea divortului prin mediere anterior introducerii actiunii.”
Din coroborarea art. 6 din Legea medierii, prin care magistratul are obligatia de a recomanda partilor medierea, cu aceasta noua reglementare, rezulta ca pasii ce vor fi urmati sunt urmatorii:
– instanta, in virtutea rolului activ, va starui ca sotii sa ajunga la o intelegere in ceea ce priveste casatoria si cererile accesorii divortului;
– in ipoteza in care partile nu pot ajunge la un acord, instanta poate recomanda partilor medierea; in aceasta ipoteza, partile nu mai au de ales, in sensul ca vor fi nevoite sa parcurga procedura prealabila a medierii care presupune informarea lor, etapa la finalul careia pot lua decizia, fie de a solutiona litigiul prin mediere, fie de a reveni in instanta;
– pasul trei este cel de informare cu privire la mediere si obtinerea procesului-verbal prin care se constata parcurgerea acestei etape si rezultatul la care partile au ajuns, de comun acord, indiferent care ar fi acest rezultat;
– daca, in urma procedurii de informare, partile se hotarasc sa urmeze procedura propriu-zisa a medierii, impreuna cu mediatorul vor stabili calendarul sedintelor de mediere, in vederea solutionarii litigiului si incheierii acordului de mediere. Intre timp, inainte de implinirea termenului stabilit de instanta pentru informare, partile vor inmana instantei procesul-verbal ce va fi incheiat de mediator, la finalul procedurii de informare. Desigur ca exista posibilitatea ca partile sa incheie acordul de mediere inainte de implinirea termenului fixat de instanta. In aceasta ipoteza, partile se pot prezenta instantei nu doar cu procesul-verbal, ci si cu acordul de mediere, care va fi insotit si de procesul-verbal prin care se constata solutionarea medierii (de aceasta data, necesitatea intocmirii procesului-verbal avand drept temei prevederile Legii medierii).
– la incheierea acordului de mediere sotii revin in instanta pentru obtinerea hotararii de divort;
– daca, in urma procedurii de informare, partile doresc sa revina in instanta, sunt libere sa o faca, iar instanta va proceda la solutionarea litigiului pe calea clasica. Si in aceasta ipoteza partile trebuie sa prezinte instantei procesul-verbal intocmit de mediator si semnat de parti.

6. Conchidem ca, in caz de divort, atunci cand instanta va recomanda medierea, sotii vor urma, in mod obligatoriu, procedura prealabila a medierii.

De  fapt, asa cum am mai afirmat si cu alte ocazii, este singurul mod in care medierea poate fi prevazuta ca procedura obligatorie.
Procedura prealabila,  fiind de fapt o etapa de informare a partilor cu privire la mediere, este o procedura in care mediatorul are obligatia de informare pentru ca partile sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, astfel ca numai aceasta etapa poate fi prevazuta ca obligatorie fara a aduce atingere drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor.

7. Propunerile privitoare la cauzele comerciale

7.1. Articolul 7207 C. pr. civ. va avea urmatorul cuprins:

”In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor.
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.
Intelegerea partilor se constata prin hotarare irevocabila si executorie.”
Dupa cum se poate observa, se reia continutul art. 6141 C. pr. civ., analizat mai sus. Astfel, si in cauzele comerciale, algoritmul este identic cu cel descris anterior, iar pasii de urmat sunt cei evidentiati mai sus.
Prin urmare, si in cauzele comerciale, cand instanta va recomanda partilor medierea, acestea vor parcurge in mod obigatoriu procedura prealabila a medierii. In urma parcurgerii acestei etape, partile pot continua medierea, cu sanse mari de a ajunge la un acord, sau pot reveni in instanta dupa ce, in urma sedintei/sedintelor de informare, mediatorul va intocmi procesul-verbal prin care se constata rezultatul la care partile au ajuns.

7.2. Articolul 7201 C. pr. civ. va avea urmatorul cuprins:

In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere.
Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la inceperea ei.”
In prezent, art. 7201 alin. 1 C. pr. civ. prevede: ”In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile vor incerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.”
Dupa cum lesne se poate observa, sintagma ”partile vor incerca” din actuala reglementare se propune a fi  inlocuita cu sintagma ”partile pot incerca”, dand astfel caracter facultativ reglementarii noi.
Prin urmare, daca in actuala reglementare concilierea este prevazuta ca procedura prealabila obligatorie inainte ca partile sa recurga la instanta de judecata pentru solutionarea litigiului dintre ele, potrivit noilor propuneri partile nu mai sunt obligate sa incerce nici concilierea, nici medierea. Astfel, inainte de sesizarea instantei, partile conflictului de natura comerciala vor apela la mediere doar in mod facultativ.
Este de apreciat faptul ca s-a dorit inlocuirea concilierii cu medierea insa, asa cum este textul formulat, inlocuirea in mod real nu se realizeaza. Din acest motiv, apreciem ca actuala propunere de modificare a textului, la care ne-am referit mai sus, constituie mai degraba o scapare a legiuitorului; speram ca la momentul trecerii prin Parlament, formularea va fi una imperativa, la fel ca in actuala reglementare.
Astfel, de lege ferenda, alin. 1 al art. 7201 C. pr. civ. ar trebui formulat in felul urmator:
”In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile vor incerca solutionarea litigiului prin mediere.”

8. Recapituland, putem afirma ca medierea, ca procedura de informare prealabila, devine obligatorie atat in caz de divort, cat si in cauzele comerciale, atunci cand instanta recomanda partilor medierea.
Obligatia este sustinuta de o alta propunere de modificare a Codului de procedura civila. Astfel, la punctul 1 al alin. 1 al art. 1081, dupa litera e), se introduce o noua litera, litera f), care va avea urmatorul cuprins:
[”Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel:
1. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei:…”]
”f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care, potrivit legii, participarea la sedinta de informare este obligatorie.”
Prin urmare, observam ca partile nu vor fi doar obligate sa parcurga procedura prealabila a medierii, ci vor putea fi si sanctionate, potrivit aprecierii instantei, cu amenda judiciara, in cazul in care nu vor urma etapa de informare, atunci cand instanta o recomanda.
Cu alte cuvinte, in cauzele de divort si in cauzele comerciale, atunci cand instanta va recomanda medierea, partile vor fi obligate sa aleaga, de comun acord, un mediator in vederea informarii si obtinerii procesului-verbal cu care se va face dovada parcurgerii acestei etape. In caz contrar, instanta poate sanctiona partile, potrivit lit. f) a art. 1081 pct. 1 C. pr. civ.

[1] http://www.just.ro/Sections/SistemulJudiciar%C3%AEnRom%C3%A2nia/ProiectulLegiiprivindunelem%C4%83suripentruaccele/tabid/1464/Default.aspx

[2] http://www.just.ro/Sections/SistemulJudiciar%C3%AEnRom%C3%A2nia/ProiectulLegiiprivindunelem%C4%83suripentruaccele/tabid/1464/Default.aspx

[3] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 441 din 22 mai 2006

Fanuta LISMAN

 
Secţiuni: Dreptul familiei, Mediere, RNSJ | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Au fost scrise până acum 41 de comentarii cu privire la articolul “Medierea devine obligatorie in cauzele de divort si comerciale?”

 1. radu_catalin spune:

  Nu pot crede ca o astfel de aberatie poate fi legiferata ! Doamnelor si domnilor, MEDIEREA NU POATE FI OBLIGATORIE, indiferent in ce forma ! Principiul care sta la baza medierii este disponibilitatea, respectiv DORINTA partilor de a fi mediate ! Daca partile NU DORESC, medierea nu are sens ! Nu devine decat o procedura obligatorie si atat. (Nu uitati ca partile TREBUIE sa fie de acord sa plateasca mediatorul !) Medierea nu este gratuita.
  Pot sa inteleg faptul ca se doreste a se castiga ceva banuti din mediere (cursurile costa ingrozitor de mult + inscrierea in tablou), dar, domnilor… Si apropos de cursuri… din cate am inteles nu a fost autorizata nici o institutie de invatamant superior sa organizeze astfel de cursuri. Oare singurii care pot preda sunt cei pregatiti la Craiova ?

  • Corect.
   Mediere inseamna impaciuire.

   Cabinetele de mediere sunt aidoma fostelor comisii de impaciuire care au functionat pina in 1989.

   Impacare cu forta nu se poate.

   Impaciuirea obligatorie este la fel ca dragostea obligatorie: este imposibila.

   http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=9430
   Si o mostra din Legea mediatorilor comunisti:

   ART. 1
   Comisiile de judecata, expresie a democratiei socialiste, a cresterii rolului opiniei publice in viata sociala, sint organe obstesti de influentare si jurisdictie, alese in adunari generale ale oamenilor muncii sau in sesiuni ale consiliilor populare, prin care se realizeaza participarea maselor largi la infaptuirea legalitatii si la educarea socialista a cetatenilor in spiritul promovarii unei atitudini corecte fata de munca, intaririi si dezvoltarii avutului obstesc, precum si al asigurarii unei bune comportari in societate.
   In indeplinirea sarcinilor ce le revin, comisiile de judecata incearca impacarea partilor in unele pricini si judeca abateri de la regulile de convietuire sociala, litigii de munca, precum si unele litigii patrimoniale.

   Nu au inventat americanii medierea. Exista si la noi, in comisiile de impaciuire.

   Dragostea cu forta nu se poate, Fanuta Lisman!

   • Mi-e greu sa cred ca nu poti intelege ce am afirmat eu.
    Din tot ceea ce sustii, eu inteleg urmatoarele: fie nu ai citit articolul in intragime fie titlul e atat de puternic incat a ti-a creat o prejudecata atat de puternica incat nu mai vezi dincolo de ea.

    Daca dai putin aceasta perdea la o parte, vei constata ca vorbim aceeasi limba. Intr-adevar, dragoste cu forta nu se poate! Tot astfel, nu putem obliga partile sa fie mediate, sa negocieze, sa se impace si sa plece la brat de la mediere daca ele nu vor acest lucru.
    Chiar si Dumnezeu, desi ne porunceste sa ne iubim aproapele, ne lasa dreptul de a alege noi daca sa-l iubim ori ba.

    Insa, putem obliga partile, asa cum prevede momentan proiectul, sa se informeze iar aceasta informare este in interesul partilor: sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza.

    Oare tu, ca avocat (ca profesionist asa cum am eu incredere ca esti), nu-ti informezi clientul ca mai apoi sa ia o decizie?

    Din pacate, datorita multor negativisti ca tine, este necesar ca aceasta informare privind medierea sa fie obligatorie. Aceasta este ratiunea pentru care consider ca in mediere se poate face chiar mai mult decat prevede proiectul si anume, sa fie prevazuta medierea ca procedura prealabila obligatorie la instanta in multe materii (cel putin in civil si comercial).

    • Daca ma iei cu religia si cu Dumnezeu… m-ai pierdut deja, te anunt dinainte.

     Fara religie… in conversatiile cu mine.
     Religia se face in biserica si acasa, nu in public…

     In discutiile juridice, raspund bine la argumente juridice, nu ecleziastice.

     „Chiar si Dumnezeu, desi ne porunceste sa ne iubim aproapele…”
     Ţi-o porunci, te pomeneşti să propovăduieşti şi medierea judiciară…

     Întotdeauna trebuie să bagi tu câte un şpil de prozelitism creştin.

 2. Cristi P. Sturzu spune:

  Catalin, nu medierea este problema, ci CINE ajunge sa faca mediere. Nu mai vorbesc de modalitatea de desfasurare si de perioada cursului. Din punctul meu de vedere, este mai mult decat sfidare si dispret fata de profesia de avocat si fata de munca pe care o depune in analiza si rezolvarea unui caz. Legea 51/1995 a fost lasata in paragina cu un scop. Legea medierii a fost si este sustinuta exclusiv politic, cu un alt scop. Dar obligativitatea medierii excede chiar si interesului celor care au adus-o in Romania, americanii.

 3. cetateanu spune:

  medierea trebuie sa ramina o procedura facultativa ! sa fie o alternativa si nimic mai mult !
  ca si cu concilierea actuala, o procedura prealabila obligatorie nu va face altceva decit sa provoace intirzieri in accesul la justitie si nu va aduce nico rezolvare ! cu concilierea s-a urmarit acelasi scop, dar in final nu s-a ajuns la niciun rezultat. cu timpul a devenit o banalitate
  daca partile vor mediere merg la mediere, daca nu, nu !
  oricum este destul de penibil ca judecatorul sa faca prozelitism pentru mediere.
  ca, mediatorii incearca prin toate mijloacele sa primeasca pomeni, este doar un caz de abuz de minoritate ! toti trebuie sa ne conformam minoritarilor mediatori. inadmisibil!

 4. florinb spune:

  Se promoveaza intens aceasta asa-zisa „procedura a medierii” intrucat exista o gasca care se autointituleaza „Consiliul de Mediere” care vrea sa faca BANI seriosi de pe urma autorizarii mediatorilor.
  Avand in vedere faptul ca se percepe o taxa de 40 milioane un curs/ si apoi cotizatii substantiale lunare, de pe urma unor persoane care n-au nici o treaba cu domeniul juridic, sau daca au absolvit Facultatea de Drept, sunt PRAF, pentru ca nu au invatat deloc, este evident lobby-ul politic care se face cu aceasta MEDIERE!

 5. Meda GRAMA spune:

  sunt unul din beneficiarii cursului de la craiova din perioada de inceput cind au fost americanii, dar sunt de aceeasi parere ca medierea nu trebuie sa fie obligatorie. E aberant, mai normal era sa apara obligativitatea de a avea aparare profesionista in stadiile superioare ale proceselor, ar fi fost si in concordanta cu jurisprudenta CEDO legata de dreptul la aparare si incapacitatea cetateanului de a se reprezenta in apeluri sau recursuri din motive de tehnicitate.
  E foarte adevarat ca trebuie umblat la calitatea medierii si mediatorilor, daca a fost un proiect si al MJ ar trebui sa se implice. La Tg.Mures fac pe mediatorii niste pensionari din armata si politie, nu stii exact daca e mediere sau trafic de influenta…e jale.

 6. Este bine cunoscut faptul ca intotdeauna cand apare ceva nou, mai putin cunoscut, cum este si cazul medierii, este normal sa apara si oponenti. Insa, de asteptat ar fi, cel putin pe un site dedicat in mare parte profesiilor juridice, opozitia sa se desfasoare pa taramul argumentelor.

  Stimate @florinb, faptul ca multi mediatori nu au nicio treaba cu domeniul juridic, n-ar fi o problema insa, faptul ca faceti acuzatii la adresa celor care au studii juridice si sunt si mediatori, ma face pe mine sa cred ca sunteti precum vulpea ce considera strugurii acri, pentru ca nu ajunge la ei.

  Daca totusi sunteti avocat, ce va opreste sa mediati dumneavoastra, pe considerentele Legii 51, ca oamenii sa nu mai ajunga nici la mediator si nici in instanta? Dati-le dumneavoastra lovitura de gratie mediatorilor si impacati dumneavoastra partile si nu-i mai plimbati pe oameni in instanta cu lunile sau anii, pentru comisioane mai mult sau mai putin consistente.

  @radu_catalin, intr-adevar, medierea ramane facultativa. Daca veti lectura textele propuse si articolul, veti constata ca nu medierea in sine este obligatorie ci partea de informare in ceea ce priveste medierea. Nicicand, si in opinia mea, n-am mai putea vorbi de un ACORD de mediere daca vom obliga partiule sa medieze. N-ar mai fi vointa partilor. Prin urmare, dand dovada de putina toleranta fata de o institutie noua, haideti sa vedem partea buna a lucrurilor.

  Suntem acuzati ca vrem sa facem bani dar nimeni nu observa ca pentru aceasta etapa de informare mediatorul nu incaseaza niciun leu. Aceasta etapa este gratuita! Facem informarea oamenilor pro bono. Abia daca, in urma informarii, oamenii vor intelege sa-si solutioneze conflictul prin mediere putem stabili un onorariu pentru etapa urmatoare in care partile efectiv incearca solutionarea conflictului pe cale amiabila.

  PS. Faptul ca printre mediatori se afla persoane care nu au nicio treaba cu medierea, constat si eu, cu durere, ca este un fapt adevarat (iar Meda GRAMA imi confirma acest fapt) insa, in ce profesie nu exista si oameni care nu au nicio legatura cu profesia respectiva? Oare pentru asta trebuie sa aruncam anatema asupra unei profesii in integralitatea ei?

  • „Este bine cunoscut faptul ca intotdeauna cand apare ceva nou, mai putin cunoscut, cum este si cazul medierii, este normal sa apara si oponenti. Insa, de asteptat ar fi, cel putin pe un site dedicat in mare parte profesiilor juridice, opozitia sa se desfasoare pa taramul argumentelor.”

   Perfect adevarat… valabil, de asemenea si pentru barourile paralele.

   Ma intreb daca o mediere poate exista intre barourile vechi si barourile noi.
   As intreba-o pe Fanuta Lisman cat cere pentru mediere.

 7. Cristian O spune:

  Buna ziua,
  Sunt Cristian, imi pare rau sa vad ca sunt destui oameni cu scoli inalte (sau asa creeaza impresia) care critica medierea, poate pentru faptul ca multi sunt avocati (sau asa am inteles eu din spusele dinsilor) si nu au fost in stare sa urmeze si un curs de formare ca mediator si simt ca le fuge terenul de sub picioare de cand a aparut medierea. Pacat, ei nu au inteles un singur lucru: medierea nu face altceva decat sa ajute oamenii care au litigii de rezolvat, iar aceste litigii sa fie rezolvate discret (fara sali de judeacata), cu costuri reduse (mult mai reduse decat onorariile avocatilor) si in termene rezonabile (cateva sedinte de mediere -adica 30 zile, in loc de cativa ani).
  pacat, mare pacat, dar pt Meda Grama, cetateanu, Cristi P.Sturzu, florinb, radu_catalin incercati sa mai invatati si altceva nou!

  • un jurist invata 4 ani (sau mai multi daca e loaza ca mine)… si nu ne speriem noi de 15 zile de curs de mediatori.

  • Cristi P. Sturzu spune:

   Confunzi juridice.ro cu hi5 sau facebook. Ca e posibil ca varsta ta sa fie egala cu anii nostri de scoala, asta e altceva. Noi, avocatii, facem mediere si NICIODATA nu ne putem compara cu un mediator fara studii juridice. Niciodata. Cu politetea este insa, alta poveste.

   • kluivert spune:

    D-le Cristi. M-ai facut sa rad cu medierea facuta de avocati. Arata-mi si mie un avocat care e tentat macar sa faca o mediere mai ales in aceste vremuri de criza, cand si la oficii e coada. Nu iti trebuie tare multa scoala ca sa vezi treaba asta, chiar si din avion. Serios, chiar faci mediere ca avocat? Si primesti si bani pentru asta? Sau te temi ca aparand acesti noi mediatori fara inalte studii juridice (cum ar fi facultatea de la sibiu), te vei trezi cu biroul gol, daca ai asa ceva. In schimb poti sa iti faci cont de feisbuc, poate asa te cauta cineva.

    • Cristi P. Sturzu spune:

     Râzi kluiverkt, râzi cat mai poti. Râsul e terapeutic. Eu o sa rad mai la urma. Ca sa rad mai bine…si mai mult. Am si de ce, am si de cine. Gotcha!

    • Am inteles ca medierea nu este gratuita. Costa 7 milioane un divort.
     Pai 7 milioane costa un divort contencios, nu?
     Eu acum 11 ani am platit 4 mil pe un divort… medierea e mai scumpa.

     • Nu stiu de unde ati scos cifra asta de 7 milioane in urma careia ati decretat ca medierea este scumpa.

      Si, chiar daca un mediator a luat 7 mil. (700 lei) ptr un divort, probabil ca a avut motive temeinice.

      Nu uitati faptul ca odata cu divortul se poate face si partajul prin mediere, partaj care in instanta costa, in functie de masa partajabila. Ca atare, este posibil ca medierea sa fi costat cu mult mai putin decat procedura in instanta, tinand cont si de faptul ca prin mediere se restituie partilor taxa de timbru.

      In ceea ce ma priveste, medierea pe care eu am facut-o in caz de divort am perceput un onorariu mult mai mic. Insa, in cazul meu, partile erau convinse de avantajele medierii, au inteles repede ce este de facut iar medierea nu a fost foarte grea.

      In plus, cand partile ajung la o intelegere, chiar si in caz de divort, redactarea acordului nu mai este floare la ureche daca trebuie sa includa si partajul. Aceasta parte a acordului va trebui sa fie bine intocmita, asemeni unui act notarial (acestea fiind si asteptarile clientilor). Ori, și pentru asta, inseamna un oarece efort.

      Ar fi bine sa nu uitam ca pot fi unele situatii foarte grele. Chiar in momentul de fata ma confrunt cu una de acest tip si-mi este greu sa stabilesc un onorariu care sa reflecte macar in parte efortul depus.

      Prin urmare, mi se pare nedrept sa stabilim ca o mediere este „scumpa” sau „ieftina”, raportandu-ne la cifre absolute, fara sa a fi nuantate.

      P.S. Daca as media intre cele doua barouri, as media pro bono.

     • Secretara mea se „divorţează” şi singurul mediator din Bolintin Vale i-a cerut 7 milioane. Divorţ de comun acord, fără copii. Simplu ca bunăziua. Scump ca naiba.

      „Si, chiar daca un mediator a luat 7 mil. (700 lei) ptr un divort, probabil ca a avut motive temeinice.”
      Probabil că avea motiv temeinic să ceară şi 27 de milioane, nu?
      De fapt, după tine, Fănuţa, mediatorii pot cere oricât, nu?
      Toţi mediatorii sunt cinstiţi, nu?

      Cine pune la îndoială cinstea unui mediator trebuie să fie nebun…

      Eu mă întreb… tu… care eşti aşa evlavioasă şi „teoloagă”… cum te lasă inima să mediezi divorţuri?

      CENZURAT

 8. florinb spune:

  Pentru „Fanuta Lisman”……….In calitate de avocat nu caut sa aplic nicio lovitura de gratie nimanui, incerc doar sa imi practic meseria, si inca de la inceput sfatuiesc partile sa ajunga la o tranzactie care sa fie validata de catre instanta!…………….insa nu pot sa nu remarc lobby-ul puternic facut medierii, „profesie” inventata de curand de pe urma careia anumite persoane vor sa se imbogateasca ” initiindu-i” pe doritori in tainele profesiei medierii pentru 4000lei/curs.
  Si ca sa o spunm si pe aia dreapta, cine nu a intrat in avocatura, notariat, magistratuta isi cauta „menire” in mediere!………. sunt persoane slab pregatite, care nu au cunostinte temeinice in domeniul dreptului, si chiar nu imi doresc sa ajung sa reprezint un client in fata unor astfel de „mediatori” in masura in care aceasta procedura ar fi obligatorie…………..

  • @Florinb,

   Afirmi ca „…cine nu a intrat in avocatura, notariat, magistratuta isi cauta “menire” in mediere!……….” Ar fi de preferat, pentru un avocat (deci un profesionist ce pretinde ca are carte), sa ne spui si la cine anume te referi.

   Personal, nu cunosc prea multi absolventi de drept care sa fie mediatori si sa nu faca parte din una din categoriile mentionate. Vei fi surprins sa afli ca exista printre mediatori chiar si un notar.

   Oricum, acuzatiile generale, fara a da macar un exemplu, nu-ti fac cinste nici dumitale nici profesiei din care faci parte.

 9. Mediatorii sunt intr-un fel „pacificatorii”.

  Pacificarea cu forta este un nonsens.

  Daca aceste norme vor fi adoptate, vor fi declarate neconstitutionale deoarece impiedica liberul acces la justitie.

  • Asa cum au fost declarate prevederile din Contenciosul administrativ (art. 7 Legea 554/2004) care instituie procedura prealabila? Argumentele din Deciziile CC sunt valabile si pentru situatia in care procedura mediarii ar fi declarata procedura prealabila la instanta de judecata.

   Nu are cum sa fie considerata ingradire a accesului la justitie obligativitatea parcurgerii prealabile a medierii cata vreme partilor le ramane posibilitatea de a reveni in instanta (dupa ce parcurg procedura) sau de a continua medierea.
   Legea nu obliga, si nu va putea obliga niciodata, pe nimeni sa negocieze sau sa incheie un acord. Asa cum am mai spus, nu mai putem vorbi de acord ci de o solutie impusa.

   Prin urmare, nu face nimeni nicio „pacificare” fara vointa partilor!
   Mediatorii fac informare si va fi gratis, potrivit proiectului de lege!

 10. observer spune:

  Nu am avut foarte multe divorturi dar stiu sigur ca toti cei care au venit sa divorteze vroiau sa o faca cat mai repede. Am avut si cazuri in care desi partile erau de acord musai trebuia circ prin instanta ca aveau copii minori.
  Daca ii trimiti la mediere si aia se cearta ca la usa cortului numai de celeritate nu putem vorbi.

  Hai sa dau un exemplu clasic. Divort prim termen prin decembrie , amanare ca unu vrea avocat la primul termen, se arunca dosarul in februarie si trosc medierea. De duci la mediatori (apropos la mine in oras este 1 si judecatoria are 10 000 de dosare pe an) pana mediatorul face procedura ajungem (optimist fiind prin aprilie). Mergem inapoi la instanta ca ambii is incapatanati si se stabileste termen in mai -iunie, termen la care dam cu propunerea de probe , ajungem in toamna ca vara nu e ca iarna si celeritate e doar un vis frumos.

  Un modificare care ar fi dus la celeritate era eliminarea necesitatii administratorii de probe pentru dovedirea motivelor de divort in situatia in care partile doresc sa divorteze , chiar si daca aveau copii minori, iar in restul cazurilor la primarie.

  Mediatorii trebuie sa castige bani prin propriile puteri nu aruncand in ei cu tot felul de proceduri prealabile gratuite. Eu daca asi fi mediator nu stiu daca as vrea sa fac munca pro bono, dar ma rog…

  In fine personal ca sa o linistesc pe stimata doamna Lisman, eu ca avocat si cred ca in mare parte colegii fac la fel, vreau sa scap de un dosar cat mai repede. Onorariul il iau la inceput indiferent ca sta in lucru 2 luni sau 2 ani.
  Cred ca tarie insa ca desi avem legi judecatorii sunt cei care refuza sa aplice o serie de prevederi legale care sa scurteze durata procesului.

 11. radu_catalin spune:

  Mi se pare infiorator ce se petrece cu aceasta mediere. Se calca in picioare principiul care sta la baza medierii ! Cel al disponibilitatii partilor…
  Domnilor, MEDIEREA NU E CONCILIERE ! Altfel spus, NU POATE FI IMPUSA printr-un text de lege. Rezumativ spus:
  1. Daca partile nu vor mediere, aceasta NU ARE SENS. Tine de psihologia umana… (dar despre ce vorbim noi, cand poate fi mediator si un inginer…miner, metalurgist, petrolist…etc, no ofense, pls).
  2. Partile trebuie SA PLATEASCA pentru a fi mediate (tine de psihologie si educatie)!
  Vis a vis de curs… Stiati ca nici o facultate de psihologie, sociologie, drept nu primeste acreditare din partea Consiliului de mediere pentru organizarea de master in mediere ? Nu vi se pare ingrozitor ca nu avem profesori pentru asemenea cursuri, in schimb avem formatori in mediere (care au absolvit primele cursuri de la Craiova organizate de fostul ministru Monica Macovei impreuna cu Ambasada SUA, cursuri de formare care au durat 5 zile cu tot cu pauza de cafea) ? Nu sunt peiorativ.. poate sa ma contrazica cineva ?

 12. Costinaso spune:

  Deocamdata Legea privin accelerarea proceselor prevede in materia dreptului familiei si dreptului comecial ca, daca judecatorul recomanda medierea, partile trebuie sa se prezinte la mediator pentru informare asupra medierii si avantajelor sale, deci ar fi obligatorie sedinta de informare, sub sanctiunea unei amenzi judiciare, NU MEDIEREA. O parte a divergentelor cred ca apar din exprimare, putem vorbi despre o procedura obligatorie prealabila medierii (conditionata de recomandarea posibila de catre judecator a medierii), nu despre procedura obligatorie prealabila a medierii.
  Cat despre obligativitatea unei proceduri prealabile de informare gratuita, nu va de ce se agita avocatii. La fel cum nu i-am vazut agitandu-se impotriva procedurilor prealabile obligatorii a concilierii sau cea din contencios administrativ. Sigur se va reduce numarul de dosare inregistrate si de aici vor avea mai putine cazuri atat avocatii, cat si judecatorii, care nu vor mai putea invoca aglomeratia din sedinte pentru salarii pe masura. Dar va castiga sigur justitiabilul si statul roman, prin termene mai scurte si cheltuieli mult reduse.
  Despre proceduri prealabile extrajudiciare voi prezenta in curand un studiu de drept comparat care va va surprinde. Exista in multe tari dezvoltate, prevazand unele dintre ele inclusiv medierea. Ca sa nu mai vorbim de directivele europene si oficialii CE pe justitie care incurajeaza medierea/
  Aveti unii dreptate cu ceea ce inseamna membrii Consiliului de meiere si activitatea lor discutabila, dar pentru celelalte comentarii rautacioase si confuzii de termeni nu pot spune decat ca nu vin din partea unor juristi. Decat daca sunt aceia dintre avocati care vor sa practice medierea stabilita printr-o lege speciala, fara nici o formalitate de autorizare, asa cum era in proiectul respins pe 24 august de Senat la art. 3 al.(1) lit. f).
  In alta ordine de idei, judecatorul nu face prozelitism, ci recomandare in staruinta de impacare a partilor, mediatorii nu cer pomeni, ci plata unui serviciu de interes public exercitat in baza unei autorizari legale, nu este un abuz de minoritate ci repet o politica internationala si europeana in dezvoltare, cu sau fara voia avocatilor.
  Deasemenea, unii isi jignesc amarnic colegii, pentru ca multi avocati sunt astazi autorizati si ca mediatori, mai sunt multi notari si consilieri juridici, asa canu sunt numai ratati care nu au intrat in aceste 3 profesii.
  Este gresita impunerea ca mediatorii trebuie sa aiba numai studiii juridice, dupa cum eu condamn membrii CdM care sustin aiurea ca cei mai contraindicati pentru a fi mediatori sunt cei cu studii juridice. Celor proveniti din alte profesii, care vor sa faca acorduri de mediere pe care notarii sa le autentifice sau instantele sa le incuviinteze, spun ca le trebuie neaparat ceva cunostinte juridice,fara de care se pot trezi cu acorul neacceptat.
  Este imorala referirea acuma despre bani, cand meditorii au platit peste 1500 de euro ca sa fie autorizati, ca sa nu mai punem la socoteala sediile si promovarea, dar si perfectionarea profesionala, participarea la conferinte, etc., fara sa scoata vreun ban pana acum si sa accepte totusi sa faca acea informare gratuit, esi ii costa niste bani. Eu nu imi permit sa fac aprecieri despre comportamentul unor colegi avocati dpv financiar, al onestitatii si diligentelor facute pentru banii incasati. De ce unii se reped s-o faca despre mediatori? De ce nu s-a facut atata tapaj la aparitia altor profesii liberale dupa `89? Este frica de concurenta probabil, desi nu ar trebui sa fie. Dl Florea si dl Iordachescu au exprimat de multe ori alte puncte de vedere oficiale echilibrate decat rautatile de aici.
  Despre unele abuzuri sau prostii facute de caimacamii medierii puteti urmari pe blogurile Jurnalul medierea si Medierea in Galati.
  Numai bine.

  • Costin,

   Nu cred ca este cazul sa mai punem si noi gaz pe foc.
   Daca noi avem capacitatea de a intelege reactiile unora dintre colegii avocati, reactiile noastre, facute pe acelasi ton, la aceste atacuri nu vor fi intelese de nimeni.
   Este datoria noastra de a da un exemplu de comportament.

   In ceea ce priveste procedura medierii si cele doua etape ale ei: procedura (prealabila) de informare si procedura propriu-zisa a medierii, promit sa revin cu un articol edificator.

   Pana atunci, urez tuturor sa aiba rabdarea de a intelege si punctele de vedere ale celorlalti.

  • Cristi P. Sturzu spune:

   Aceasta este pledoaria exacta a unui produs MLM (multilevelmarketing), facuta medierii, ca infuzie fortata a co-planetarilor nostri, americanii. Americanii au innebunit lumea. Americanii au generat majoritatea ultimelor conflicte armate de pe planeta. Americanii i-au starnit pe fundamentalistii islamici. Americanii si-au adus „”aportul” la bunastarea fetiscanelor aciuiate pe langa baza militara de la Kogalniceanu., americanii au declansat criza economica globala, americanii au adus haloween-ul, DE ACEEA ma gandesc la schema de vanzari MLM, pe care tot ei au injectat-o in inima comertului global. Afirmam bunaoara, ca nu exista nici o recurenta matematica intre indicele bursier Dow Jones si indicii BVB, DAR, ATENTIE, o modificare sensibila, chiar subunitara a indicelui american, produce o impresionanta unda de soc asupra amaratilor de indici romanesti. De aceea piata bursiera romaneasca, nu se poate maturiza din pacate. Totul este sub control strict. Eu imi sustin convingerea ca procesul de reformare profesionala, de 2 saptamani inclusiv pauzele de cafea, dupa care unele personaje se trezesc ditamai mediatorii de divorturi fara sa aiba habar de codul familiei, mi se pare ca ne aflam in fata delictului de sfidare si dispret pentru profesia de avocat, a carei reputatie se va putea tine din ce in ce mai greu.

  • radu_catalin spune:

   1. Mi se pare normal ca un mediator sa primeasca un onorariu pentru munca depusa.
   2. Mi se pare aberant sa poti fi „calificat” intr-o meserie (careia i se acorda atata importanta), in 2 saptamani !
   Totusi… Cand faceam psihologie acum multi,multi ani (predata de prof.univ., somitati in materie) ni se spunea ca medierea persoanelor este cel mai greu de realizat, deorece este un proces complex, volitiv si care tine de educatia celor 2 (3,4 samd), care sigur e diferita, iar mediatorul trebuie sa inteleaga mecanismele care au dus la initierea diferendului. Psihologia facea o distinctie clara intre mediere, conciliere, impacare sau alte forme de stingere a unui conflict.
   Ulterior, la fac.de drept am facut psihologie judiciara (alti profesori) unde mi-am reamintit multe din tehnicile de mediere/conciliere/negociere invatate anterior.
   Apoi, din pasiune pentru domeniu, am facut si un master in medierea conflictelor (nu aparuse Legea medierii)
   … si cu toate acestea Consiliul Medierii imi comunica faptul ca pentru a fi mediator (in cadrul profesiei) trebuie sa urmez niste cursuri de 2 sapt. care costa 1.000 de euro !!! – Formatori ??? Universitari ??? – Oh…nu, nicidecum… Sunt „niste tipi super” acreditati de americani…(suna „beton”). – Psihologi ? Sociologi? Sunt specializati „afara” ? – Nu, domnule. Au diverse profesii, dar sunt acreditati de Consiliul Medierii. Aha… (cam asta a fost dialogul cu responsabilii in domeniu).
   Dragilor, medierea chiar e un domeniu fascinant… privita ca profesie, chiar poate aduce satisfactii enorme… insa asa cum este ea promovata si exercitata acum, iertate sa-mi fie vorbele, dar pare prostitutie… Aha…deci „am bagat” 1500 euro, trebuie „sa scot” investitia in cel mai scurt timp…. O fi asa, nu zic nu… astea sunt vremurile in care traim, dar atunci de ce ne miram ca tara asta se „manelizeaza” cu fiecare minut ?
   De ce ne miram ca mare parte din guvernantii nostri din ultimii 20 de ani sunt diletanti ? Toti sunt slabi in profesiile lor (care au vreuna), in schimb si-au descoperit peste noapte calitati extraordinare de manageri….asa cum multi si-au descoperit calitati de mediatori si mai au si pretentia sa fie platiti ! Sa ne auzim peste ani, sanatosi…

 13. Stimate A. Kurtyan,

  In primul rand, onorariul unui mediator se stabileste prin negociere cu clientul sau. D-na, scretara ta, nu era obligata sa incheie acordul daca nu-i convenea. Mai mult, putea apela la un alt mediator din alta localitate.

  Cum se stabileste onorariul? Cam cum iti stabilesti si tu onorariul cu clientul sau sa inteleg ca tu impui clientului tau onorariul?! Legea nu impune nici avocatului, nici mediatorului un anumit plafon, dupa cum stii, prin urmare…

  Cum poate un teolog sa medieze divorturi?
  Simplu. Nu mediatorul ii divorteaza. Sotii au decizia luata. Tot ceea ce fac eu la o astfel de mediere nu este decat sa ajut sotii sa treaca peste acest pas in buna intelegere, in avantajul minorilor (daca exista) și în speranta unei bune relationari in continuare. (Iar divortul, dupa cum zice la Cod, il pronunta onorata instanta si nu eu!)

  P.S. Daca nu stiai, in anumite circumstante, si Biserica ingaduie divortul.

  • Îmi place cum gândeşti.
   Nu te încurci în reguli.
   Le suceşti în aşa fel ca să-ţi fie de folos.

  • rai.in spune:

   distinsa domna, dumneata CENZURAT?

   mendiatorii n-o sa-si negocieze onorariile decat intr-un singur caz… in cazul in care sunt mediatori de divorturi sau alte litigii din care nu prea poti sa te imbogatesti.

   un mediator bun la care sta lumea la coada (daca s-o ajunge la asa ceva) n-o sa negocieze in veci. pt ca el e profesionist, iar negocierea asta de tipul „mai lasa un pic ca am copii acasa” e de fapt targuiala.

   asa ca CENZURAT, ca aici nu e pacea pe pamant

   Cu stima

   • mitu2767 spune:

    corect ar fi ca viitorul articol 720 indice 1 cod pr. civ., sa contina posibiltatea ca partile, anterior sesizarii instantei comerciale sa faca dovada indeplinirii procedurii prealabile de conciliere sau de mediere.
    Spun asta pentru ca nu e cazul ca printr-o lege sa se creeze un „fief” pentru mediatori ci un mediu competitional unde acestia sa convinga comerciantul ca sunt utili pentru rezolvarea conflictelor.

    • Menirea codurilor nu cred ca este aceea de a crea un mediu concurential de un anumit itp, pentru anumite bresle ci mai degraba sa stabileasca niste principii.

     A facilita medierea, a o face sa devina obligatorie (spre exemplu), nu are rolul de a da de lucru mediatorilor (in conditiile in care oricine dorteste poate deveni mediator) ci de a crea o conduta justitiabilului care nu este inca obisnuit, nu cunoaste beneficiile medierii.

     • mitu2767 spune:

      Nu credeti dumneavoastra ca menirea codurilor e sa creeze un mediu concurential, dar parca avem un Tratat de Aderare care ne impune anumite obligatii, si tot dreptul pozitiv roman tre’ sa transpuna aceste obligatii, nu doamna Lisman?

      Daca oricine poate sa devina mediator, atunci inseamna ca sunt multi mediatori pentru ca sita la intrarea in profesie e rara, nu-i asa doamna Lisman?

      Daca da inseamna ca vin si nechematii in aceasta profesie?

      Eu am constatat spre exemplu ca sunt foarte multe rebuturi profesionale in avocatura (profesie pe care o cunosc) dupa cum sunt unii la linia de plutire precum si altii foarte buni.

      Faptul ca nu avem angoase ca sunt mii de avocati si consilieri juridici se datoreste faptului ca oricare are sansa sa se remarce daca muncim pe branci si avem rezultate.

      Ca e bine sa faciliteze legea modalitatile alternative de solutionare a disputelor, da este absolut ok, dar ideea e ca legea sa nu iti bage si in traista, ci sa muncesti sa convingi omul ca e bine sa vina la tine, ca tu ai o solutie mai buna…

      In felul acesta se aseaza un corp profesional pe baze sanatoase, daca exista si alternative pentru clientela, nu sa-i inghesui pe toti ca pe oi – duceti-va la mediere ca altfel nu aveti acces la instanta.

      Vor fi poate mai putini care vor practica cu adevarat medierea, dar vor fi cu siguranta mai valorosi!

     • „A facilita medierea, a o face sa devina obligatorie (spre exemplu), nu are rolul de a da de lucru mediatorilor (in conditiile in care oricine dorteste poate deveni mediator) ci de a crea o conduta justitiabilului care nu este inca obisnuit, nu cunoaste beneficiile medierii”

      EXACT doamna Lişman! O logică irefutabilă!

      Roata nu are rolul de a tortura pe răzvrătit… ci are rolul de a crea o conduită a răzvrătitului cu care acesta nu era încă obişnuit deoarece nu cunoaştea beneficiile roţii de tortură.

      Dar… când scopul va fi atins, iar beneficiile vor fi cunoscute… răsculatul va şti că roata de tortură este o unealtă benefică.

 14. cetateanu spune:

  hehehe!
  pe linga faptul ca medierea ne este bagata obligatoriu pe git, in curind vei fi amendat ca nu doresti sa parcurgi etapa „informarii”. a, nu, nu-i nici un abuz, e chiar ok.
  se vede ca habar n-au ce vorbesc d-nii mediatori. in afara de judecati de principiu gaunoase si alea, practica zero barat.
  citeva intrebari simple: la un litigiu, asa, minor, cu statul roman, privind tva-ul, sa zicem, cam cu cine credeti ca ar trebui sa ma mediez? cu inspectorul care a venit in control,cu seful de birou, cu directorul de la finante, cu ministrul finantelor, presedinte anaf? vine el oare la mediere? sau in litigiu cu o banca, societate de asigurare, cine vine la mediere? director general, presedintele ? nu imi dati raspunsuri cretine de genul „vine persoana imputernicita special” ca inseamna ca nu stiti pe ce lume traiti.
  poate in bucuresti, unde sint sediiule centrale ar mai fi, dar in rest …? cind ti s-a deja un raspuns ca nu esti despagbit, ca rata de credit a fost tabilita unilateral la x%, ca ti s-a impus impozitul z retaroactiv(abiziv fireste) , ca tva-ul nu este deductibil, ce rost mai are medierea? sau cind partenerul comercial refuza sa plateasca fara sa ofere explicatii, care ar fi oportunitatea si finalitatea medierii ?
  am mai intrebat, dar vreau raspunsuri de la practicieni nu de la MODERAT medierii: care a fost aportul concilierii in rezolvarea amiabila a litigiilor comerciale? a rezolvat aceasta procedura efectiv ceva? catgoric nu!
  atunci hai sa o inlocuim cu altceva, la fel de inutil, care sa nu schimbe nimic, doar sa se numeasca altfel si ca sa fie totusi si ceva nou, mai trintim si o amenda !
  poate nu am coerenta necesara sau nu gasesc disponibilitatea de a mai comenta aceste MODERAT legate de mediere, dar pentru cei interesati de o analiza argumentata si pertinenta recomand postarea d-lui zidaru, care in calitate de judecator analizeaza probleme legate de procedurile prealabile. intr-adevar profesionist tratata problema, din punctul de vedere al practicianului. vedeti la ce concluzii ajunge !!!
  restul sustinatorilor medierii, nu aveti nici un argument logic, pertinent pentru a sustine obligativitatea procedurii. ca sa nu zic mai rau ca ma cenzureaza a.s.

 15. Dat fiind faptul ca proiectul de lege a fost adoptat iar articolele la care am facut referire nu s-au pastrat asa cum au fost initial formulate, inteleg sa vin cu cateva precizari pe care, ulterior, sper sa le reiau intr-un articol separat.

  In noua sa forma, in materie de divort, Art. 614 indice 1 din Cod. pr. civ. este formulat astfel:

  1. „În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului prin înţelegerea părţilor.
  În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii.”
  Prin urmare, judecatorul va recomanda partilor medierea iar daca acestea accepta, se vor prezenta la mediator pentru informare.

  Formularea acestui text, in opinia mea, nu este una tocmai fericita. Cum pot accepta partile medierea in conditiile in care nu stiu prea bine ce presupune? Dar, se pare ca cei care au insistat pe introducerea acordului partilor s-au temut, ca multi altii, ca medierea va deveni obligatorie.

  Ei, in noua formulare, nu se mai poate teme nimeni de nimic, insa, eu ma tem ca acest text de lege va ramane fara aplicare daca magistratii nu vor accepta rolul important conferit de lege, de a face recomandarea cu convingerea ca medierea ar putea fi o solutie pentru justitiabil iar in acest sens, pentru ca fiecare sa decida pentru el daca ii este sau nu utila medierea, sa poata decide in cunostinta de cauza.
  De fapt, magistratul nu trebuie sa convinga partile ca medierea este utila ci, tot ceea ce trebuie sa faca magistratul (am in vedere atat judecatorii cat si procurorii) este sa recomande oamenilor ca inainte de toate sa se informeze.
  In acest sens, speram ca in viitorul apropiat sa fim si noi prezenti in instante, asemeni avocatilor, astfel incat, in momentul in care o persoana doreste sa se informeze, sa o poata face pe loc.

  2. Potrivit articolului mai sus mentionat, teza ultima, „Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.”

  3. In materie comerciala, Art.720 indice 1 Cod. pr. civ. a fost si el reformulat, astfel:
  „În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie conciliere directa.”

  Dupa cum se observa, in materie comerciala, medierea si-a castigat o pozitie egala cu concilierea.
  Astfel, in litigiile comerciale, medierea devine si ea, alaturi de conciliere, procedura prealabila la instanta de judecata.
  Ca atare, la declansarea unui litigiu de natura comerciala, partile trebuie sa faca dovada fie a parcurgerii concilierii fie a medierii.

 16. Dave spune:

  Cand in occident traiesti si spre Romania privesti, nu poti sa nu observi, cu tristete, cum proiecte bune sunt culcate la pamant prin preconceptii ori proceduri greoaie si prostesti.
  Da, medierea nu trebuie sa fie obligatorie, si prin aceasta lege, nu este! Obligatorie este informarea, iar atata timp cat aceasta informare vizeaza o metoda care poate simplifica radical viata persoanelor, de ce nu?
  Pe deasupra, informarea este GRATUITA. Un cuvant care pentru romani incepe sa nu mai aiba niciun inteles, intr-o tara in care totul se plateste.
  Pe cat este de utila medierea in alte tari, pe atat de inutila pare ea sa fie in contextul romanesc. Pentru inceput, un aspect care a fost romanizat rezida chiar in maniera de formare a mediatorilor. Pe cat este de inclusiv (aproape oricine poate fi mediator) pe atat este de exclusiv (cati dintre absolventii de studii superioare au 1000 E disponibili pentru acest curs?)
  In plus, este greu de imaginat ca o persoana poate capata in doua saptamani abilitatile necesare pentru a indeplini cu succes functia de mediator.
  Este, din pacate, un alt exemplu de concept, pozitiv prin definitie, capabil sa aduca beneficii, dar care, contaminat de maniera romaneasca de a privi lucrurile, sfarseste prin a fi negativ si aducator de necazuri.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD