Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii

Amendat si fara permis sau doar mustrat?
08.12.2010 | JURIDICE.ro, Doina Liliana CIUBAN

JURIDICE - In Law We Trust

Modificarile aduse OUG nr. 195/2002 prin Legea 202/2010 pretind  judecatorilor de la judecatorii,  incepind cu data de 25.11.2010, o aprofundare si mai riguroasa a regimului contraventional special in materia circulatiei pe drumurile publice, pentru ca, pentru viitor, se va pierde… „beneficiul” existentei  unei instante de control care sa confirme sau dupa caz sa infirme solutia data de ei  in prima instanta.

In considerarea acestui fapt, in cele ce succed, dorim sa aducem in discutie  unele aspecte legate de aplicarea sanctiunii complementare constind in suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de timp, in cazul savirsirii unor fapte contraventionale in materie rutiera.

Incepem prin a evidentia ca raportat la institutia pusa in discutie, prevederile OUG nr. 195/2002 au un traseu sinuos.

Asa cum se cunoaste, in cuprinsul OUG nr. 195/2002 sanctiunea complementara constand in suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de timp, este prevazuta de legiuitor pentru faptele contraventionale de la art. 100 pct. 3, de la art. 101 pct. 3 si de la art. 102 pct. 3 din OUG nr. 195/2002.

Modul de formulare al acestor texte de lege mentionate in aliniatul precedent este intransigent, „si”-ul cumulativ folosit de legiuitor, ingradind aparent orice drept de aprecierea cu privire la  a aplica sau nu sanctiunea complementara pe langa cea principala.

Astfel, art. 100 pct. 3 statueaza: „(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) depasirea coloanelor de vehicule…”

Art. 101 pct. 3 din OUG 195/2002 statueaza „(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:  a) nerespectarea regulilor privind prioritatea…”

Art. 102 pct. 3 din OUG nr. 195/2002 statueaza „(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice…”

Intransigenta legiuitorului dispare in cuprinsul art. 95 din OUG nr. 195/2002 in care se statueaza:
„(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decât cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin.  (2).
(2) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
(3) *** Abrogat
(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.”

Cuprinsul acestui ultim articol vadeste ca  legiuitorul ar fi  graduat totusi toate sanctiunile ce se pot aplica in materie rutiera, evident, in functie de pericolul social al faptei contraventionale savirsite, cea mai usoara fiind sanctiunea avertismentului, urmata de sanctiunea amenzii „si dupa caz” (NUMAI DUPA CAZ, deci nu imperativ!!!! cum pare sa impuna formularea art. 100 pct. 3, art.101 pct. 3 si de art. 102 pct. 3 din OUG nr. 195/2002) si o sanctiune complementara.

Art. 96 statueaza:
„(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintâmpinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.
(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:
a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate savârsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;”

Prin statuarea din art. 96 legiuitorul se intoarce la intransigenta din art. 100 pct. 3,  art. 101 pct. 3 si  art. 102 pct. 3  spunind ca sanctiunea contraventionala complementara se poate aplica alaturi de avertisment (!) uitand insa sa aiba in vedere o corecta corelare a  pedepselor in functie de gradul de pericol social al faptei ce se sanctioneaza. Cu alte cuvinte, legiuitorul spune ca in mod paradoxal este cu putinta sa apreciezi ca fapta are un grad de pericol social redus, deci este de sanctionat cu avertisment dar… ca se poate si sa ii aplici alaturi de avertisment o sanctiune complementara… pentru… a inlatura o stare de pericol…!

Daca ne-am lua dupa „litera legii” analizata anterior, in ceea ce ne priveste ca si judecatori,  am avea doar doua posibilitatii:
(1) fie sa aplicam in cazul contraventiilor de la art. 100 pct. 3, de la art. 101 pct. 3 si de la art. 102 pct. 3 din OUG nr. 195/2002 sanctiunea amenzii si pe cea a suspendarii dreptului de a conduce, fara a considera vreodata ca faptele respective savirsite fiind, au totusi, in unele cazuri, un grad de pericol social redus si se impun sanctionare pe masura,
(2) fie sa aplicam in cazul contraventiilor de la art. 100 pct. 3, de la art. 101 pct. 3 si de la art. 102 pct. 3 din OUG nr. 195/2002 sanctiunea avertismentului  si deopotriva pe cea a suspendarii dreptului de a conduce… ceea ce ar fi hilar…!!!!

Exista si o a treia posibilitate insa ea nu vine din „litera legii” ci din „spiritul ei”. Acest „spirit al legii” exaleaza  din cuprinsul art. 1 din OUG nr. 195/2002, articol in care legiuitorul arata lamurit care sunt cele trei scopuri ce se doresc a fi atinse prin adoptarea actului normativ:
(1) asigurarea  fluentei circulatiei
(2) asigurarea sigurantei a circulatiei pe drumurile publice
(3) ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului (fara sa detaliez , apreciem ca acest ultim scop (3), se include in scopul numarul (2) – „Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.” Art. 1 din  OUG 195/2002).

Sa incercam sa explicam! In practica sint  intalnite multiple stari de fapt care antreneaza raspunderea contraventionala a conducatorilor auto. Cu titlul de exemplu vom aborda doua:

Exemplul 1: Conducatorul X se deplaseaza la volanul autoturismului sau proprietate personala. Intr-un  anumit punct din traseul sau ajunge din urma un conducator Y care se deplaseaza incet (40 km pe ora in afara localitatii). Din cauza circulatiei de pe sensul opus conducatorul X nu reuseste sa il depaseasca. Dupa un timp destul de lung, intr-o zona in care linia continua interzice depasirea, conducatorul X, prinzind sensul opus liber, realizeaza depasirea. Agentul constatator constata fapta contraventionala a lui X  si ii aplica sanctiunea amenzii si sanctiunea complementara a suspendarii  dreptului de a conduce.

Exemplul 2: Conducatorul A se afla in trafic. La trecerea la nivel de calea ferata sta in coloana asteptind sa-i vina rindul la travesare. Dupa circa 15 minute coloana se pune in miscare. Bucuros conducatorul inainteaza  dar este surprins de culoarea rosie a semaforului. Agentul constatator constata fapta contraventionala a lui X si il sanctioneaza in consecinta.

Avand in vedere dispozitiile  art. 100 pct. 3,  art. 101 pct. 3 si  art. 102 pct. 3 din OUG 195/2002 in sensul prezentat in partea introductiva, in mod evident, s-ar impune ca ambilor conducatori (X si A) sa li se suspende dreptul de a conduce.

Tinind seama insa de faptul  ca in ceea ce il priveste pe conducatorul X,
(1) acest conducatorul X a fost stanjenit in trafic de deplasarea inceata a unui autovehicul aflat in fata sa, fiind prin aceasta obligat la a realiza depasirea neregulamentara,
(2) nu exista in mod ideal doua benzi pe sensul de mers,
(3) realizarea unei  manevre de depasire este conditionata de absenta oricarui autovehicul pe sensul opus, cerinta care uneori datorita traficului aglomerat este greu de indeplinit, (impunind  valorificarea rapida de catre conducatorii auto a ivirii momentului oportun in acest sens, pentru depasire),
(4) in speta nu a fost produs nici un eveniment rutier care sa puna in pericol siguranta circulatie rutiere in zona respectiva, ca urmare a faptei conducatorului  X,
(5) cu cazier contraventional rutier este dovedit ca acest  conducatorul X nu a generat  nici in trecut  evenimente rutiere negative,

Iar in ceea ce il priveste pe conducatorul A, tinand seama  de faptul ca:
(1) semaforul de la nivelul caii ferate in discutie  nu este dotat cu dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii (art. 61 din HG 1391/2006),
(2) in speta nu a fost produs nici un eveniment rutier care sa puna in pericol siguranta circulatie rutiere sau feroviare in zona respectiva, ca urmare a faptei conducatorului A,
(3) cu cazier contraventional rutier este dovedit ca acest conducatorul A nu a generat nici el  in trecut  evenimente rutiere negative,

Si deopotriva avandu-se in vedere ca circumscris dispozitiilor art. 1 din OUG 195/2002, scopul reglementarilor juridice in materie rutiera nu este cel de a se  aplica sanctiuni contraventionale cat mai severe ci cel de a  asigura  fluenta si siguranta circulatiei pe drumurile publice.

Apreciem ca in cele doua spete suspendarea dreptului de a conduce a celor doi conducatori (pentru faptele contraventionale astfel cum au fost descrise) ar presupune  o  sanctionare excesiva,  nejustificata de gradul de pericol social concret al faptelor.

Cu alte cuvinte apreciem ca fiind suficienta sanctionarea acestor contravenienti doar cu avertisment.

Nu avansam ideea aplicarii generoase doar a sanctiunii avertismentului tuturor faptelor contraventionale in materie de circulatie rutiera, cu atit mai mult cu cat accidentele de circulatie  reprezinta a 9-a respectiv a 10-a cauza de invaliditate respectiv deces, nu numai la nivel national ci si in lume.

Consideram ca judecatorii, fara a fi timorati de riscul pe care il presupune circulatia rutiera in sine, sunt datori sa individualizeze sanctiunile in materie contraventionala rutiera in raport cu pericolul social concret al faptei savirsite, acordand consideratie  scopului  urmarit de legiuitor prin norma sa si nu semnificatiei gramaticale a normei (oricum  echivoca). Cu alte cuvinte, judecatorii sunt datori sa faca  sub aspect sanctionator o delimitare clara intre ceva grav sau  foarte grav (dupa caz) si ceva aflat la limita minima a gravitatii.

Doina Liliana CIUBAN
judecator, Judecatoria AradPLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.