Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiTop LegalAvocaţiConsilieri juridiciExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
Banner BA-01
Banner BA-02
Flux informații

CSM. Inspectia Judiciara actioneaza pentru realizarea directiilor de actiune din cadrul MCV

17 decembrie 2010 | JURIDICE.ro

Plenul CSM a decis in sedinta din 10 septembrie 2009 actualizarea directiilor de actiune aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotararea Plenului nr. 1421/2009, ca urmare a Raportului Comisiei Europene din iulie 2009, raport discutat in sedinta din data de 23.07.2009 a Plenului CSM, potrivit unui comunicat al Consiliului.

Astfel, „Inspectia Judiciara a avut de parcurs urmatoarele directii de actiune:
– intarirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii de instanta disciplinara pentru magistrati si cresterea eficientei Inspectiei Judiciare in acest domeniu;
– actualizarea ghidurilor Inspectiei Judiciare sub forma unei Metodologii de lucru care sa asigure unificarea modalitatilor de lucru ale inspectorilor judiciari;
– stabilirea calendarului de verificari si controale ale Inspectiei Judiciare pentru anul 2010;
– asigurarea transparentei activitatii inspectiei prin publicarea unei culegeri de practica in materie disciplinara si in materia apararii independentei si reputatiei profesionale a magistratilor, pe anii 2007 – 2009;
– discutarea problemelor de practica neunitara ivite in activitatea de inspectie, precum si analiza solutiilor pronuntate de Comisiile de disciplina, in cadrul sedintelor inspectorilor de studiu profesional.

Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si verificare (MCV) din iulie 2010 retine:
– aparenta pasivitate a Consiliului raportat la incalcari ale disciplinei si Codului deontologic si, totodata cu privire la fapte de coruptie in interiorul magistraturii;
– Inspectia Judiciara isi axeaza preponderent activitatea in apararea independentei judecatorilor si procurorilor;
– luarea in considerare a unei reforme aprofundate a sistemului disciplinar; reexaminarea obiectivelor consolidarii capacitatii si a organizarii inspectiilor judiciare pentru a se asigura concentrarea suficienta pe investigarea disciplinara; adaptarea tipurilor de sanctiuni disciplinare posibile pentru a permite o mai mare varietate a sanctiunilor si luarea de masuri pentru asigurarea pedepselor disciplinare consecvente, proportionale si disuasive;
– introducerea unei evaluari anuale a performantei Inspectiei Judiciare si a inspectorilor judiciari;
– reevaluarea criteriilor de recrutare a inspectorilor judiciari avand in vedere ca procedura de recrutare a fost contestata de catre Procurorul General  care a exprimat dubii cu privire la  legalitatea acesteia si  si-a manifestat ingrijorarea ca aceasta procedura nu este suficient de obiectiva si transparenta.

Concret, pentru realizarea directiilor asumate de catre Inspectia judiciara cu referire la Mecanismul de Cooperare si Verificare, s-au parcurs urmatorii pasi:

1. Prin hotararea nr. 292/2010 a aprobat Metodologia de realizare a controalelor de catre Inspectia judiciara. Aceste norme stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control a inspectiei si au rolul de a defini procedurile de control si de a le aplica in mod unitar in procedurile de inspectie, precum si posibilitatea Inspectiei Judiciare de sesizare din oficiu cu privire la aspectele semnalate in mass-media.

2. Prin hotararea nr. 2149/10.12.2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul de controale ale Inspectiei judiciare pentru anul 2010 (pe baza caruia inspectia si-a desfasurat activitatea in anul de referinta).

3. Asigurarea transparentei activitatii Inspectiei judiciare a fost realizata prin publicarea, in luna martie 2010, a celor doua culegeri de practica a Consiliului Superior al Magistraturii pe anii 2007 – 2009, respectiv una in materie disciplinara si cealalta in materia apararii independentei si reputatiei profesionale a magistratilor, pe pagina de internet a institutiei. Hotararile in materie disciplinara publicate vizeaza perioada 2005 in continuare si cuprind hotararile pronuntate de catre sectiile CSM sau de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in calea de atac a recursului (pe masura ce sunt pronuntate) si, de asemenea, rezolutiile de clasare pronuntate de catre Comisiile de disciplina pentru judecatori/procurori.

4. Lunar se analizeaza, in cadrul sedintelor de studiu profesional, probleme de practica neunitara ivite in activitatea inspectiei, precum si solutiile pronuntate de Comisiile de disciplina.

5. In ceea ce priveste intarirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii de instanta disciplinara pentru magistrati si cresterea eficientei Inspectiei Judiciare in acest domeniu, potrivit statisticilor Inspectiei Judiciare se poate constata ca in anul 2009 au fost promovate 39 de actiuni disciplinare impotriva judecatorilor si procurorilor iar Sectiile Consiliului au aplicat 20 de sanctiuni disciplinare (cu privire la 15 judecatori si 5 procurori).

In anul 2010 au fost promovate, pana in prezent, un numar de 25 actiuni disciplinare (15 impotriva judecatorilor si 10 impotriva procurorilor), iar sectiile au aplicat 15 sanctiuni disciplinare (11 judecatorilor si 4 procurorilor) si sunt in curs de solutionare 6 actiuni disciplinare.

Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu, manifestandu-se in anul 2010 proactiv, in 83 de cazuri (60 – Serviciul Inspectie pentru Judecatori 23 Serviciul Inspectie pentru Procurori), ceea ce reprezinta un procent de 2,62% din activitate acesteia.

Totodata, Inspectia Judiciara a efectuat 8 verificari in vederea incuviintarii masurii perchezitiei ,retinerii si arestarii preventive a unor magistrati si in 3 cazuri a efectuat verificari privind incuviintarea perchezitiei.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz in toate aceste cazuri.

In 9 cazuri Comisiile de disciplina au sesizat Sectiile cu incalcari privind Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor iar in 6 cazuri a fost constatata incalcarea acestor norme.

6.  In ceea ce priveste sustinerea ca o pondere foarte mare a activitatii Inspectiei Judiciare o reprezenta solutionarea memoriilor petitionarilor si cererile de aparare a independentei si impartialitatii judecatorilor si procurorilor, se impun urmatoarele clarificari:

Solutionarea cererilor de aparare a independentei, impartialitatii si reputatiei judecatorilor si procurorilor, deriva din atributia constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (art. 133 potrivit caruia „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei”) atributie care se gaseste reglementata in art. 30 din Legea nr. 317/2004 republicata cu modificarile si completarile ulteriore, potrivit careia „Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta  independenta sau impartialitatea ori a crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apara reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor”.

In indeplinirea acestei atributii constitutionale, in anul 2009 Inspectia Judiciara a efectuat verificari in 24 de cazuri. Ponderea acestora in activitatea inspectiei raportat la numarul total de lucrari, a reprezentat 1,33%.

In primul semestru al anului 2010 inspectia a efectuat verificari  intr-un numar de 26 cazuri, ponderea acestora in activitatea inspectiei fiind de 0,82% (procentul a fost calculat raportat la numarul lucrarilor inregistrate la Inspectia Judiciara, cu exceptia controalelor privind managementul si cele tematice). in anul 2010 ponderea activitatii desfasurate de Comisiile de disciplina a fost de 10% raportat la activitatea inspectiei judiciare.

In concluzie, este exagerata aprecierea potrivit careia Inspectia Judiciara isi axeaza preponderent activitatea pe apararea independentei judecatorilor si procurorilor.

7. Referitor la evaluarea Inspectiei Judiciare:

a) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a dispus evaluarea activitatii Inspectiei Judiciare prin Decizia nr. 166 din 26.10.2010 de catre si s-a concretizat printr-un raport alcatuit din doua capitole: in capitolul I este prezentata activitatea desfasurata de catre Inspectia Judiciara in semestrul I 2010 (01.01 – 30.06.2010) si in capitolul II este prezentata evaluarea activitatii inspectorilor judiciari si a sefilor celor doua serviciu, evaluare realizata pe o perioada de 1 an si 2 luni, respectiv 1 mai 2009 (data numirii inspectorilor, data numirii in functia de conducere) – 30 iunie 2010.

In ceea ce priveste activitatea Inspectiei Judiciare s-a avut in vedere realizarea de catre aceasta a programului de activitate pe semestrul I 2010 conform  calendarului de controale aprobat de Plen, precum si realizarea directilor de actiune din cadrul mecanismului de cooperare si verificare.

Totodata trebuie retinut ca evaluarea activitatii Inspectiei Judiciare se face semestrial, iar a inspectorilor judiciari anual.

b) Din dispozitia presedintelui Consiliului s-a efectuat si o evaluare de catre biroul de audit din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii privind managementul controlului intern la nivelul initierii si luarii deciziilor de catre persoanele cu functii de conducere. S-a constatat ca sistemul de luare a Deciziilor la nivelul Inspectiei Judiciare corespunde standardelor europene de buna practica in domeniul initierii si luarii deciziilor in cadrul Managementului general al controlului intern  din cadrul CSM.

8. Inspectia Judiciara a derulat impreuna cu expertii spanioli proiectul Twinng light de eficientizare a activitatii. Propunerile acestui proiect au fost prezentate in cadrul Conferintei internationale din 10–11 mai 2010, cu ocazia careia au fost evidentiate toate propunerile de modificare legislativa ce vizeaza activitatea Inspectiei Judiciare si care se regasesc in recomandarile prevazute in Raportul de tara; elaborarea unui catalog detaliat si specific de abateri disciplinare in concordanta cu gravitatea acestora; stabilirea unor liste de sanctiuni proportionale cu abaterile savarsite.

9. Plecand de la recomandarile si propunerile formulate de catre echipa de experti apreciem ca, materialele au fost valorificate atat sub aspectul modificarilor legislative la nivelul sistemului sanctionator, al abaterilor disciplinare si cu privire la imbunatatirea modalitatii de recrutare a inspectorilor. Inspectia Judiciara a formulat urmatoarele propuneri de modificare si completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si modificata cu completarile ulterioare, ce vizeaza urmatoarele aspecte:

1. Propuneri de modificare si completare a Legii nr. 303/2004:

a) – stabilirea unei liste de abateri graduale, departajate in abateri foarte grave, abateri grave si abateri usoare cu sanctiuni graduale corespunzatoare;

b) – extinderea sferei faptelor care constituie abateri disciplinare prin includerea in lista abaterilor foarte grave a faptelor care sunt de natura sa afecteze prestigiul justitiei;

c) – eliminarea tezei a II-a din art. 99 lit. (h), respectiv a sintagmei „inclusiv nerespectarea normelor de procedura”;

d) – extinderea sferei sanctiunilor disciplinare prin introducerea unor noi sanctiuni:
– suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;
– modificarea duratei sanctiunii de mutare disciplinara, prin prelungirea acesteia pana la un an in functie de gravitatea abaterii;
– modificarea duratei sanctiunii diminuarii indemnizatiei de incadrare bruta lunara cu un  procent de pana la 20 % prin prelungirea acesteia pana la un an, in functie de gravitatea abaterii;

e) – radierea sanctiunilor disciplinare aplicate dupa trecerea unei perioade de timp, incepand cu data aplicarii sanctiunii, in cazul in care judecatorul/ procurorul nu a mai savarsit alta abatere cu modificarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 44 alin. (1), 48 alin. (2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In sedinta din 25.11.2010 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat proiectul Ministerului Justitiei, singurul din sistemul judiciar care are drept de initiativa legislativa.

10. Prin hotararea nr. 1095/25.11.2010 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile  formulate de Inspectia judiciara de modificare si completare a Hotararii nr. 201/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind recrutarea inspectorilor.

11. Pentru asigurarea transparentei activitatii inspectiei, in sedinta din 16 decembrie 2010 s-a aprobat Calendarul de verificari si controale ale Inspectiei Judiciare pentru anul 2011.

Consecventa in aplicarea dispozitiilor legale in raport de competentele stabilite de lege, Inspectia Judiciara functioneaza  independent, fara a fi supusa vreunor ingerinte in desfasurarea activitatii sale.

Concluziile formulate de Inspectia Judiciara referitor la sesizarea Secretarului de Stat Lidia Barac adresata Presedintei Consiliului Superior al Magistraturii Florica Bejinaru in data de 11.11.2010, s-au inscris in practica institutionala anterioara, cunoscuta de intregul sistem judiciar, acceptata si anticipata de Ministerul Justitiei.

Prioritatile Inspectiei Judiciare sunt: profesionalism, continua perfectionare, respectarea legii si a principiilor de functionare ale unei justitii europene, asumate de catre corpul inspectorilor judiciari.”, potrivit comunicatului CSM.

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership