Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Sistemul judiciar
Official partners: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Direcţia Naţională Anticorupţie
JURIDICE
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC
3 comentarii

Horatius Dumbrava candideaza pentru conducerea CSM
06.01.2011 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Judecatorul Horatius Dumbrava, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii de catre judecatorii curţilor de apel va cere vineri, 7 ianuarie 2011, increderea membrilor CSM pentru functia de presedinte al acestei institutii, cea mai importanta din sistemul judiciar. Suntem in masura sa va prezentam textul integral al Proiectului privind conducerea Consiliului Superior al Magistraturii:

„PROIECT PRIVIND CONDUCEREA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII – 2011

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trece, azi, printr-o profundă criză de autoritate, caracterizată de o gravă lipsă de credibilitate instituţională. Această vulnerabilitate instituţională s-a cronicizat în ultimii ani şi s-a repercutat în mod direct asupra situaţiei întregului sistem judiciar, pus în faţa unor decizii  care l-au afectat deja negativ şi care, în lipsa unor reacţii de răspuns potrivite, îi vor influenţa negativ evoluţia viitoare.

Noul Consiliu Superior al Magistraturii are datoria unei reconstrucţii instituţionale din temelii, aptă şi adecvată dimensiunii şi atribuţiei constituţionale pe care CSM-ul trebuie să o îndeplinească, şi anume de garantare a independenţei justiţiei, atât în interesul cetăţenilor României, cât şi pentru întărirea independenţei instanţelor, parchetelor, a judecătorilor şi procurorilor.

Importanţa primului an de activitate al noului CSM este capitală pentru întreaga justiţie, cu atât mai mult cu cât aceasta, şi datorită slabelor performanţe ale fostului CSM, este acuzată pe nedrept de disfuncţionalităţi ce nu-i aparţin în întregime. Următorii ani vor fi decisivi pentru garantarea independenţei justiţiei şi conservarea statutului independent al judecătorilor şi procurorilor. Ameninţările în direcţia unor schimbări radicale şi a reaşezării mai precare a puterii judecătoreşti între puterile statului, sunt concrete şi predictibile. Sistemul judiciar, prin garantul independenţei lui structurale, trebuie să fie pregătit pentru a face faţă unor provocări importante.

În acest context dificil, propun prezentul proiect pentru funcţia de preşedinte al CSM – 2011 ca un nou început, proiect asumat nu numai de candidatul pentru această funcţie – Horaţius Dumbravă, dar care poate fi asumat şi de membrii CSM prin votul acordat de Plen cu ocazia şedinţei de constituire, în măsura în care acesta convinge de pertinenţa propunerilor şi soluţiilor conţinute. Principalele coordonate ale proiectului pentru funcţia de preşedinte al CSM în 2011 şi, potrivit unei viziuni multianuale, şi pentru următorii ani sunt următoarele.

  • Atât magistraţii, cât şi publicul larg trebuie să aibă acces la informaţiile privind activitatea CSM. Aceasta e menită să asigure echitatea procedurilor, să crească responsabilitatea membrilor CSM şi să promoveze integritatea judiciară.
  • CSM trebuie să asigure şi să garanteze independenţa instituţională a instanţelor dar şi a sa proprie, şi în egală măsură trebuie să apere independenţa personală a magistraţilor. CSM trebuie deci să deţină instrumentele, determinarea şi forţa necesare pentru a putea acţiona în cadrul statului român în vederea atingerii misiunii sale constituţionale. În acest context, CSM trebuie să îmbunătăţească relaţiile dintre puterea judecătorească şi celelalte puteri ale statului, toate aceste trei puteri să accepte reciproc o evoluţie care implică continuarea unor reforme cu obiective comune: independenţa şi responsabilitatea justiţiei ca valori care sunt in interesul naţiunii şi a statului de drept.
  • CSM trebuie să atingă un nivel de autoritate în cadrul statului român care să-i permită să intervină în procesele decizionale centrale şi să controleze direcţiile dezbaterilor publice în aşa fel încât să se promoveze interesele societăţii româneşti pentru o justiţie independentă şi funcţională. Poziţia de autoritate trebuie câştigată printr-o acţiune concentrată şi coerentă la nivelul statului şi a societăţii româneşti, prin eliminarea propriilor vulnerabilităţi şi prin asumarea unor standarde înalte de integritate individuală şi colectivă. Relaţiile stabilite cu celelalte puteri, în special cu instituţia prezidenţială, cu Guvernul României, cu ministrul justiţiei şi cu Parlamentul României trebuie să fie de pe poziţii de colaborare instituţională, dar care să fie de deplină egalitate şi demnitate.
  • Nivelul autorităţii instituţionale a CSM este determinat atât de calitatea şi coerenţa acţiunilor sale publice, cât şi de legitimarea şi credibilitatea pe care i-o oferă calitatea membrilor săi, neşantajabili şi neafectaţi de erori ale trecutului profesional. Componenţa nominală a viitorului CSM şi asumarea standardelor de integritate de către aceştia constituie principala condiţionalitate pentru realizarea acestui obiectiv fundamental.

I. CSM transparent şi obiectiv

– organizarea concursurilor sau examenelor în mod transparent, pe baza unui regulament ce urmează a fi propus Plenului CSM, pentru ocuparea tuturor posturilor de conducere de la nivelul CSM, posturi ce vor rezulta ca urmare a reorganizării interne a aparatului propriu al CSM (a compartimentelor acestuia ca şi a atribuţiilor pe care le vor îndeplini aceste compartimente), reorganizare ce va fi propusă ca atare Plenului CSM pentru adoptare de către grupul de lucru ce va fi înfiinţat în acest sens la nivelul CSM. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM;

– identificarea şi publicarea tuturor situaţiilor de detaşare a judecătorilor şi procurorilor de la instanţe şi parchete în afara instanţelor/parchetelor, între instanţe ca şi la CSM, inclusiv funcţiile îndeplinite şi istoricul detaşărilor individuale. Crearea unui grup de lucru având drept obiectiv identificarea criteriilor obiective pentru dispunerea detaşării/delegării, ce urmează a fi cuprinse în regulamentul privind detaşarea şi delegarea magistraţilor, după consultarea instanţelor/parchetelor şi a asociaţiilor profesionale. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător;

– respectarea termenului de 3 zile pentru publicarea pe site-ul CSM a proiectului ordinii de zi a Plenului şi a secţiilor CSM. Termen: imediat după preluarea funcţie. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat pentru pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM;

– posibilitatea pentru instanţe, parchete, judecători şi procurori, asociaţii profesionale sau societatea civilă de a lua cunoştinţă în timp util de documentele publice anexă punctelor de pe ordinea de zi. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat de informatică al CSM şi al compartimentului specializat pentru pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM, cu colaborarea specialiştilor IT de la instanţe şi parchete şi prin modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM;

– publicarea pe site-ul CSM a proceselor verbale de şedinţă împreună cu semnăturile prevăzute de Regulamentul CSM, alături de ordinea de zi soluţionată. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat pentru pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM;

– comunicarea stenogramelor şedinţelor Plenului şi Secţiilor CSM, cuprinzând întreaga desfăşurare a şedinţei şi consemnarea dezbaterilor ce au avut loc, către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, organizaţiile societăţii civile şi instituţiile media care solicită acest lucru. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat pentru pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM şi prin modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare CSM

– publicarea pe site-ul CSM, odată cu ordinea de zi soluţionată, a notelor, propunerilor, documentelor publice la care hotărârile CSM fac referire. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat pentru pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM şi prin modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare CSM;

– desemnarea de către fiecare comisie stabilită pe domenii de activitate, colectiv de lucru sau grup de lucru, a unei persoane care să asigure permanent legătura dintre aceste entităţi, membrii acestora şi persoanele interesate de mersul lucrărilor; comunicarea agendei grupului de lucru, inclusiv a documentelor ce vor intra în dezbaterea acestora, către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi către organizaţiile societăţii civile interesate, la solicitarea acestora. Termen: imediat după preluarea funcţiilor. Mijloc de realizare: prin intermediul secretariatelor constituite pentru fiecare comisie, colectiv sau grup de lucru;

– respectarea integrală a prevederilor Legii nr. 52/2003 în ce priveşte activitatea normativă proprie a CSM, în domeniul elaborării regulamentelor şi a hotărârilor cu caracter normativ prevăzute de lege. Termen: imediat după preluarea funcţiilor. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat;

– consultare periodică a asociaţiilor profesionale şi a societăţii civile cu privire la problemele de interes pentru sistem. Termen: imediat după preluarea funcţiei. Mijloc de realizare: prin intermediul compartimentului specializat;

– asigurarea unei transparenţe reale a desfăşurării şedinţelor publice ale CSM şi ale secţiilor, inclusiv prin identificarea unei modalităţi de transmitere video, live, a şedinţelor publice ale Plenului şi secţiilor CSM. Termen: imediat după identificarea resurselor şi soluţiilor tehnice.

II. CSM eficient şi responsabil

– propunerea către Plenul CSM a unei noi structuri organizatorice a aparatului propriu al CSM, adecvată statutului membrilor aleşi cu activitate permanentă, printr-o reorganizare a tuturor compartimentelor în funcţie de domeniile de activitate ce vor fi stabilite de Plen. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM potrivit art. 62 alin. 2 şi 64 din Legea nr. 317/2004 republicată;

– stabilirea unei relaţii funcţionale, eficiente, bazate pe respect reciproc, cu Ministerul Justiţiei şi, evident, cu Ministrul Justiţiei, în parametrii legali, dar şi în interesul garantării independenţei justiţiei. Termen: permanent. Mijloc de realizare: relaţii interinstituţionale pe canale rapide de comunicare, la nivel de conducere; constituirea de grupuri de lucru comune în domenii de activitate ce urmează a fi stabilite de Plenul CSM şi esenţiale pentru independenţa justiţiei, cum ar fi resursele umane, implementarea noilor coduri ş.a.m.d.

– întocmirea şi finalizarea raportului privind starea justiţiei, ca şi a obiectivelor noului CSM, inclusiv a necesităţii unei strategii multianuale pentru noul CSM, cu consultarea instanţelor şi parchetelor, a asociaţiilor profesionale, ca şi a puterii executive, precum şi prezentarea acestora camerelor reunite ale Parlamentului României. Termen: luna februarie 2011;

– coordonarea lucrărilor şi a finalizării planului de acţiune pe anul 2011, dar şi a strategiei şi planului de acţiune multianual. Termen: până în 15.02.2011 planul de acţiune pentru anul 2011, primul semestru al anului 2011 strategia şi planul de acţiune multianual. Mijloc de realizare: prin comisiile ce vor fi instituite de Plen în acest scop şi prin intermediul compartimentelor de specialitate ale CSM;

– în măsura în care Plenul adoptă o hotărâre în acest sens, coordonarea lucrărilor, cu consultarea instanţelor şi parchetelor şi a asociaţilor profesionale, şi finalizarea sesizării ministrului justiţiei cu privire la modificarea legilor justiţiei în sensul descentralizării administrative a activităţii instanţelor şi parchetelor, astfel încât multe din competenţele marginale ale CSM să fie lăsate în atributul de decizie directă a instanţelor. Termen: 30 de zile de la hotărârea Plenului dată în acest sens;

– urmărirea lucrărilor şi a rezultatelor fiecărui organism de lucru ce funcţionează la nivelul CSM în domeniile de activitate ce vor fi stabilite pe anul 2011, implementarea acestor rezultate şi urmărirea efectelor implementării; comunicarea pe fiecare etapă urmărită a stadiului lucrărilor, rezultatelor obţinute, implementării şi efectelor acestora Plenului CSM. Termen: permanent pe parcursul mandatului anului 2011.

III. Reprezentare internă şi internaţională

– pe plan intern, propunere făcută Plenului în sensul modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM în vederea creării unui departament în cadrul CSM privind relaţiile cu judecătorii/procurorii şi instanţele/parchetele, departament ce ar urma a efectua trimestrial un raport ce va fi supus Plenului şi comunicat instanţelor/parchetelor şi asociaţiilor profesionale; de asemenea, vor fi avute în vedere şi întâlniri regionale periodice cu judecătorii/procurorii şi instanţele/parchetele pentru a afla direct problemele cu care se confruntă judecătorii/procurorii. Se vor propune Plenului măsuri de responsabilizare directă a membrilor CSM în ce priveşte reprezentarea şi comunicarea cu instanţele/parchetele şi judecătorii/procurorii, cum ar fi elaborarea unui raport regulat al fiecărui membru CSM destinat în primul rând judecătorilor care să sintetizeze munca depusă de aceşti membri în perioada relevantă – raport ce ar urma a fi făcut cunoscut judecătorilor/procurorilor. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: propunere de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM.

– prezenţă activă a CSM în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare: participarea şi iniţierea unor proiecte legate de independenţa sistemului judiciar, dar şi de eficienţa acestuia prin compararea performanţelor la nivelul consiliilor judiciare, membre ale reţelei (dar şi ale observatorilor acesteia), găsirea de soluţii apte, iarăşi prin analize comparative, pentru eficientizarea justiţiei în raport cu aşteptările legitime ale societăţii. De asemenea, participarea activă, la alte organizaţii la care CSM este parte. Trimestrial se va efectua un raport ce va fi făcut public şi comunicat instanţelor/parchetelor, judecătorilor/procurorilor, societăţii civile, mass – media. Termen: pe tot parcursul anului 2011. Mijloc de realizare: nemijlocit de către membrii CSM cu atribuţii în acest sens şi prin intermediul compartimentului specializat al CSM;

– stabilirea unor relaţii şi dialoguri formale, dar şi informale, însă transparente, cu delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, cu ambasadorii statelor UE, SUA şi Canada la Bucureşti, cu organismele internaţionale ce au expertiză în domeniu judiciar, inclusiv cu organizaţii non – guvernamentale de prestigiu, ce au sucursale şi filiale la Bucureşti. Termen: pe tot parcursul anului 2011. Mijloc de realizare: nemijlocit de către membrii CSM cu atribuţii în acest sens şi prin intermediul compartimentului specializat al CSM;

– pe plan intern, având în vedere atributul de coordonare a activităţii compartimentului de informare publică şi relaţii cu mass – media, se va proceda la o reorganizare a acestui compartiment având ca scop profesionalizarea acestuia şi informarea obiectivă asupra activităţii CSM. Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: decizie a preşedintelui CSM;

– stabilirea unei relaţii transparente şi funcţionale cu puterea legislativă pe baza unui calendar comun de discuţii, dar şi prin participarea activă a CSM, prin expertiza pe care o poate oferi, la dezbaterile în comisiile de specialitate ale Parlamentului în domeniile ce vizează organizarea judiciară. De asemenea, urmărirea, prin discuţiile ce vor avea loc, a reluării dezbaterilor parlamentare privind Pactul puterilor statului privind justiţia. Termen: permanent. Mijloc de realizare: prin stabilirea unei astfel de atribuţii prin modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM în acest sens;

– raporturi corecte şi dialog eficient, în limite constituţionale, cu Preşedintele României urmând ca, în măsura în care Plenul adoptă o astfel de solicitare, să solicite recunoaşterea justiţiei ca domeniu naţional de importanţă strategică. Termen: imediat după ce Plenul adoptă o astfel de solicitare;

– stabilirea cu puterea executivă, prin Primul ministru şi ministrul justiţiei, a unui dialog constructiv, a unei agende de lucru comune pe obiective strategice comune prin care să se urmărească eficientizarea parametrilor financiari pentru justiţie în ansamblu, modificări legislative privind legile justiţiei, cu consultarea amplă şi aplicată a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor non-guvernamentale. Termen: imediat după ce Plenul hotărăşte în acest sens;

IV. Integritatea CSM

– propunerea unei declaraţii de integritate adresată tuturor membrilor aleşi ai CSM, în sensul ca aceştia să-şi asume în scris câteva principii pe tot parcursul exercitării mandatului:
i) de a nu candida pe întreaga durată a exercitării mandatului pentru promovarea în funcţii de execuţie sau pentru numirea în orice fel de funcţii de conducere la instanţe/parchete;
ii) de a nu candida pentru numirea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
iii) de a-şi exercita mandatul în mod neutru şi obiectiv faţă de toate instanţele/parchetele, judecătorii/procurorii şi asociaţiile profesionale şi de a nu le favoriza în vreun fel, chiar dacă membrii aleşi provin de la anumite instanţe/parchete sau au făcut parte din anumite asociaţii profesionale;
iv) de a nu candida pentru un nou mandat de membru CSM, indiferent de schimbările constituţionale sau legislative ce vor avea loc;
v) de a nu se folosi de privilegiul secretului votului pentru a se feri de răspundere individuală faţă de corpul magistraţilor;
vi) de a demisiona din funcţia de conducere la instanţe/parchete pe care le deţin la preluarea mandatului.
vii) de a demisiona sau de a se suspenda din calităţile de membri în asociaţii profesionale sau organizaţii nonguvernamentale.
Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: Propunere introdusă pe ordinea de zi a Plenului pentru a fi supusă votului membrilor.

– Propunerea făcută Plenului de a adopta reguli de conduită pentru membrii CSM. Astfel, se propune a se modifica prin introducerea în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii a regulilor de conduită, prevăzute în Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE),  pentru membrii aleşi ai Consiliului Superior  al Magistraturii, în sensul următor: «Art. 41- (1) Membrii aleşi ai Consiliului răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii. Membrii aleşi ai Consiliului sunt ţinuţi să respecte următoarele reguli de conduită: a.să susţină independenţa juridică, atât la nivel instituţional, cât şi individual; b.să se comporte cu integritate în exerciţiul funcţiunii şi în viaţa particulară; c.să adopte tot timpul o abordare care să fie şi să pară imparţială; d. să îşi îndeplinească îndatoririle fără favoritisme şi fără prejudecăţi sau idei preconcepute existente sau aparente; e să ia deciziile luând în considerare toate lucrurile relevante pentru aplicarea prevederilor legale şi să le excludă pe cele irelevante; f.să arate respectul cuvenit tuturor persoanelor care iau parte la procedurile desfăşurate în cadrul Consiliului sau care sunt afectate de aceste proceduri; g.să îşi îndeplinească îndatoririle cu respectul cuvenit pentru tratamentul egal al părţilor, evitând orice idee preconcepută şi discriminările, păstrând echilibrul între părţi şi asigurând o audiere corectă pentru fiecare; h.trebuie să se asigure că păstrează un grad înalt de competenţă profesională; i.să dedice majoritatea timpului de lucru funcţiilor lor juridice, inclusiv activităţilor conexe; j.să se abţină de la desfăşurarea activităţilor politice care le-ar putea compromite independenţa şi le-ar putea afecta imaginea de imparţialitate;k.să se ghideze în activitatea lor de principii de etică.». Termen: primul trimestru al anului 2011. Mijloc de realizare: Propunere introdusă pe ordinea de zi a Plenului pentru a fi supusă votului membrilor.

Horatius DUMBRAVA, judecator”

Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.