Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Modificarile Codului Fiscal – Prima parte


07.01.2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro
Secţiuni: Fiscalitate, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 891 din data de 30 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Modificarile se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, iar cele mai importante dintre acestea vizeaza reintroducerea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, introducerea in Codul Fiscal a contributiilor sociale obligatorii, precum si cuprinderea in Codul de Procedura Fiscala a unor dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit.

Prezentam in continuare, in prima parte, aspecte semnificative privitoare la: impozitul pe profit, impozitul pe venit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Impozitul pe profit

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit, contribuabilii, persoane juridice romane, care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011 inclusiv, se mentine nedeductibilitatea cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabililor, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
– vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
– vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

Perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 este considerata an fiscal, pierderea fiscala inregistrata in aceasta perioada urmand a fi recuperata din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Impozitul pe venit

Se abroga dispozitiile referitoare la neimpozitarea contravalorii cupoanelor reprezentand bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale.

La fel ca si in cazul impozitului pe profit, se mentine pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv, nedeductibilitatea cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele destinate transportului de persoane.

Venitul net anual al contribuabililor care realizeaza venituri comerciale ( venituri din fapte de comert, din prestari de servicii, din practicarea unei meserii) se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.

Prevederile referitoare la normele de venit se aplica si contribuabililor care desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

Veniturile realizate de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, se impoziteaza cu cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Impozitul se retine si se vireaza la bugetul de stat de catre persoana juridica pana la data de 25, inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe venitul microintreprinderilor.

Contribuabilii care realizeaza venituri din anumite activitati independente (drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

Castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau venituri din activitati agricole si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.

O alta noutate se refera la definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata. Astfel, orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

Declaratia de impunere se inlocuieste cu Declaratia privind venitul realizat, cu termen de depunere 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se depune de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real. Declaratia se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecaruia din următoarele:
– venitul net anual impozabil;
– castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societaţilor inchise;
– castigul net anual din operaţiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

In reglementarea anterioara, impozitul pe venitul net anual impozabil datorat era calculat de contribuabil, pe baza declaraţiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal.

Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere. Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Definitia microintreprinderii

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
– realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
– are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
– a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
– capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii

Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile mentionate anterior la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor nou introduse in Codul Fiscal.

Aceasta inseamna ca in anul 2011 pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice, care la 31 decembrie 2010 indeplinesc conditiile de exercitare a optiunii, chiar daca in anii anteriori au mai detinut calitatea de platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia capitalului social detinut de alte persoane decat statul si autoritatile locale este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia  referitoare la salariati este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.

In cazul in care una dintre conditii nu mai este indeplinita microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor, persoanele juridice romane care:
– desfasoara activitati in domeniul bancar;
– desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
– desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
– au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de salariati.

Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% si se aplica pe veniturile din orice sursa, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie; veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; veniturile din subventii de exploatare; veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune.

Procedura de declarare a optiunii

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de acest sistem de impozitare, chiar daca ulterior indeplineste conditiile pentru a  exercita dreptul de optiune.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea calculeaza si retine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti