Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

Premiera in raza Curtii de Apel Suceava. Sesizare CJUE in legatura cu taxa de poluare


10 ianuarie 2011 | JURIDICE.ro, Razvan VIORESCU, Marius NICOARA

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In dosarul nr. 2957/86/2010 dedus judecatii Tribunalul Suceava, sectia comerciala si de contencios administrativ, aflat in stadiul procesual al fondului, prin incheierea nr. 4415 din 8 noiembrie 2010 (judecator Doru Bunduc), respectiv in dosarul nr. 2958/86/2010 dedus judecatii Tribunalul Suceava, sectia comerciala si de contencios administrativ, aflat in stadiul procesual al fondului, prin incheierea nr. 4512 din 8 noiembrie 2010 (judecator Corina Zaharia), s-a dispus sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca aceasta din urma instanta sa se pronunte asupra compatibilitatii/necompatibilitatii taxei de poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 [1], cu modificarile si completarile ulterioare, cu dreptul comunitar.

Intrucat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (http://curia.europa.eu/jurisp/) nu s-a pronuntat inca in cele 8 cauze (C-402/09 Tatu, C-136/10 – Obreja, C-263/10 – Nisipeanu, C-335/10 – Vijulan, C-336/10 – Ijac, C-377/10 – Baila, C-441/10 – Anghel, C-438/10 – Drutu) asupra asupra compatibilitatii/necompatibilitatii taxei de poluare instituita prin OUG nr. 50/2008, cu dreptul comunitar (fostul art. 90 TCE/actualul art. 110 TFUE), in conditiile in care legislatia nationala in acest domeniu, in vigoare, avand un caracter fiscal, si nu de mediu, este totalmente discriminatorie, prelevarea taxei nefacandu-se asupra tuturor autoturismelor aflate in circulatie in Romania, in contradictie cu principiul comunitar ”poluatorul plateste”, apreciem ca oportuna sesizarea Curtii de catre toti platitorii taxei de poluare, in perioadele 01.07.2008-15.12.2008, respectiv 01.01.2010 pana in prezent, perioade in care majoritatea instantelor judecatoresti nationale resping cererile de restituire pe considerente legale contradictorii cu reglementarile si jurisprudenta comunitare.

Procedura reglementata de art. 267 TFUE – Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (fostul art. 234 TCE) nu poate fi limitata si nici modificata sub nici o forma de catre legislatia nationala. Totusi, dreptul comunitar nu reglementeaza in detaliu procedura de urmat in fata instantelor nationale, acest aspect ramanand la latitudinea dreptului intern.

Prevederile art. 267 TFUE (fostul art. 234 TCE)  sunt destinate sa asigure aplicarea uniforma a dreptului comunitar in toate statele membre privind: interpretarea uniforma a acestuia de catre tribunalele nationale, data fiind existenta diverselor sisteme juridice nationale care poate duce la interpretari divergente; validitatea actelor comunitare; facilitarea aplicarii dreptului comunitar de catre instantele nationale, astfel incat sa se inlature dificultatile cauzate de cerinta de a i se da deplin efect in cadrul sistemului judiciar al statelor membre; pastrarea caracterului comunitar al dreptului instituit de Tratat si asigurarea respectarii sale in toate imprejurarile, in toate statele membre. Potrivit dreptului comunitar, in ultima instanta, organele de jurisdictie ale statelor membre sunt cele care au legitimare procesuala in vederea sesizarii CJUE. Acest lucru nu trebuie insa confundat cu initiativa formularii unei actiuni in pronuntarea unei hotarari preliminare, care poate apartine fie uneia din partile cauzei, fie instantei insasi. In cazul in care instanta nationala sesizata cu solutionarea fondului cauzei apreciaza ca nu se impune adresarea unei actiuni in pronuntarea unei hotarari preliminare CJUE, respinge cererea formulata de parte in acest sens, de regula motivat si facand trimitere chiar la jurisprudenta CJUE.

Din interpretarea art. 267 TFUE (fostul art. 234 TCE) se disting doua categorii de actiuni in pronuntarea unei hotarari preliminare: una facultativa (alin. 2) si una obligatorie (alin. 3), aceasta ridicand o problema delicata de delimitare in cazul stabilirii validitatii actelor comunitare. Astfel, libertatea de care se bucura prima instanta si instanta de apel, in temeiul alin. 2 al textului mentionat, de a sesiza sau nu CJUE cu o actiune in pronuntarea unei hotarari preliminare, judecatorul national fiind liber sa interpreteze si sa aplice dreptul comunitar, ar putea avea consecinte de neprevazut in cazul in care instantele nationale ar constata nulitatea unui act comunitar fara a sesiza, in prealabil, CJUE, astfel ca aceasta din urma a statuat, cu caracter de principiu, ca in aceasta situatie, in mod exceptional, formularea unei actiuni preliminare este obligatorie, chiar daca organul de jurisdictie national nu face parte dintre cele prevazute la art. 267 TFUE ( fostul art. 234 alin. 3 TCE).

In cazul in care pe rolul CJUE se afla deja o actiune in pronuntarea unei hotarari preliminare similara, vizand solutionarea aceleiasi probleme de drept, instanta nationala are trei posibilitati: sa astepte pronuntarea unei hotarari de catre CJUE, cu privire la acea actiune, sa introduca o noua actiune in pronuntarea unei hotarari preliminare, avand acelasi obiect, sau sa continue judecarea cauzei fara a astepta pronuntarea hotararii CJUE, in practica fiind imbratisata, in majoritatea statelor membre, cea dintai solutie, cu conditia ca intre cele doua cereri sa existe suficiente asemanare.

Redam mai jos Cererea preliminara de sesizare, formulata in ambele dosare in temeiul art. 267 TFUE (fostul art. 234 TCE), cu precizarea ca, in cazul in care o asemenea chestiune se invoca in fata unei instante dintr-un stat membru, aceasta instanta poate, in cazul in care apreciaza ca o decizie in aceasta privinta ii este necesara pentru a pronunta o hotarare, sa ceara Curtii de Justitie a Uniunii Europene sa se pronunte cu privire la aceasta problema. In cazul in care o asemenea chestiune se invoca intr-o cauza pendinte in fata unei instante nationale, aceasta instanta este obligata sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Precizam ca in Cerererile preliminare de sesizare se regasesc si intrebarile transmise catre CJUE, consemnate in cele doua incheieri, din dosarele mentionate, cu rezerva gasirii unor formulari perfectibile in actiunile urmatoare.

Catre

Tribunalul Suceava

Subsemnatul I.A./S.A., cu domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura la Cabinet de avocat Viorescu Razvan, in Suceava, in temeiul art. 267 TFUE (fostul art. 234 TCE), versiune consolidata, publicata in Buletinul Oficial al Uniunii Europene C115/164/2008, formulez

CERERE PRELIMINARA DE SESIZARE A CJUE

in vederea unei hotarari preliminare prin care sa se arate daca prevederile legii interne (O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, derivata din precedenta ”taxa speciala pentru autoturisme la prima inmatriculare”, stipulata de vechile dispozitii din art. 2141 – 2143 C. fiscal, sub denumirea de ”taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule”, sunt in concordanta cu tratatul ori legislatia comunitara, respectiv art. 90 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene (textul din 1957), respectiv art. 95 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, (textul consolidat dupa amendarea acestuia prin Actul Unic European din 17-28 februarie 1986 si prin Tratatul privind Uniunea Europeana (cunoscut ca Tratatul de la Maastricht) din 7 februarie 1992, care statueaza ca ”Nici un stat membru nu supune, direct sau indirect, produsele provenind din alte state membre unor impozite interne, de orice natura, superioare celor care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare. In plus, nici un stat membru nu supune produsele provenind din alte state membre unor impozite interne de natura sa protejeze indirect alte produse.”.

Astfel, potrivit art. 267 TFUE ( fostul art. 234 TCE), versiunea consolidata a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, publicata in Buletinul Oficial al Uniunii Europene (2010/C 83/01) [2]:

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competenta sa se pronunte, cu titlu preliminar, cu privire la: (a) interpretarea tratatelor; (b) validitatea si interpretarea actelor adoptate de institutiile, organele, oficiile sau agentiile Uniunii.

In cazul in care o asemenea chestiune se invoca in fata unei instante dintr-un stat membru, aceasta instanta poate, in cazul in care apreciaza ca o decizie in aceasta privinta ii este necesara pentru a pronunta o hotarare, sa ceara Curtii sa se pronunte cu privire la aceasta problema. In cazul in care o asemenea chestiune se invoca intr-o cauza pendinte in fata unei instante nationale, aceasta instanta este obligata sa sesizeze Curtea.

Consideram ca eventualul refuz al instantei de a sesiza C.J.U.E. ar echivala cu incalcarea Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene.

JUSTIFICAREA SESIZARII CJUE DE CATRE TRIBUNALUL SUCEAVA

Plata acestei taxe este o obligatie legala stipulata de OUG nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule si derivata din precedentele dispozitii ale Codului Fiscal, capitolul ”Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule – art. 2141 – 2143”, reglementare in vigoare de la 1 ianuarie 2007 si abrogata incepand cu 1 iulie 2008 si care contravine Tratatului Comunitatii Europene, art. 90, care interzice statelor membre sa instituie taxe contrare principiilor tratatului.

In raport de efectele juridice ale acestui act normativ fac urmatoarele precizari:

1. Ordonanta de urgenta nr. 50/2008 nu a intrat in vigoare in ceea ce priveste modificarea Codului fiscal (abrogarea art. 2141 – 2143 C. fiscal)
Potrivit art. 14 din OUG nr. 50/2008, la data intrarii in vigoare a acestui act normativ (1 iulie 2008) se abroga art. 2141 – 2143 C. fiscal, texte ce reglementeaza taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule. Conform art. 4 alin. 1 C. fiscal, orice modificare sau completare a codului se face numai prin lege, iar in sensul art. 4 alin. 2 din acelasi act normativ, modificarile sau completarile intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege.

Din analiza acestor texte rezulta cu certitudine ca:

– Nici o ordonanta de urgenta nu poate modifica Codul fiscal, pentru ca acesta se modifica numai prin lege, in sensul strict al termenului.

– Efecte juridice produc eventual doar ordonantele de urgenta aprobate prin lege. Din moment ce OUG nr. 50/2008 nu a fost inca aprobata prin lege, aceasta nu produce nici un fel de efecte juridice de la 1 iulie 2008.

– Avand in vedere textul art. 4 alin. 2 din Codul fiscal, oricum modificarile aduse Codului fiscal (abrogarea art. 2141 – 2143) nu pot produce efecte juridice mai devreme de 1 ianuarie 2009.

In opinia subsemnatului, aceasta din urma concluzie este sustinuta de un argument suplimentar: legiuitorul (Guvernul) nu a prevazut expres in textul OUG nr. 50/2008 ca acest act normativ va intra in vigoare mai devreme, prin derogare de la art. 4 alin. 2 din Codul fiscal. O asemenea formula a fost folosita de legiuitor in cazul altor acte normative care au modificat Codul fiscal (de pilda, Legea nr. 163/2005, OUG nr. 24/2005), nu insa si in cazul OUG nr. 50/2008. Pornind de aici si avand in vedere si textul art. 1 alin. 3 C. fiscal, potrivit caruia Codul prevaleaza fata de orice alte acte normative (deci inclusiv fata de art. 14 din OUG nr. 50/2008), rezulta ca la 1 iulie 2008 nu au fost abrogate dispozitiile art. 2141 – 2143 din Codul fiscal, care continua sa produca efecte juridice. Guvernul a instituit doar, suplimentar, si o taxa de poluare. Evident ca aceasta solutie nu il avantajeaza pe contribuabil, dar aceasta este solutia juridica corecta ce decurge din aplicarea riguroasa a dispozitiilor legale in vigoare.

2. Noua taxa de poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 este discriminatorie

Dupa cum se poate cu usurinta observa, noua taxa introdusa prin OUG nr. 50/2008 are o sfera de aplicabilitate restransa si taxeaza doar poluarea produsa de autoturismele inmatriculate in Romania dupa data de 1 iulie 2008, potrivit criteriilor alese pentru determinarea acestei taxe. Daca instituirea unei taxe de mediu reprezinta un aspect cu siguranta pozitiv, in masura in care fondurile colectate sunt destinate protejarii mediului inconjurator, modalitatea in care se aplica aceasta taxa, in mod discriminatoriu, este cu siguranta criticabila.

Din pacate, taxa de poluare are un caracter discriminatoriu, ea aplicandu-se diferit unor situatii juridice identice, fara a exista vreo justificare obiectiva pentru acest lucru, identic cu precedenta “taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule”.

De pilda, trebuie comparata situatia juridica a unei persoane care detine un autoturism inmatriculat in Romania in anul 2006 si situatia juridica a unei persoane care inmatriculeaza un autoturism identic in Romania dupa data de 1 iulie 2008. Ambele masini circula in Romania si este evident ca, de principiu, avand aceleasi caracteristici, ambele masini polueaza in egala masura.

Potrivit OUG nr. 50/2008, insa, principiul “poluatorul plateste” este aplicat doar in cazul autoturismului inmatriculat dupa 1 iulie 2008, al carui proprietar datoreaza taxa de poluare. In schimb, desi autoturismul sau polueaza, proprietarul autoturismului inmatriculat in 2006 nu plateste nimic.

S-ar putea sustine ca pentru autoturismul inmatriculat in anul 2006 s-au achitat TVA, accize si taxe vamale. Acest argument nu este pertinent, insa, din moment ce renuntarea la asemenea impozite indirecte s-a produs cu incepere de la 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si nu ca urmare a vreunei modificari legislative interne, in sensul inlocuirii acestor prevederi cu taxa de prima inmatriculare si apoi cu taxa de poluare.

Reclam ca s-a incalcat principiul nediscriminarii produselor importate in raport cu produsele interne, din analiza taxei rezultand ca aceasta este perceputa numai pentru autoturismele inmatriculate in C.E. si reinmatriculate in Romania, in timp ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, la o noua inmatriculare taxa nu mai este perceputa.

3. Reglementari incidente

Problema de drept care se pune in cauza este daca legislatia interna, potrivit careia reclamantul ar datora taxa pe poluare, este compatibila cu prevederile legislatiei internationale si comunitare.

Reglementari interne

3.1. Reglementarea interna a taxei de poluare

Taxa de poluare a fost instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, care a abrogat prevederile din Codul fiscal referitoare la taxa de prima inmatriculare a autovehiculelor. Reglementarea taxei de poluare a suferit mai multe modificari dupa intrarea in vigoare, modificari ce vor fi aratate mai jos.

3.1.1. Ordonanta de Urgenta nr. 50 din 21 aprilie 2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, si a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2008, conform art. 14 din acest act normativ.

3.1.2. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru prima data prin Ordonanta de Urgenta nr. 208 din 4 decembrie 2008, pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008.

In lipsa oricarei alte precizari privind intrarea in vigoare in cuprinsul Ordonantei de Urgenta nr. 208/2008, aceasta a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial [conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 24/2000], respectiv la data de 8 decembrie 2008. [conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 24/2000].

3.1.3. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru a doua oara prin Ordonanta de Urgenta nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, care a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

La randul sau, primul act de modificare a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008, a fost abrogata prin art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008. Conform art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, „Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abroga„.

In lipsa oricarei alte precizari privind intrarea in vigoare in cuprinsul Ordonantei de Urgenta nr. 218/2008, aceasta a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial [conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 24/2000], respectiv la data de 11 decembrie 2008.

3.1.4. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru a treia oara prin Ordonanta de Urgenta nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, care a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 103 din 19 februarie 2009.

In lipsa oricarei alte precizari privind intrarea in vigoare in cuprinsul Ordonantei de Urgenta nr. 7/2009, aceasta a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial (conform art. 11. alin. (2) din Legea nr. 24/2000), respectiv la data de 19 februarie 2009.

3.1.5. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru a patra oara prin art. 35 din Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, care a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

Conform art. 70 din aceasta lege, Capitolul VII – din care face parte art. 35 – a intrat in vigoare la trei zile de la data publicarii in Monitorul Oficial [conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000], respectiv la data de 12 noiembrie 2009.

3.1.6. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru a cincea oara prin Ordonanta de Urgenta nr. 117/2009, prin care au fost extinse efectele

3.1.7. Modificarile operate in privinta cuantumului taxei de poluare

In raport cu diferitele modificari ale Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, desi taxa de poluare a ramas in vigoare din data de 1 iulie 2008 si pana in prezent, cuantumul si modul de calcul al acestei taxe a fost modificat in mod esential incepand cu data de 19 februarie 2009, prin inlocuirea anexelor la acest act normativ.

3.1.7.1. Astfel, in perioada 1 iulie 2008-10 decembrie 2008 se aplica taxele stabilite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu mentiunea ca in perioada 8 decembrie 2008-10 decembrie 2008, cand a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008, (care a fost abrogata la 11 decembrie 2008, prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008) s-a platit o taxa de poluare majorata, insa prin dispozitiile art. IV alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, taxele platite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008 in perioada 8 decembrie 2008-10 decembrie 2008 se restituie pana la valoarea taxelor instituite prin Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala.

3.1.7.2. In perioada 11 decembrie 2008-14 decembrie 2008 se aplica tot taxele stabilite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, avand in vedere dispozitiile art. IV alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, conform carora „intre data intrarii in vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanta de urgenta (adica 11 decembrie 2008) si 14 decembrie 2008 inclusiv se aplica nivelurile taxei prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era in vigoare inainte de modificarea sa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2008„.

3.1.7.3. In perioada 15 decembrie 2008-18 februarie 2009 se aplica tot taxele stabilite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, avand in vedere ca la 15 decembrie 2008 au intrat in vigoare anexele prevazute de art. II din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008. Astfel, conform art. II din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, „anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta„, iar conform art. V din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, „art. II si III intra in vigoare la data de 15 decembrie 2008„.

Insa, conform art. II alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009, pentru autoturismele inmatriculate dupa 15 decembrie 2008 si pentru care s-a platit taxa majorata conform Ordonantei de Urgenta nr. 218/2008, se restituie diferenta dintre taxa majorata si taxa initiala. Astfel, conform art. II alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009, „pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008 si care au fost inmatriculate in Romania ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, diferenta dintre taxa platita si taxa stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire insotite de documentatia necesara„.

3.1.7.4. In perioada ulterioara datei de 19 februarie 2009 se aplica taxele stabilite conform Ordonantei de Urgenta nr. 7/2009.

Astfel, conform art. I punctul 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009, „Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

(…)

2. Anexele nr. 1, 2 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta„.

Se constata ca:

– Anexa 1 la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 reglementeaza Nivelul taxei specifice in functie de emisia de dioxid de carbon;

– Anexa 2 la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 reglementeaza Nivelul taxei specifice in functie de norma depoluare;

– Anexa 3 la Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009 inlocuieste Anexa nr. 4 la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, care reglementeaza Grila privind cotele de reducere a taxei;

– Nu se modifica anexa nr. 3 la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, care reglementeaza nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3.

3.1.7.5. Exceptarea de la plata taxei de poluare a unor categorii de autovehicule:

Potrivit art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, au fost introduse scutiri de la plata taxei de poluare pentru autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si pentru toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4 care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv.

Astfel, art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 revede urmatoarele:

„(1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.

(2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, inmatriculate pentru prima data in afara Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania, lise aplica taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2„.

3.1.7.6. In concluzie:

– in perioada 1 iulie 2008-18 februarie 2009 se aplica taxele stabilite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, modificarile legislative succesive operate in aceasta perioada dispunand restituirea diferentelor platite in plus in raport cu taxa initiala.

– incepand cu data de 19 februarie 2009 se aplica taxele stabilite conform Ordonantei de Urgenta nr. 7/2009.

3.1.8. Continutul Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008

Conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu„.

Conform art. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;

b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9„.

Conform art. 5 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008:

”(1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica, denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Taxa se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.

(5) Dovada platii taxei va fi prezentata cu ocazia inmatricularii autovehiculului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.”

Conform art. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare„.

3.1.9. Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008. Conform art. 3 alin. (1) si (2) din Normele metodologice mentionate:

„(1) Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:

a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;

b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza inmatricularea, denumite in continuare contribuabili, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului; si

b) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora, si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20)”.

3.1.10. Modul de calcul al taxei de poluare

Cuantumul taxei de poluare pentru un anumit autovehicul este indicat la art. 6 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, conform unei formule de calcul care ia in considerare urmatorii parametri:

– A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;

– B = taxa specifica, exprimata in euro/1 gram CO2, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1 a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008;

– C = cilindree (capacitatea cilindrica);

– D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2 a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008;

– E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4 a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008.

Formula de calcul este diferita pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, de acelea cu norma de poluare Euro 3 sau Euro 4.

Reglementari comunitare

3.2. Art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in aceasta materie:

Conform art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana (TCE), niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.

De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.

Incepand cu data de 1 decembrie 2009 a intrat in vigoare Tratatul de la Lisabona (TFUE).

In conformitate cu modificarile aduse Tratatului instituind Comunitatea Europeana prin Tratatul de la Lisabona, Tratatul instituind Comunitatea Europeana a fost redenumit „Tratatul privind functionarea Uniunii Europene„, iar fostul art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana a fost renumerotat, revenind art. 110 al noului Tratat privind functionarea Uniunii Europene, cu acelasi continut.

In continuare vom face referire la art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dar si la art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana – TCE (desi cele doua articole au acelasi continut), intrucat se impune a se avea in vedere legislatia comunitara in vigoare la momentul platii taxei de poluare, modificarile operate prin Tratatul de la Lisabona fiind in vigoare de la 1 decembrie 2009.

3.2.1 In interpretarea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in Hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 5 decembrie 2006 – data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, Akos Nadasdi c. Vam-es Penzugyorseg Eszak-Alfoldi Regionalis Parancsnoksaga, respectiv Ilona Nemeth c. Vam-es Penzugyorseg Del-Alfoldi Regionalis Parancsnoksaga – Curtea Europeana de Justitie a aratat urmatoarele:

45. Asa cum Curtea a statuat deja, in sistemul Tratatului instituind Comunitatea Europeana art. 90 suplimenteaza dispozitiile referitoare la abolirea taxelor vamale si a masurilor cu efect echivalent. Scopul acestuia este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de protectie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care discrimineaza produsele provenite din alte state membre (cauzele reunite C-393/04 si C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Culegere 2006 p. I-0000, par. 55 si jurisprudenta acolo citata).

46. In ceea ce priveste a importarea autoturismelor second-hand importate, Curtea a apreciat de asemenea ca art. 90 cauta sa asigure completa neutralitatea impozitarii interne sub raportul concurentei intre produsele care se afla deja pe piata nationala si produsele importate (cauza C-387/01, Weigel, Culegere 2004, p. I-4981, par. 66 si jurisprudenta acolo citata).

47. Conform unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. 1 este incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii care conduc, chiar daca numai in anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare in cazul produselor importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67, precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta unei asemenea discriminari, impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect, datorita efectelor pe care le produce.

48. In scopul de a asigura neutralitatea impozitarii interne prin respectarea regulilor de concurenta intre autoturismele uzate aflate deja pe piata nationala si autoturismele similare importate, este necesar sa fie comparate efectele taxei de inmatriculare pentru vehiculele nou importate dintr-un alt stat membru decat Ungaria cu efectele valorii reziduale a taxei de inmatriculare care afecteaza vehiculele similare inmatriculate deja in Ungaria si carora, pentru acest scop, le-a fost deja aplicata aceasta taxa.

49. O comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in Ungaria inainte de intrarea in vigoare a Legii privind taxele de inmatriculare nu este relevanta. Scopul art. 90 nu este acela de a impiedica statele membre sa introduca noi impozite sau sa schimbe cota de impunere sau baza de impunere a unor impozite existente. (…)

51. Cat priveste criteriile care pot fi folosite pentru determinarea unei taxe, Curtea observa ca, in stadiul sau actual, dreptul comunitar nu restrange libertatea fiecarui stat membru de a construi un sistem fiscal care ace diferentieri intre anumite produse, chiar daca este vorba de produse similare in sensul art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana pe baza unor criterii obiective, cum ar fi provenienta materiilor prime folosite sau procesul de productie aplicat. Totusi, o asemenea diferentiere este compatibila cu dreptul comunitar numai daca urmareste obiective care sunt ele insele compatibile cu cerintele Tratatului si ale legislatiei comunitare secundare si daca regulile in cauza sunt de natura sa evite orice forma de discriminare, directa sau indirecta, indreptata impotriva importurilor din alte state membre sau orice alta forma de protectie a produselor nationale concurente (cauza Outokumpu, par. 30).

52. In contextul sistemul taxelor de inmatriculare, criterii precum tipul motorului, capacitatea cilindrica si clasificarea fundamentata pe motive de protectie a mediului reprezinta criterii obiective. Prin urmare ele pot fi folosite intr-un asemenea sistem. Pe de alta parte, nici nu exista vreo cerinta ca valoarea taxei sa fie legata de pretul autoturismului.

53. Totusi, o taxa de inmatriculare nu trebuie sa impovareze produsele provenind din alte state membre mai mult decat produsele nationale similare.

54. Un autoturism nou pentru care taxa de inmatriculare a fost platita in Ungaria isi pierde, in timp, o parte din valoarea sa de piata. Pe masura deprecierii autoturismului, se diminueaza de asemenea cuantumul taxei de inmatriculare incluse in valoarea reziduala a autoturismului. Din moment ce acesta este un autoturism folosit, el nu poate fi vandut decat pentru un pret ce corespunde unei parti din valoarea sa initiala, care contine valoarea reziduala a taxei de inmatriculare.

55. Pare a rezulta, din informatiile transmise de instantele nationale, ca un autoturism de acelasi model, vechime, cu acelasi numar de kilometri parcursi, cumparat intr-un alt stat membru si inregistrat in Ungaria, va atrage aplicarea integrala a taxei de inmatriculare prevazuta pentru aceasta categorie de autoturisme. Prin urmare, taxa reprezinta o sarcina mai consistenta pentru autoturismele second-hand importate decat pentru autoturismele similare deja inregistrate in Ungaria, carora lis-a aplicat taxa de inmatriculare intr-un stadiu anterior.

56. Deci, desi scopul inmatricularii este acela de protectie a mediului si nu tine cont de valoarea de piata a autoturismului, aplicarea art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana implica luarea in considerare a deprecierii autoturismelor folosite atunci cand acestea sunt impozitate, din moment ce aceasta taxa este perceputa numai o data, atunci cand autoturismul este pentru prima data inregistrat in vederea punerii in circulatie in statul membru in cauza, fiind incorporata in aceasta valoare.

57. Rezulta din consideratiile de mai sus ca raspunsul la intrebarile adresate Curtii in cauza C-290/05, respectiv in prima parte a intrebarii a treia si intrebarea a patra din cauza C-333/05 trebuie sa fie acela ca art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana trebuie interpretat ca interzicand o taxa de tipul celei prevazute de Legea privind taxele de inmatriculare, atata timp cat:

– taxa este perceputa asupra autoturismelor second-hand puse pentru prima data in circulatie pe teritoriul unui stat membru;

– valoarea taxei, determinata exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale autoturismului (tipul motorului, capacitatea cilindrica) si clasificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua in calcul deprecierea autoturismului, de o asemenea maniera incat, atunci cand se aplica autoturismelor second-hand importate din statele membre, aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme second-hand similare care au fost deja inregistrate in statul membru in care sunt importate.

O comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in acest stat membru inainte de aplicarea a Legii privind taxele de inmatriculare nu este relevanta”.

3.2.2. In mod similar a decis Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si in hotararea data la 18 ianuarie 2007 in cauza C-313/05, Maciej Brzezinski impotriva Dyrektor Izby Celnej w Warszawie:

„27. Dupa cum Curtea a statuat deja, articolul 90 CE reprezinta in cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (hotararea din 15 iunie 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 si C-41/05, Rec., p. I-5293, pct. 55 si jurisprudenta citata, precum si hotararea Nadasdi si Nemeth, citata anterior, pct. 45).

28. De asemenea, in materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie din import, Curtea a considerat ca articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (a se vedea hotararea din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01, Rec., p. I-4981, pct. 66 si jurisprudenta citata, precum si hotararea Nadasdi si Nemeth, citata anterior, pct. 46).

29. Conform unei jurisprudente consacrate, exista o incalcare a articolului 90 primul paragraf CE atunci cand impozitul aplicat produsului de import si cel aplicat produsului national similar sunt calculate diferit si dupa metode diferite, care conduc, fie chiar si in cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului de import (a se vedea hotararea Weigel, citata anterior, pct. 67 si jurisprudenta citata). Astfel, in temeiul respectivei dispozitii, accizele asupra produselor provenind din alte state membre nu pot fi superioare celor aplicate produselor nationale similare. (…)

32. In vederea garantarii neutralitatii impozitelor interne din perspectiva concurentei dintre autovehiculele de ocazie care se afla deja pe piata nationala si autovehiculele similare importate dintr-un alt stat membru decat Republica Polona, trebuie comparate efectele accizelor instituite asupra acestei ultime categorii cu cele ale accizelor reziduale care se aplica primei categorii de autovehicule, deja supuse acestei taxe la prima lor inmatriculare.

33. In cadrul unei astfel de comparatii, trebuie subliniat in primul rand ca accizele in cauza in actiunea principala nu se percep decat o singura data pentru toate autovehiculele destinate inmatricularii in Republica Polona, fie ele noi sau de ocazie, fabricate pe teritoriul national sau importate din alte state membre.

34. In al doilea rand, trebuie sa se faca diferenta intre doua categorii de autovehicule, si anume, pe de o parte, cele care sunt vandute de ocazie in cursul a doi ani calendaristici de la data fabricatiei, anul fabricatiei fiind considerat primul an calendaristic din aceasta perioada, si, pe de alta parte, cele care sunt vandute de ocazie ulterior acestei perioade de doi ani.

35. Mai intai, in ceea ce priveste autoturismele vandute noi sau de ocazie in respectiva perioada de doi ani, rezulta din ordinul din 2004, dupa cum s-a aratat la punctul 13 din prezenta hotarare, ca acestea sunt supuse unei accize calculate conform aceluiasi nivel. In ceea ce priveste autovehiculele de ocazie care au mai putin de doi ani vechime, instanta nationala este cea careia ii revine sarcina sa verifice, mai ales in lumina decretului din 2004, daca acestea suporta, in privinta accizelor, o sarcina identica in virtutea faptului ca valoarea reziduala a accizelor, incorporata in valoarea de piata a autovehiculelor de ocazie inmatriculate in Polonia, este egala cu valoarea accizelor care se aplica autovehiculelor de ocazie similare provenind din alt stat membru decat Republica Polona. (…)

37. In schimb, in ceea ce priveste accizele aplicate autovehiculelor de ocazie vandute dupa mai mult de doi ani de la data fabricatiei, nivelul accizelor este calculat dupa formula prevazuta la articolul 7 din decretul din 2004. Dupa cum a subliniat Comisia, fara a fi contrazisa de guvernul polonez, aplicarea acestei formule conduce la cresterea respectivului nivel in functie de vechimea autovehiculului.

38. Or, instanta de trimitere este cea care trebuie sa analizeze daca o astfel de crestere a respectivului nivel priveste doar autovehiculele de ocazie provenind din alte state membre decat Republica Polona si daca, in schimb, in cazul autovehiculelor de ocazie inmatriculate in stare noua in Polonia, nivelul accizelor reziduale incorporat in valoarea unui astfel de autovehicul ramane constant.

39. Intr-o astfel de situatie, argumentele prezentate de guvernul polonez pentru a justifica diferenta de taxare nu pot fi admise. In primul rand, guvernul polonez a prezentat considerente privind mediul, apoi a exprimat banuiala ca, intr-un mare numar de cazuri, pretul de cumparare declarat autoritatilor este mult mai mic decat pretul platit efectiv si, in final, a precizat ca respectiva diferenta nu constituie o discriminare, dat fiind ca cifrele arata ca supunerea la plata accizelor a autovehiculelor de ocazie cumparate in celelalte state membre in cursul lunii mai 2004 a fost urmata de o crestere imediata si foarte importanta a acestor achizitii.

40. Intr-adevar, din jurisprudenta Curtii rezulta ca un sistem de impozitare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90 CE decat daca este organizat astfel incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decat produsele nationale si, prin urmare, sa nu produca in niciun caz efecte discriminatorii (hotararea Haahr Petroleum, citata anterior, pct. 34, si hotararea din 23 octombrie 1997, Comisia/Grecia, C-375/95, Rec., p. I-5981, pct. 29).

41. Din considerentele precedente rezulta ca la a doua si la a treia intrebare trebuie sa se raspunda ca articolul 90 primul paragraf CE trebuie interpretat in sensul ca se opune unei accize in masura in care valoarea accizei aplicate vehiculelor de ocazie mai vechi de doi ani achizitionate in alt stat membru decat cel care a instituit acciza depaseste valoarea reziduala a aceleiasi accize incorporata in valoarea de piata a vehiculelor similare inmatriculate anterior in statul membru care instituie acciza. Este de competenta instantei de trimitere sa analizeze daca reglementarea in cauza in actiunea principala, in special aplicarea articolului 7 din decretul din 2004, produce un astfel de efect”.

3.2.3. Tot in materia accizelor interne aplicate autoturismelor second-hand cu prilejul inmatricularii pentru prima data in Polonia, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a pronuntat Hotararea din 17 iulie 2008 in cauza C-426/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 TCE de Wojewodzki Sad Administracyjny w Białymstoku (Polonia), prin Decizia din 27 iunie 2007, primita de Curte la 14 septembrie 2007, in procedura Dariusz Krawczynski impotriva Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, hotarare in care a retinut urmatoarele:

„27. Instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca o acciza care se aplica oricarei vanzari de autovehicule inainte de prima lor inmatriculare pe teritoriul national este contrara articolului 90 CE, in masura in care vanzarea de autovehicule de ocazie deja inmatriculate pe teritoriul polonez este scutita de plata acestei accize.

28. Asadar, trebuie sa se verifice daca un astfel de regim nu conduce la o impozitare superioara a vehiculelor de ocazie importate dintr-un alt stat membru decat Republica Polona, si, in consecinta, neinmatriculate pe teritoriul polonez, fata de cea a autovehiculelor de ocazie care se afla deja pe piata nationala si care sunt inmatriculate in Polonia.

29. Cu titlu introductiv, trebuie sa se sublinieze ca o acciza precum cea instituita prin reglementarea nationala in cauza in actiunea principala intra in sfera regimului general intern de impozitare a marfurilor si trebuie, in consecinta, analizata in raport cu articolul 90 CE (a se vedea in acest sens Hotararea din 18 ianuarie 2007, Brzezinski, C-313/05, Rep., p. I-513, pct. 24).

30. Or, trebuie sa se aminteasca faptul ca s-a statuat de catre Curte ca articolul 90 CE reprezinta in cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 27 si jurisprudenta citata).

31. In materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie din import, articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (Hotararea din 20 septembrie 2007, Comisia/Grecia, C-74/06, Rep., p. I-7585, pct. 24 si jurisprudenta citata).

32. In plus, un sistem de impozitare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90 CE decat daca este organizat astfel incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decat produsele nationale si, prin urmare, sa nu produca in niciun caz efecte discriminatorii (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 40 si jurisprudenta citata).

33. In acest context, trebuie sa se verifice daca acciza in cauza in actiunea principala se aplica in acelasi mod atat vanzarii unui autovehicul de ocazie importat, cat si vanzarii unui autovehicul de ocazie deja inmatriculat in Polonia, aceste doua categorii de vehicule reprezentand produse similare in sensul articolului 90 primul paragraf CE.

34. In cadrul acestei comparatii, trebuie sa se distinga intre doua categorii de autovehicule, si anume, pe de o parte, cele care sunt vandute de ocazie in cursul a doi ani calendaristici de la data fabricatiei, anul fabricatiei fiind considerat primul an calendaristic din aceasta perioada, si, pe de alta parte, cele care sunt vandute de ocazie ulterior acestei perioade de doi ani (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 34).

35. In ceea ce priveste autoturismele vandute noi sau de ocazie in respectiva perioada de doi ani, rezulta din Decretul din 2004 ca acestea sunt supuse unei accize calculate conform aceluiasi nivel (a se vedea in acest sens Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 35).

36. In ceea ce priveste autovehiculele de ocazie care au mai putin de doi ani vechime, instanta nationala este cea careia ii revine sarcina sa verifice, mai ales in lumina Decretului din 2004, daca acestea suporta, in privinta accizelor, o sarcina identica in virtutea faptului ca valoarea reziduala a accizelor, incorporata in valoarea de piata a autovehiculelor de ocazie inmatriculate in Polonia, este egala cu valoarea accizelor care se aplica autovehiculelor de ocazie similare provenind din alt stat membru decat Republica Polona (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 36).

37. In schimb, in ceea ce priveste accizele aplicate autovehiculelor de ocazie vandute dupa mai mult de doi ani de la data fabricatiei, nivelul accizelor este calculat dupa formula prevazuta la articolul 7 din Decretul din 2004. Aplicarea acestei formule conduce la cresterea respectivului nivel in functie de vechimea autovehiculului (a se vedea in acest sens Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 37).

38. Or, instanta de trimitere este cea care trebuie sa analizeze daca o astfel de crestere a respectivului nivel priveste doar autovehiculele de ocazie provenind din alte state membre decat Republica Polona si daca, in schimb, in cazul autovehiculelor de ocazie inmatriculate in stare noua in Polonia, nivelul accizelor reziduale incorporat in valoarea unui astfel de autovehicul ramane constant (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 38).

39. Avand in vedere cele de mai sus, trebuie sa se raspunda la a doua intrebare ca articolul 90 primul paragraf CE trebuie interpretat in sensul ca se opune unei accize, precum cea in cauza in actiunea principala, in masura in care valoarea accizei aplicate vanzarii inainte de prima inmatriculare a vehiculelor de ocazie importate dintr-un stat membru depaseste valoarea reziduala a aceleiasi accize incorporata in valoarea de piata a vehiculelor similare inmatriculate anterior in statul membru care instituie acciza. Este de competenta instantei de trimitere sa analizeze daca reglementarea in cauza in actiunea principala, in special aplicarea articolului 7 din Decretul din 2004, produce un astfel de efect”.

3.3. Comunicatele Comisiei europene in legatura cu reglementarea romana a taxei de poluare

3.3.1. Comunicatul din 9 decembrie 2008

Ca urmare a numeroaselor e-mailuri primite de la cetatenii romani, Comisia Europeana – Directia Generala Impozitare si Uniune Vamala a emis, la data de 9 decembrie 2008 urmatoarele precizari:

„La nivelul Uniunii Europene nu exista o armonizare a taxei percepute pentru inmatricularea automobilelor. Asadar, statele membre pot decide unilateral in ce priveste cuantumul taxei si modalitatea de calcul a acesteia, respectand in acelasi timp principiul nediscriminarii.

Romania poate sa mentina taxa de inmatriculare pentru automobile si poate sa stabileasca un nivel oricat de ridicat al acesteia (de exemplu, in Danemarca, o taxa similara se ridica la 180% din valoarea automobilului). Cu alte cuvinte, nu exista o regula comunitara care sa constranga Romania sa elimine taxa de inmatriculare pentru masinile noi sau vechi. De asemenea, nu exista un regulament comunitar care sa reglementeze nivelul acestei taxe.

Comisia Europeana este la curent cu dificultatile pe care cetatenii europeni le intampina in ce priveste taxele de inmatriculare percepute in statele membre ale Uniunii Europene. In data de 5 iulie 2005 Comisia a prezentat o propunere de directiva care, printre altele, include abolirea taxelor de inmatriculare pentru automobile pe o perioada tranzitorie intre cinci si zece ani.

In plus, propunerea presupune crearea unui sistem de rambursare pentru taxele percepute automobilelor care, dupa ce au fost inmatriculate intr-un stat membru, sunt ulterior exportate sau transferate permanent in alt stat membru. Aceasta masura are un scop dublu: evitarea platii de doua ori a taxelor de inmatriculate si perceperea taxelor de inmatriculare in concordanta cu utilizarea automobilului in respectivul stat membru. Desi pentru adoptarea legislatiei comunitare in domeniul impozitarii este necesara obtinerea unanimitatii in Consiliu, Comisia ramane increzatoare ca statele membre vor coopera pentru eliminarea ultimelor obstacole de impozitare de pe piata interna”.

Potrivit notei nr. 1 care insoteste acest comunicat, „Curtea Europeana de Justitie a decis ca Articolul 90 al Tratatului de instituire a Comunitatii Europene nu poate fi invocat pentru a limita nivelul excesiv al taxarii si ca statele membre pot stabili cuantumul taxelor dupa cum considera necesar. Vezi Decizia Curtii din 11 decembrie 1990 in cazul C-47/88, Comisia Comunitatilor Europene versus Regatul Danemarcei, ECR 1990, p. I-04509, pct. 10″.

3.3.2. Comunicatul din 25 iunie 2009

In urma modificarilor aduse la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, inclusiv prin introducerea scutirii de la plata taxei de poluare a unor categorii de autovehicule noi, Comisia Europeana a emis un nou comunicat, inregistrata sub nr. IP/09/1012, la Bruxelles, 25 iunie 2009, prin care Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi modifice legislatia in ceea ce priveste aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme.

Conform acestui comunicat: „Comisia Europeana a solicitat Romaniei informatii in legatura cu legislatia acesteia privind aplicarea unei taxe pe poluare pentru autoturisme. Comisia considera ca prevederile legislatiei romanesti, conform carora taxa pe poluare se suspenda pentru anumite autovehicule, insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, ar putea duce la discriminarea acestor masini de ocazie, protejand industria nationala a autovehiculelor noi”. Aceasta solicitare a fost transmisa sub forma unei „scrisori de somare”, prima etapa a procedurii de incalcare a dreptului comunitar prevazuta la articolul 226 din Tratatul CE. Daca nu primeste un raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate trece la a doua etapa a procedurii (emiterea unui aviz motivat) si, in final, poate prezenta cazul in fata Curtii de Justitie.

Conform legislatiei romanesti in vigoare din februarie 2009, autovehiculele din categoria Euro 4, cu o capacitate cilindrica de cel mult 2000 cmc sunt scutite de plata taxei pe poluare in Romania daca se inmatriculeaza pentru prima data in orice stat din Uniunea Europeana in perioada 15 decembrie 2008-15 decembrie 2009. Aceeasi legislatie prevede totodata dublarea nivelului taxelor aplicabile altor autovehicule care fac obiectul acestei taxe.

Comisia a primit un numar foarte mare de plangeri in urma acestor modificari din legislatia romaneasca. Prin prezentul comunicat de presa, Comisia doreste sa informeze publicul in legatura cu rezultatul investigatiilor pe care le-a efectuat in privinta legislatiei romanesti.

Comisia sprijina masurile politice care urmaresc promovarea masinilor mai putin poluante.

In calitate de gardian al tratatelor insa, Comisia trebuie sa se asigure ca aceste masuri sunt compatibile cu dreptul comunitar. Din acest punct de vedere, modul in care este formulata legislatia romaneasca pare a avea un efect protectionist la nivelul industriei nationale a autovehiculelor noi.

In conformitate cu jurisprudenta constanta a Curtii de Justitie Europene, statele membre pot prevedea taxarea diferentiata a unor produse similare, cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii obiective si sa nu aiba ca efect protejarea productiei nationale. In opinia Comisiei, criteriul „primei inmatriculari” nu este o cerinta pe deplin obiectiva, deoarece nu tine seama de calitatea intrinseca a masinilor In anumite cazuri, acesta ar putea duce la discriminarea masinilor de ocazie provenite din alte state membre.

Intr-adevar, in urma aplicarii cerintei de „prima inmatriculare”, toate masinile noi inmatriculate in perioada stabilita de legislatia romaneasca, care intra direct pe piata masinilor de ocazie din aceasta tara, circula fara sa fie supuse acestei taxe. Pe de alta parte, masinile de o calitate asemanatoare, care urmeaza sa fie inregistrate in Romania in aceeasi perioada, dar nu pentru prima data, si care intra in concurenta directa cu produsele nationale, vor fi supuse unei taxe substantiale.

Dosarul este inregistrat la Comisie cu numarul de referinta 2009/2002″.

Acest comunicat al Comisiei are drept efect punerea in intarziere prin intermediul careia Comisia a declansat impotriva Romaniei prima etapa a fazei precontencioase a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, in ceea ce priveste compatibilitatea legislatiei romanesti care vizeaza taxarea autovehiculelor second-hand in Romania cu art. 90 din Tratatul privind instituirea Comunitatii Europene.

Scrisoarea de punere in intarziere declanseaza prima etapa a fazei precontencioase a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, autoritatile romane avand la dispozitie un termen de 2 luni de la primirea respectivei scrisori pentru a comunica pozitia lor. In cazul in care Comisia va considera ca pozitia transmisa nu prezinta suficiente argumente in sensul asigurarii respectarii dreptului comunitar, ar putea decide sa transmita Romaniei un aviz motivat, declansand astfel cea de-a doua si ultima etapa a fazei precontencioase a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor. In functie de raspunsul primit din partea statului in cauza, Comisia poate decide sesizarea Curtii de Justitie.

Astfel, la data de 26 iunie 2009, autoritatilor romane le-a fost comunicata scrisoarea de punere in intarziere prin intermediul careia Comisia Europeana a declansat impotriva Romaniei prima etapa a fazei precontencioase a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor.

Este important de mentionat ca si anterior, in anul 2007, Comisia a declansat o procedura similara determinata la acel moment de prevederile Codului fiscal referitoare la taxa de prima inmatriculare. Astfel, Comisia Europeana a adresat in luna martie 2007 o scrisoare de punere in intarziere statului roman in cuprinsul careia se aprecia ca taxa de prima inmatriculare contravenea Tratatului de aderare si jurisprudentei Curtii Europene.

Examinand pozitia Comisiei Europene, Guvernul a initiat modificari legislative menite sa modifice natura juridica a taxei auto, astfel ca aceasta a primit o noua denumire – taxa de poluare – si o noua calificare juridica – taxa de mediu, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008 privind taxa de poluare, care a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2008.

Adoptarea de catre Guvern a acestei ordonante a determinat retragerea de catre Comisia Europeana a propunerii de decizie pentru sesizarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.

Dar Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a suferit modificari succesive prin Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008 (ulterior abrogata), prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, care a intrat in vigoare la data de 15 decembrie 2008, si, ulterior, prin Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009.

4. Obligativitatea respectarii dreptului comunitar si prioritatea acestuia fata de reglementarile interne

Prin Legea nr. 157/2005, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, Romania a ratificat tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana.

Efectele acestei ratificari sunt reglementate de art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, astfel cum a fost republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitii conform carora:

”(2) Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(…)

(4) Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2).”

Caracterul i,perativ al obligatiei respectarii dispozitiilor cuprinse in tratatele ratificate de statul roman rezulta si din dispozitiile art. 11 alin. (1) din Constitutia Romaniei, conform carora statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

In raport cu dispozitiile din Constitutia Romaniei mentionate, aplicarea dispozitiilor din legile interne se va face in conformitate cu dispozitiile obligatorii din dreptul Uniunii Europene, respectiv din dreptul comunitar.

In concluzie, incepand cu data aderarii, 1 ianuarie 2007, este obligatorie pentru statul roman respectarea asa numitului „acquis comunitar” – astfel cum este definit prin art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1367/2000, privind constituirea si functionarea grupului de lucru pentru studierea concordantei dispozitiilor si principiilor Constitutiei Romaniei cu acquisul comunitar, in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2001, definitie a acquisul comunitar conform careia acesta include, intre alte acte normative, „dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana, semnat la 25 martie 1957 la Roma, si ale Tratatului privind Uniunea Europeana, semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht, ambele republicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C340 din 10 noiembrie 1997„.

5. Competenta instantelor de a evalua conformitatea legislatiei romane cu dispozitiile din dreptul comunitar si de a da eficienta acestora.

Cu privire la competenta instantelor de a evalua conformitatea legislatiei romane cu dispozitiile din dreptul comunitar, amintim ca in dispozitivul hotararii Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 9 martie 1978, data in cauza Administrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, nr. C 106/77, s-a statuat ca „judecatorul national insarcinat sa aplice, in cadrul competentei sale, dispozitiile dreptului comunitar, are obligatia de a asigura realizarea efectului deplin al acestor norme, lasand, la nevoie, pe proprie raspundere, neaplicata orice dispozitie contrara a legislatiei nationale, chiar ulterioara, fara a solicita sau a astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional.”

Data fiind aceasta opinie explicita a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene – a carei jurisprudenta este obligatorie pentru instantele nationale in interpretarea dreptului comunitar – instantele romane de drept comun sunt competente sa procedeze, in executarea obligatiei de a asigura realizarea efectului deplin al dreptului comunitar, la inlaturarea de la aplicare a oricarei dispozitii contrare a legislatiei nationale, chiar ulterioara, fara a solicita sau a astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional.

6. Analiza situatiei din speta

In functie de principiile si reglementarile mentionate anterior, precizam ca in prezenta cauza, reclamantul a solicitat obligarea paratei DGFP Suceava – Administratia Finantelor Publice a Municipiului Suceava la restituirea taxei de poluare platite de reclamant pentru inmatricularea pentru prima data in Romania a unui autoturism second-hand, importat din Germania, marca AUDI A4, fabricat in anul 1995.

Reglementarea taxei de poluare a suferit mai multe modificari, in special cu privire la cuantumul taxei, modificari indicate mai sus, iar potrivit acestor modificari:

– in perioada 1 iulie 2008 – 18 februarie 2009 se aplica taxele stabilite conform anexelor la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in varianta initiala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, modificarile legislative succesive operate in aceasta perioada dispunand restituirea diferentelor platite in plus in raport cu taxa initiala;

– incepand cu data de 19 februarie 2009 se aplica taxele stabilite conform Ordonantei de Urgenta nr. 7/2009.

In acest context, in prezenta cauza sunt incidente dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, in varianta ulterioara datei de 1 iulie 2008.

6.1. In vederea stabilirii calitatii procesuale pasive in cazul litigiilor privind cererile de restituire a taxei de poluare trebuie avut in vedere cadrul legal specific acestor litigii, respectiv dispozitiile art. 1 alin. (1) si ale art. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008.

Conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului„.

Conform art. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare„.

Din aceste dispozitii legale rezulta ca taxa de poluare este calculata, stabilita si impusa prin acte emise de organele fiscale, iar contestarea ei este posibila numai in fata organelor fiscale, cu respectarea dispozitiilor din Codul de Procedura Fiscala.

Pe de alta parte, din dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 rezulta in mod indiscutabil ca sumele percepute de statul roman cu titlul de taxa de poluare sunt virate in contul Administratiei Fondului pentru Mediu si ca aceasta autoritate gestioneaza sumele respective.

In acest context, se remarca faptul ca, desi intre reclamantul care a platit taxa de poluare si Administratia Fondului pentru Mediu nu exista niciun raport juridic, o cerere de restituire a unei asemenea taxe – coroborata cu solicitarea anularii actelor administrativ-fiscale prin care a fost stabilita – poate pune si problema raporturilor dintre autoritatea administrativa care a incasat taxa si aceea care gestioneaza sumele incasate cu acest titlu, respectiv Administratia Fondului pentru Mediu.

Reclamantului nu ii poate fi opusa relatia dintre parata DGFP Suceava – Administratia Finantelor Publice a mun. Suceava si Administratia Fondului pentru Mediu, reclamantul avand un raport juridic cu institutia care i-a impus taxa de poluare si i-a refuzat restituirea acesteia.

Insa, in masura in care se solicita restituirea acestei taxe, se considera utila derularea litigiului si in contradictoriu cu Administratia Fondului pentru Mediu, indiferent daca introducerea in cauza a acesteia se face la cererea reclamantului sau printr-o cerere de chemare in garantie formulata de parata.

6.2. Cu privire la fondul litigiului, se remarca, in primul rand, ca reclamantul a invocat dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana ca temei al cererii sale.

6.2.1. Aplicabilitatea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, actualul art. 110

Aplicarea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana se refera la o discriminare intre impozitele aplicate „produselor altor state membre” si impozitele „interne de orice natura care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare„.

Asadar, discriminarea la care se refera acest text legal are in vedere o comparatie intre nivelul de impozitare al produselor altor state membre ale Uniunii Europene, in comparatie cu nivelul de impozitare al produselor de pe piata interna a statului roman.

Se impune, asadar, constatarea ca art. 90 este aplicabil numai in masura in care bunul astfel impozitat este un produs al „altor state membre” ale Uniunii Europene.

Principiul libertatii de circulatie se aplica atat produselor care provin din statele membre cat si produselor care sunt localizate in cadrul Comunitatii si care au fost importate in mod legal dintr-un stat din afara Comunitatii. In momentul importului initial, aceste produse sunt supuse taxelor vamale conform politicii tarifare comune si formalitatilor administrative, statistice si de igiena corespunzatoare legislatiei UE. In urma acestor proceduri produsele primesc „dreptul la libera circulatie” in cadrul Uniunii Europene.

In principiu, libera circulatie a marfurilor cere statelor membre sa abroge toate masurile ce constituie o bariera in calea comertului in interiorul Comunitatii. Abolirea masurilor nationale restrictive de natura fiscala reprezinta corolarul stabilirii unei Uniuni Vamale ce cuprinde interzicerea taxelor de import si export si orice masuri cu efect echivalent ce afecteaza comertul intre statele membre, precum si stabilirea unui tarif vamal comun fata de state terte (tarile aflate in afara acestei zone).

In acest context se poate retine o eventuala aplicabilitate a dispozitiei art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si o eventuala discriminare fiscala numai in masura in care se dovedeste ca acel autoturism a fost anterior inmatriculat in alt stat membru al Uniunii Europene decat Romania, deoarece acesta este criteriul care determina discriminarea fiscala a taxei de poluare din litigiu.

Reclamantul a facut dovada inmatricularii anterioare a autoturismului in litigiu intr-un al stat membru al Uniunii Europene anterior inmatricularii in Romania, motiv pentru care la solutionarea acestui litigiu se impune raportarea la art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana.

6.2.2. Caracterul discriminatoriu al taxei de poluare

6.2.2.1. Art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana nu interzice instituirea unei taxe platite la inmatricularea autoturismelor si nici nu limiteaza cuantumul acesteia.

In al doilea rand, in conformitate cu dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, acest text interzice o discriminare intre impozitele aplicate „produselor altor state membre” si impozitele „interne de orice natura care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare„.

Potrivit art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.

De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.

Asadar, art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana nu interzice introducerea unui impozit de natura interna, ci numai aplicarea lui discriminatorie, si numai in masura in care discriminarea afecteaza produsele altor state membre ale Uniunii Europene.

In acest sens, facem trimitere la par. 47 din Hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 5 decembrie 2006 – data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, Akos Nadasdi:

„47. Conform unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. 1 este incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii care conduc, chiar daca numai in anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare in cazul produselor importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67, precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta unei asemenea discriminari, impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect, datorita efectelor pe care le produce”.

In mod similar a decis Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si in par. 27 din hotararea data la 18 ianuarie 2007 in cauza C-313/05, Maciej Brzezinski impotriva Dyrektor Izby Celnejw Warszawie, citata anterior.

De asemenea, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a conchis, in par. 30-32 din Hotararea din 17 iulie 2008 in cauza C-426/07, in procedura Dariusz Krawczynski impotriva Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, ca:

„30. Or, trebuie sa se aminteasca faptul ca s-a statuat de catre Curte ca articolul 90 CE reprezinta in cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 27 si jurisprudenta citata).

31. In materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie din import, articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (Hotararea din 20 septembrie 2007, Comisia/Grecia, C-74/06, Rep., p. I-7585, pct. 24 si jurisprudenta citata).

32. In plus, un sistem de impozitare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90 CE decat daca este organizat astfel incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decat produsele nationale si, prin urmare, sa nu produca in niciun caz efecte discriminatorii (Hotararea Brzezinski, citata anterior, pct. 40 si jurisprudenta citata)”.

Concluzia ce se desprinde din cele expuse mai sus este aceea ca art. 90  nu interzice instituirea unei taxe platite la prima inmatriculare a autovehiculelor.

O alta concluzie ce se poate desprinde este aceea ca – in masura in care taxa respectiva nu este discriminatorie – art. 90 nu limiteaza in niciun fel cuantumul acestei taxe.

Sub acest aspect, se considera extrem de relevant comunicatul Comisiei europene din 9 decembrie 2008, mentionat anterior, conform caruia: „la nivelul Uniunii Europene nu exista o armonizare a taxei percepute pentru inmatricularea automobilelor. Asadar, statele membre pot decide unilateral in ce priveste cuantumul taxei si modalitatea de calcul a acesteia, respectand in acelasi timp principiul nediscriminarii.Romania poate sa mentina taxa de inmatriculare pentru automobile si poate sa stabileasca un nivel oricat de ridicat al acesteia (de exemplu, in Danemarca, o taxa similara se ridica la 180% din valoarea automobilului). Cu alte cuvinte, nu exista o regula comunitara care sa constranga Romania sa elimine taxa de inmatriculare pentru masinile noi sau vechi. De asemenea, nu exista un regulament comunitar care sa reglementeze nivelul acestei taxe”.

6.2.2.2. Este lipsit de relevanta cuantumul taxelor interne aplicate la inmatricularea autovehiculelor anterior intrarii in vigoare a taxei de poluare.

In vederea stabilirii eventualului caracter discriminatoriu al taxei de poluare instituie prin Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, se impune in prealabil stabilirea termenilor de comparatie in functie de care se stabileste aceasta discriminare.

In acest sens, facem trimitere din nou la hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 5 decembrie 2006 – data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, Akos Nadasdi, par. 48-49:

„48. In scopul de a asigura neutralitatea impozitarii interne prin respectarea regulilor de concurenta intre autoturismele uzate aflate deja pe piata nationala si autoturismele similare importate, este necesar sa fie comparate efectele taxei de inmatriculare pentru vehiculele nou importate dintr-un alt stat membru decat Ungaria cu efectele valorii reziduale a taxei de inmatriculare care afecteaza vehiculele similare inmatriculate deja in Ungaria si carora, pentru acest scop, le-a fost deja aplicata aceasta taxa.

49. O comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in Ungaria inainte de intrarea in vigoare a Legii privind taxele de inmatriculare nu este relevanta. Scopul art. 90 nu este acela de a impiedica statele membre sa introduca noi impozite sau sa schimbe cota de impunere sau baza de impunere a unor impozite existente”.

Aceeasi concluzie este expusa si in par. 32 din hotararea data la 18 ianuarie 2007 in cauza C-313/05, Maciej Brzezinski impotriva Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, citata anterior:

„32. In vederea garantarii neutralitatii impozitelor interne din perspectiva concurentei dintre autovehiculele de ocazie care se afla deja pe piata nationala si autovehiculele similare importate dintr-un alt stat membru decat Republica Polona, trebuie comparate efectele accizelor instituite asupra acestei ultime categorii cu cele ale accizelor reziduale care se aplica primei categorii de autovehicule, deja supuse acestei taxe la prima lor inmatriculare”.

In consecinta, ceea ce trebuie sa se compare, conform jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, este nivelul taxei de poluare aplicate autovehiculelor de ocazie (second-hand) „importate dintr-un alt stat membru decat” Romania cu valoarea reziduala a taxei de poluare aplicata autovehiculelor de ocazie ” care se afla deja pe piata nationala”.

In acest context, dupa cum s-a aratat in hotararea Curtii de Justitie din 5 decembrie 2006, data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, Akos Nadasdi, in par. 49, rezulta ca nu este relevanta o comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in Romania inainte de intrarea in vigoare a dispozitiilor privind taxa de poluare, intrucat „scopul art. 90 nu este acela de a impiedica statele membre sa introduca noi impozite sau sa schimbe cota de impunere sau baza de impunere a unor impozite existente„.

Prin urmare, pentru stabilirea caracterului discriminatoriu al taxei de poluare nu este relevanta compararea efectelor taxei de poluare cu taxarea la care erau supuse autoturismele inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, prin care a fost instituita taxa de poluare.

6.2.2.3. Taxa de poluare aplicata unui autoturism nou nu poate fi mai mica decat taxa aplicata aceluiasi autoturism, daca ar fi inmatriculat in stare veche (second-hand). Efectele introducerii scutirii de la plata taxei de poluare pentru autovehiculele din categoria EURO 4, cu o capacitate cilindrica de cel mult 2000 cmc, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 (15.02.2010), inclusiv, sunt cele la care ne referim mai jos.

Conform celor aratate anterior, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene impune, in respectarea art. 90, ca in stabilirea cuantumului taxei sa se tina seama de deprecierea reala a autovehiculului taxat, respectiv de vechimea acestuia.

Prin dispozitiile art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 sunt exceptate de la plata taxei de poluare numai anumite autoturisme noi. Conform acestei reglementari, au fost introduse scutiri de la plata taxei de poluare pentru autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si pentru toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4 care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 (15.02.2010) inclusiv.

Or, in comunicatul din 28 noiembrie 2007 (prin care critica legislatia romana privind taxa de prima inmatriculare, abrogata de la 1 iulie 2008), Comisia Europeana reamintea jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, care „a hotarat ca taxa de inmatriculare platita pentru un vehicul nou face parte din valoarea de piata a acestuia, statele membre avand astfel obligatia de a tine seama de deprecierea reala a vehiculului atunci cand calculeaza respectiva taxa (a se vedea cauzele CEJ Nunes Tadeu, C-345/93, Comisia/Danemarca, C-47/88 si Comisia/Republica Elena, C-375/95). Urmatorul exemplu ilustreaza aplicarea acestor norme: taxa de inregistrare a unui autovehicul de X ani importat intr-un stat membru nu poate fi mai mare decat taxa inclusa in valoarea reziduala a unui vehicul similar inmatriculat acum X ani in respectivul stat membru”.

Criticand legislatia privind taxa de prima inmatriculare, Comisia Europeana a aratat in acelasi comunicat, ca „in conformitate cu legislatia romana, taxa aplicata autovehiculelor uzate nu este redusa proportional cu valoarea deprecierii reale a unor autovehicule similare inmatriculate deja pe piata interna. Dimpotriva, valoarea taxei creste numai pe baza vechimii autovehiculului. Avand in vedere ca taxa de inmatriculare a autovehiculelor din Romania este perceputa o singura data, autovehiculele cele mai impozitate sunt, implicit, autovehiculele second-hand importate. In opinia Comisiei, asemenea modalitati de aplicare a taxei contravin dispozitiilor articolului 90 din Tratatul CE, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeana de Justitie”.

Aceste sustineri sunt pertinente si in privinta taxei de poluare, avand in vedere ca si in privinta acestei taxe este necesara respectarea acelorasi reguli de calcul. Cu alte cuvinte, si taxa de poluare trebuie sa scada pe masura ce autovehiculului are o valoare de circulatie mai redusa.

In consecinta, din aceste sustineri, trebuie sa retinem, in primul rand, ca stabilirea taxei de poluare trebuie facuta in sensul reducerii cuantumului acestei taxe pe masura cresterii vechimii autovehiculului respectiv. Astfel, taxa impusa pentru un autovehicul cu o vechime de 1 an trebuie sa fie mai mare decat taxa impusa unui autovehicul cu aceleasi caracteristice tehnice, dar care are o vechime de 2 ani.

De aici se desprinde concluzia ca o taxa care creste pe masura ce autovehiculul are o vechime mai mare este incompatibila cu art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana.

Plecand de la aceste considerente, se observa ca – desi calculul taxei de poluare ia in considerare reducerea taxei in raport cu vechimea autovehiculului, prin aplicarea reducerii procentuale din anexa nr. 3 la Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 – acelasi act normativ, modificat prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, a introdus o scutire de la plata taxei de poluare pentru anumite categorii de autovehicule noi si anume acelea care au norma de poluare Euro 4, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cmc, in privinta acestor autovehicule taxa de poluare este zero, nefiind datorata.

In acest context, in conditiile in care taxa de poluare este zero pentru un astfel de autoturism in stare noua, inmatriculat pentru prima data in Romania, dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene impun ca taxa pentru acelasi autoturism, dar care este rulat (second-hand) si nu este inmatriculat pentru prima data sa nu fie mai mare decat taxa aplicata aceluiasi autoturism in stare noua.

Concluzia concreta a acestei constatari este aceea conform careia daca pentru un autovehicul nou cu norma de poluare Euro 4 si cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cmc taxa de poluare este zero, nu se poate impune o taxa mai mare pentru acelasi autovehicul – avand norma de poluare Euro 4 si cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cmc – dar care a mai fost rulat, respectiv inmatriculat in alt stat.

Prin introducerea scutirii respective numai pentru autoturismele noi avand caracteristicile enuntate anterior, legislatia romana a taxei de poluare a incalcat reglementarea comunitara, astfel cum este interpretata de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene.

Din acest punct de vedere, se constata caracterul discriminatoriu al taxei de poluare, care este incidenta numai in cazul anumitor categorii de autoturisme noi, excluzand autovehiculele second-hand avand caracteristicile tehnice similare (avand norma de poluare Euro 4 si cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cmc).

Se observa, insa, ca reclamantul nu a inmatriculat un autovehicul second-hand avand aceste caracteristici tehnice, ci un autovehicul cu norma de poluare Euro 2.

In acest context, se impune analizarea reglementarii taxei de poluare si in raport cu cerintele de neutralitate a impozitarii impuse de art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana.

Conform  par. 27-29 din hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 18 ianuarie 2007 data in cauza C-313/05, Maciej Brzezinski impotriva Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – in care s-a retinut ca „articolul 90 CE reprezinta in cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (hotararea din 15 iunie 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 si C-41/05, Rec., p. I-5293, pct. 55 si jurisprudenta citata, precum si hotararea Nadasdi si Nemeth, citata anterior, pct. 45).

28. De asemenea, in materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie din import, Curtea a considerat ca articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (a se vedea hotararea din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01, Rec., p. I-4981, pct. 66 si jurisprudenta citata, precum si hotararea Nadasdi si Nemeth, citata anterior, pct. 46).

29. Conform unei jurisprudente consacrate, exista o incalcare a articolului 90 primul paragraf CE atunci cand impozitul aplicat produsului de import si cel aplicat produsului national similar sunt calculate diferit si dupa metode diferite, care conduc, fie chiar si in cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului de import (a se vedea hotararea Weigel, citata anterior, pct. 67 si jurisprudenta citata). Astfel, in temeiul respectivei dispozitii, accizele asupra produselor provenind din alte state membre nu pot fi superioare celor aplicate produselor nationale similare. (…)”

Examinand neutralitatea taxei de poluare – cu referire la reglementarea taxei de poluare ulterioara datei de 15 decembrie 2009 – se considera deosebit de relevante alegatiile Comisiei Europene din comunicatul din 25 iunie 2009, prin care Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi modifice legislatia in ceea ce priveste aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme.

Conform acestui comunicat, facand referire la jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, Comisia a aratat ca „statele membre pot prevedea taxarea diferentiata a unor produse similare, cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii obiective si sa nu aiba ca efect protejarea productiei nationale. In opinia Comisiei, criteriul „primei inmatriculari” nu este o cerinta pe deplin obiectiva, deoarece nu tine seama de calitatea intrinseca a masinilor In anumite cazuri, acesta ar putea duce la discriminarea masinilor de ocazie provenite din alte state membre.

Intr-adevar, in urma aplicarii cerintei de „prima inmatriculare”, toate masinile noi inmatriculate in perioada stabilita de legislatia romaneasca, care intra direct pe piata masinilor de ocazie din aceasta tara, circula fara sa fie supuse acestei taxe. Pe de alta parte, masinile de o calitate asemanatoare, care urmeaza sa fie inregistrate in Romania in aceeasi perioada, dar nu pentru prima data, si care intra in concurenta directa cu produsele nationale, vor fi supuse unei taxe substantiale”.

In acelasi comunicat, Comisia si-a exprima opinia, considerand ca „prevederile legislatiei romanesti, conform carora taxa pe poluare se suspenda pentru anumite autovehicule, insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, ar putea duce la discriminarea acestor masini de ocazie, protejand industria nationala a autovehiculelor noi”.

In acest context, se amintesc dispozitiile art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, prin care au fost introduse scutiri de la plata taxei de poluare pentru autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si pentru toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4 care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 (15.02.2010) inclusiv.

Conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta nr. 117/2009, dispozitiile art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, prin care au fost introduse scutiri de la plata taxei de poluare pentru autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si pentru toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, sunt aplicabile si perioadei 01.01.2010 – 15.02.2010.

Conform continutului preambulului Ordonantei de Urgenta nr. 218/2008, Guvernul Romaniei a precizat ca a avut in vedere, in adoptarea acestei ordonante de urgenta, intre altele, „faptul ca Guvernul Romaniei se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economia romaneasca, iar la un loc de munca in industria constructoare sunt 4 locuri de munca in industria furnizoare”.

In raport cu acest preambul se impune a fi evaluate si efectele scutirilor de la plata taxei de poluare pentru autoturismele avand anumite caracteristice tehnice, caracteristici pe care le are cvasitotalitatea autoturismelor construite in Romania.

Or, se constata, sub acest aspect – conform datelor prezentate pe pagina oficiala de Internet a singurului producator roman de autovehicule pentru anul 2009, Dacia Renault – ca totalitatea autoturismelor construite in Romania in anul 2009 au caracteristicile tehnice care le exclud de la aplicarea taxei de poluare, si anume au norma de poluare Euro 4, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cmc.

Or, trebuie reamintit ca instanta de la Luxemburg a aratat, in cauza C-313/05, Maciej Brzezinski, par. 29, ca exista o incalcare a articolului 90 primul paragraf CE atunci cand impozitul aplicat produsului de import si cel aplicat produsului national similar „sunt calculate diferit si dupa metode diferite, care conduc, fie chiar si in cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului de import (a se vedea hotararea Weigel, citata anterior, pct. 67 si jurisprudenta citata)”.

Se constata, astfel, ca reglementarea taxei de poluare – astfel cum a fost modificata prin introducerea scutirii prevazute de art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 – are caracter indirect discriminatoriu, protejand produsele nationale similare, respectiv autoturismele din productia interna.

Caracterul indirect al discriminarii fiscale rezulta din aceea ca, fara a se face referire la imprejurarea producerii in Romania a acestor autovehicule, reglementarea permite scutirea de la plata taxei de poluare pentru autoturismele care au caracteristicile tehnice similare celor produse in Romania, aplicandu-se asadar numai celorlalte autoturisme ce urmeaza a fi inmatriculate in Romania.

Este irelevant, sub acest aspect, faptul ca favorizarea fiscala nu vizeaza numai autoturismele din productia interna, ci si pe cele avand aceleasi caracteristici tehnice si care sunt produse in afara Romaniei, de exemplu autoturismele noi, cu norma de poluare Euro 4 si cilindree de pana la 2000 cmc produse in Germania sau in Franta.

Se observa, in acest sens, asemanarea reglementarii taxei de poluare cu taxa de inmatriculare auto franceza, criticata de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene in cauza C112/84, Michel Humblot, in care sarcina fiscala era stabilita in functie de anumite caracteristici tehnice la un nivel gradual de maxim 1100 franci francezi pentru acele autovehicule care aveau caracteristicile tehnice similare celor produse in Franta, in timp ce sarcina fiscala pentru autovehiculele ce nu se incadrau in aceasta categorie era in cuantum de 5000 de franci francezi. In aceasta hotarare, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a aratat ca „desi sistemul francez nu include in mod formal o diferentiere intre marfuri in functie de originea lor, discrimineaza in mod indirect, intrucat clasificarea, cuprinzand taxele cele mai mari, a fost fixata la un asemenea nivel incat numai autovehiculele importate pot fi subiectul acesteia”.

Este irelevant, din acest punct de vedere si faptul ca reclamantul a contestat taxa de poluare aplicata pentru inmatricularea unui autovehicul cu norme de poluare Euro 2, intrucat caracterul protectionist si discriminatoriu al taxei de poluare se apreciaza in raport cu fiecare autovehicul aflat in concurenta cu autovehiculele din productia interna, deci inclusiv in raport cu autovehiculele cu norme de poluare inferioare celor cu care sunt dotate autovehiculele din productia interna.

Instituind o taxa care este susceptibila a se aplica, prin ipoteza, numai autovehiculelor care nu sunt produse in anul 2009 in Romania – taxa care este datorata numai cu prilejul primei inmatriculari in Romania, deci care nu poate viza autovehiculele din productia interna care au fost deja inmatriculate anterior intrarii in vigoare a taxei de poluare, indiferent ce norme de poluare respecta – reglementarea art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 constituie o piedica fiscala discriminatorie aplicabila tuturor autoturismelor second-hand, indiferent de norma de poluare cu care sunt dotate.

Prin aceasta reglementare este infranta neutralitatea taxei de poluare, al carei efect este chiar cel interzis de art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, si anume protejarea productiei nationale de bunuri similare. Reiteram concluzia Comisiei europene, potrivit careia „statele membre pot prevedea taxarea diferentiata a unor produse similare, cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii obiective si sa nu aiba ca efect protejarea productiei nationale„.

In conditiile impozitarii discriminatorii a autovehiculelor, impozitare care favorizeaza autovehiculele noi din productia interna, trebuie retinut caracterul intemeiat al actiunii reclamantului si incalcarea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana prin instituirea scutirii prevazute de art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008.

Consecinta acestei constatari a fost indicata la punctul 5 din prezentele considerente, fiind in acord cu dispozitivul hotararii Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 9 martie 1978, data in cauza Administrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, nr. C 106/77, in care s-a statuat ca „judecatorul national insarcinat sa aplice, in cadrul competentei sale, dispozitiile dreptului comunitar, are obligatia de a asigura realizarea efectului deplin al acestor norme, lasand, la nevoie, pe proprie raspundere, neaplicata orice dispozitie contrara a legislatiei nationale, chiar ulterioara, fara a solicita sau a astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional”.

Data fiind aceasta opinie explicita a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene – a carei jurisprudenta este obligatorie pentru instantele nationale in interpretarea dreptului comunitar – apreciem ca instanta este competenta sa procedeze, in executarea obligatiei de a asigura realizarea efectului deplin al dreptului comunitar, la inlaturarea de la aplicare a oricarei dispozitii contrare a legislatiei nationale, chiar ulterioara, fara a solicita sau a astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional.

In consecinta, fata de caracterul discriminatoriu al reglementarii taxei de poluare aplicabile reclamantului, aceasta reglementare urmeaza a fi inlaturata ca fiind in contradictie cu dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana.

In drept, motivez prezenta solicitare pe dispozitiile:

– art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, care statueaza ca „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”

art. 90 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene (textul din 1957), respectiv art. 95 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, (textul consolidat dupa amendarea acestuia prin Actul Unic European din 17-28 februarie 1986 si prin Tratatul privind Uniunea Europeana (cunoscut ca Tratatul de la Maastricht) din 7 februarie 1992, care statueaza ca ”Nici un stat membru nu supune, direct sau indirect, produsele provenind din alte state membre unor impozite interne, de orice natura, superioare celor care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare. In plus, nici un stat membru nu supune produsele provenind din alte state membre unor impozite interne de natura sa protejeze indirect alte produse.”

– art. 234 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

In consecinta, prevederile mentionate din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene limiteaza libertatea statelor in materie fiscala, prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste. Astfel, art. 90 (art. 95) interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele provenind de pe piata interna si care sunt de natura similara. Mai concret, esenta acestei taxe interzise este ca perceperea ei este determinata de traversarea granitei de catre autoturismul supus taxei, dintr-o tara comunitara, in Romania.

Taxa speciala a fost introdusa prin OUG 50/2008, sub forma unui nou impozit, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2008, taxa care se datoreaza cu ocazia primei inmatriculari in Romania a unui autoturism sau autovehicul comercial. Potrivit acestei regelementari, in vigoare la data importului autoturismului de catre subsemnatul, cuantumul acestei taxe a fost calculat dupa formula prevazuta de OUG 50/2008. Aceasta taxa speciala nu este perceputa pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, stat comunitar de la 1.01.2007, fiind perceputa numai pentru autoturismele inmatriculate in celelalte state comunitare si reinmatriculate in Romania, dupa aducerea lor in tara.

Care este evidenta conformitatii noii ”taxe de poluare” cu prevederile art. 90 TCE, in conditiile in care campul de aplicare al dispozitiilor art. 4 din O.U.G. nr. 58/2008 (art. 4. – Obligatia de plata a taxei intervine: cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania) este similar cu cel stipulat in precedentele dispozitii ale art. 214 Cod fiscal (potrivit dispozitiilor abrogate ale art. 2141 – 2143 C. foscal si pct. 311 – 312 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania)? O veritabila „taxa de poluare„, asa cum se regaseste in legislatiile altor state comunitare, ar fi trebuit sa ia in considerare totalitatea autovehiculelor aflate in circulatie, indiferent de momentul inmatricularii, pentru a evita o noua situatie de discriminare intre autovehiculele deja inmatriculate in Romania, pe de o parte, si de autovehiculele noi care urmeaza a fi inmatriculate si autovehiculele second-hand importate din spatiul comunitar, pe de alta parte.

Diferenta de aplicare a taxei demonstreaza un regim juridic fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse in Romania din Comunitatea Europeana in scopul reinmatricularii lor in Romania, in situatia in care acestea au fost deja inmatriculate in tara de provenienta, in timp ce pentru reinmatricularea autovehiculelor inmatriculate deja in Romania, taxa nu se mai percepe.

Conform principiilor dreptului comunitar stipulate in art. 148 alin. 2 si alin. 4 din Constitutia Romaniei, obligatorii instantelor judecatoresti romane si autoritatilor cu competente de legiferare, prin introducerea taxei de poluare speciala pentru autoturisme si autovehicule” prin redenumirea ”taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule” in legislatia interna, s-au incalcat in mod direct dispozitiile mentionate ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene.

Ca urmare a efectului direct a art. 90 (95) paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, reglementarile prevazute de art. 4 si urm. din O.U.G. nr. 58/2008 sunt inaplicabile in dreptul intern, determinand restituirea taxei speciale in achitate pentru reinmatricularea autoturismului de subsemnata, la bugetul statului.

Instanta trebuie sa faca distinctia intre cele doua forme principale ale taxei de poluare aplicate succesiv in timp: varianta A, aplicabila in temeiul O.U.G. nr. 50/2008; varianta B (taxa dubla sau tripla fata de varianta initiala), aplicabila in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 modificata prin O.U.G nr. 218/2008 si O.U.G. nr. 7/2009.

Instanta trebuie sa aiba in vedere, in sustinerea cererii de sesizare, mecanismul particular al taxei de poluare din Romania – taxa scade pe masura ce vechimea autoturismului creste – sau faptul ca nu exista dovezi concrete ale folosirii sumelor prelevate cu acest titlu pentru protectia mediului inconjurator, precum si ca principiul „poluatorul plateste” este aplicat discriminatoriu, intrucat platesc taxa de poluare doar proprietarii autoturismelor inmatriculate dupa 1 iulie 2008, ceea ce ridica dubii in privinta validitatii criteriului „primei inmatriculari„.

Totusi impunerea taxei de poluare pentru autovehiculele care urmeaza a fi inmatriculate in tara nu a eliminat caracterul discriminatoriu. Aceasta, deoarece, pe de o parte, si in continuare, taxa urmeaza a fi achitata numai pentru unele categorii de autovehicule, iar pentru altele nu (cum sunt cele din categoria L, adica cele cu doua sau trei roti, precum si autovehiculele de teren), iar, pe de alta parte, aceasta taxa se plateste numai pentru acele autoturisme care nu au fost pana acum inregistrate, si nu pentru cele care ruleaza, poate de zeci de ani si care polueaza, in continuare, fara nicio obligatie de a raspunde pentru acest motiv (autovehicule care reprezinta, de fapt, majoritatea autovehiculelor). Principiul ”poluatorul plateste” este aplicat discriminatoriu. Dupa cum se poate cu usurinta observa, principiul ”poluatorul plateste” este reinterpretat de Guvern si transformat in principiul ”unii poluatori platesc”. Astfel, desi este evident ca toate autoturismele si autovehiculele aflate in parcul auto din Romania polueaza, doar o parte din autoturismele inmatriculate in Romania dupa data de 01.07.2008 platesc o taxa considerata de guvernanti drept o taxa de mediu.

In aceste conditii, statul roman incurajeaza, in continuare, achizitionarea autoturismelor deja inregistrate in Romania, impiedicandu-se, practic, introducerea in tara a unor masini, care probabil ar polua mai putin.

Totodata, consideram ca scopul introducerii (si mentinerii) acestei taxe nu a fost si nu este acela de a gasi fonduri pentru remedierea prejudiciului cauzat de poluare, ci incasarea unui numar mai mare de taxe si, daca se poate, un cuantum mai mare. Astfel, persoanele, care considera, ca, pana la urma, s-a eliminat caracterul ilegal al acestei taxe, gresesc.

Mai mult decat atat, datorita faptului ca pentru o prelevare de tipul taxei de poluare jurisprudenta Curtii de Justitie Europene nu este suficient de clara, apreciem ca ar fi nevoie de sesizarea Curtii prin intermediul unei actiuni preliminare, in scopul lamuririi raportului dintre dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 si cele ale art. 110 din TCE.

Putem constata lipsa de celeritate sau de interes a mecanismului legislativ european, in conditiile in care la nivelul Comisiei Europene, exista, inca din 2005, un proiect de directiva privind eliminarea dublei taxari privind inmatricularea autoturismelor in statele membre, atunci cand acestea sunt exportate/transferate in alt stat membru dupa efectuarea primei inmatriculari, scopul directivei fiind si inlaturarea obstacolelor de taxe in cadrul pietei interne.

Solicitam Tribunalului Suceava, in contradictoriu cu Ministerul Finantelor Publice, D.G.F.P. Suceava, A.F.P. Suceava, sa sesiseze CJUE sa raspunda la urmatoarele intrebari:

1. Contravin dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 cu modificarile ulterioare dispozitiilor art. 90 din Tratatul CE, actualul art. 110 din TCE se instituie intr-adevar o masura cu adevarat discriminatorie?

2. Articolul 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene trebuie interpretat in sensul ca impozitele interne discriminatorii pe care le interzice includ si taxa reglementata in legislatia Romaniei prin Ordonanta de Urgenta nr. 50 din 25 aprilie 2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 208 din 8 decembrie 2008, Ordonanta de Urgenta nr. 218 din 11 decembrie 2008, Ordonanta de Urgenta nr. 7 din 19 februarie 2009 si Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 30 decembrie 2009?

3. Art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene permite Romaniei ca prin intermediul legislatiei nationale sa instituie la emiterea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008, incepand cu 1 iulie 2008, criteriul “primei inmatriculari in Romania”, asa cum este prevazut in art. 4 lit. a al ordonantei, aceasta fiind o cerinta obiectiva conform dispozitiilor Tratatului?

4. Art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene autorizeaza Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, sa aplice [incepand] cu 1 iulie 2008 taxa pe poluare vehiculelor de ocazie importate din Comunitate sau dobandite din achizitii intracomunitare si inmatriculate pentru prima data in Romania, in timp ce pentru vehiculele de ocazie cumparate din Romania taxa pe poluare nu este perceputa?

5. Art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene permite ca Romania sa acorde, conform legislatiei invocate, scutirea de plata a taxei pe poluare doar autoturismelor “autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 centimetri cubi, toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009”, perioada extinsa pana la data de 15.02.2010 (conform Ordonantei de Urgenta nr. 117 din 30 decembrie 2009), in timp ce pentru autoturismele noi cu alte caracteristici decat cele expuse scutirea nu este acordata?

6. Art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene trebuie interpretat in sensul ca permite Romaniei sa protejeze industria nationala a automobilelor, intrucat taxa de poluare se achita doar pentru autoturismele second-hand importate si inmatriculate din Uniune sau din achizitii intracomunitare, in timp ce ea nu este perceputa pentru autoturismele second-hand deja inmatriculate in Romania si care fac obiectul revanzarii pe teritoriul acesteia? Caracterul discriminatoriu al actualei taxe de poluare imprima caracterul unei taxe fiscale si nu al unei taxe de mediu?

7. Constituie situatiile expuse o taxare discriminatorie, interzisa de dispozitiile art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, in conditiile in care criteriul “primei inmatriculari in Romania” prevazut de art. 4 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 nu este unul obiectiv raportat la scopul declarat al instituirii taxei pe poluare prin aplicarea principiului “poluatorul plateste”, insa taxa, fiind legata de acest criteriu, protejeaza productia nationala a autoturismelor noi precum si piata interna a autoturismelor second hand?

8. Constituie situatiile expuse o taxare discriminatorie, interzisa de dispozitiile art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, in conditiile nu exista dovezi concrete din partea Guvernului Romaniei ale folosirii sumelor prelevate cu acest titlu pentru protectia mediului inconjurator, precum si faptul ca principiul “poluatorul plateste” nu este aplicabil intregului parc auto din Romania (toate autovehiculele inmatriculate aflate in circulatie)?

9. Constituie situatiile expuse o taxare discriminatorie, interzisa de dispozitiile art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, in conditiile in care principiul „poluatorul plateste” este aplicat discriminatoriu, intrucat platesc taxa de poluare doar proprietarii autoturismelor inmatriculate dupa 1 iulie 2008, ceea ce ridica dubii in privinta validitatii criteriului „primei inmatriculari„?

10. Se poate considera ca prin instituirea unei taxe de poluare, in perioada 01.07.2008 pana la 15.12.2008, si incepand cu 1.01.2010 pana in prezent, prin legislatia relevanta interna adoptata de Romania (Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008) sunt satisfacute in primul rand principiile de uniune vamala si de evitare a dublei impozitari, astfel cum sunt prevazute de art. 23, 25 si 90 [TCE], in sensul in care aceste dispozitii din tratat permit instituirea unei taxe de poluare in scopul prevazut de legiuitorul roman in preambulul Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, scop care este prevazut si in art. 174 si urmatoarele [TCE]: asigurarea protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in domeniu? Cu alte cuvinte, mai concret: prin instituirea unei taxe de poluare intr-un stat membru al Uniunii Europene, la prima inmatriculare, pentru autoturisme, noi sau second-hand, aduse din alt stat membru in primul stat membru, se poate considera ca dispozitiile art. 174 [TCE] si urmatoarele justifica neaplicarea art. 23, 25 si 90 din acelasi tratat?

11. Se poate considera ca daca un astfel de vehicul a fost supus unei taxe similare, respectiv taxa de poluare (in acelasi continut identic si cu acelasi scop, respectiv de respectare a mediului conform principiilor si obiectivelor descrise de art. 174 [TCE] si urmatoarele, intr-un stat membru, cu ocazia primei inmatriculari in alt stat membru se poate institui o astfel de taxa de poluare, cu aceleasi obiective prevazute de art. 174 si urmatoarele din tratat, desi anterior a mai fost supus unei taxe de poluare intr-un alt stat membru?

12. In ideea contrara, ca un astfel de autovehicul nu a fost supus intr-un alt stat membru unei taxe de poluare (pentru ca fie nu exista aceasta taxa, fie din alte motive), dar la o inmatriculare succesiva intr-un alt stat membru, spre exemplu Romania, unde se percepe o astfel de taxa, se percepe la prima inmatriculare intr-un asemenea stat taxa de poluare, se poate considera, intr-o asemenea ipoteza, ca se incalca principiile uniunii vamale sau a unei protectii interne indirecte prevazute de art. 23, 25 si 90 [TCE]?

[1] OUG  nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:RO:PDF

Razvan VIORESCU
avocat dr., Baroul Suceava

Marius NICOARA
avocat, Baroul Suceava

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii