Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Contencios administrativ Contencios contravențional Dreptul muncii Jurisprudență Judecătorii
 1 comentariu

Judecatoria Mizil. Inlocuire amenda contraventionala cu avertisment pentru persoana juridica

16 martie 2011 | JURIDICE.ro

R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA – JUDECATORIA MIZIL

DOSAR NR. 1152/259/2009

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 8247

SENTINTA CIVILA NR. 297

Sedinta publica din data de 23 februarie 2010

Presedinte – Alexandru Cretu

Grefier – Daniela Manolache

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Pe rol fiind solutionarea plangerii contraventionale formulata de petenta […], cu sediul in […], in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, cu sediul in […].

Prezenta si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 16 februarie 2010 pentru cand, fata de cererea formulata de aparatorul petentei, Eugen Titu, prin care a solicitat amanarea pronuntarii in vederea depunerii de note scrise, instanta a amanat pronuntarea la data de 23 februarie 2010 cand a dat urmatoarea sentinta.

J U D E C A T A:

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1152/259/2009, petenta S.C. […] a solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, sa se  dispuna suspendarea termenului de plata (de 48 de ore), pana la solutionarea irevocabila a cauzei si anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria SSM nr. 004795/21.05.2009 emis de intimat, iar in secundar a solicitat inlocuirea masurii de sanctionare cu amenda, cu  sanctiunea avertisment.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca la data de 14 mai 2009, orele 10,30 a fost controlata de catre inspectori ai intimatului, in urma caruia acestia au apreciat ca societatea este lipsita de autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, situatie retinuta in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Petenta a mentionat  ca   intr-adevar,  nu prea a avut activitate si raportat la acest considerent, a considerat ca nu este necesara aceasta autorizatie, considerand oportuna, la un moment dat, efectuarea anumitor activitati cu spaecific agricol si in acest sens, inainte de orice activitate, a convenit cu o societate de profil asemanator cu o mai mare experienta si cu acivitati multiple, sa realizeze un contract de prestari de servicii agricole, societatea respectiva efectuand lucrari agicole pentru ea, fiind obligata in acelasi timp sa obtina orice fel de aviz ii era necesar pentru buna desfasurare a respectivelor activitati.

Petenta a sustinut ca nu a stiut nici un moment despre faptul ca societatea prestatoare de servicii, in speta […] cu sediul in comuna […], nu a intreprins si nu a obtinut astfel de avize, astfel ca, la controlul efectuat, desi a explicat aceasta situatie inspectorului din cadrul intimatului si chiar i-a pus la dispozitie contractul de prestari de servicii plus actul aditional, in care societatea partenera de contract era obligata sa obtina astfel de avize, inspectorul respectiv din exces de zel, nu a vrut sa ia in considerare acest act, situatie in care apreciaza petenta ca nu ea trebuia sa fie amendata, ci societatea partenera, asa cum a aratat.

Petenta a sustinut ca instanta urmeaza sa constate nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie in cauza, intrucat sanctiunea trebuia aplicata numitei […] cu sediul in […], in acest sens ea neavand nici un fel de vinovatie.

A mai sustinut aceiasi petenta ca procesul verbal de contraventie este nul cel putin relativ, in opinia sa, intrucat incalca prev. art. 16 din OG nr. 2/2001, in sensul ca nu sunt aratate toate imprejurarile ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube cauzate.

Petenta a aratat ca potrivit art. 1 din OG 2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, iar din punct de vedere social, aceasta este o fapta prin care se cauzeaza o vatamare unui subiect de drept sau se pune in pericol ordinea sociala si din acest punct de vedere, asa zisa fapta, pe de o parte nu a fost savarsita cu vinovatie (nu a fost savarsita de faptuitor), iar pe de alta parte, nu a fost pusa in pericol in nici-un fel in pericol ordinea sociala si pe cale de consecinta, nefiind vinovatie, nu exista contraventie, asa zisul contravenient neprevazand rezultatul faptelor altuia si neavand si neputand sa aiba reprezentarea acestora.

Aceiasi petenta a mai mentionat ca in realitate, in presupusa sa calitate de contravenient s-a aflat in eroare de fapt, crezand ca numita […] s-a ocupat si de obtinerea avizelor necesare conform conventiei stabilite, in opinia sa, din acest punct de vedere  procesul verbal fiind nul.

A mai sustinut petenta ca pentru ca o fapta da fie contraventie, nu este suficienta savarsirea acesteia, chiar daca este prevazuta de legea contraventionala, mai fiind necesara o conditie, respectiv ca faptuitorul sa fi avut la momentul savarsirii faptei reprezentarea conduitei sale si a rezultatului produs prin fapta sa, ori, in situatia de fata, in opinia sa, este evident ca nu a avut si nu putea avea reprezentarea conduitei sale, pentru ca fapta nu exista.

Stabilirea existentei sau inexistentei vinovatiei faptuitorului, in opinia petentei, presupune cercetarea gandului cu care aceasta a savarsit fapta, faptuitorul fiind considerat contravenient numai daca a savarsit fapta, avand reprezentarea ca face ceva negativ, iar in speta de fata contravenientul stia ca are toate actele in regula, cunoscand si faptul ca aceste posibile actiuni – atributiuni erau in sarcina numitei  […].

Petenta a mentionat ca potrivit art. 21 alin. 3 din OG 2/2001, la individualizarea sanctiunii contraventionale trebuie luat in considerare scopul urmarit de faptuitor, iar in cauza de fata contravenientul nu a avut nici un scop si chiar daca s-ar putea intelege si presupune ca petenta  contravenienta a savarsit fapta din culpa, sanctiunea  trebuia aplicata spre minimul prevazut de lege si nu spre maxim, vadind o rea credinta din partea agentului constatator, apreciind ca procesul verbal in acest sens, este vadut netemeinic si in consecinta nelegal.

S-a aratat ca scopul OG nr. 195/2002 si OG nr. 2/2001 este de a preveni si corija eventuale posibile abateri ale posibililor faptuitori, din acest punct de vedere trebuia observat ca fapta este de o gravitate redusa, iar faptuitorul nu este recidivist, iar avertismentul poate fi aplicat chiar si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

Petenta a mai mentionat de asemenea ca, desi controlul a fost efectuat in prezenta administratorului societatii, procesul verbal a fost intocmit ulterior, doar in prezenta unui martor si astfel nu a putut sa formuleze obiectiuni, chestiuni practicate de catre agentii constatatori in astfel de situatii, acestia abuzand prin aplicarea de sanctiuni contraventionale.

Petenta a solicitat aplicarea art. 7 din OG nr. 2/2001, in cauza nefiind fapte sub forma participatiei, a pluralitatii de faptuitori, a unei pluralitati constituite, nu exista coautorat, instigatori sau complici.

La data de 13.08.2009, cu adresa nr. 1935/10.08.2009 intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii formulate de petenta si mentinerea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ca fiind temeinic si legal.

Pe fondul cauzei, intimatul a aratat ca in urma controlului efectuat petentei la data de 14.05.2009, agentul constatator, inspectorul de munca a constatat o serie de neconformitati in activitatea acesteia, respectiv ca petenta nu detinea autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile desfasurate, activitatea de securitate si sanatate in munca nu era organzata in mod corespunzator, in sensul ca administratorul care efectua in totalitate activitatea de securitate si sanatate in munca in calitate de angajator nu finalizase cursul de formare/perfectionare in domeniul SSM, evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, precum si planul de prevenire si protectie nu erau finalizate, lucratorii nu primeau o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM, la instruire fiind folosite acte normative abrogate, iar verificairile medicale ale lucratorilor nu erau efectuate.

Intimatul a  mentionat ca neregulile aratate au fost consemnate in procesul verbal de control seria PH nr. 2138/14.05.2009, nereguli care au fost recunoscute de catre petenta prin semnarea fara obiectiune a acestuia, fiind semnat chiar de catre administratorul petentei.

Intimatul a mai precizat ca petenta se face vinovata de mai multe incalcari ale dispozitiilor legale in materie, insa inspectorul de munca a aplicat sanctiunea amenzii numai pentru una dintre acestea si anume pentru inexistenta autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, aratand ca potrivit art. 13 lit. c din Legea nr. 319/2006, angajatorii sunt obligati sa obtina autorizatie de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, neindeplinirea acestei obligatii legale constituind contraventie si sanctionandu-se cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Fata de sustinerile facute de catre petenta prin plangere , intimatul a aratat ca potrivit principiului relativitatii efectelor contractului, contractul incgeiat intre petenta si un alt agent economic nu poate fi opus intimatului, drepturile si obligatiile asumate prin contractul respectiv fiind opozabile numai partilor contractante .

S-a precizat ca potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 319/2006, in situatia in care un angajator apeleaza la servicii externe, nu este exonerat de responsabilitatile sale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, rezultand din plangerea petentei ca societatea cu care aceasta a incheiat contractul de prestari servicii agricole, s-a obligat sa obtina avizele necesare bunei desfasurari a activitatii acesteia si nu avizele necesare desfasurarii activitatii de catre petenta.

S-a mai precizat ca in vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca, este necesar a se depune la O.R.C. o declaratie pe propria raspundere semnata de catre asociati sau administratori, din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia tip si prin urmare administratorul petentei era cel in masura sa completeze declaatia pe propria raspundere si nu un alt agent economic cu care se incheiase un contract de prestari servicii agricole.

Intimatul a invederat faptul ca petenta a recunoscut ca nu a respectat normele legale in vigoare, chiar anterior momentului incheierii contractului de prestari servicii, administratorul petentei precizand ca societatea nu prea a avut activitate si raportat la acest considerent, a considerat ca nu este necesara aceasta autorizatie, rezultand pe cale de consecinta ca societatea a desfasurat activitati fara a fi autorizata in nici unul din domeniile prevazute de Legea nr. 359/2004, desi potrivit certificatului constatator emis de ORC la data de 05.12.2006 in baza declaatiei pe propria raspundere a administratorului petentei, acesta nu desfasoara nici o activitate din cele prevazute in obiectul de activitate si mai mult, din sustinerile administratorului  petentei rezulta ca acesta stia care ii sunt obligatiile legale, inclusiv obtinerea autorizatiei de functioanre inainte de inceperea oricarei activitati insa a apreciat ca nu ar fi necesar a fi respectate obligatiile prevazute de lege, aspecte fata de care sustinerile petentei ca fapta nu exista, nu a fost savarsita de catre petent si ca  nu exista vinovatie, urmeaza a fi inlaturate.

Fata de sustinerea petentei privind nulitatea relativa a procesului verbal , in sensul ca nu au fost indicate toate imprejurarile ce puteau servi la aprecierea gravitatii faptei , intimatul a aratat ca agentul constatator a respectat in totalitate prev. art. 16 din OG 2/2001, iar petenta  nu a demonstrat existenta vreunei vatamari  pricinuite prin modul in care a fost descrisa fapta si nici nu a indicat ce anume ar fi trebuit sa cuprinda procesul verbal cu privire la descrierea faptei, pentru a se putea aprecia gravitatea faptei.

Intimatul a apreciat ca petenta nu poate sustine ca a fost luata prin surprindere de hotararea inspectorului de munca de a-i aplica sanctiunea amenzii, din moment ce in procesul verbal de control incheiat la data de 14.05.2009 in prezenta administratorului petentei si inmanat la aceiasi data, se precizeaza ca societatea se sanctioneaza contraventional conform prevederilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, petenta recunoscand fapta atat prin semnarea procesului verbal de control din 14.05.2009, cat si prin plangerea formulata.

Intimatul a sustinut ca  solicitarea petentei de inlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului nu este oportuna, intrucat fapta are un grad ridicat de pericol social, fapt demonstrat de sanctiunea prevazuta de lege – amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, subliniind faptul ca petenta a functionat fara a detine autorizatie de functionare, in sensul aratat desi stia ca obtinerea acesteia ste obligatorie inainte de inceperea oricarei activitati, agentul constatator sanctionand tocmai aceasta stare de pasivitate a petentei.

Intiamtul a solicitat instantei sa dispuna respingerea in totalitate a plangerii ca neintemeiata, inclusiv cererea de suspendare a termenului de 48 de ore, pana la solutionarea irevocabila a cauzei, intrucat la data formularii plangerii  acest termen expirase.

In cauza s-au administrat probatorii cu acte, depunandu-se la dosarul cauzei adresa nr. H 544/28.05.2009 emisa de petenta catre intimat, adresa nr. 4350/22.05.2009 emisa de intimat catre petenta, certificatul constatator eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Judetean Prahova cu nr. 84831/29.11200 , plan de masuri – Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 2138/14 mai 2009, Anexa nr. 1 la acelasi proces verbal, procesul verbal de control seria PH nr. 002138 inregistrat sub nr. 2138/14 mai 2009 incheiat de inspectorul de munca din cadrul ITM Prahova , confirmarea postasa de primire din 26.05.2008, adresa nr. 4319/21 mai 2009 emisa de ITM, instiintarea de plata nr. 4318/21 mai 2009 emisa de ITM Prahova, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SSM nr. 004795/21.05.2009 emis de intimat, adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria comunei […], adeverinta din 08.02.2010 eliberata de […], o factura ilizibila transmisa prin fax si o lucrare intitulata ”Evaluarea nivelului de securitate si sanatate in munca in cadrul […]” intocmita de PFA Gheorghe T.Marius – activitati de consultanta pe perioada 2006 – trim. I 2009 si s-au despus concluzii scrise de catre aparatorul petentei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de sustinerile partilor, de probele administrate in cauza, precum si de dispozitiile legale incidente, instanta retine in fapt, urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SSM nr. 004795/21.05.2009 petenta […] cu sediul in comuna […], a fost sanctionata contraventional cu amenda in suma de 10.000 lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 39 alin.2 din legea nr. 319/2006, constand in aceea ca in urma controlului efectuat in ziua de 14 mai 2009, orele 10.30, in incinta sediului I.T.M. Prahova, la […], in prezenta administratorului acestei societati , s-a constatat ca angajatorul nu a obtinut autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inaintea inceperii oricarei activitati, pentru activitatea care se desfasura la data controlului, respectiv, cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, incalcandu-se astfel prev. art. 13 lit. c din Legea nr. 319/2006, procesul verbal fiind semnat de agentul constatator in prezenta martorului asistent Draghici Adrian si in lipsa contravenientului petent.

In urma incheierii procesului verbal de contraventie mentionat, a fost emisa de catre I.T.M. Prahova instiintarea de plata nr. 4318/21.05.2009 catre petenta.

Din procesul verbal seria PH nr. 002138 inregistrat sub nr. 2138/14 mai 2009 intocmit de inspectorul de munca din cadrul ITM Prahova rezulta ca la data de 14 mai 2009 a efectuat un control la […], cu sediul in […], privind modul in care se respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, controlul efectuandu-se in prezenta administratorului acestei societati.

In procesul verbal de control mentionat s-a mentionat ca in cele 5  file anexate acestuia sunt cuprinse constatarile si masurile dispuse, prevazandu-se ca I.T.M. Prahova va fi informata in scris pana la data de 21.05.2009 asupra modului in care au fost remediate deficientele constatate si realizate masurile stabilite in urma controlului, procesul verbal de control fiind semnat de inspectorul de munca si de catre reprezentantul petentei.

Ca urmare a deficientelor constatate in urma controlului efectuat , s-a intocmit anexa de constatare a deficientelor, in care se mentioneaza ca activitatea de securitate si sanatate in munca este efectuata in totalitate, cu exceptia evaluarii riscurilor de accidentare si a planului de prevenire si protectie, de catre angajator, care nu a finalizat cursul de formare perfectionare in domeniul SSM, angajatorul nu a luat masuri pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, mentionandu-se si alte constatari, respectiv ca nu era finalizata lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare si /sau imbolnavire profesionala, nu era finalizat planul de prevenire si protectie aferent, angajatorul nu a asigurat conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii, la instruire utilizandu-se acte normative abrogate si nu erau efectuate verificarile medicale ale lucratorilor.

Avand in vedere deficientele constatate, s-a intocmit planul de masuri – anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 2138/14 mai 2009, prevazandu-se masurile dispuse si termenele de realizare si atentionandu-se angajatorul ca va functiona pe propria raspundere si nu va putea fi exonerat de raspunderea legala si faptul ca refuzul angajatorului de a duce la indeplinire masurile obligatorii dispuse se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Prin certificatul constatator nr. 84831/29.11.2006 emis de O.R.C de pe langa Tribunalul Judetean Prahova se atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere a petente , conform careia aceasta nu desfasoara activitatile prevazute in actul modificator (hotararea) nr. 1/23.11.2006 in spatiul destinat sediului social din comuna […], cu valabilitate pana la data inceperii activitatilor prevazute in obiectul de activitate.

Din adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria comunei Ciorani, jud. Prahova, rezulta ca petenta nu a inregistrat la Primaria comunei Ciorani contracte de arendare teren agricol si nu a efectuat lucrari agricole pe raza comunei, datele fiind extrase din registrul agricol vol. I tip 3, poz. 13 si evidentele fiscale.

Din adeverinta eliberata la data de 08.02.2010 de […] rezulta ca petenta se afla in portofoliul de clienti al acestei societati in baza contractului de consultanta nr. 61/22.11.2006.

In indeplinirea obligatiilor prev. de art. 7 alin. 3 si 4 si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 PFA […] – activitati de consultanta a intocmit lucrarea de evaluare a nivelului de securitate si sanatate in munca in cadrul […], pe perioada  2006 – trim. I  2009.

Din adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria  comunei Ciorani, jud. Prahova, rezulta ca petenta nu a inregistrat la Primaria comunei Ciorsani contract de arendare teren agricol si nu a efectuat lucrari agricole pe raza comunei conform datelor din registrul agricol si evidentelor fiscale.

Desi din procesul verbal de control nr. 2138/14 mai 2009 intocmit de agentul constatator din cadrul intimatului si celor 5 anexe la acesta, rezulta ca in urma controlului efectuat la data de 14 mai 2009 s-au constatat o serie de deficiente privind modul in care se respecta prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilindu-se  un plan de masuri si termene de realizare a acestora confirmate prin semnatura si stampila administratorului petentei, rezulta ca la data de 21.05.2009 cand s-a aplicat sanctiunea contraventionala, petenta nu adusese la indeplinire masurile de remedierea deficientelor constatate in urma controlului efectuat la data de 14.05.2009.

Din actele si lucrarile dosarului nu rezulta pe de alta parte  faptul ca anterior inspectorii de munca din cadrul intimatului au mai efectuat alte controale la aceasta, avand aceiasi tematica si nici faptul ca petenta a mai fost avertizata sau sanctionata pentru abateri de acelasi gen.

Fata de cele aratate si avand in vedere si sustinerile petentei, instanta apreciaza ca abaterile constatate in urma controlului efectuat exista, existand si vinovatia angajatorului, dar fata de faptul ca anterior petenta nu a mai fost sanctionata pentru astfel de abateri si ca din actele dosarului  nu rezulta cu certitudine ca la data controlului petenta desfasura activitatile agricole astfel cum au fost mentionate in procesul verbal, abaterile respective prezinta un grad de pericol social redus si pe cale de consecinta se poate aplica petentei sanctiunea avertismentului, cu atragerea atentiei angajatorului asupra necesitatii respectarii dispozitiilor legale in vigoare, prin inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate potrivit art. 7 alin. 2  din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, mentinandu-se in rest procesul verbal de contraventie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte plangerea formulata de petenta […], cu sediul in […], impotriva procesului verbal de contraventie  seria SSM nr. 004795/21.05.2009  si in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, cu sediul in […], si in consecinta:

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale, cu sanctiunea avertisment si atrage atentia petentului asupra necesitatii respectarii dispozitiilor legale in vigoare.

Mentine in rest procesul verbal de contraventie.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 23 februarie 2010.

PRESEDINTE,                                                GREFIER,

Cretu Alexandru                                          Manolache Daniela

Red. CA/DF

4 ex. – 09.03.2010

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale