Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Activitatea Senatului – 4 mai 2011. 9 propuneri legislative votate si 72 respinse


4 mai 2011 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Miercuri, 4 mai 2011, Penul Senatului a aprobat: introducerea L219/22.02.2011 la punctul 5 al ordinii de zi, ordinea de zi curentă cu modificările propuse, acordarea votului final pe legi la ora 12.00, programul de lucru al şedinţei Senatului din 4 mai 2011, programul de lucru al săptămânii 9 -14 mai. S-a aprobat, de asemenea, transmiterea Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 67/2005 pentru înfiinţarea de comune.

Dintre iniţiativele legislative dezbătute şi supuse la vot, au fost adoptate următoarele:

• Proiect de lege pentru interpretarea părţii introductive a alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

• Propunerea legislativă privind instituirea unui regim juridic distinct şi temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist;

• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

• Propunerea legislativă privind sistemele de agricultură practicate în România;

• Propunerea legislativă privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

• Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap.

Următoarele propuneri legislative, cu rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate sesizate, au fost respinse la vot:

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr. 260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/10.XI.2008;

• Propunerea legislativă pentru completarea anexei la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

• Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

• Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare;

• Propunerea legislativă privind modificarea art. 9, art. 19 alin. (4), art. 22 alin. (1), art. 23, art. II alin.(1) şi alin. (2) şi abrogarea art. 21 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744/2 nov. 2009;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2, din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă privind protejarea şi susţinerea apărătorilor drepturilor Omului;

• Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

• Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private;

• Propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;

• Propunerea legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă privind modificarea Codului Fiscal;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr. 927 din decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr. 112 din 06 februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M. Of. nr. 941 din 29 decembrie 2003 (rectificată şi republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 10/11/2008;

• Propunerea legislativă privind restituirea sumelor reţinute în mod abuziv persoanelor fără copii;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România;

• Propunerea legislativă privind regimul special maritime;

• Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei agroalimentare;

• Propunerea legislativă privind modificarea art. 18), art. 19) şi art. 20) din Legea nr. 356/2001 din 10/07/2001;

• Propunerea legislativă privind modificarea art. 3) alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 356/2001 din 10/07/2001;

• Propunerea legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

• Propunerea legislativă privind completarea articolului 45 din Legea Nr. 85/2003, Legea minelor;

• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art. IV din O.U.G. nr. 43/2010;

• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (8) al art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art. IV din O.U.G. nr. 43/2010;

• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (12) al art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art. IV din O.U.G. nr. 43/2010;

• Propunerea legislativă de modificare a alin. (2) al art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art. IV din O.U.G. nr. 43/2010;

• Propunerea legislativă de modificare a alin.  (1) al art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art. IV din O.U.G. nr. 43/2010;

• Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) şi (4) ale art. 253 din Legea nr. 31/1990 republicată;

• Propunerea legislativă pentru completarea art. 252) din Legea nr. 31/1990 republicată;

• Propunerea legislativă pentru modificarea art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului 291) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în M. O. al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului Art.270² din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în M. O. al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de abrogare a articolului 270)¹ din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în M. O. al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 252) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 252) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

• Propunerea legislativă privind modificarea Secţiunii 3 – Întâmpinarea, Art. 201), alin. (1) – Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă;

• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 129) alin. (5) – Secţiunea 4 – Reprezentarea părţilor în judecată – Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului din Codul de procedură civilă;

• Propunerea legislativă privind modificarea Secţiunii 4 – Reprezentarea părţilor în judecată – Conţinutul mandatului Art. 86);

• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Art. 88) alin (1) – Secţiunea 4 – Reprezentarea părţilor în judecată – Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului din Codul de procedură civilă;

• Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40) din Codul de procedură civilă a Capitolului I – Judecătorul. Incompatibilitatea;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 4 al anexei nr. IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 48² al Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

• Propunerea legislativă privind completarea OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

• Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;

• Propunerea legislativă – Legea profesiei de jurnalist;

• Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro