Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept comercial Insolvență RNSJ
 1 comentariu

Medierea in procedura insolventei in interdependenta cu procedura notariala

11 august 2011 | JURIDICE.ro, Ana-Valentina CLAICI

Pornind de la aplicabilitatea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei [1],  arătăm că aceasta nu prevede posibilitatea partilor unei potentiale dispute ce tine de procedura insolventei sa apeleze la mediere, dar conform principiului că totul este permis dacă nu este interzis de lege, în opinia noastră, medierea este aplicabilă şi în acest domeniu.

La acest punct de vedere am achiesat după analizarea în practică a unei speţe  în care medierea poate fi o soluţie viabilă, aplicabilă acestui domeniu care se întrepătrunde cu alte domenii juridice, dovedind încă odată, dacă mai era necesar, utilitatea acesteia în practică.

Astfel că, în urma licitaţiei publice ţinută potrivit prevederilor legii 85/2006, lichidatorul judiciar vinde în procedura insolvenţei, un bun imobil constând în teren intravilan, curţi construcţii, proprietatea debitoarei falite X, bunuri ce sunt adjudecate de către un terţ Y, persoană fizică. Terţul Y se adresează biroului de carte funciară competent şi solicită înscrierea dreptului de proprietate dobândit la licitaţie publică, conform procesului verbal de licitaţie publică , solicitare admisă de registratorul de carte funciară care dispune întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară. Ulterior, terţul Y, persoană fizică înstrăinează cu titlu oneros dreptul de proprietate astfel dobândit, încheind în acest sens un contract de vânzare cumpărare în formă autentică la notarul public. După transferul dreptului de proprietate asupra terenului în favoarea noului cumpărător, terţul Y este notificat de lichidatorul judiciar pentru a se prezenta la notarul public în vederea încheierii în formă autentică a transferului dreptului de proprietate, potrivit art. 120 alin 2 din legea 85/2006, deoarece urmează a închide procedura insolvenţei în acest dosar, ocazie cu care constată că terţul Y, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie a transferat dreptul de proprietate către o altă persoană, întabulându-şi dreptul său în cartea funciară fără un act valabil, care să îmbrace forma cerută de lege. Într-o atare situaţie, nu putem vorbi despre un drept de proprietate al cumpărătorului, dobândit în mod legal deoarece provine de la un neproprietar, încălcarea dispoziţiilor privind forma cerută ad validitatem fiind sancţionată cu nulitate absolută.

În acest caz, fără a stabili culpa vreunei persoane implicate se impune o soluţie pentru ca părţile să preîntâmpine un proces.

Este de necontestat că toate actele juridice, inclusiv vânzarea activelor la licitaţie publică, active constând în construcţii în accepţiunea Legii 114/1996 modificată şi completată [2] şi terenuri cu sau fără construcţii, în intravilan sau nu, indiferent de întindere, aşa cum sunt prevăzute în Titlul X, art. 2 alin (1)  din Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei precum şi unele măsuri  adiacente [3], trebuie încheiate cu respectarea condiţiilor cerute de lege pentru validitatea lor, adică forma autentică la notarul public, întrucât nesocotirea cerinţelor de fond şi de formă privează actul juridic de eficacitate, iar din această cauză nu poate fi realizat scopul pentru care a fost încheiat.

Privitor la nulitate, legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi din literatura de specialitate se desprinde o definitie elocventa : nulitate este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila; nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil. Aceasta sanctiune are drept cauza generica- nerespectarea dispozitivelor legale care reglementeaza conditiile sale de valabilitate. Deci, nevalabilitatea conditiilor sale esentiale ( care sunt conditii de valabilitate ) atrag nulitatea. Relativ la nulitatea absolută, enumerăm cauzele de nulitate absolută : incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor , nerespectarea unor incapacitati speciale pentru ocrotirea unui interes obstesc (art. 1309 din Codul Civil [4]), lipsa capacitatii de folosinta a persoanelor juridice si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta (art. 34 din Decretul nr. 31/1954 [5]), lipsa totala a consimtamantului (in cazul erorii-obstacol), nevalabilitatea obiectului actului juridic civil, cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala, nerespectarea formei ceruta ad validitatem, lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative (art. 58 Legea nr. 17/1996 [6]), încalcarea ordinii publice, fraudarea legii.

Aflându-ne pe tărâmul sancţionator al nulităţii absolute, pentru a preîntâmpina un proces, de lungă durată şi costisitor, taxa de timbru urmând a fi calculată la valoare, considerăm că în această situaţie oricare din părţi poate apela la instituţia medierii, care este o procedura speciala.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Având în vedere prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea [7], în lumina modificărilor prevăzute de Legea nr. 202/2010, arătăm că părţile pentru a putea soluţiona conflictul de natură juridică ivit, pentru a preîntâmpina un proces pot apela la mediere.

În cazul de faţă, lichidatorul judiciar s-a adresat unui mediator pentru a invita la mediere atât terţul Y, adjudecatar al imobilului vândut în procedura insolvenţei, cât şi noul cumpărător, care a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului de la un neproprietar. Părţile acceptă medierea solicitată de lichidatorul judiciar ce reprezintă debitoarea falită, iar în urma negocierilor purtate, ajung la un acord privind încetarea oricărui conflict ivit între părţi, luându-se în considerare faptul că lichidatorul judiciar a înstrăinat în baza procesului verbal de licitaţie dreptul de proprietate asupra terenului, în baza art. 120 alin 2 din Legea 85/2006, teren ce a format ulterior obiectul contractului de vânzare prin care s-a transmis dreptul de proprietate către o altă persoană. Părţile mai stabilesc ca terţul Y, adjudecatar în procedura insolvenţei, să achite orice taxe privind atât procedura medierii cât şi taxele privitoare la autentificarea acordului de mediere, acordul urmând a fi supus verificării şi autentificării de către un  notar public.

Acordul de mediere supus verificării notarului public, îndeplinind condiţiile de fond şi formă ale unui act juridic pentru a fi autentificat, în prezenţa lichidatorului judiciar, reprezentant legal al debitoarei falite, a terţului adjudecatar al imobilului în baza procesului verbal de licitaţie publică şi a cumpărătorului, înscris proprietar tabular în Cartea Funciară a imobilului, este autentificat de notarul public, după ce în prealabil se verifică consimţământul părţilor, în baza Legii 36/1995 privind activitatea notarială [8]. Deoarece actul vizează un drept supus publicităţii imobiliare un exemplar din acordul de mediere autentificat va fi transmis biroului de carte funciară competent pentru a asigura opozabilitatea faţă de terţi, prin înscrierea acestuia în cartea funciară[9].

Avantajele acestei proceduri speciale, medierea, constituie şi în acest caz, pentru părţile implicate, un beneficiu, scutind părţile de costurile unor procese de lungă durată, asigurându-se confidenţialitatea în întreaga procedură, soluţionarea conflictului realizându-se amiabil, în condiţii reciproc avantajoase pentru toate părţile implicate.


[1] Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006

[2] Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997

[3] Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

[4] Art. 1309 Cod Civil, Codul Civil al Romaniei  publicat în MO din 26.07.1993

[5] Decret nr. 31 din 30 ianuarie 1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, ce va fi abrogat prin Lege nr. 71 din 3 iunie 2011 la 1 octombrie 2011

[6] Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

[7] Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator modificată şi completată prin Legea nr. 370/2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 3 decembrie 2009, prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30 ianuarie 2010 şi Legea nr. 202/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octmbrie 2010.

[8] Legea nr. 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 92 din 16 mai 1995

[9] Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009


Ana-Valentina CLAICI
notar public, mediator autorizat, Presedintele Camerei Mediatorilor Timişoara

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale