Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Modificarile Codului Fiscal
07.09.2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 627 din data de 2 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Cele mai importante modificari se refera la urmatoarele aspecte:

Titlul I – Dispozitii generale

Se aduc precizari in legatura cu notiunea de activitate dependenta la functia de baza, care este definita ca  orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat. De asemenea, se mentioneaza ca, in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare fiecaruia locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Se introduc prevederi  referitoare la transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunilor de fiducie, definite potrivit noului Cod civil. Aceste prevederi se vor aplica de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata, privind Codul Civil.

Se completeaza dispozitiile cu privire la inregistrarea contractelor de prestari servicii executate de persoane nerezidente pe teritoriul Romaniei. Potrivit noilor dispozitii, obligatia inregistrarii la organele fiscale a acestor contracte revine atat persoanelor juridice romane, cat si persoanelor fizice rezidente, precum si sediilor permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine beneficiare ale serviciior.

Titlul II – Impozitul pe profit

Se mentioneaza ca fac parte din categoria cheltuielilor deductibile, efectuate in scopul realizarii de venituri, si urmatoarele cheltuieli:

– cheltuielile efectuate de contribabili cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/concesiune, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate;

– cheltuielile efectuate de contribuabili cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.

Aceste prevederi intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial.

Se introduc noi prevederi referitoare la impozitarea contractelor de fiducie ce se vor incheia conform dispozitiilor noului Cod civil.

Se introduc mentiuni referitoare la modul de impozitare in cazul unei asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat.
Astfel, in cazul unei asocieri cu personalitate juridica inregistrate intr-un alt stat, dintre persoane juridice straine si/sau persoane fizice nerezidente si/sau persoane fizice rezidente si/sau persoane juridice romane, care desfasoara activitate in Romania, sunt aplicabile aceleasi prevederi ca si asocierilor fara personalitate juridica care desfasoara activitate in Romania.
In cazul in care o persoana juridica romana este participant intr-o asociere cu personalitate juridica inregistrata intr-un alt stat, aceasta determina profitul impozabil luand in calcul veniturile si cheltuielile atribuite corespunzator cotei de participare in asociere.

Persoanele juridice straine care care obtin venituri dintr-o proprietate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana pot desemna un imputernicit in vederea declararii si platii imozitului pe profit aferent acestor venituri.

Se mentioneaza ca declararea si plata impozitului pe profit, cu exceptia societatilor bancare, se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

Se introduce posibilitatea ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii sa poata opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate.

Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea acestui sistem. Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit va fi pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, fata de 25 aprilie cat era pana in prezent.

Titlul III – Impozitul pe venit

Se modifica prevederile cu privire la impozitarea persoanelor fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute de Codul Fiscal. Potrivit noului act normativ, acestea vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania.

In cursul anului calendaristic in care persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta sunt supuse impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania.

Se introduc  noi prevederi cu privire la impozitarea veniturilor realizate din operatiunea de fiducie. Actul normativ precizeaza ca in cazul in care fiduciar este un contribuabil notar public sau avocat, remuneratia primita pentru administrarea masei patrimoniale constituie venit din activitatea adiacenta si se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat.

Se modifica modul de exercitare a optiunii de determinare a venitului net in sistem real pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente.
In acest sens, se precizeaza ca optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se considera reinnoita pentru o noua perioada de 2 ani daca contribuabilul nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Se modifica prevederile referitoare la termenul de plata al impozitului pe salarii, de la lunar la trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii contribuabili:
– asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv; – persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
– persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
– persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Se modifica termenul de depunere a unor declaratii, respectiv:
– declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, va fi depusa de catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Prevederile se aplica incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012;
– declaratia privind veniturile obtinute din strainatate depusa de contribuabilii care obtin astfel de venituri, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
-declaratia venitului net realizat pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Titlul V – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Se introduc prevederi referitoare la impozitarea veniturior realizate din operatiuni de fiducie de catre un beneficiar nerezident.

Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii,  au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar nerezident, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Titlul VI – Taxa pe valoarea adaugata

Se elimina prevederea potrivit careia pentru prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, perioada de decontare nu poate depasi un an. Eliminarea intra in vigoare in 3 zile de la publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial.

Se modifica termenul de depunere al declaratiei recapitulative VIES. Aceasta se va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, in loc de 15 inclusiv a lunii urmatoare, la care trebuia depusa pana in prezent. Modificarea se aplica incepand cu declaratia aferenta lunii august 2011.

Se aduc precizari in legatura cu categoriile de deseuri pentru care se aplica masurile simplificate prin taxarea inversa.

Titlul VII – Accize

A fost introdus in Codul Fiscal un capitol privind sanctiunile si contraventiile legate de platitorii de accize.

Titlul IX – Impozite si taxe locale

Se majoreaza impozitul pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

Astfel, pentru cladirile mentionate mai sus, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local intre:
– 10% si 20% din valoarea de inventar a caldirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
– 30% si 40% din valoarea de inventar a cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

Pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic se stabileste o cota de impozit de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Se elimina prevederile care instituiau obligativitatea stingerii oricarei creante fiscale locale anterioare instrainarii unui teren sau unui mijloc de transport.

Taxa hoteliera se stabileste de consiliul local in cota de 1% in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.

In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.

Incepand cu data de 1 octombrie 2011, Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic.

De asemenea,  Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Titlul IX2 – Contributii sociale obligatorii

Se introduce mentiunea ca platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care potrivit Codului Fiscal platesc  trimestrial impozitul pe salarii, depun trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.  Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Contribuabilii carora li se aplica prevederile de mai sus sunt:
– asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
– persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
– persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
– persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Virarea contributiilor retinute de catre platitorii de venit mentionati anterior se poate face de asemenea trimestrial.

Declaratia privind optiunea  pentru depunerea trimestriala a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se depune pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pentru anul 2011, optiunea pentru depunerea trimestriala a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se poate exercita pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Secţiuni: Fiscalitate, Lege 9 | Toate secţiunile

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO