Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Olt. Reaprecierea oportunitatii masurii arestarii pentru Bercea Mondialu
19.09.2011 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Jurisprudență Tribunale
JURIDICE - In Law We Trust

Dosar nr. 1927/104/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL OLT

SECŢIA PENALĂ

INSTANŢA DE FOND

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 31 august  2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – L. O. – PREŞEDINTE SECŢIE

GREFIER  –M. Z.

Ministerul Public a fost reprezentat de F. R.,  procuror şef secţie  în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Pe rol, pronuntarea asupra verificării  legalitătii şi temeiniciei măsurii arestării preventive  privind pe inculpatul A. S.   trimis in judecată  prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nr. 307/P/2011 ,pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat, prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 174-175 lit. c şi i C.p., ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin. 1 şi 2 C.p. şi instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare, prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 260 C.p. cu aplicarea art. 29 alin. 1 C.p. şi portul cuţitului, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor, prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr.61/1991, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p..

Procedura legal îndeplinită,fără citarea inculpatului.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Constantându-se  că  dezbaterile orale asupra  legalitătii  şi  temeiniciei măsurii arestării  preventive a inculpatului A. S. ,potirivt art. 300/2 c.p.p. , au avut loc in sedinta publică din data de 30.08.2011 şi au fost consemnate  în încheieirea de sedintă de la acea dată ce face parte integrantă  din prezenta incheiere şi când instanta, având nevoie de timp pentru  a delibera , in baza art. 306 c.p.p. a amânat pronuntarea  pentru azi 31.08.2011, pronuntând următoarea  solutie:

TER I B U NA L U L

Asupra  legalităţii  şi temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpatului A. S.,  la acest termen de judecată, în raport de actele şi lucrările dosarului instanţa  deliberând asupra acesteia constată că măsura arestării preventive a fost dispusă în faza de urmărire penală  prin încheierea nr. 6/20.02.2011 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1246/104/2011 pe o perioadă de 29 zile, constatându-se îndeplinite condiţiile prev. de art. 148 alin. 1 lit. a, b, e , f C.p.p. fiind emis mandatul  de arestare preventivă nr. 12/20.02.2011.

Ulterior, prin încheierea nr. 12/14.03.2011 pronunţată de aceeaşi instanţă în dosarul nr. 1477/104/2011, s-a dispus prelungirea arestării preventive a inculpatului pe o perioadă de 30 zile până la data de 18.04.2011, constatându-se că încă subzistă temeiurile de fapt şi de drept avute în vederea la luarea acestei măsuri  – mai puţin incidenţa art. 148 alin. 1 lit. a C.p. – respectiv art. 148 alin. 1 lit. b,  e şi f C.p.p.

Ulterior a fost sesizată instanţa de judecată cu judecarea inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, respectiv instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare şi portul cuţitului fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor, fapte prev. şi ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 174-175 lit. c  şi i C.p., art. 321 alin. 1 şi 2  C.p., art. 25 C.p. rap. la art. 260 C.p. cu aplic.art. 29 alin. 1 C.p. şi art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, toate cu aplic.art. 33 lit. a C.p.

Măsura arestării preventive a fost menţinută de instanţă pe parcursul judecăţii conform art. 300/2 C.p.p  şi art. art. 160/b alin. 3 C.p.p. , ultima dată prin încheierea din 19 iulie 2011 când s-a constatat că subzistă încă temeiurile ce au determinat această măsură, respectiv incidenţa art. 148 alin. 1 lit. b şi f C.p.p şi anume împrejurarea că există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influenţarea unei părţi sau a unui martor, şi împrejurarea că inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, iar lăsarea sa în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică.

Verificând legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive la acest termen de judecată, instanţa constată că de la ultima încheiere prin care s-a menţinut măsura arestării preventive precum şi de la data încheierilor prin care au fost respinse cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive ale inculpatului cu altă măsură preventivă, au intervenit elemente noi, fiind administrate alte mijloace de probă care prin coroborare cu toate celelalte  probe administrate în cursul cercetării judecătoreşti sunt de natură a schimba circumstanţele concrete ale cauzei, împrejurările privitoare la comiterea faptelor, indiciile privitoare la implicarea inculpatului în săvârşirea acestora nemairelevând aceleaşi aspecte ce au stat la baza menţinerii arestării preventive, anterior pe parcursul cercetării judecătoreşti.

In acest sens instanţa constată că la termenul din 30.08.2011 a fost audiat martorul A. G. I., care, în mod nemijlocit, a declarat că este  cel care a înjunghiat victima, confirmând în totalitate apărarea inculpatului A. S., pe de o parte, iar pe de altă parte, s-au constatat  multiple neregularităţi cu privire la procedura înregistrării şi transcrierii convorbirilor telefonice  purtate de inculpat cu diverse persoane, mijloace de probă ce au fundamentat într-un mod hotărâtor  măsura preventivă dispusă în cauză, şi pe cale de consecinţă s-a  dispus  complinirea acestora,  aşa cum impun dispoziţiile legale, respectiv art. 91/3 C.p.p., organul de urmărire penală competent fiind obligat să procedeze la  retranscrierea convorbirilor telefonice  în condiţii de certificare a acestora de un traducător  şi respectiv de retranscrierea acestora în condiţii în care să facă posibilă, ulterior cu ocazia ascultării,  verificarea exactităţii acestora.

Aceste împrejurări coroborate cu ansamblul probator administrat în cauză anterior în mod nemijlocit,  pe parcursul cercetării judecătoreşti, sunt de natură a determina aprecierea instanţei cu privire la schimbarea circumstanţelor concrete privitoare la implicarea inculpatului în săvârşirea faptelor pentru care este cercetat şi care deşi, încă justifică presupunerea rezonabilă a implicării acestuia, determină  necesitatea reaprecierii oportunităţii măsurii arestării preventive.

Fără a face o prejudecată a fondului la acest moment procesual, instanţa apreciază că situaţia de fapt pe care o relevă ansamblul probator administrat în mod nemijlocit pe parcursul întregii cercetări judecătoreşti – astfel cum se conturează la acest moment procesual –  impune o reapreciere asupra temeiurilor ce au justificat până la această dată măsura arestării preventive.

In condiţiile în care partea vătămată şi martorii din acte ce au  avut cunoştinţă de aspecte esenţiale în lămurirea situaţiei de fapt au fost audiaţi, ţinând seama de faptul că la acest termen de judecată a fost audiat un martor care confirmă în totalitate apărarea inculpatului iar procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice sunt cenzurate în totalitate de instanţă la această  dată, solicitându-se organului de urmărire penală să procedeze la retranscrierea acestora, respectând dispoz. art. 91/3 C.p.p. instanţa apreciază că la acest moment procesual se conturează o schimbare a temeiurilor de fapt şi de drept avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive.

In aprecierea acestor circumstanţe, instanţa are în vedere ansamblul probator actual al cauzei, şi cu deosebire măsurile procesuale dispuse la termenul de judecată din data de 30.08.2011, de natură a complini neregularităţile constatate asupra unor acte procedurale efectuate în faza de urmărire penală, cu relevanţă probatorie asupra acuzaţiilor aduse inculpatului,  în raport de care apreciază că măsura arestării preventive nu mai este proporţională, situaţia ce a determinat-o şi împrejurările iniţiale, anterior existente la momentul luării acesteia, impunându-se a fi reexaminate.

Deşi inculpatul urmează a fi judecat pentru o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani,  pericolul social pentru ordinea publică în cazul lăsării în libertate a acestuia  nu mai este actual cu cel al posibilităţii  de influenţare a  părţii vătămate sau  a martorilor acuzării – în condiţiile în care ascultarea acestora a fost aproape finalizată  iar faţă de inculpat există posibilitatea dispunerii unor măsuri care să împiedice  această posibilitate –  pe de o parte, iar pe de altă parte,  durata detenţiei provizorii  a atins  un termen  apreciabil, oportunitatea şi proporţionalitatea acesteia  fiind analizate prin prisma  actualului context probator al cauzei.

Instanţa apreciază  astfel că, în acest context probator detenţia preventivă a inculpatului apare ca fiind excesivă, o măsură preventivă mai puţin severă în acest moment procesual şi în considerarea acestei aprecieri – obligaţia examinării unei asemenea măsuri fiind instituită în sarcina instanţei  de dispoziţiile art. 5  din C.E.D.O. –  fiind proporţională şi suficientă pentru asigurarea bunului mers al procesului penal, având în vedere restricţiile ce urmează a fi impuse inculpatului într-o atare situaţie.

În considerarea acestor aprecierii – astfel cum au  fost menţionate anterior –  în baza art. 139 alin. 1 C.p.p. şi art. 145 C.p.p. instanţa va dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura preventivă a obligării de nu părăsi localitatea în care locuieşte, respectiv municipiul Slatina jud. Olt, urmând ca pe parcursul acesteia,  pentru a se împiedica sustragerea inculpatului de la judecată, pentru a păstra un contact permanent al acestuia cu organele judiciare, pentru a împiedica zădărnicirea în vreun mod, direct sau indirect, a aflării adevărului , prin influenţarea părţii vătămate sau a vreunui martor, să-i fie instituite obligaţiile prev. de art. 145 alin. 1/1 C.p.p. precum şi  cele prev. de art. 145 alin. 1/2 lit. b, c, d C.p.p.  respectiv: să se prezinte la Tribunalul Olt  ori de cate ori este chemat; să se prezinte  la organul de politie  desemnat cu supravegherea de organul   judiciar care a dispus  măsura, respectiv la Politia Municipiului  Slatina, conform   programului de supraveghere întocmit de organul de politie  sau  ori de cate ori este chemat; să  nu isi  schimbe locuinta fără încuviintarea organului  judiciar care a dispus măsura; să nu   detină,  să nu  folosească  şi să nu poarte nicio categorie de arme ; să nu se  deplaseze  la spectacolele sportive si culturale  de pe raza localitătii Slatina , judetul Olt; să nu se apropie  de persoana  vătămată A. I. şi de membrii  familiei acestuia  precum şi de martorii: A I.A. I, A. M. B., J.  I. V.C.  I. M., A. C., M. F. R.M. J., B. I. F., M. V., P. A. D.C. F., N. C., S.  S.V. L.;  să nu  comunice direct sau indirect cu acestea; să nu conducă niciun vehicul; să nu se afle in  locuinta persoanei vătămate A. I..

In baza art. 145 alin 2/2 c.p.p. se  va atrage atentia inculpatului  că în caz de incălcare cu rea credintă  a măsurii sau obligatiilor care ii revin, se va lua fată de acesta măsura arestării preventive.

In baza  art.  145 alin 2/1 c.p.p. copia incheierii se va comunica  inculpatului , Politiei Municipiului Slatina , în a cărei rază teritorială  locuieste, jandarmeriei, politiei comunitare, Serviciului  Public Comunitar de Eliberare  şi Evidentă a Pasapoartelor  Olt, organelor de frontieră.

Totodată, în considerarea acestor aprecieri instanţa nu poate primi solicitarea inculpatului prin apărătorii aleşi privind revocarea măsurii arestării preventive deoarece  în cauză nu sunt  îndeplinite condiţiile prev. de art. 139 alin. 2 C.p., respectiv împrejurarea că aceasta a fost luată cu încălcarea prevederilor legale ori pentru că temeiurile ce au determinat luarea acesteia, au încetat, schimbarea acestora determinând necesitatea luării unei alte măsuri preventive.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN MULEE LEGII

D I S P U N E :

Respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulată de inculpatul A. S.  prin apărătorii alesi, ca neîntemeiată.

In baza  art. 139 alin 1 c.p.p  şi art. 145 c.p.p. înlocuieste măsura  arestării preventive a inculpatului A. S. in prezent arestat in P.M.S. Craiova cu măsura  obligării  de a nu  părăsi  localitatea în care locuieste , respectiv municipiul Slatina ,str. Pitesti , nr. 114, judetul Olt, fără  încuviintarea  organului  care a  dispus această măsură – Tribunalul Olt.

In baza art. 145 alin 1/1 c.p.p.  pe durata măsurii preventive a obligării de a nu  părăsi localitatea Slatina , judetul Olt,  inculpatul A.  S.  este obligat  să respecte următoarele obligatii:

– să se prezinte la Tribunalul Olt  ori de cate ori este chemat;

– să se prezinte  la organul de politie  desemnat cu   supravegherea de organul   judiciar care a dispus  măsura , respectiv la Politia Municipiului  Slatina, conform   programului de supraveghere întocmit de organul de politie  sau  ori de cate ori este chemat;

– să  nu isi  schimbe locuinta fără încuviintarea organului  judiciar care a dispus măsura;

– să nu   detină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.

In baza art. 145 alin. 1 /2 c.p.p. pe durata măsurii preventive a obligării de a nu  părăsi localitatea Slatina, judetul Olt, inculpatul Anghel Sandu este obligat să respecte şi următoarele obligatii:

– să nu se  deplaseze la spectacolele sportive si culturale de pe raza localitătii Slatina, judetul Olt;

– să nu se apropie de persoana vătămată A. I., domiciliat  in Drăgănesti Olt, str. Gării nr. 428,judetul Olt  şi de membrii  familiei acestuia  precum şi de martorii: A. I., domiciliat în Drăgănesti Olt, str. Nicolae Titulescu  nr. 245, judetul Olt; A. I., domiciliat în str. Nicolae Titulescu nr. 289, judetul Olt, A. M. B. , domiciliat în Drăgănesti Olt, str. Gării nr. 12, judetul Olt, J.  I. V., domiciliat în Drăgănesti, str.  Cumpăna nr. 16, judetul Olt, C.  I. M., domiciliat în Drăgănesti –Olt , str. Eternitătii nr. 12, judetul Olt, A. C., domiciliat în Drăgănesti Olt, str. Victoriei nr. 7, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 14, judetul Olt,  M. F. R. – domiciliat  în Slatina, str. Văilor  nr. 17, bl. 7, et. 3, ap.14, judetul Olt,  M. J. –  domiciliată în Bucuresti , str. Furculesti nr. 10,  sector 5 , B. I. F., domiciliat în Coteana, judetul Olt,  M. V. – domiciliat in Slatina, str. Strehareti, nr. 88, judetul Olt , P. A. D.C. F., domiciliat în Drăgănesti Olt, str. Eternitătii nr. 12, judetul Olt, N. C., S.  S., domiciliat în Drăgănesti Olt, str. Rampei , judetul Olt, V. L., domiciliat in Drăgănesti Olt, judetul Olt, să nu  comunice direct sau indirect cu acestea;

– să nu conducă niciun vehicul ;

– să nu se afle in locuinta persoanei vătămate  A. I., domiciliat in Drăgănesti Olt, str. Gării nr. 428, jdetul Olt;

In baza art. 145 alin 2/2 c.p.p. se atrage atentia inculpatului că în caz de incălcare cu rea credintă  a măsurii sau obligatiilor care ii revin, se va lua fată de acesta măsura arestării preventive.

In baza  art.  145 alin 2/1 c.p.p. copia incheierii se va comunica  inculpatului, Politiei Municipiului Slatina, în a cărei rază teritorială  locuieste, jandarmeriei, politiei comunitare, Serviciului  Public Comunitar de Eliberare şi Evidentă a Pasapoartelor Olt, organelor de frontieră.

Cu recurs  în 24 ore de la pronuntare pentru cei prezenti  şi de la comunicare  pentru cei lipsă .

Pronuntată în şedintă  publică, azi  31 august 2011, ora  13,30 la Tribunalul Olt.

Preşedinte,                                             Grefier,

L. O.                                                          M. Z.

Tehnored.IM

1.09.2011

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti