Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti

Conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit


28 septembrie 2011 | JURIDICE.ro, Adrian DOBRE

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

1. Aspecte introductive

Prin Ordinul nr. 1903/C/20.09.2011 emis de ministrul justiţiei (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 684/27.09.2011) au fost stabilite condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit. Titlul corect al ordinului emis ar fi trebuit să fie ,,depuse de clienţi la instituţiile de credit” pentru că se depun de clienţii instituţiilor de credit la instituţiile de credit, nu în altă parte.

Ordinul menţionat a fost emis având în vedere prevederile art. 100 pct. 2 şi art. 214 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Potrivit art. 100 pct. 2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului se modifică prin adăugarea în conţinutul acesteia a art. 117^1. Potrivit art. 117^1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, ,,în vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, după consultarea Băncii Naţionale a României”.

Conform art. 1049 din noul Cod civil, dispoziţiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituţiile specializate sunt valabile cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituţii. Instituţiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotărârii judecătoreşti ori a certificatului de moştenitor care constată valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport şi reducţiune fiind aplicabile.

Instituţiile de credit au obligaţia ca, la instituirea de către clienţii acestora a unei dispoziţii testamentare, să comunice, de îndată, menţiunea acesteia în registrul prevăzut la art. 1046 din noul Cod civil.

Potrivit art. 1046 din noul Cod civil, în scopul informării persoanelor ce justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îl înscrie, de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii privind existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului.

2. Condiţiile de formă necesare pentru pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit

Este necesară definirea conceptului de instituţie de credit.

Conform art. 7 alin. 1 pct. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit reprezintă o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu.

Deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituţie de credit poate dispune de acestea, pentru cauză de moarte, printr-o dispoziţie testamentară, cuprinsă în cadrul convenţiei încheiate cu instituţia de credit. Dispoziţia testamentară astfel întocmită poate avea ca obiect numai sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la acea instituţie de credit. Aşadar, deponentul, prin dispoziţia testamentară cuprinsă în convenţia încheiată cu instituţia de credit, poate dispune mortis causa numai pentru sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la acea instituţie de credit, nu şi pentru cele depuse la o altă instituţie de credit sau care le deţine, însă nu le-a depus.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, testatorul va complete prin scriere olografă clauza cuprinzând dispoziţia testamentară prevăzută în anexa ce face parte integrantă din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1903/C/20.09.2011.

Dispoziţia testamentară cuprinde desemnarea direct sau indirectă a beneficiarului acesteia, obiectul, semnătura testatorului, precum şi data întocmirii.

Instituţia de credit are obligaţia de a comunica de îndată Uniunii Naţionale a Notarilor Publici datele necesare înscrierii dispoziţiei testamentare în Registrul naţional notarial. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în cazul modificării, revocării sau al retractării revocării dispoziţiei testamentare de către testator, precum şi în cazul în care, până la data decesului testatorului, contul curent, depozitul sau alt instrument bancar în care au fost depuse de către acesta sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare a fost lichidat.

Procedura comunicării şi înscrierii datelor în Registrul naţional notarial se stabileşte de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi va fi adusă la cunoştinţa instituţiilor de credit prin postarea pe pagina de internet a acesteia.

Instituţia de credit va putea proceda la predarea legatului al cărui obiect îl constituie sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare numai în baza hotărârii judecătoreşti sau, după caz, a certificatului de moştenitor prin care se constată valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar.

Instituţia de credit are obligaţia de a furniza de îndată, la solicitarea instanţei de judecată sau a notarului public, în cadrul dezbaterii procedurii succesorale, toate informaţiile cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de către defunct.

Prevederile Ordinului 1903/C/20.09.2011 se duc la îndeplinire de către instituţiile de credit şi de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Ordinul intră în vigoare la data intrării în vigoare a noului Cod civil.

Adrian DOBRE
avocat, Baroul Bucureşti

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică