Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Judecator sanctionat pentru solutionarea cererii sotiei


06.10.2011 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Potrivit unui comunicat semnat de jud. Horatius Dumbrava, presedintele CSM, miercuri, 5 octombrie 2011, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară a admis acţiunea disciplinară formulată de Comisia de disciplină pentru judecători împotriva domnului judecător  Gabriel Adrian Năsui, din cadrul Curţii de Apel Cluj, cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, „analizând aspectele prezentate în acţiunea disciplinară exercitată de Comisia de disciplină pentru judecători, Secţia pentru judecători în materie disciplinară şi-a însuşit concluziile Comisiei de disciplină pentru judecători şi a apreciat că faptele domnului judecător Năsui Gabriel Adrian reprezintă abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

În temeiul art. 100 lit b.din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a dispus sancţionarea disciplinară a domnului judecător NĂSUI Gabriel de la Curtea de Apel Cluj cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de 3 luni.

Hotararea poate fi atacata cu recurs la ICCJ, în 15 zile de la comunicare.

Acţiunea disciplinară cu care a fost sesizată Secţia reţine următoarele aspecte:

La data de 7.06.2011, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, urmare a articolului publicat pe site-ul www.luju.ro, intitulat „Judecătorul Gabriel Năsui, de la Curtea de Apel Cluj, i-a admis soţiei sale preschimbarea termenului de judecată într-un dosar de opoziţie la executare”.

În cuprinsul articolului se făcea referire la situaţia de incompatibilitate în care s-a aflat domnul judecător Gabriel Adrian Năsui din cadrul Curţii de Apel Cluj constând în aceea că, la data de 1.04.2011, ar fi participat la soluţionarea unei cereri de preschimbare a primului termen de judecată în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, cauză în care unul dintre asociaţii contestatoarei S.C. B S.R.L. era chiar soţia domnului judecător Gabriel Năsui.

Ulterior, la aceeaşi lucrare au fost înregistrate şi alte memorii şi sesizări din oficiu privind pe acelaşi judecător.

Astfel, la data de 8.06.2011, la Inspecţia Judiciară a fost înregistrată sesizarea formulată de preşedintele Curţii de Apel Cluj, urmare a deciziei colegiului de conducere al instanţei prin care se solicită efectuarea de verificări pentru a se analiza dacă participarea domnului judecător Gabriel Adrian Năsui la soluţionarea cererii de preschimbare în dosarul nr. 313/33/2011 întruneşte sau nu elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de dispoziţiile art. 99 lit. a) coroborate cu cele ale art. 5 alin. 2 din Legea nr. 303/2004.

La data de 14.06.2011, urmare a articolului de presă intitulat „Scandalos! Magistratul Gabriel Adrian Năsui judecă la Curtea de Apel Cluj afacerile soţiei sale. CSM încurajează corupţia în justiţie” publicat în Informaţia Zilei.ro în care se semnalau şi alte aspecte privind activitatea domnului judecător Gabriel Adrian Năsui, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, lucrarea fiind înregistrată sub acelaşi număr la Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători.

La data de 15.06.2011, în raport de conţinutul articolului de presă intitulat „Inspecţia CSM trebuie să extindă cercetările: judecătorul Gabriel Adrian Năsui, de la Curtea de Apel Cluj, a transmis notificări partenerilor firmei soţiei sale de pe faxul Tribunalului Cluj” publicat în „Lumeajustiţiei.ro”, în care se semnalau şi alte aspecte privind activitatea domnului judecător Gabriel Adrian Năsui, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, lucrarea fiind înregistrată sub acelaşi număr la Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători.

La data de 15.06.2011, la Inspecţia Judiciară au fost înregistrate două memorii, cu conţinut identic, formulate de petentul G G, prin care se solicita declanşarea unei anchete disciplinare faţă de domnul judecător Gabriel Adrian Năsui pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, raportat la art. 5 alin. 2 din acelaşi act normativ, precum şi la art. 25 şi art. 27 pct. 1 din Codul de procedură civilă, pentru fapta de soluţionare a cererii de preschimbare în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj, cerere pe care judecătorul însuşi ar fi scris-o şi redactat-o.

La data de 1.07.2011, la Inspecţia Judiciară, la numărul de mai sus a fost înregistrat şi memoriul  formulat de petenta S.C. K S.R.L., prin care se solicita declanşarea unei anchete disciplinare faţă de domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, sesizându-se acelaşi aspect privind incompatibilitatea în soluţionarea cererii de preschimbare formulate în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj.

Suplimentar, se semnala împrejurarea că magistraţii care au soluţionat respectivul dosar au amânat de trei ori pronunţarea în cauză, deşi Codul de procedură civilă permite amânarea pronunţării pentru maxim 7 zile, o singură dată. Se preciza de asemenea că decizia a fost adoptată la o zi după sesizarea Inspecţiei Judiciare, inducându-se ideea că soluţia a fost adoptată sub presiune publică, membrii completului neasumându-şi riscul de a pronunţa o soluţie favorabilă familiei Năsui.

La data de 13.07.2011, ulterior momentului la care Comisia de disciplină a dispus efectuarea cercetării disciplinare, la Inspecţia Judiciară a fost înregistrat un nou memoriu formulat de petentul G G, ,prin care, referitor la acelaşi aspect privind soluţionarea cererii de preschimbare în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj, se semnala celeritatea cu care cererea de preschimbare a fost înregistrată la instanţă (fiind primită şi vizată de judecător în aceeaşi zi), solicitându-se şi verificarea aspectului privind redactarea, semnarea şi depunerea cererii de către judecătorul Gabriel Adrian Năsui. Se reiterau totodată, susţinerile din memoriile anterioare în sensul că adevăratul beneficiar al celor două societăţi comerciale este domnul judecător Gabriel Adrian Năsui care, astfel, încalcă obligaţia de a nu desfăşura activităţi comerciale direct sau prin persoane interpuse.

Prin rezoluţia din 12 iulie 2011, Comisia de disciplină pentru judecători a dispus cercetarea disciplinară faţă de domnul judecător Gabriel Adrian Năsui din cadrul Curţii de Apel Cluj, sub aspectul săvârşirii abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Verificările directe în etapa cercetării disciplinare s-au desfăşurat în perioada 21.07.2011-22.07.2011, la Curtea de Apel Cluj, procedându-se la ascultarea domnului judecător Gabriel Adrian Năsui,  audierea petenţilor, a doamnei L. G. I., practician în insolvenţă,  a domnului T. P., fiind solicitate note de relaţii personalului instanţei şi  administrată proba cu înscrisuri.

În cursul cercetării disciplinare, petiţionarii K A şi G G au prezentat inspectorilor judiciari trei precizări la petiţiile anterior formulate, care au fost ataşate la dosarul cauzei şi puse la dispoziţia domnului judecător spre informare, odată cu toate probele ce au fost administrate în această etapă.

Nota conţinând rezultatul cercetării disciplinare a fost înaintată Comisiei de disciplină pentru judecători la data de 8 august 2011, iar prin rezoluţia pronunţată la data de 10 august 2011 s-a dispus exercitarea acţiunii disciplinare împotriva domnului judecător Gabriel Adrian Năsui din cadrul Curţii de Apel Cluj, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

În urma analizării probelor administrate, Comisia de disciplină a reţinut că au fost încălcate de domnul judecător Gabriel Adrian Năsui dispoziţiile privitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, prin ignorarea obligaţiei care îi revenea potrivit legii de a se abţine de la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată în dosarul nr. 313/33/3011 al Curţii de Apel Cluj,  fiind realizate elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, în această modalitate.

Sub aspectul situaţiei de fapt care conduce la această concluzie, din analiza probelor aflate la dosarul cauzei, Comisia de disciplină  a reţinut următoarele:

La data de 8.03.2011, pe rolul Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în cadrul căreia funcţionează şi domnul judecător Gabriel Adrian Năsui a fost înregistrată cauza având ca obiect contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S.C. B.S.R.L. Baia Mare împotriva deciziei civile nr. 3121/29.11.2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1270/100/2009, în dosar având calitatea de intimată SC K.SRL.

Cauza a fost înregistrată sub nr. 313/33/3011 şi a fost repartizată aleatoriu, prin utilizarea aplicaţiei ECRIS completului de judecată C5R, cu termen de judecată la 9.09.2011, în componenţa completului de judecată intrând două doamne judecător şi domnul judecător Gabriel Adrian Năsui.

La data de 1.04.2011, contestatoarea S.C. B. S.R.L. a formulat cerere de preschimbare a primului termen de judecată, invocând durata nerezonabilă a primului termen de judecată în raport de natura urgentă a cauzei ce avea ca obiect opoziţie la executare, dar şi circumstanţele cauzei, constând în aceea că se dispusese de 3 ori trimiterea spre rejudecare. În cererea de preschimbare a termenului se invoca de asemenea că cererea reclama urgenţă în soluţionare şi prin prisma faptului că una dintre soluţiile posibile în cauză era aceea de a se dispune întoarcerea executării cu privire la bunurile contestatoarei care deja fuseseră executate silit.

Cererea de preschimbare a fost vizată de primire de către preşedintele completului de judecată din respectiva săptămână, domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, fixându-se termen pentru soluţionare în aceeaşi zi, respectiv 1.04.2011

Cererea a fost soluţionată la termenul fixat, fără citarea părţilor, în compunerea instanţei intrând titularii completului de judecată C5 recurs, respectiv domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, preşedinte, împreună cu doi judecători iar prin încheierea din camera de consiliu de la 1.04.2011 s-a dispus preschimbarea termenului de judecată din data de 9.09.2011 la data de 6.05.2011.

Încheierea prin care s-a admis cererea de abţinere a fost motivată, potrivit menţiunilor cuprinse în încheierea de şedinţă de către domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, fapt confirmat de altfel de acesta în cursul cercetării disciplinare. În motivarea acestei soluţii, au fost expuse argumentele invocate de contestatoare în susţinerea cererii de preschimbare şi dispoziţiile legale incidente, reţinându-se că soluţionarea cererii revenea completului învestit prin repartizare aleatorie. Examinându-se cererea prin raportare la existenţa motivelor temeinice cerute de art. 153 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa a constatat că analiza cererii evidenţia existenţa unor motive temeinice în raport de situaţia prezentată, că nu poate fi omisă împrejurarea că procedura de soluţionare a cererii impune respectarea principiului celerităţii, reţinându-se astfel că sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea cererii de preschimbare, dispunându-se în consecinţă. Anterior primului termen de judecată stabilit prin preschimbare la 6.05.2011, respectiv la data de 2.05.2011, domnul judecător Gabriel Adrian Năsui a formulat declaraţie de abţinere de la soluţionarea dosarului nr. 313/33/2011.În motivarea cererii, magistratul a invocat existenţa unei relaţii de afinitate cu una dintre părţile cauzei, menţionând că administratorul contestatoarei este socrul său, iar unul dintre asociaţii respectivei societăţi comerciale este soţia sa. În drept, în susţinerea declaraţiei de abţinere a invocat dispoziţiile art. 26 şi art. 27 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 4.05.2011 cererea de abţinere a fost admisă.

După soluţionarea incidentului procedural, domnul judecător nu a mai participat la instrumentarea cauzei, astfel că la termenul de judecată din 6.05.2011 componenţa completului a fost asigurată de cei doi judecători titulari şi de un alt judecător ca şi preşedinte de complet. Potrivit încheierii de şedinţă de la acea dată, cauza a fost amânată pentru comunicarea către contestatoare a întâmpinării formulate de intimata S.C. K. S.R.L., stabilindu-se termen în acest sens la 20.05.2011.

La termenul de judecată din 20.05.2011, după discutarea excepţiei tardivităţii contestaţiei în anulare, cauza a fost reţinută spre soluţionare, pronunţarea fiind succesiv amânată la 27.05.2011, 3.06.2011 şi 9.06.2011 când a fost adoptată soluţia de respingere a contestaţiei în anulare formulată de S.C. B S.R.L.

Un prim aspect care a fost analizat de Comisia de disciplină cu referire la acest aspect, a vizat respectarea dispoziţiilor legale şi regulamentare la înregistrarea şi stabilirea termenului de soluţionare a cererii, întrucât prin memoriul depus la data de 13.07.2011, petiţionarul G G a semnalat şi faptul că înregistrarea şi soluţionarea cererii de preschimbare s-au realizat cu maximă celeritate, exprimându-şi suspiciunea că respectiva cerere ar fi beneficiat de un tratament privilegiat.

Cu privire la acest aspect, referitor la circuitul cererilor de preschimbare a termenului de judecată de la înregistrare şi până la soluţionare, analizând probele aflate la dosar, Comisia de disciplină reţine că la Curtea de Apel Cluj, cererile de preschimbare a termenului de judecată în dosarele Secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal se înregistrează de către grefierul-registrator la dosar, după identificarea dosarului, se aplică de către acesta ştampila cu data înregistrării, se identifică secţia căreia îi este repartizată spre soluţionare cauza, iar apoi se predau arhivei secţiei corespunzătoare. Grefierul arhivar, de regulă în aceeaşi zi, tot prin consemnare într-un caiet predă cererea grefierului de şedinţă, care împreună cu dosarul o prezintă completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

Comisia de disciplină reţine că sub aspectul termenului de soluţionare a cererii de preschimbare formulate în dosarul nr. 313/33/2011 solicitarea nu a beneficiat de un regim preferenţial, cererea fiind formulată în ziua de şedinţă a completului C5 recurs, acordarea unui termen în aceeaşi zi fiind explicată de împrejurarea că următorul termen în care putea fi soluţionată cererea, potrivit practicii completului (în proxima zi de miercuri, respectiv la 6.04.2011), ar fi avut o durată mai mare decât cea stabilită, de regulă, pentru soluţionarea acestui tip de cereri.  În acelaşi timp, termenul acordat de instanţă prin preschimbare, cu o durată de aproximativ o lună de zile a fost acelaşi cu cel acordat şi în dosarul nr. 9133/100/2010, în care, soluţionarea cererii de preschimbare a avut loc de asemenea  la data de 1.04.2011.

Rezultă de asemenea că încheierea prin care s-a admis cererea de preschimbare a termenului în dosarul menţionat mai sus a revenit spre redactare domnului judecător Gabriel Adrian Năsui în raport de ordinea listei de şedinţă, acesta figurând la data respectivă ca preşedinte de complet.

În ceea ce priveşte critica vizând motivarea lacunară a încheierii prin care s-a admis cererea de abţinere, de către domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, fără a se indica, prin raportare la circumstanţele cauzei, argumentele concrete care au justificat adoptarea soluţiei de preschimbare, Comisia de disciplină a reţinut că reprezintă o caracteristică a acestor categorii de hotărâri o motivare sumară, acest fapt datorându-se atât volumului de activitate, cât şi obiectului concret al cererilor (preschimbare termen).

Nu au fost identificate în accepţiunea Comisiei de disciplină neregularităţi din perspectiva modului de înregistrare a cererii şi a termenului stabilit pentru soluţionare şi respectiv al termenului de judecată fixat în urma admiterii cererii, din această perspectivă cererea de preschimbare a termenului de judecată beneficiind de un regim similar cu cel al altor cereri de aceeaşi natură.

Analiza situaţiei de fapt enunţate mai sus evidenţiază însă faptul că domnul judecător Gabriel-Adrian Năsui a încălcat dispoziţiile privitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, prin ignorarea obligaţiei care îi revenea potrivit legii de a se abţine de la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată în dosarul nr. 313/33/3011 al Curţii de Apel Cluj,  fiind realizate elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, în această modalitate.

Rezultă astfel dincolo de orice dubiu faptul că domnul judecător Gabriel Adrian Năsui a participat la soluţionarea cererii de preschimbare formulate de contestatoarea S.C. Bogdi S.R.L., în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj, deşi ştia că în dosar exista un motiv de incompatibilitate care atrăgea în privinţa sa obligaţia de a se abţine de la judecată, conform art. 25 Cod procedură civilă, în condiţiile în care administratorul contestatoarei este socrul său, iar unul dintre asociaţii respectivei societăţi comerciale este soţia sa, fiind incidente aşadar cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 27 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

De asemenea, obligaţia de a se abţine de la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată în dosarul menţionat mai sus, subzista şi în raport de interdicţiile care revin magistraţilor, instituite prin art. 2 alin. 3 şi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare şi prin art. 105 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, conform argumentelor care vor fi expuse în cele ce urmează.

Potrivit declaraţiei de avere a domnului judecător Gabriel Adrian Năsui, soţia acestuia, Năsui Bogdana este asociat la SC Bogdi SRL, fiind deţinătoarea unui procent de 20% din acţiuni, această societate având calitatea de contestatoare în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj şi  formulând cererea de preschimbare a termenului de judecată. Aceeaşi situaţie rezultă din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, rezultând din acelaşi înscris faptul că restul acţionarilor sunt cumnatul şi respectiv soacra domnului judecător Gabriel Adrian Năsui, primul având calitatea de administrator, aceeaşi calitate având-o şi TP socrul său. Acest aspect a fost precizat de altfel de domnul judecător Gabriel Adrian Năsui în cererea de abţinere şi reţinut ca temei al admiterii cererii în etapa procesuală la care s-a făcut referire mai sus.

Faţă de această situaţie, Comisia de disciplină a apreciat că domnul judecător Gabriel Adrian Năsui, avea obligaţia conform art. 25 Cod procedură civilă de a se abţine de la judecata cauzei anterior soluţionării cererii de preschimbare a termenului de judecată, subzistând cazul de recuzare prevăzut de art. 27 pct. 1 Cod procedură civilă. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 27 pct. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 25 Cod procedură civilă, judecătorul este obligat să se abţină de la judecarea pricinii în situaţia în care el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii săi au vreun interes în judecarea pricinii, sau când este soţ, rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părţi.

Subzistă în accepţiunea Comisiei de disciplină ipoteza existenţei unui interes al judecătorului şi respectiv al soţiei sale în judecarea pricinii, interes care rezultă din calitatea de acţionar al acesteia la societatea care a formulat contestaţia în anulare şi care a solicitat preschimbarea termenului de judecată, dar şi ipoteza prevăzută de teza ultimă din acest text de lege, constând în aceea că este soţ şi respectiv afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna din părţi, în condiţiile în care se afla în raporturi de această natură cu acţionarii persoanei juridice care avea calitatea de parte în proces. De altfel, această ultimă teză a fost reţinută de instanţa care a soluţionat cererea de abţinere pe care judecătorul a formulat-o în cauză la un moment ulterior.

În condiţiile în care domnul judecător Gabriel Adrian Năsui ştia că în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj exista un motiv de incompatibilitate care atrăgea obligaţia sa de a se abţine de la judecată, nu exista nici o justificare în sensul participării la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului, formulată de însăşi partea din proces care determinase existenţa situaţiei de incompatibilitate în privinţa sa, o asemenea faptă constituind o încălcare a prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi, dar şi a prevederilor legale referitoare la interdicţii.

Faptul că ulterior admiterii declaraţiei de abţinere, domnul judecător nu a mai participat la instrumentarea şi nici la soluţionarea dosarului, este irelevant în accepţiunea Comisiei de disciplină din perspectiva realizării elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în modalitatea încălcării prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, participarea sa la judecata cererii de preschimbare fiind suficientă în a se reţine că a existat o încălcare a obligaţiilor şi responsabilităţile profesionale, concretizate în textele de lege la care s-a făcut referire mai sus.

Participarea domnului judecător la soluţionarea cererii de preschimbare, chiar dacă nu a fost urmată de adoptarea altor măsuri în cauză, a fost de natură a atrage o îndoială rezonabilă asupra imparţialităţii instanţei, fiind de asemenea de natură a afecta imaginea justiţiei care, în faţa oricărui observator, nu trebuie doar să fie imparţială, ci să fie şi percepută ca atare.

În accepţiunea Comisiei de disciplină, faptul că hotărârea de preschimbare a termenului de judecată a fost emisă în complet colegial de 3 judecători şi că opinia domnului judecător, în mod singular, nu putea determina prin ea însăşi o anume soluţie decât dacă ar fi fost însuşită de cel puţin încă unul din membrii completului este irelevant din perspectiva încălcării obligaţiei care îi revenea de a se abţine de la soluţionarea cererii, neputând duce la concluzia că a fost asigurată garanţia de imparţialitate. Aceasta deoarece, aparenţa de imparţialitate se impune a fi asigurată cu privire la fiecare membru al completului colegial, acesta fiind de altfel argumentul pentru care cererea de abţinere respectiv de recuzare se raportează la judecător, iar nu la completul de judecată.

Ceea ce este esenţial din perspectiva realizării elementelor constitutive ale abaterii disciplinare pentru care s-a dispus exercitarea prezentei acţiuni disciplinare este existenţa unei încălcări a prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi sau interdicţii, condiţie care subzistă în cauză, prejudiciul în această situaţie fiind concretizat în lezarea drepturilor procesuale recunoscute părţilor din proces, drepturi care au fost vătămate, prin însăşi faptul că nu au avut asigurate garanţiile recunoscute de lege care condiţionează dreptul la un proces echitabil, în componenta dreptului la un tribunal imparţial. Cazurile de recuzare prevăzute de lege instituind o prezumţie a lipsei de imparţialitate a judecătorului care se află în această situaţie constituie tocmai o modalitate de concretizare a garanţiei menţionate mai sus, iar asigurarea acestei garanţii este obligatorie, independent de consecinţele pe care le are asupra soluţiei pronunţate în cauză.

Nu se poate concluziona că a fost asigurată garanţia de imparţialitate în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător Gabriel Adrian Năsui nici din perspectiva elementelor care circumstanţiază cauza, în condiţiile în care, aşa cum rezultă din motivarea cererii de preschimbare, acordarea unui termen de judecată mai scurt era în interesul contestatoarei, fiind contrară intereselor celorlalte părţi implicate în procedură. Împrejurarea că litigiul în care s-a pronunţat decizia nr. 3121/2010 a Curţii de Apel Cluj, atacată cu contestaţia în anulare se purta din anul 2007 este irelevant din perspectiva interesului general de înfăptuire a justiţiei, în condiţiile în care, dosarul nr. 1270/100/2009 al Tribunalului Maramureş a fost soluţionat irevocabil, fiind vorba despre o cale extraordinară de atac, care atâta timp cât nu a fost admisă şi reluată judecata fondului, nu intră în calculul duratei rezonabile a procedurii, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În contextul enunţat mai sus, este relevantă în accepţiunea Comisiei de disciplină din perspectiva concluziei conform căreia domnul judecător Gabriel Adrian Năsui nu asigura garanţiile de imparţialitate şi implicarea sa în activitatea societăţii comerciale care a formulat cererea de preschimbare a termenului de judecată, fapt care constituie un element obiectiv de natură a înlătura prezumţia de imparţialitate, chiar şi în situaţia în care această prezumţie ar fi existat. Chiar dacă această faptă a avut loc în anul 2005 iar prin rezoluţia nr. 27/CDJ/2005 din data de 03.11.2005 pronunţată de Comisia de disciplină s-a dispus clasarea lucrării, reţinându-se că nu sunt realizate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, faptul implicării domnului judecător în modalitatea enunţată mai sus a fost dovedită şi constituie în sine un element de natură a pune la îndoială garanţia de imparţialitate şi în situaţia în care nu era vorba despre o prezumţie instituită de lege, în sensul inexistenţei acestei garanţii. În acelaşi timp, natura raporturilor existente între domnul judecător Gabriel Adrian Năsui şi reprezentanţii societăţii comerciale intimate, care de altfel au formulat şi sesizările în urma cărora s-au pronunţat rezoluţiile Comisiei de disciplină nr. 27/CDJ/2005 şi respectiv nr. 59/CDJ/2005 constituie elemente obiective de natură a pune la îndoială lipsa de imparţialitate a domnului judecător, chiar dacă nu a fost exercitată acţiunea disciplinară pentru faptele sesizate.

Obligaţia domnului judecător Gabriel Adrian Năsui de a se abţine de la soluţionarea cauzei subzista şi în raport de dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, text de lege care impune judecătorului obligaţia de a se abţine de la orice activitate legată de actul de justiţie, în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor în care a adus la cunoştinţă, în scris colegiului de conducere al instanţei şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.

Este relevant în accepţiunea Comisiei de disciplină şi faptul că domnul judecător Gabriel-Adrian Năsui nu a informat nici ceilalţi judecători care intrau în compunerea completului de judecată care a soluţionat cererea de abţinere cu privire la existenţa acestor raporturi cu asociaţii respectiv administratorul societăţii contestatoare.

În raport de cele precizate mai sus, se circumscrie laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reţinută în sarcina domnului judecător Gabriel Adrian Năsui şi încălcarea interdicţiei prevăzute de art. 5 alin. 2 din acelaşi act normativ. Obligaţia domnului judecător Gabriel Adrian Năsui de a se abţine de la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată subzista de asemenea şi în raport de reglementarea conţinută în art. 2 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările ulterioare, vizând cerinţa de imparţialitate. Această reglementare, ca de altfel şi reglementarea conţinută în art. 5 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare se circumscrie categoriei normelor de procedură, deşi sunt concretizate în norme generale privind statutul judecătorilor şi procurorilor, deoarece ambele reprezintă o modalitate de concretizare într-o normă cu caracter general a dreptului părţilor la un proces echitabil, în componenta dreptului la un tribunal imparţial.

Obligaţia domnului judecător Gabriel Adrian Năsui de a se abţine de la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată era impusă şi de reglementarea conţinută în art. 105 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, care instituie interdicţia pentru magistraţi de a participa la judecarea unei cauze, în calitate de judecător, dacă ei, soţii sau rudele lor, până la gradul IV inclusiv au vreun interes în cauză.

Ori existenţa interesului atât al judecătorului, cât şi al soţiei sale, la care face referire textul de lege citat mai sus, subzista nu doar în soluţionarea contestaţiei în anulare care face obiectul dosarului nr. 313/33/2011 ci şi în soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată, fapt care rezultă din însăşi conţinutul cererii de preschimbare a termenului de judecată. Astfel, se invocă drept argument al cererii de preschimbare a termenului de judecată faptul că, în cazul admiterii contestaţiei se pune problema întoarcerii executării, arătându-se că în prezent bunurile contestatoarei au fost executate silit şi grevate cu sarcini, tocmai pentru a zădărnici orice posibilă cerere de întoarcere a executării.

De altfel, în argumentarea soluţiei de admitere a cererii de preschimbare a termenului de judecată, s-a reţinut existenţa „motivelor temeinice” la care fac referire dispoziţiile art. 153 alin. 3 Cod procedură civilă tocmai prin raportare la situaţia arătată în cererea de preschimbare a termenului de judecată. În aceste condiţii, prin participarea la soluţionarea  cererii de preschimbare a termenului de judecată, domnul judecător Gabriel Adrian Năsui şi-a evaluat propriul interes şi respectiv interesul soţiei sale care are calitatea de acţionar al societăţii care a formulat cererea, în stabilirea unui termen de judecată mai scurt decât cel acordat prin repartizarea aleatorie a dosarului. Este irelevant în accepţiunea Comisiei de disciplină, din perspectiva reglementării instituite prin art. 105 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, caracterul legitim sau ilegitim al interesului „în cauză”. Aceasta deoarece conduita care se doreşte a fi sancţionată prin această interdicţie instituită în sarcina judecătorilor este aceea care presupune existenţa unui conflict de interese, conflict care subzista şi prin raportare la cererea de preschimbare a termenului de judecată, a cărei admitere este condiţionată de existenţa unui interes în instituirea unei astfel de măsuri. Exista aşadar în accepţiunea Comisiei de disciplină un conflict între interesul personal al judecătorului şi respectiv interesul soţiei sale care avea calitatea de asociat al societăţii contestatoare în soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată şi interesul public de înfăptuire a justiţiei, prin participarea domnului judecător Gabriel Adrian Năsui la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată actul de justiţie fiind afectat în mod evident, cel puţin la nivel de aparenţă, sub aspectul imparţialităţii înfăptuirii actului de justiţie.

Având în vedere cele expuse, Comisia de disciplină a reţinut  că fapta domnului judecător Gabriel Adrian Năsui din cadrul Curţii de Apel Cluj, de a participa la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată formulată în dosarul nr. 313/33/2011 al Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal constituie o încălcare a prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, conţinute în art. 25 Cod procedură civilă, raportat la art. 27 pct. 1 Cod procedură civilă, în art. 5 alin. 2 şi art. 2 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare şi respectiv a dispoziţiilor conţinute în art. 105 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, fapta acestuia întrunind în drept elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, republicată şi modificată.

Concluzionând, faţă de aspectele analizate, Comisia de disciplină pentru judecători a solicitat aplicarea sancţiunii disciplinare faţă de domnul judecător Gabriel-Adrian Năsui din cadrul Curţii de Apel Cluj pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată , astfel că se impune aplicarea sancţiunii disciplinare, în condiţiile reglementate de art. 100 din acelaşi act normativ.” se arata in comunicatul CSM.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro