Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Alt judecator sanctionat pentru lipsa de celeritate
07.10.2011 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Potrivit unui comunicat semnat de jud. Horatius Dumbrava, presedintele CSM, miercuri, 5 octombrie 2011, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară a admis acţiunea disciplinară formulată de Comisia de disciplină pentru judecători împotriva domnului judecător Eugen-Cosmin Parfin, din cadrul Judecătoriei Lugoj, cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de  art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată,  constând în nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

Astfel, „analizând aspectele prezentate în acţiunea disciplinară exercitată de Comisia de disciplină pentru judecători, Secţia pentru judecători în materie disciplinară şi-a însuşit concluziile Comisiei de disciplină pentru judecători şi a apreciat că faptele domnului judecător Eugen-Cosmin Parfin, reprezintă abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

În temeiul art. 100 lit. b, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a dispus sancţionarea disciplinară cu avertisment a domnului judecător Parfin Eugen-Cosmin de la Judecătoria Lugoj.

Hotararea poate fi atacata cu recurs la ICCJ, în 15 zile de la comunicare.

Acţiunea disciplinară cu care a fost sesizată Secţia reţine următoarele aspecte:

la data de 13 aprilie 2011, prin memoriul înregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii, sub nr.1/9294/1154/, petenţii B.P. şi B.I. au reclamat unele aspecte din activitatea profesională a domnului judecător Eugen-Cosmin Parfin, din cadrul Judecătoriei Lugoj, invocând faptul că într-o cauză aflată pe rol, „de un an de zile (…) amână şi amână termenele”.

Verificările prealabile au reliefat existenţa indiciilor privind săvârşirea de către domnul judecător Eugen-Cosmin Parfin a abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Prin rezoluţia din 20 iunie 2011 a Comisiei de disciplină pentru judecători s-a dispus efectuarea cercetării disciplinare faţă de domnul judecător iar la data de 18 august 2011 a fost înaintat Comisiei de disciplină pentru judecători rezultatul cercetării disciplinare. Prin Rezoluţia din data de 23 august 2011, Comisia de disciplină a dispus exercitarea acţiunii disciplinare.

În urma administrării probelor şi a celorlalte verificări efectuate, s-a reţinut că:

Petenţii B.P. şi B.I. au solicitat verificarea măsurilor dispuse de către domnul judecător Eugen-Cosmin Parfin în dosarul nr.2793.1/252/2007 al Judecătoriei Lugoj, arătând că, prin decizia nr. 1151/R/23 noiembrie 2009, Curtea de Apel Timişoara a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare şi că, de la acel moment, judecătorul cauzei amână termenele în mod repetat. S-a constatat că, prin cererea înregistrată sub nr. 2793/252/2007 din data de 27 noiembrie 2007, reclamanţii B.P. şi B.I. au chemat în judecată Statul Român, reprezentat prin Consiliul Local Lugoj, solicitând instanţei să se constate preluarea abuzivă a unui imobil situat în Lugoj, să se constate nulitatea absolută a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii 112/1995 şi să restabilească situaţia anterioară de carte funciară.

La data de 27 ianuarie 2010 dosarul nr.2793.1/252/2007 a fost reînregistrat pe rolul Judecătoriei Lugoj, ca urmare a casării sentinţei pronunţate în primă instanţă şi a trimiterii cauzei spre rejudecare. Primul termen de judecată a fost stabilit, aleatoriu, pentru data de 16 martie 2010, cauza fiind repartizată completului de judecată, a cărui componenţă a fost asigurată de către domnul judecător  Eugen-Cosmin  Parfin.

La primul termen de judecată, 16 martie 2010, instanţa a pus în vedere părţilor să-şi exprime în scris poziţia faţă de decizia de casare, dispunând, la cererea expresă ori implicită a părţilor, acordarea unui nou termen, la 4 mai 2010, pentru a fi ataşat dosarul administrativ, format în baza Legii nr.112/1995. La data de 4 mai 2010, cauza a fost amânată pentru a fi studiate şi comunicate notele de şedinţă depuse de către pârâţi. La termenul, din data de 15 iunie 2010, instanţa a declarat încheiată faza probatorie şi a acordat cuvântul pe fondul pretenţiilor formulate. În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea la 29 iunie 2010 apoi a amânat pronunţarea la data de 6 iulie 2010, ulterior amânând pentru data de 13 iulie şi, din nou, pentru data de 16 iulie 2010. La acest termen instanţa redeschide dezbaterile în vederea completării probatoriului, stabilind termen de judecată la data de 21 septembrie 2010.

La acest termen, instanţa a adus la cunoştinţa părţilor că dezbaterile au fost redeschise în vederea lămuririi situaţiei terenului ce constituia obiect al litigiului, în consecinţă, cauza a fost amânată pentru ca părţile să menţioneze în scris precizările faţă de situaţia terenului respectiv. La termenul din data de 2 noiembrie 2010, una dintre părţi a solicitat să i se comunice unele înscrisuri depuse de către partea adversă, astfel că, instanţa acordă termen pentru ca părţile să studieze notele scrise depuse la dosar. La data de 11 ianuarie 2011, părţile solicită judecarea cauzei în fond, iar instanţa trece la soluţionarea cauzei pe fond. Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea pentru data de 25 ianuarie 2011. La data de 8 februarie 2011, este amânată pronunţarea pentru data de 10 februarie 2011, iar cauza a fost repusă pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti, fiind fixat termen de judecată la data de 15 martie 2011. La termenul din 15 martie 2011, s-a acordat termen la data de 3 mai 2011, pentru a fi comunicate relaţii de către o instituţie cu privire la eventualitatea existenţei unor înscrisuri anterioare referitoare la imobil. La 3 mai, instanţa a pus în discuţie necesitatea discutării excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, raportat la limitele rejudecării stabilită prin decizia de casare. La data de 7 iunie, a fost amânată pronunţarea pentru 14 iunie 2011, dată la care a fost pronunţată sentinţa (nr.1757).

Cu ocazia desfăşurării verificărilor au fost identificate şi alte 8 dosare în care domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a dispus măsuri similare.

În cursul audierii domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a precizat că situaţia constatată este o consecinţă a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, care pot genera un nivel mare de oboseală şi menţionează că şedinţele la care participă în calitate de preşedinte de complet durează de regulă 10-12 ore, aşa încât nu mai poate face pronunţările în aceeaşi zi.

În faza cercetării disciplinare, au fost efectuate verificări cu privire la activitatea judecătorilor din cadrul Judecătoriei Lugoj în anul 2010, precum şi în primul semestru al anului 2011, fiind prezentată situaţia volumului de activitate aferentă acestei perioade.

Din situaţia statistică realizată la nivelul Judecătoriei Lugoj, a rezultat că domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a participat, în primul semestru al anului 2011, la 13 şedinţe de judecată, a rulat un număr de 1177 de dosare şi a pronunţat 443 de hotărâri, fiind programat în şedinţe de judecată o dată la 2 săptămâni, soluţionând astfel în medie câte 34 de dosare pe şedinţă sau 68 de cauze pe lună (17 cauze soluţionate pe săptămână).

Ca încărcătură pe complet, s-a constatat că domnul judecător Eugen-Cosmin Parfin are cele mai multe cauze rulate şi soluţionate în acest interval, tipul cauzelor repartizate fiind mixt: civil şi penal, iar o şedinţă de judecată are în jur de 80-90 de dosare, ceea ce ar echivala cu o şedinţă de 40-45 de dosare săptămânal. De asemenea, s-a reţinut că la Judecătoria Lugoj există doar un singur complet cu acelaşi tip de cauze asociate, condus de către preşedintele judecătoriei, care în primul semestru al anului 2011 a rulat 950 de cauze şi a soluţionat 364 de cauze.

În anul 2011, un singur judecător a soluţionat mai multe cauze, magistratul  are în specializare soluţionarea cauzelor comerciale şi care, în primul semestru al anului 2011, a rulat 1087 de dosare şi a soluţionat 547 de cauze.

În anul 2010, domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a rulat 2242 de dosare, a participat la 24 de şedinţe de judecată şi a soluţionat 699 de cauze.

Analizând situaţia cauzelor mai vechi de un an, aflate pe rolul completului condus de către domnul judecător Eugen-Cosmin Parfin s-a reţinut că, în materie civilă, sunt în curs de soluţionare pe acest complet 30 de dosare ce au o vechime mai mare de un an, iar în materie penală un număr de 8 cauze mai vechi de un an.

La nivelul Judecătoriei Lugoj, la data de 4 august 2011, erau 104 cauze civile mai vechi de un an şi 18 dosare penale, se observă că pe completul prezidat de către domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin există 38 de cauze din totalul de 122 de la nivelul instanţei, adică în jur de o treime.

În schema de personal a Judecătoriei Lugoj sunt prevăzute 10 posturi, în instanţă funcţionând efectiv 7 judecători, ceea ce are drept consecinţă suplinirea lipsei de personal prin efortul judecătorilor în activitate efectivă la instanţă.

Din relaţiile furnizate de către conducerea instanţei a rezultat faptul că Judecătoria Lugoj s-a confruntat cu o acută lipsă de personal astfel că, la momentul la care a fost numit la Judecătoria Lugoj, domnul judecător Eugen-Cosmin Parfin a preluat un stoc de cauze vechi, precum şi jumătate din cauzele penale aflate pe rol.

În cuprinsul caracterizărilor elaborate de către conducerile Judecătoriei Lugoj şi a Tribunalului Timiş au fost formulate aprecieri pozitive prin prisma calităţii activităţii desfăşurate de domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin menţionându-se că nu au fost înregistrate sesizări privind comportamentul judecătorului.

În conformitate cu art. 21 din Constituţia României, accesul liber la justiţie presupune, printre altele, şi faptul că părţile au dreptul la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, acest principiu este reluat în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, care prevede la capitolul privind dispoziţiile generale referitoare la procedura judiciară că toate persoanele au dreptul la (…) soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil (art. 10).

Corelativ dreptului persoanelor de a le fi judecată cauza într-un termen rezonabil există pentru judecători obligaţia legală, stabilită în mod expres de art.91 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a soluţiona cauzele în termen rezonabil. Potrivit art.5 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor,  judecătorii au ca îndatoriri: să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii (lit.a); să respecte prevederile legale şi cele ce rezultă din regulamente (lit.b);  să dea dovadă de competenţă profesională (lit.e), precum şi să soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii (lit.g). Aceste obligaţii sau îndatoriri sunt prevăzute şi în Hotărârea nr.328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, dar ca standarde de conduită a acestora, conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, judecătorii fiind obligaţi să-şi îndeplinească cu competenţă şi corectitudine îndatoririle profesionale, să respecte îndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi etc., judecătorii fiind datori să depună diligenţa necesară în vederea îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile (art.12 şi 13).

Respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor reprezintă, dintr-un alt punct de vedere, şi un indicator al eficienţei activităţii desfăşurate de către judecători, aşa cum este prevăzut în Hotărârea nr.676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale  a judecătorilor şi procurorilor.

Potrivit dispoziţiilor art.99 litera e din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, constituie abatere disciplinară nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor. Dat fiind că textul legal impune îndeplinirea cumulativă atât a condiţiei încălcării în mod imputabil din partea judecătorului a dispoziţiilor ce prevăd soluţionarea cu celeritate a cauzelor, cât şi condiţia caracterului repetat al acestei încălcări, Comisia de disciplină, având de analizat posibilitatea exercitării acţiunii disciplinare, a apreciat că fapta reţinută nu trebuie să se raporteze doar la actele materiale reprezentând activitatea dintr-un singur dosar, ci să fie raportată la un număr mai mare de dosare, aflate pe rolul aceluiaşi complet de judecată, în vederea reliefării gradului de generalizare, de natură a permite emiterea unor concluzii relevante în ceea ce priveşte gravitatea faptei.

Din această perspectivă, s-a constatat că acţiunea imputată în sesizare nu este singulară în activitatea profesională a domnului judecător, existând mai multe situaţii în care în mod nejustificat amână cauzele, cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a acestora.

În urma analizării situaţiei din speţă, Comisia a apreciat că, deşi amânarea pronunţării reprezintă o instituţie juridică reglementată de Codul de procedură civilă, regula procesului judiciar este reprezentată de pronunţarea hotărârii în şedinţă publică în aceeaşi zi cu cea în care a avut loc dezbaterea pe fondul cauzei, iar amânarea pronunţării reprezintă excepţia care intervine în situaţia în care judecătorul nu poate hotărî de îndată. În conformitate cu dispoziţiile  art. 260 alin.1 din Codul de procedură civilă, dacă instanţa nu poate hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai mare de 7 zile. Deşi textul de lege menţionat nu prevede expres care este durata maximă pentru care se poate amâna cumulativ pronunţarea într-o cauză, în raport de perioada pentru care domnul judecător a dispus amânarea pronunţării şi de frecvenţa cazurilor în care a apelat la acest procedeu, Comisia a apreciat că practica judecătorului de a amâna cauzele în mod nejustificat reprezintă o exercitare necorespunzătoare a atribuţiilor judiciare, de natură a afecta drepturile procesuale ale părţilor.

Referitor la legalitatea măsurilor dispuse prin încheierile de amânare a pronunţării, se reţine faptul că, după ce a fost amânată pronunţarea pe o perioadă de timp mai mare decât cea permisă de lege, au fost şi alte amânări repetate de pronunţare pentru perioade ce nu depăşeau 7 zile, fiecare în parte.

Conform art. 260 alin.1 C.pr.civ. pronunţarea se poate amâna pentru un termen a cărui durată nu poate depăşi 7 zile, în cazul de faţă însă judecătorul amânat pronunţarea, durata totală a amânărilor de pronunţare fiind de 30 zile în anul 2010 şi 37 zile în anul 2011, după redeschiderea dezbaterilor.

Cu ocazia cercetării disciplinare s-a reţinut că modul de lucru prezentat (amânarea repetată a pronunţării, urmată de repunerea cauzei pe rol) nu este singular în activitatea domnului judecător Eugen-Cosmin Parfin, la care se mai poate adăuga, chiar situaţia din materie penală, în care aproape toate cauzele rămase în pronunţare dintr-o şedinţă de judecată sunt amânate pentru un termen de două săptămâni, aspecte care dovedesc nu numai volumul de activitate real ci şi modul deficitar de gestionare a şedinţelor de judecată, mai ales în contextul participării la o şedinţă de judecată din două în două săptămâni.

S-a constatat că domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a amânat pronunţarea pe o perioadă mai mare de 7 zile, în: dosarul nr.2855/252/2009, în care a reţinut cauza în pronunţare la 5.04.2011 şi a amânat pronunţarea la data de 19.04.2011, în dosarul nr.1410/252/2010, în care dezbaterile au avut loc, iniţial, în şedinţa publică de la 23.03.2011, când s-a dispus amânarea pronunţării la data de 6.04.2011, în dosarul nr.2654/252/2010, în care dezbaterile au avut loc, iniţial, în şedinţa publică de la 18.01.2011, când s-a dispus amânarea pronunţării la data de 1.02.2011, în dosarul nr.3315/252/2010, în care dezbaterile au avut loc, iniţial, în şedinţa publică de la 18.01.2011, când s-a dispus amânarea pronunţării la data de 1.02.2011, în dosarul nr.2625/252/2010 în care dezbaterile au avut loc iniţial în şedinţa publică de la 1.02.2011, când s-a dispus amânarea pronunţării la data de 15.02.2011, în dosarul nr.1259.2/252/2008, în care dezbaterile au avut loc iniţial în şedinţa publică de la 15.02.2011, când s-a dispus amânarea pronunţării la data de 1.03.2011.

S-a constatat faptul că domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin a procedat în acest mod doar în cauzele civile soluţionate, în timp ce, în materie penală, deşi a amânat pronunţarea – conform art. 306 C.pr.pen. direct cu 14 zile – cauzele nu au fost repuse pe rol şi nici nu au existat situaţii de amânări de pronunţare succesive.

Faptul că domnul judecător Parfin Eugen-Cosmin amână pronunţarea în mod repetat în cauzele civile pe care le are pe rol şi că procedează, de mai multe ori în acelaşi dosar, la repunerea cauzelor pe rol are drept consecinţă prelungirea procedurii de soluţionare a dosarelor, ceea ce conduce la nerespectarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la durata rezonabilă a procesului.

Astfel, se poate observa că dosarul menţionat în petiţie este înregistrat pe rolul instanţei în 2007, iar celelalte dosare verificate au fost înregistrate în perioada 2006-2010, iar prin măsurile de amânare a pronunţării a fost prelungită durata procesului cu aproximativ un an, prelungire care se datorează exclusiv măsurilor dispuse de judecătorul cauzei.

Procedura uzitată a condus la concluzia  că, deşi a amânat pronunţarea în mod repetat, judecătorul cauzei nu cunoştea dosarul, cu toate că dispoziţiile legale prevăd că, în momentul în care instanţa rămâne în pronunţare, este lămurită, sau, mai simplu spus, cunoaşte cauza pe care o judecă. Aşadar, faptele în concreteţea lor există, lucruri care sunt recunoscute şi necontestate, iar caracterul lor repetat este de asemenea dovedit astfel că, singurul element necuantificabil este cel al imputabilităţii, care cuprinde, pe de o parte, elemente circumstanţiale obiective; iar, pe de altă parte, împrejurări asupra cărora pot exista perspective diferite de abordare ori de apreciere.

Astfel, se poate reţine că domnul judecător nu are o experienţă profesională îndelungată; că s-a implicat în mod activ în activitatea instanţei unde a fost repartizat; că este apreciat de către conducerile instanţelor locale; că a avut un volum mai mare de activitate pe fondul lipsei de personal în cadrul instanţei, etc.; că a preluat un număr de cauze la desfiinţarea unui complet de judecată, etc.

Pe de altă parte, volumul mare de activitate şi modul ineficient de desfăşurare a activităţii poate fi pus pe seama unor deficienţe în gestionarea şedinţelor de judecată, începând cu modul de acordare a termenelor de judecată, a studierii şedinţelor de judecată; a modului de repartizare a şedinţelor de judecată, cu consecinţe asupra prelungirii şedinţelor de judecată, care presupun implicit durată mai mare, nepronunţarea în ziua în care au avut loc dezbaterile, amânarea repetată a cauzelor etc., cu consecinţa supraaglomerării şi chiar a epuizării fizice.

Din analiza datelor statistice, reiese că pe completul domnului judecător au intrat relativ puţine dosare la primul termen de judecată, astfel că numărul mare de cauze pe şedinţă se datorează exclusiv împrejurării că nu sunt soluţionate cu celeritate cele aflate pe rol, astfel că, în timp, pe fondul participării la două şedinţe pe lună, dosarele se acumulează.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi prin raportare la prevederile legale menţionate, Comisia de disciplină a apreciat că faptele domnului judecător Eugen-Cosmin Parfin care, în mod imputabil, a procedat la amânarea pronunţării ori a repus în mod repetat cauzele pe rol, nesoluţionând cauzele în termen rezonabil şi prelungind nejustificat procedurile judiciare constituie o încălcare a dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi a apreciat că fapta domnului judecător Parfin Eugen-Cosmin de la Judecătoria Lugoj constituie abaterea disciplinară prevăzută de art.99 lit.e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că se impune aplicarea sancţiunii disciplinare, în condiţiile reglementate de art. 100 din acelaşi act normativ„, se arata in comunicat.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti