Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Inspectia Judiciara a CSM despre situatia cererilor introduse repetat si reflectarea lor in ECRIS


7 octombrie 2011 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

In sedinta din data de 4 octombrie 2011, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a analizat Raportul Inspecţiei Judiciare privind evaluarea incidenţei în practică a situaţiei cererilor introduse repetat, potrivit unui comunicat al CSM.

Astfel, „verificările efectuate de către inspectorii judiciari la nivelul curţilor de apel şi al instanţelor arondate au vizat evaluarea incidenţei situaţiilor în care s-au promovat cereri de chemare în judecată identice, urmate de renunţarea la judecată în unele dintre acestea sau de netimbrarea unora dintre acestea, astfel ca în final instanţa să rămână învestită, pentru soluţionarea pe fond, doar cu câte una din acţiunile astfel formulate. Perioada de referinţă vizată a fost 01.01.2010 – 01.05.2011.

Verificările au vizat şi practica instanţelor în legătură cu înregistrarea şi repartizarea dosarelor, în sensul de a preciza care sunt datele introduse în aplicaţia ECRIS în vederea repartizării unei cauze (se introduc obiectul cauzei, numele reclamantului, numele tuturor părţilor, etc.) şi care sunt datele introduse ulterior generării numărului unic şi repartizării aleatorii (interesând dacă repartizarea este condiţionată de introducerea numelui cel puţin a uneia dintre părţi).

De asemenea, s-a solicitat instanţelor exprimarea unui punct de vedere cu privire la necesitatea şi oportunitatea adoptării unor modificări ale Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti şi/sau ale dispoziţiilor procedurale ca măsură – alăturată celei de modificare a aplicaţiei ECRIS– de stopare a practicii cererilor introduse repetat.

Verificările efectuate nu au urmărit elaborarea unui raport statistic în care să figureze toate cererile introduse în mod repetat la toate instanţele din ţară.

Astfel, majoritatea instanţelor au precizat că s-au confruntat cu situaţii de acest gen, indicând fie cazurile concrete identificate (cu titlu de exemplu sau ca şi situaţii singulare incidente în practică), fie doar generic că au existat cazuri de promovare a unor cereri repetate. Un număr relativ mic de instanţe au arătat că nu au existat, la nivelul acestora, cazuri în care au fost înregistrate cereri repetate (fără a preciza ce măsuri de verificare au întreprins care le-au permis concluzia tranşantă nu au existat situaţii de acest gen).

Situaţia cererilor introduse repetat a fost avută în vedere de către Inspecţia Judiciară şi la momentul efectuării controlului tematic privind  distribuirea aleatorie a cauzelor în sistemul informatic ECRIS dispus prin Hotărârea nr. 664/24.09.2009 a Consiliului Superior al Magistraturii. În urma verificărilor astfel realizate s-a întocmit raportul de control aprobat prin Hotărârea nr. 1176/16.12.2009 a Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a propus, pentru unificarea practicii şi pentru a se elimina posibilitatea de eludare a sistemului prin modalitatea asocierii ulterioare a părţilor, modificarea aplicaţiei ECRIS, în sensul imposibilităţii repartizării dosarului dacă nu au fost respectate anumite condiţii, respectiv pentru dosarele introduse pentru prima dată în ECRIS , a cel puţin unei părţi, în dosarele penale şi a cel puţin două părţi, în contradictoriu, în celelalte dosare.

De asemenea, pentru a se evita posibilitatea eludării repartizării aleatorii prin folosirea acestei metode, s-a propus îmbunătăţirea sistemului ECRIS, prin includerea unor cerinţe funcţionale (atribuţie în sarcina Ministerului Justiţiei), respectiv transmiterea automată spre analiză a cererilor susceptibile de a fi introduse în mod repetat, prin interpretarea frazeologică a informaţiilor introduse în sistem: obiectul cererii, părţile implicate în dosar, partea/avocatul care a depus cererea, intervalul depunerii cererilor şi posibilitatea transmiterii manual spre analiză a cererii către operator, în condiţiile în care are suspiciunea că a fost introdusă în mod repetat.

Propunerile de modificare a aplicaţiei ECRIS au fost înaintate Ministerului Justiţiei, pentru a se lua măsurile ce se impun. Aceste modificări nu au fost realizate întrucât varianta ECRIS 4 a aplicaţiei era deja în lucru la momentul înaintării raportului, comunicându-se că acestea vor fi avute  în vedere la elaborarea variantei următoare a aplicaţiei

Configurarea actuală a programului informatic ECRIS nu permite, la momentul repartizării cererilor, avertizarea utilizatorului cu privire la existenţa unor alte dosare în care figurează aceleaşi părţi, pentru a se proceda ( de primele complete învestite cu soluţionarea acestora) la luarea măsurilor procesuale ce se impun. În acest context, posibilitatea identificării de către persoana cu atribuţii în ce priveşte repartizarea aleatorie a cauzelor, a situaţiilor în care aceiaşi parte promovează mai multe acţiuni identice este, în mod obiectiv, foarte redusă. Pe de altă parte, prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare, o acţiune se înregistrează şi repartizează indiferent dacă este sau nu identică cu o alta, punându-se problema dacă cenzurarea unor astfel de cazuri poate  fi realizată la momentul primirii actului de sesizare sau ulterior, de unul dintre completele învestite cu soluţionarea acestor cereri.

Majoritatea instanţelor s-a exprimat în sensul necesităţii modificării aplicaţiei ECRIS, astfel încât să permită avertizarea utilizatorului cu privire la existenţa unor alte dosare în care figurează aceleaşi părţi.

Evaluare incidenţei situaţiilor în care s-au înregistrat cereri repetate, pe baza datelor furnizate de instanţe (chiar fără a se indica numărul exact al cererilor de acest gen), conduce la concluzia că promovarea unor cereri repetate nu mai prezintă caracterul unor situaţii excepţionale, ci tinde să contureze o practică de eludare a normelor de repartizare aleatorie a dosarelor. Chiar dacă vor exista în permanenţă încercări de evitare a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor, se impune a se face distincţia între astfel de încercări izolate şi o metodă „consacrată” de eludare a acestor norme, prin promovarea unor cereri multiple, care tinde să evolueze, în condiţiile absenţei unor mijloace eficiente de stopare şi sancţionare a unei astfel de practici.

Inspecţia judiciară a concluzionat, în finalul Raportului, că lipsa de reacţie în adoptarea unor măsuri efective de combatere a acesteia încurajează comportamentul părţilor în acest sens. Păstrarea cadrului legal actual, suprapusă pe lipsa de soluţii tehnice oferite de aplicaţia informatică, va face ca măsurile de combatere a acestui comportament să poată fi aplicate doar accidental, când din întâmplare se identifică în termen util existenţa unor cereri repetate şi se poate dispune conexarea, sau reunirea cauzelor şi eventual aplicarea unei amenzi judiciare pentru exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale.

Secţia pentru judecători  a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare de a solicita Ministerului Justiţiei modificarea programului informatic ECRIS – principalul instrument în realizarea obiectivelor anterior menţionateastfel încât să permită, la momentul repartizării cererilor, avertizarea utilizatorului cu privire la existenţa unor alte dosare identice din punct de vedere al materiei juridice, stadiului procesual, obiectului şi sursei – „instituţia” sau „persoana” care a depus actul de sesizare, şi în care figurează aceleaşi părţi.

De asemenea, a fost însuşită propunerea introducerii unei măsuri complementare, instituirea unor etape cu caracter imperativ de introducere a datelor minimale necesare înregistrării dosarelor şi repartizării aleatorii a acestora, astfel încât programul să poată identifica şi avertiza asupra existenţei unei/unor alte cereri cu aceleaşi părţi şi obiect.

O altă propunere însuşită de Secţia pentru judecători a CSM  vizează completarea art. 108 ind. 1 pct. 1 lit. a Cod procedură civilă şi ale art. 198 alin. 4 lit. k Cod procedură penală, în sensul că se sancţionează cu amendă judiciară şi introducerea cu rea credinţă a unor cereri identice. Adoptarea unei astfel de modificări ar permite instanţelor sancţionarea comportamentului abuziv al părţilor de a promova cereri repetate.

Ca soluţie de aplicabilitate imediată şi ca o soluţie temporară, Inspecţia Judiciară a propus ca printr-un efort comun al factorilor cu putere de decizie în domeniu – Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii – să se elaboreze un program independent, după modelul IJRep sau cel pentru evidenţierea dosarelor mai vechi de un an/şase luni, care să confere instanţelor un instrument eficient pentru identificarea situaţiilor în care au fost promovate cereri repetate.

Celelalte propuneri ale Inspecţiei Judiciare privind modificările Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti în sensul:

– instituirii unei obligaţii în sarcina grefierului de şedinţă de a efectua, anterior şedinţei de judecată, pentru dosarele nou intrate pe fiecare termen, verificarea situaţiei promovării unor cereri identice (analizând datele furnizate de aplicaţia informatică privind promovarea mai multor cereri de chemare în judecată de reclamanţii ce figurează în dosarele nou intrate, obiectul cererilor şi persoanele cu calitate procesual pasivă) şi prezentarea unui referat în acest sens judecătorului cauzei,

– stabilirii în sarcina judecătorilor, ca modalitate de administrare a cauzelor a obligativităţii efectuării de verificări în aplicaţia informatică, anterior pronunţării asupra unei cereri de renunţare la judecată sau a unei excepţii de netimbrare

– elaborării unei evidenţe separate a hotărârilor prin care se ia act de renunţarea la judecarea cauzei şi a celor prin care s-a dispus anularea cererilor ca netimbrate/insuficient timbrate,

au fost, de asemenea, însuşite de Secţia pentru Judecători a CSM, urmând ca  identificarea modalităţilor concrete de realizare a acestora să fie făcută  în cadrul Comisiei nr. 3 Eficientizarea activităţii şi performanţa judiciară a instanţelor şi parchetelor.”, se precizeaza in comunicat.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică