Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă

Privilegiile si garantiile reale
01.11.2011 | JURIDICE.ro, Mihai DUDOIU

Secţiuni: RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Noul Cod Civil reglementează următoarele tipuri de garanţii reale şi privilegii: privilegiile speciale, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară (inclusiv asupra conturilor şi asupra creanţelor), gajul (sub forma unei garanţii reale cu deposedare) precum şi dreptul de retenţie (sub forma unei garanţii reale imperfecte).

Remarcăm în primul rând, o modificare de ordin terminologic, garanţia reală instituită asupra bunurilor mobile fiind acum denumită „ipotecă mobiliară”, în timp ce noţiunea de „gaj” este folosită de noul Cod Civil pentru a defini doar garanţiile mobiliare cu deposedare (garanţie reală care presupune remiterea materială către creditor a bunului mobil ce face obiectul garanţiei sau a titlului de valoare).

Sub aspect general, Noul Cod Civil instituie noi principii cu aplicabilitate generală precum principiul urmăririi cu prioritate a bunurilor ce fac parte dintr-o diviziune a patrimoniului creditorului atunci când creanţa s-a născut în legătură cu acea diviziune a patrimoniului sau limitarea legală a răspunderii profesionistului în sensul în care patrimoniul afectat unei profesii autorizate va putea fi urmărit numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă, aceşti creditori neputând urmări bunuri ale debitorului din afara respectivei diviziuni a patrimoniului.

În materia privilegiilor, Noul Cod Civil reglementează doar privilegiile speciale asupra bunurilor mobile. Sunt considerate creanţe privilegiate: (i) creanţa vânzătorului neplătit al unui bun mobil vândut unei persoane fizice, cu excepţia cazului în care bunul e dobândit pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi; şi (ii) creanţa celui care are un drept de retenţie (e.g. depozitarul, mandatarul, transportatorul, comisionarul). Aşa cum vom detalia mai jos, alte tipuri de privilegii reglementate anterior de Codul Civil 1864 (precum privilegiile speciale asupra unor imobile) sunt reluate de noul Cod Civil sub forma unor ipoteci legale. Privilegiile generale se stabilesc şi se exercită conform Codului de procedură civilă.

În ceea ce priveşte ipotecile, noul Cod Civil instituie o serie de prevederi comune pentru ipoteca imobiliară şi ipoteca mobiliară, completate însă cu dispoziţii speciale pentru fiecare tip de ipotecă.

Noul Cod Civil dispune posibilitatea constituirii ipotecii asupra unei universalităţi de bunuri, inclusiv asupra unei universalităţi de bunuri imobile (Art.2350 alin. (1), Art.2357). În cazul ipotecii convenţionale însă, ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, este permisă însă numai cu privire la bunurile afectate activităţii unei întreprinderi (Art.2368 NCC). Totuşi, ipoteca constituită asupra universalităţii de bunuri nu grevează bunurile imobile decât din momentul înscrierii ipotecii în cartea funciară cu privire la fiecare dintre imobile.

Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept pentru a asigura executarea unei obligaţii (e.g. clauza de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare) sunt asimilate ipotecilor de noul Cod Civil, sub aspectul cerinţelor de publicitate, ordine de preferinţă şi executare.

Dispoziţiile noului Cod Civil permit cesiunea ipotecii sau a rangului acesteia separat de creanţa garantată. Pentru a fi posibilă o astfel de operaţiune, suma pentru care este constituită ipoteca să fie determinată în actul prin care s-a constituit ipoteca.

Clauzele care interzic actele de dispoziţie a bunului ipotecat îşi pierd eficacitatea potrivit noii reglementari, fiind prevăzut că astfel de acte de dispoziţie sunt valabile chiar dacă dobânditorul bunului ipotecat cunoaşte interdicţia contractuală cu privire la înstrăinarea bunului ipotecat. De asemenea, clauzele care impun plata anticipată şi imediată din cauza constituirii unei alte garanţii asupra aceluiaşi bun deja ipotecat, se consideră nescrise.

O noutate în materia ipotecilor mobiliare, este noţiunea de „perfectare a ipotecii” cu efecte în materia ordinii de prioritate a ipotecilor mobiliare. În vederea perfectării ipotecilor mobiliare este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: (i) ipoteca produce efecte în sensul indicat de art. 2387 din noul Cod Civil, respectiv obligaţia garantată a luat naştere şi constituitorul a dobândit drepturi asupra bunurilor ipotecate; (ii) contractul de ipotecă s-a încheiat; şi (ii) formalităţile de publicitate s-au îndeplinit.

În cazul contractului de ipotecă mobiliară, descrierea bunului trebuie să fie suficient de precisă, nefiind obligatorie individualizarea bunului, dacă acesta poate fi identificat în mod rezonabil. În cazul unei universalităţi de bunuri, trebuie descrisă natura şi conţinutul acesteia. Formula “toate bunurile mobile prezente şi viitoare” nu este considerată de noul Cod Civil ca fiind o descriere suficientă. De asemenea, conturile bancare trebuie individualizate în mod distinct.

În privinţa ipotecilor constituite asupra conturilor bancare, noul Cod Civil introduce o formă alternativă de publicitate şi anume „controlul asupra contului”. Creditorul ipotecar dobândeşte control asupra contului bancar ipotecat în oricare dintre următoarele situaţii: (i) când creditorul este chiar banca de cont, (ii) când, în baza convenţiei dintre constituitor, banca de cont şi creditorul ipotecar, acesta din urmă poate dispune de sumele aflate în cont; sau (iii) când creditorul ipotecar devine titularul contului. De menţionat este şi faptul că ipoteca creditorului care are control asupra contului este întotdeauna preferată ipotecii unui creditor care nu are control asupra respectivului cont bancar.

Semnalăm ca element de noutate caracterul constitutiv al înscrierii ipotecii imobiliare în cartea funciară (această dispoziţie nefiind însă de imediată aplicare). Ca o precizare, în cazul ipotecii asupra universalităţii de bunuri, ipoteca trebuie înscrisă în cartea funciară a fiecarui imobil.

Noul Cod Civil instituie unele ipoteci imobiliare legale, prin care se reiau privilegiile asupra imobilelor instituite de Codul Civil 1864. Astfel de ipoteci legale sunt constituite in beneficiul anumitor persoane precum: (i) vânzătorul unui imobil, pentru restul de preţ; (ii) promitentul achizitor, pentru avansul de preţ, dacă promisiunea de a vinde nu este executată; (iii) creditorul care a asigurat finanţarea achiziţionării unui imobil; (iv) vânzătorul unui imobil pentru renta de întreţinere etc.

Gajul are o sferă restrânsă de aplicare în reglementarea noului Cod Civil, fapt determinat, în principal, de modul său de constituire, respectiv remiterea bunului către creditor sau prin păstrarea acestuia de către creditor cu consimţământul debitorului. Astfel, gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile în formă materializată. Deţinerea trebuie să fie publică şi neechivocă, fapt ce asigură publicitatea gajului, fără a fi necesară înregistrarea acestuia în Arhiva Electronică (înregistrarea este totuşi recomandabilă pentru a asigura rangul de prioritate în faţa unor ipoteci mobiliare asupra aceluiaţi bun). În ceea ce priveşte publicitatea, executarea şi stingerea gajului, noul Cod Civil face trimitere la regulile aplicabile ipotecilor mobiliare.

Dreptul de retenţie primeşte o reglementare expresă în noul Cod Civil, fiind definit ca dreptul celui obligat a remite sau restitui un bun, de a reţine acel bun cât timp creditorul său nu îi restituie cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel bun sau prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.

Noul Cod Civil cuprinde o serie de reguli privitoare la ordinea de prioritate pentru diverse situaţii în care privilegiile, ipotecile imobiliare, ipotecile mobiliare şi ipotecile legale vin în concurs. Regula generală pentru stabilirea ordinii de prioritate a ipotecilor şi privilegiilor este bazată pe momentul înscrierii ipotecilor si privilegiilor, în sensul în care ipotecile sau privilegiile înscrise anterior sunt preferate celor înscrise ulterior (şi desigur, sunt preferate celor neînscrise).

Noul Cod Civil instituie un număr de excepţii de la regula mai sus menţionată, cum sunt spre exemplu următoarele:

  1. ipotecile mobiliare perfectate sunt preferate celor care nu au fost perfectate;
  2. ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată altor ipoteci asupra acelui cont (conform Legii de punere în aplicare a noului Cod Civil această prevedere nu este aplicabilă în cazul garanţiilor constituite anterior intrării în vigoare a noului Cod Civil);
  3. ipoteca imobiliară este preferată atunci când intră în concurs cu o ipotecă mobiliară înscrisă în aceeaşi zi; şi
  4. ipoteci mobiliare privilegiate sunt preferate unor ipoteci înscrise anterior (noul Cod Civil califică următoarele ipoteci mobiliare ca fiind privilegiate: ipoteca în favoarea creditorului care finanţează cumpărarea unui bun; ipoteca în favoarea vânzătorului unui bun (pentru plata restului de preţ); ipoteca (asupra recoltei) în favoarea finanţatorului producerii recoltei; ipoteca (asupra animalelor) în favoarea finanţatorului hranei, medicamentelor sau hormonilor pentru respectivele animale).

Noul Cod Civil conţine anumite dispoziţii comune cu privire la executarea ipotecilor în general, reglementând apoi în detaliu executarea ipotecii mobiliare. În ce priveşte executarea ipotecilor imobiliare, se face trimitere la prevederile Codului de Procedură Civilă.

În general, sistemul executării ipotecilor mobiliare menţine principiile instituite de Titlul VI al Legii 99/1999 privind garanţiile reale mobiliare (abrogat la data intrării în vigoare a noului Cod Civil), cu un număr de modificări şi câteva concepte noi, cum ar fi dreptul creditorului garantat de a prelua bunul ipotecat ca o măsură premergătoare valorificării bunului mobil ipotecat.

Principale metode de executare a ipotecilor mobiliare instituie Noul Cod Civil sunt:

  1. vânzarea bunului ipotecat;
  2. preluarea bunului ipotecat în contul creanţei;
  3. preluarea bunului în vederea administrării (posibilă doar în cazul ipotecii asupra bunurilor unei întreprinderi).

av. partener Mihai DUDOIU
TUCA ZBARCEA & ASOCIATII


Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti