Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Activitatea Senatului – 31 octombrie 2011


1 noiembrie 2011 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Flux informații

Plenul Senatului a aprobat, la începutul şedinţei de luni, 31 octombrie 2011, programul de lucru şi ordinea de zi curente, fără modificări. Ordinea de zi a cuprins dezbaterea iniţiativelor legislative şi votul final pe iniţiative legislative.

A fost prezentată plenului o Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 26 şi 27 octombrie 2011, a următoarelor iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar.
2. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare.
3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor.
5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
6. Propunerea legislativă privind desfăşurarea activităţii de picnic.
7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar.
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) alin. (3) al art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
10. Propunerea legislativă privind contractarea serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică de către autorităţile publice centrale, companii/societăţi naţionale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome.
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Plenul a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petroliere cu cocă simplă – COM (2011) 566 final.

Plenul a adoptat următoarele iniţiative legislative:
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile;
• Proiectul de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
• Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie „Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa”, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A;
• Proiectul de lege privind trecerea satului Fînaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş;
• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene;
• Proiectul de lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene.

Au fost respinse la vot:
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
• Propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale;
• Reexaminarea Legii privind acordarea formelor de ajutoare de stat restante în sectorul vegetal (respingerea legii);
• Reexaminarea Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată;
• Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
• Proiectul de lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri;
• Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
• Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic şi consular;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
• Propunerea legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale;
• Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti;
• Proiectul de lege privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă;
• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 21 şi art. 118 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată;
• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;
• Proiectul de lege – Legea serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
• Proiectul de lege privind promovarea practicii unitare şi de modificare şi completare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă şi Codul de Procedură Penală;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32), alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată privind fondul funciar.

Ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi, vor fi repuse pe ordinea de zi:
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică