Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Conferinta Maximala Unipersonala: Intrebari si raspunsuri de dreptul muncii – Bucuresti, 28 noiembrie 2011. UPDATE: Puncte INPPA. UPDATE: Intrebari noi (total: 50)


23.11.2011 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Comunicare profesională, Dreptul muncii, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

JURIDICE.ro vă invită la conferinţa extraordinară

Întrebări şi răspunsuri de dreptul muncii

Bucureşti, 28 noiembrie 2011
Universitatea Româno-Americană

Parteneri media: JURIDICE.ro, HotNews.ro

UPDATE: Conferinţa a fost acreditată de către INPPA cu 6 puncte de pregătire continuă pentru participarea la eveniment (în sală) şi 6 puncte pentru urmărirea transmisiunii LIVE. Important: Odată cu înscrierea pentru eveniment puteţi formula intrebări.

Prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, înaltă autoritate în domeniul dreptului muncii din România, va răspunde în cadrul unei conferinţe extraordinare celor mai presante probleme ridicate de modificările recente ale legislaţiei muncii.

Evenimentul este o premieră în România: Conferinţă Unipersonală Maximală, în cadrul căreia unul dintre vârfurile expertizei în domeniu răspunde întrebărilor specialiştilor.

Specialiştii solicitaţi de JURIDICE.ro au selectat câteva zeci de probleme pe care legislaţia muncii le ridică, probleme ivite în experienţa practică. Toate trebuie să-şi găsească soluţii. Toate răspunsurile vor fi date de către Profesorul Ion Traian Ştefănescu personal.

În cadrul conferinţei vor fi abordate şi clarificate cel puţin 37 de probleme de dreptul muncii dintr-o listă organizată tematic.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe JURIDICE.ro. Pentru a vă înscrie completaţi formularul de la sfârşitul acestei pagini.

ORAR
– 09:00-12:00 – Conferinţă, explicaţii şi răspunsuri la întrebări
– 12:00-13:00 – Pauza de prânz
– 13:00-16:00 – Conferinţă, explicaţii şi răspunsuri la întrebări

Pentru informaţii suplimentare şi întrebări folosiţi pagina de contact JURIDICE.ro sau:
– Andrei Săvescu, 0744.331.101
– Laurenţiu Petre, 0742.002.697

Eveniment organizat cu susţinerea

Portal Codul muncii Lege Online
Savescu Voinescu si Asociatii Codul muncii

Iată lista întrebărilor care îşi vor găsi răspuns în cadrul conferinţei:

Fişa postului, obiectivele de performanţă individuală, normarea muncii şi criteriile de evaluare a performanţelor individuale

1. Fişa postului, obiectivele de performanţă individuală, normarea muncii şi criteriile de evaluare a performanţelor individuale.

2. Ce se întâmplă în cazul în care contractul individual de muncă nu conţine fişa postului şi nici criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului?

3. Fişa postului este expresia voinţei unilaterale a angajatorului sau reprezintă rezultatul acordului de voinţă al părţilor?

4. Cum se modifică fişa postului pe parcursul derulării contractului individual de muncă?

5. Când şi cum stabileşte angajatorul obiectivele de performanţă individuală a salariaţilor?

6. Care este efectul nerealizării obiectivelor de performanţă individuală asupra contractului individual de muncă sau asupra situaţiei salariatului?

7. Există vreo diferenţă între criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului, şi criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală?

8. Cine şi cum stabileşte normele de muncă?

Forma contractului individual de muncă şi a actelor ulterioare de pe parcursul executării contractului individual de muncă

9. Ce se întâmplă în cazul în care contractul individual de muncă nu conţine toate elementele prevăzute de art. 17 alin. (2) C. muncii? Omisiunea de a conveni şi omisiunea de a consemna.

10. Ce formă trebuie să îmbrace actul de modificare a CIM?

11. Ce formă trebuie să îmbrace actele unilaterale emise de angajator care au ca scop executarea de către salariat a obligaţiilor de serviciu (ordine, dispoziţii scrise sau verbale, cu caracter curent şi concret)?

Executarea contractului individual de muncă

12. Timpul în care salariaţii sunt transportaţi la locul desfăşurării activităţii, pe cheltuiala angajatorului, constituie timp de muncă?

13. Ce înseamnă perioade succesive, pentru care se poate efectua delegarea, în temeiul art. 44 C. muncii?

14. Ce se înţelege prin întreruperea sau reducerea temporară a activităţii, conform art. 52 lit. c) C. muncii?

15. Unde stă salariatul la dispoziţia angajatorului, în temeiul art. 53 alin. 2 C. muncii – acasă sau la locul de muncă?

16. Demisia salariatului căruia i-a fost modificat unilateral de către angajator felul muncii, survenită după contestarea deciziei angajatorului, împiedică reintegrarea acestuia în postul deţinut anterior modificării?

17. Care este termenul maxim pentru contractele indviduale de muncă pe durată determinată, succesive, încheiate între aceleaşi părţi? Dacă există un termen maxim, în ce condiţii poate fi depăşit?

18. Care este durata maximă pentru care poate fi prelungit un contract de muncă pe durată determinată, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări?

19. Trebuie să existe vreo legătură între proiectul, programul sau lucrarea care determină prelungirea contractului de muncă şi obiectul iniţial al contractului de muncă pe durată determinată?

20. Cum funcţionează figura juridică a contractului de muncă temporară, încheiat pe durata fiecărei misiuni, în ipoteza în care între salariat şi agentul de muncă temporară există un contract de muncă pe durată nedeterminată, conform art. 95 alin. (2) şi (3) C. muncii (interesul juridic, salarii şi alte drepturi cuvenite salariatului etc.)?

21. Care este contravaloarea pagubei care se poate recupera prin acordul părţilor în ipoteza unor pagube produse prin fapte ilicite distincte, eventual identice? Dar în cazul faptelor continue sau continuate?

22. Cum se execută acordul părţilor privind recuperarea amiabilă a prejudiciului, în baza art. 253 alin. (3) şi (4) C. muncii?

23. Cum se aplică în timp dispoziţiile legale privitoare la radierea sancţiunilor disciplinare (situaţia sancţiunilor disciplinare existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 40/2011)?

Concedierea salariatului

24. Ce formă trebuie să îmbrace actele de încetare a contractului individual de muncă?

25. Decizia de concediere individuală este o decizie susceptibilă să afecteze substanţial drepturile şi interesele salariaţilor, în sensul art. 40 alin. (2) C. muncii, cu consecinţa obligaţiei angajatorului de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor? Dacă da, care este procedura şi care sunt consecinţele neobservării ei?

26. Salariatul care a obţinut, pe cale judecătorească, anularea deciziei de concediere, are dreptul la indemnizaţia de concediu de odihnă şi la salariul aferent perioadei în cauză?

27. Dacă salariatul a fost reintegrat în funcţia deţinută anterior concedierii, angajatorul are obligaţia de a-i acorda în natură concediul de odihnă neefectuat?

Termenele de sesizare a instanţei. Corelaţia dintre Codul muncii şi Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Alte aspecte de procedură

28. Care este termenul în care salariatul/fostul salariat poate contesta în instanţă măsurile/deciziile unilaterale ale angajatorului privitoare la executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă? Dar cele cu privire la încheierea contractului de muncă? Corelaţia între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

29. Care este termenul de contestare a deciziei de sancţionare disciplinară? Dar a deciziei de concediere disciplinară?

30. Care este instanţa competentă teritorial să soluţioneze conflictele de muncă? Cum se corelează dispoziţiile Codului muncii cu cele ale Legii nr. 62/2011 a dialogului social?

31. Cum pot fi puse în executare hotărârile judecătoreşti pronunţate în primă instanţă în litigiile de muncă (mai sunt aceste hotărâri executorii de drept)? Dar cele devenite irevocabile?

32. Când trebuie să se prezinte la serviciu salariatul reintegrat prin hotărâre judecătorească (după pronunţarea în primă instanţă, după comunicarea sentinţei, după expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac a a recursului etc.?)

Aspecte privind relaţiile colective de muncă

33. Poate un sindicat reprezentativ să fie reprezentat la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, precum şi în cazul conflictelor de interese, de către o federaţie sindicală care nu are reprezentativitate?

34. Cine poate solicita renegocierea contractului colectiv de muncă (inclusiv cazul în care organizaţia patronală sau sindicală semnatară a contractului colectiv de muncă şi-a pierdut calitatea de organizaţie reprezentativă)?

35. Cum dobândesc recunoaşterea reprezentativităţii organizaţiile patronale?

36. Care sunt condiţiile pentru ca greva să fie legală?

37. Corelaţia, sub aspectul conţinutului, între contractul colectiv de muncă şi regulamentul intern.


Întrebări noi:

38. Cum se realizează reprezentarea sindicatului reprezentativ în cadrul negocierii colective şi încheierii contractului colectiv de muncă?

39. Avand in vedere prevederile contradictorii din Codul Muncii, care apreciati ca este sancţiunea juridică aplicabilă în cazul lipsei certificatului medical, necesar la momentul angajării? Cum se poate remedia situaţia? (art. 57 alin. 6)

40. In cazul în care sindicatul nu mai întruneşte toate condiţiile legale de reprezentativitate şi, prin urmare, se află în incapacitate de a iniţia negocierile colective, se poate aprecia ca intervine o prelungire a contractului colectiv de muncă în această perioadă?

41. Care este sancţiunea aplicabilă salariatului care refuză să se prezinte la controlul medical periodic?

42. Daca o federatie sindicala a dobandit reprezentativitate, prin hotarare judecatoreasca, la nivelul unui angajator pe criteriul numarului de membri (peste 50%+1 dintre salariati), isi pastreaza aceasta reprezentativitate, in conditiile art. 223 din Legea 62/2011, chiar daca nu este sindicat, ci federatie?

43. Cate contracte individuale de munca – cu program de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana – poate incheia si executa simultan, o persoana?

44. Este legala incheierea si executarea simultana a doua contracte individuale de munca cu program intreg, la doua unitati angajatoare, dupa caz: doua unitati angajatoare bugetare, doi angajatori privati, o unitate bugetara si un angajator privat?

45. Exista o limita referitoare la numarul maxim de contracte individuale de munca cu timp partial pe care le poate incheia si executa simultan o persoana cu diversi angajatori, persoana care are incheiat si un contract cu program de 8 ore /zi (40 ore/saptamana)?

46. Este posibila incheierea unui contract individual de munca intre o persoana fizica romana si o societate straina iar locul muncii sa fie nedeterminat (adica sa existe o clauza de mobilitate)? Daca angajatorul este strain, mai e obligatorie inscrierea contractului individual de munca in REVISAL?

47. Conform art. 56 lit. c) din Codul muncii contractul de munca inceteaza de drept. Prin urmare, daca la o institutie publica se doreste continuarea activitatii a acestei persoane, care este procedura aplicata: se incheie un nou contract si daca da, cand anume, dupa emiterea deciziei de pensionare sau cu ziua urmatoare incetarii contractului anterior?

48. Daca o persoana angajata cu contract individual de munca cu timp partial lucreaza sambata si duminica, orele prestate in aceste zile se platesc dublu sau nu?

49. In situatia in care a plecat un salariat, iar angajarea altei persoane necesita o perioada de timp, in cadrul acestei perioade de timp pot fi delegate competentele/atributiile persoanei plecate catre alt salariat. Daca da, cum se poate realiza si cum este platit pentru noile atributii?

50. In aplicarea art. II din Legea 40/2011, contractele colective la nivel de ramura (CCMR) in aplicare la data intrarii in vigoare a acestei legi sunt in continuare aplicabile pana la data expirarii lor. Deoarece legea nr. 130/1996 a fost abrogata de legea dialogului social, nu mai exista insa baza legala pentru aplicarea acestor CCMR erga omnes la nivel de ramura. Mai mult, legea dialogului social prevede aplicabilitatea CCM la nivel de sector numai pentru angajatorii care fac parte dintr-un patronat semnatar al acestui CCM. In consecinta, CCMR se aplica in continuare tuturor angajatorilor din ramura?

Odată cu înscrierea pentru eveniment puteţi să adăugaţi noi probleme pe listă. În cadrul evenimentului veţi putea să aflaţi răspunsul atât la întrebările dumneavoastră cât şi la întrebările celorlalţi participanţi.


TAXA DE PARTICIPARE

În sală: 1000 lei (inclusiv TVA) (include masa de prânz). Pentru abonaţii JURIDICE+: 500 lei (inclusiv TVA).
LIVE online pe JURIDICE.ro: 50 lei (inclusiv TVA).

Pentru a vă înscrie vă rugăm să completaţi formularul de mai jos.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro