Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesională
Publicare comunicate şi informări profesionaleAnunţuri evenimenteAnunţuri de recrutare
Comunicate profesioniştiEvenimente programateOportunităţi de carieră

Dublu eveniment: lansare de carte si decorarea unui jurist roman de catre presedintele Austriei. Cum a fost. UPDATE: FOTO


21 noiembrie 2011 | JURIDICE.ro, Monica LIVESCU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Sâmbătă, 11 noiembrie 2011, în Centrul de Conferinţe al Hotelului Radisson din Bucureşti, în prezenţa unui  numeros public s-a desfăşurat  festivitatea  organizată de Ambasada Austriei în România, sub auspiciile Excelenţei sale,  dl. ambasador dr. Michael Schwarzinger şi al d-nei Rose-Marie Schwarzinger, prin care s-au marcat  doua evenimente remarcabile.

Primul dintre ele a fost lansarea si prezentarea cărţii „Demnitatea Omului în învăţătura Bisericii Catolice”, scrisă de profesorul Herbert Schambeck, unul dintre cei mai importanti juristi ai Europei contemporane, in traducerea prof. univ. dr. Bianca Maria Carmen Predescu. Cartea este un extras dintr-un impozant Corpus in zece volume in curs de aparitie intitulat „Manual de drepturi fundamentale  in Germania si in Europa”.

Al doilea eveniment a fost decorarea d-nei prof. univ. dr. avocat Bianca Maria Predescu, profesor al Facultaţii de Drept si Ştiinţe Administrative din cadrul Universitaţii Craiova, cu „Medalia Maria Therezia”.

Distinctia este  conferita  de Preşedintele Austriei femeilor ce se disting prin întreaga activitate profesională pusă în slujba societăţii. Profesorul Schambeck a înmânat d-nei profesor Bianca Maria Predescu medalia de argint masiv cu efigia Mariei Therezia.

Festivitatea a avut ca invitati pe: dl. Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice, d-nii Ion Predescu si Acsinte Gaspar, magistrati ai Curţii Constituţionale, vicepreşedintele UNBR, prof. univ. dr. Dan Oancea, decanul Baroului Dolj, prof. univ. dr. Ion Turculeanu, decanul Baroului Vâlcea, d-na Monica Livescu, magistrati asistenţi ai Curţii Constituţionale, profesori de la facultăţile de drept din Bucureşti, Craiova şi Piteşti, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza”, directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, dl. Gabriel Marciu, avocaţi din Craiova şi Bucureşti, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, personalităţi ale vieţii culturale şi economice.

Ambasadorul Austriei, dl. dr. Michael Schwarzinger a prezentat, în câteva din  reperele sale importante, personalitatea profesorului universitar Herbert Schambeck: eminent jurist al epocii noastre, reputat profesor de drept public, de ştiinţe politice şi de filosofia dreptului la Universităţile din Viena şi Linz, membru al Academiei Republicii Austria şi al Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale de la Vatican, multiplu Doctor Honoris Causa; a indeplinit timp de 22 de ani functii de conducere in Senatul Austriei, inclusiv functia de presedinte al Senatului (Bundesrat), precum aceea de preşedinte al Grupului Creştin Democrat, dar şi un vajnic apărător al credinţei creştine, recunoscut astfel de Vatican prin încredinţarea misiunii de Gentilom al Sfântului Scaun.

Dl. Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, a avut  o alocuţiune asupra celor doua evenimente, deosebit de apreciată atât de participanţii romani, cât şi de  reprezentanţii statului austriac.

Dl. profesor Herbert Schambeck a subliniat într-un mod foarte sugestiv aprecierea dată iniţiativei prof. Predescu de a traduce  această carte in limba română spunând că: in calitate de membru al Academiei Pontificale, anul acesta, de Crăciun, cartea tradusă în română este cadoul cu care se duce la Sfântul Scaun, respectând astfel traditia de  la Vatican, potrivit cu care, fiecare dintre membrii Academiei Pontificale,  îi dă Papei cărţile scrise de ei în acel an, după cum şi Suveranul Pontif le trimite toate scrierile sale.

Dl. conf. univ. dr. Ştefan Deaconu, consilier prezidenţial, în calitatea sa de profesor specialist în drept constituţional şi libertăţi publice,  a făcut o deosebit de interesantă prezentare a cărţii, identificând  legătura sa cu vechiul drept românesc, dar şi cu legiuirile de peste două milenii ce au conturat locul şi rolul omului şi bisericii în societate.

„Tema lucrării de faţă: ,,Demnitatea omului în învăţătura Bisericii Catolice’’ ne arată interesul pe care îl au deopotrivă religia şi dreptul pentru om şi drepturile sale. Drepturi fundamentale ale omului, precum demnitatea umană, sunt o realitate, dar şi o necesitate într-o societate în care individul se vrea a fi poziţionat în centrul intereselor statului.

Astăzi, demnitatea umană este una din valorile fundamentale universale. Atât legile fundamentale ale statelor, cât şi documentele juridice internaţionale garantează şi protejează demnitatea umană. Un exemplu în acest sens este şi recenta Cartă a drepturilor fundamentale a UE intrată în vigoare la 1 decembrie 2009 care prevede în chiar primul său articol că ,,Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie protejată şi respectată’’.

Lucrarea profesorului Schambeck are marele merit de a trata problematica demnităţii umane văzută astăzi ca drept fundamental, plecând de la originile sale. Demnitatea omului nu poate fi analizată decât în strânsă legătură cu fiinţa umană, creaţie Dumnezeiască. De altfel, multă vreme, dreptul a fost dezvoltat pe baza preceptelor religioase pentru că dreptul nu poate fi decât moral.

Iată ce prevedea, spre exemplu, una din vechile legi ale statului român la 1652 despre judecător: ,,Care judecător face dreptate, acela este judecător drept la Dumnezeu; iar care nu face dreptate, acela îndrăzneală la Dumnezeu nu are. Înţelepciunea dreptăţii este să vadă lucrurile Dumnezeeşti şi omeneşti, adică dreptatea şi nedreptatea’’. (..)

Rezultat al unui efort ştiinţific considerabil, lucrarea subliniază şi pune în lumină aspecte actuale şi de perspectivă ale protecţiei demnităţii umane ca valoare universală.

Iată aşadar o lucrare complexă prin conţinut, dar deosebit de accesibilă prin forma pe care i-a dat-o autorul, a cărui personalitate s-a remarcat prin exactitate şi sistematizare.

Felicit deopotrivă autorul lucrării dar şi pe cea care a realizat traducerea cărţii pentru publicul vorbitor de limbă română. Stimată doamnă profesor Bianca Predescu, felicitări, încă odată pentru iniţiativă şi curajul de a traduce o astfel de lucrare.”

Autorul cărţii, prof. Schambeck,  a avut un discurs remarcabil centrat pe tema „între viaţă şi moarte” şi  „lumea socială”. Cu multă căldură a împărtăşit gânduri din bogata experienţă acumulată în peste 50 de ani de activitate. „Am venit prima dată în România în 1978, reprezentând Austria şi am negociat pentru ţara mea cu preşedintele Ceauşescu”. Revenirea in România prezentă l-a facut sa remarce ca a găsit „o alta Romanie”, decât cea pe care o cunoştea înca din poveştile tatălui său, care a luptat în al II-lea război mondial.

Demnitatea umană şi binele comun au fost tema centrală a intervenţiei ÎPS Ioan Robu,  sobrietatea şi căldura discursului său impresionând întreaga asistenţă.

D-na. prof. univ. dr. Bianca Predescu şi-a exprimat cu multă căldură şi profundă recunoştinţă gândurile legate de traducerea cărţii şi regăsirea pe sine, ca şi credincios ortodox, printr-o astfel de lucrare:

„Am tradus această carte din profundul respect şi preţuirea ce le port Profesorului Herbert Schambeck şi operei sale. La sfârşitul anului 2009 am primit cartea în dar, însoţită de o frumoasă dedicaţie şi gestul nobil m-a onorat.

Dialogul profund pe care mi-l acordă de fiecare dată îmi dă mulţumirea că nimic din ceea ce am acumulat şi am făcut până acum nu au fost în van. Am fost uluită cât de bine ne cunoaşte, cât de mult este interesat de religia noastră şi cât de mult preţuieşte tradiţiile poporului român. (…) M-am apropiat şi mai mult de domnia sa când vedeam de fiecare dată cât de profund este tratat orice concept de drept public, de construcţie politică şi asta mă făcea, în ultimii ani, de când tata nu mai este „un legiuitor” să îmi ţină vie flacăra convingerii că a reglementa, a decide soarta celor mulţi trebuie să fie opera doar a unor oameni foarte instruiţi şi înţelepţi, care după fiecare cuvânt spus se gândesc multe zile apoi dacă a fost corect şi că ţara în care trăieşti trebuie doar să o slujeşti necondiţionat pentru generaţia prezentă şi cele viitoare, fără a te întreba dacă tu, în afară de un trai onest,  ai altceva.

Am citit cartea primită în dar şi am remarcat actualitatea ideilor exprimate de Pius al XII-lea, Leon al XIII-lea, mesajul plin de învăţăminte, şi am vrut ca prin traducere să ajungă în mintea şi sufletul semenilor mei.

Lucrarea prezentă este cu certitudine una ştiinţifică, o analiză profundă a modului în care concepţia religioasă se reflectă în reglementarea juridică din toate timpurile, cu privire specială asupra religiei creştine, astfel încât şi drepturile fundamentale ale omului sunt o expresie a înţelegerii dată de Biserică rolului şi locului Omului pe Pământ, cel creat după Chipul şi Asemănarea Domnului. »

„Mă onorează în mod deosebit distincţia primită şi sunt foarte bucuroasă că lucrarea profesorului Schambeck pe care am tradus-o în limba română o să ajungă în Biblioteca Vaticanului. Nu am visat niciodată aşa ceva !”

Dl. Dan Mărculescu a transmis mesajul editorului, grupul Universul Juridic şi editura Neverland.

Initiaţiva editării acestei carţi de catre editura Neverland, parte a grupului Universul Juridic, este lăudabila. Cităm cateva din pasajele acestei carţi, care îndeamnă la lectură şi reflecţie:

„După Centesimus annus (n.n. – Enciclica lui Ioan Paul al II lea) Statul si instituţiile sale nu sunt un scop în sine: ele sunt în serviciul fiinţelor umane şi valoarea acordata omului şi demnităţii sale permit ca ele să fie astfel evaluate. Ioan Paul al II lea se plângea că mereu fiinţa umana este considerată „doar în masura în care este posibil să fie folosită pentru scopuri preponderent egoiste”.”Trebuie astfel să plasăm rădăcinile totalitarismului modern în negarea demnitaţii transcedente a personalitaţii umane, imagine văzută a Dumnezeului nevăzut şi tocmai de aceea, prin insăşi natura sa, subiect al drepturilor  pe care nimeni  nu le poate incălca, nici individul, nici grupul, nici clasa, nici naţiunea, nici Statul.” (…)

„Ioan Paul al II lea nu se pronunţa pentru o organizare judiciară a Statului fundamentată pe pozitivismul juridic, ci mai curând pentru un Stat de drept democratic care pune organizarea judiciară în slujba valorii, căci: „ o democraţie fără valoare se  transforma uşor într-un totalitarism declarat sau ascuns (viclean), aşa  dupa cum ne arată istoria”.

„Existenţa unui Stat de drept implică pentru cetăţeni, şi cu atât mai mult pentru clasa conducătoare, convingerea că libertatea nu poate fi separată de adevăr. Astfel, marile probleme care ameninţă demnitatea persoanei umane, familia, căsătoria, educaţia, economia şi condiţiile de muncă, calitatea vieţii si viaţa însăşi, evidenţiază problema dreptului. Parinţii Sinodali au subliniat cu dreptate că „drepturile fundamentale ale persoanei umane sunt înscrise în natura însăşi, caci ele sunt dorite de Dumnezeu si prin urmare ele cer sa fie acceptate în mod universal şi observate. Nicio autoritate nu poate să  le nesocoteasca făcând apel la o majoritate sau la un consens politic, sub pretextul că în acest fel pluralismul şi democraţia sunt respectate. De aceea Biserica trebuie să se angajeze să formeze şi să se alăture laicilor  care au o funcţie în domeniul legislativ , în guvernare şi în administrarea justiţiei, astfel încat legile să exprime întotdeauna principiile şi valorile morale care sunt conforme unei antropologii sănătoase şi care ţin cont de binele comun.”

Monica LIVESCU
avocat, Decan al Baroului Valcea

UPDATE FOTOVă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii