Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Raportul CSDE 2011


19 decembrie 2011 | JURIDICE.ro, Mihai ŞANDRU
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Prof. univ. dr. Mihai Sandru a realizat Raportul pe anul 2011 al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane:

RAPORT 2011

1. Centrul de Studii de Drept European (CSDE) – organizare şi scop

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (în continuare, CSDE) este o unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, constituit prin decizia Prezidiului Academiei Române în 2008.

CSDE are ca obiectiv realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative precum şi diseminarea informaţiilor prin dezvoltarea dezbaterilor de idei în domeniul dreptului european.

Deschiderea manifestată de CSDE se regăseşte în temele abordate cu ocazia unor colocvii, mese rotunde, conferinţe pentru care are statutul de organizator, precum şi în caracterul interdisciplinar al proiectelor substanţiale promovate. Dezbaterile reunesc profesionişti – cadre didactice, judecători, avocaţi, executori judecătoreşti, funcţionari ai instituţiilor naţionale şi europene. Invitaţii conferinţelor CSDE sunt din ţară şi din strănătate; am pus accentul pe activitatea de cercetare a tinerilor şi prezentarea activităţii acestora.

2. Componenţa

CSDE a funcţionat în 2011 în următoarea componenţă:

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Coordonator departament, CS II; drd. Ionuţ Ifrim – CS III  şi lector dr. Simona Maya Teodoroiu –  CS III.

În acest an, în activitatea CSDE au fost implicate personalitatăţi din ţară şi străinătate, care vor fi prezentate în continuare; Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice le-a acordat statutul de cercetător asociat pentru anii 2010-2012 următorilor colegi (în ordine alfabetică): Constantin Mihai Banu – redator şef adjunct RRDE, lector univ. dr. Raluca Bercea, judecător Dragoş Alin Călin, lector univ. dr. Radu Chiriţă, Simona Mihaela Constantin, prof. univ. dr. Olimpiu Crauciuc (cercetător onorific), lector univ. dr. Ana Maria Groza, Roxana Munteanu – CS II (cercetător onorific), lector univ. dr. Evelina Oprina, prof. univ. dr. Andrei Popescu – judecător TUE (cercetător onorific), Ioana Eleonora Rusu, lector univ. dr. Andrei Săvescu, prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, prof. univ. dr. Camelia  Toader – judecător CJUE (cercetător onorific), lector univ. dr. Ina Tomescu, Bianca Elena Ţăndărescu.

3. Activităţi desfăşurate:

3.1. Seria de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe

Conferinţa de prezentare a Proiectului CSDE din Seria Consultări Europene: “Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi” (CSDE-SCE-11), 26.01.2011. Au participat lector dr. Gina Orga-Dumitru, lector dr. Luminiţa Tuleaşcă, Ramona Mariţiu şi Laurenţiu Sorescu.

Conferinţa „Efectele hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în perspectiva aderării Uniunii Europene la Convenţie”, 22 februarie 2011. Au participat Razvan-Horaţiu Radu, Agent Guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Prof.univ.dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului; Tudor Panţîru, fost judecător la CEDO, membru în Comisia Juridica APCE şi preşedintele subcomisiei parlamentare din Camera Deputaţilor pentru monitorizarea executării hotărârilor CEDO contra României; Dr. Titus Corlăţean; Prof.univ.dr. Marin Voicu; Dragoş Călin – judecător Curtea de Apel Bucureşti; Drd. Cătălina Ogarcă (Matei).

Dezbaterea din seria IADUER „Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România”, 23 martie 2011; au participat Dragoş Călin, Mihai Banu și Mihai Şandru.

Conferinţa „Soft law şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materie de concurenţă şi ajutoare de stat: forme hibride de constituţionalism”, 19 aprilie 2011. A participat Dr Oana Andreea Ştefan.

Conferinţa internaţională «Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi Republicii Moldova. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile în perioada 1994-2010. Evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv şi alte posibile disfuncţionalităţi sistemice», (în colaborare cu Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova), 10 mai 2011. Au participat: conf. univ. dr. Mihai Şandru, dl. judecătorDragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti; Lavinia Cîrciumaru, judecător, Judecătoria Constanţa; Ionuţ Militaru, judecător; Sorina Macrinici, Centrul de Resurse Juridice din Moldova; Irina Cambrea, judecător detaşat Agentul Guvernamental al României la CEDO;Mihail Udroiu, judecător detaşat Ministerul Justiţiei.

Conferinţa „Proprietatea industrială şi concurenţa comercială în dreptul UE”, 7 iunie 2011. A participat: Dr. iur. Anca Daniela Chiriţă.

Conferinţa „Cultura dreptului european: drept şi politică în Uniunea Europeană”, 12 octombrie 2011. Au participat: Jud. Irina Cambrea –  Ministerul Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CEDO; Prof. univ. dr. Mihai Şandru – Coordonator Centrul de Studii de Drept European, ICJ; Jud. Dragoş Călin, Preşedinte – Asociaţia Forumul Judecătorilor din România; Jud. Ionuţ Militaru,   Preşedinte – Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului; Drd. Vasile Muscalu, Editura Universitară, Director ; Mihai Banu, cercetător asociat – CSDE (ICJ); Drd. Gabriela Zanfir; Dr. Laura-Maria Crăciunean; Dr. Tudor Avrigeanu – CSII; Prof. univ. dr. Daniel Barbu.

Conferinţa  „Politica maritimă integrată a Uniunii Europene”, susţinută de către prof. univ. dr. Marin Voicu, 8 noiembrie 2011.

Conferinţa „Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, 18 noiembrie 2011. Au participat dr. Mihai Sandru; Nicolae Turcu, Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Manole Ciprian Popa, dr. Dragoş Călin, lector univ. dr. Luminita Tuleasca; lector dr. Flaminia Stârc-Meclejan; drd. Kokoly Zsolt, Dr. Laurenţiu Sorescu; Zaira Bamberger; lector univ. dr. Lucian Săuleanu.

Conferinţa „Instanţele naţionale şi jurisprudenţa CEDO în materia contravenţiilor. Prezumţia de nevinovăţie vs. prezumţia de legalitate”, 8 decembrie 2011. Au participat: Mihai Şandru, Sorin Vasilescu, Ionuţ Militaru, Dr. Mircea Ursuţa, Dr. Laurenţiu Sorescu.

3.2. Seria „Consultări europene”

Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Analiza Raportului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” (CSDE-SCE-20)

Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Identificarea dificultăţilor în materia soluţionării alternative a diferendelor în Uniunea Europeană” (CSDE-SCE-21)

Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice” (CSDE-SCE-22)

Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Abordarea europeană coerentă privind acţiunea colectivă (în justiţie)” (CSDE-SCE-23)

3.3. Publicaţii susţinute de către CSDE

Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi perspective, Dragoş Călin (coord.), Sanda Lungu, Gabriela Călbureanu, Roxana Maria Lacatuşu, Lucia Zaharia, Paula-Andrada Coţovanu, Ionuţ Militaru, Aurora Burtescu, Alexandra Neagu, Ştefania Marinescu, Oana Ignat, Clara Popescu şi Katalin Barbara Kibedi, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 606-591-032-4

Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva României. Analiză, autorităţi potenţial responsabile, consecinţe 2010, volumul VI, Dragoş Călin (coord.), Lucia Zaharia, Roxana Maria Lacatuşu, Paula-Andrada Coţovanu, Ionuţ Militaru, Mihaela Vasiescu, Lavinia Cîrciumaru, Florin Mihăiţă, Elena Blidaru şi Cristina Radu, Editura Universitară Bucureşti, ISBN 978-606-591-166-6

Culegere de hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia medierii, Dragoş Călin (coord.), Roxana Maria Lacatuşu şi Sanda Lungu, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-591-208-3

3.4. CSDE – parteneri în alte activităţi ştiinţifice

3.4.1. Studiu privind viitorul cadru instituţional şi legislativ al cooperării judiciare în materie penală în Uniunea Europeană.

Institutul de Cercetare Internaţională a Politicii Penale din cadrul Universităţii din Ghent, Belgia, realizează, sub coordonarea renumitului profesor Gert Vermeulen, un studiu privindviitorul cadru instituţional şi legislativ al cooperării judiciare în materie penală în Uniunea Europeană.

În cadrul Proiectului, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române va găzdui în data de 3 mai 2011, o întâlnire de lucru a experţilor români implicaţi în proiect (Mariana Radu, Punct de Contact Unic pentru România, şef serviciu, Ministerul Justiţiei, Mihaela Pătrăuş, judecător, Curtea de Apel Oradea, Gabriel Petrache, procuror sef secţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Florin-Răzvan Radu, personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor si procurorilor în Ministerul Justiţiei, expert naţional detaşat la Eurojust) cu unul din membrii echipei de proiect, domnul Laurens van Puyenbroeck.

3.4.2. Conferinţă „Implicaţii actuale şi de perspectivă ale economicului asupra socialului”, Bucureşti, 20 mai 2011 (în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial).

3.5. Prezentări şi dezbateri asupra unor lucrări de specialitate

26 ianuarie 2011: Elsa Bernard, La spécificité du standard juridique en droit communautaire, Bruylant, 2010.

23 februarie 2011: Giuseppe Martinico, Oreste Pollicino (ed), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, Europa Law Publishing, 2010

23 martie 2011, Elaine FaheyPractice and Procedure in Preliminary References to Europe: 30 years of Article 234 EC Caselaw from the Irish Courts, First Law, Dublin, 2007, ISSN 978-1-904480-84-6;

8 noiembrie 2011 – Relansarea „Revistei de Drept Maritim – DMR”, în prezenţa membrilor colegiului ştiinţific şi a redactorului şef, prof. univ. dr. Marin Voicu.

12 octombrie 2011: M. Maduro & L. Azoulai (ed.), The Past and Future of EU Law, Hart, 2010; și P. Craig & G. de BúrcaThe Evolution of EU Law, Oxford University Press, 2011

18 noiembrie 2011: Thomas Gr. PapadopoulosEU Law and Harmonization of Takeovers in the Internal Market, Wolters Kluwer, 2010

3.6. Lansări de carte

12 octombrie 2011: ***, European Stories. Intellectual Debates on Europe in National Contexts, Edited by Justine Lacroix and Kalypso Nicolaïdis, OUP, 2011, 432 p., 978-0-19-959462-7; a participat dl prof. univ. dr. Daniel Barbu

8 decembrie 2011: Ovidiu Podaru, Radu Chiriţă, Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Hamangiu, Bucureşti, a 2-a, revizuită şi adaugită, ISBN 978-606-522-424-7, 360 p., 2011.

18 noiembrie 2011: „Grupurile de societăţi”, de Manole Ciprian Popa, şi „Votul asociaţilor în societăţile pe acţiuni”, de Flaminia Stârc-Meclejan editate de C.H.Beck în 2011.

8 decembrie 2011 – Ovidiu Podaru, Radu Chiriţă, Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Hamangiu, Bucureşti, a 2-a, revizuită şi adaugită, ISBN 978-606-522-424-7, 360 p., 2011.

3.7. Parteneriate

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului – 15 iulie 2011

Protocol de colaborare între Agentul Guvernamental pentru CEDO, prin Ministerul Afacerilor Externe, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului, 12 octombrie 2011.

Parteneriatul cu editura juridică internaţională, Hart Publishing, octombrie 2011.

Parteneriatul cu Oxford University Press, 2011

3.8. Parteneri media

Activităţile CSDE au fost reflectate de către site-urile de specialitate (www.juridice.ro, www.infolegal.ro), agenţiile de presă (în special, Agerpress, www.agerpres.ro), precum şi de partenerii noştrii editoriali: Editura C.H. Beck, Editura Universitară, Editura Universul Juridic.

Un rol activ în reflectarea evenimentele CSDE l-a avut site-ul juridic www.juridice.ro

Edituri partenere: Editura Universitară, Editura  Universul Juridic, Editura C.H. Beck, Editura Hamangiu.

Principalii parteneri pentru publicarea materialelor au fost Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer), Revista Curierul Judicial (C.H.Beck)

3.9. Susţinerea evenimentelor

3.9.1. Mapele evenimentelor au fost tipărite de către Editura Universitară.

Activităţile CSDE au fost reflectate de către „Revista Română de Drept European”, unde au fost publicate studiile participanţilor precum şi reflectarea (rezumatele) conferinţelor.

3.9.2. Participare la târguri. In anul 2011, CSDE a participat alături de Editura Universitară, la târgul Internaţional de carte Gaudeamus (23-27 noiembrie), prilej cu care au fost prezentate rezultatele cercetării şi oferta de cercetare a CSDE.

3.10. Site-uri şi grupuri de discuţii

3.10.1. Principalul site al CSDE este www.csde.ro

De asemenea, sunt administrate şi diseminate informaţii prin intermediul  blogurilor

Dreptul european al afacerilor

Societăţile comerciale în Uniunea Europeană

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene (IADUER)

3.10.2. Grupuri/lista de discuţii şi newsletter (detalii)

Grupul de discuţii CSDE

Newsletter CSDE

LinkedIn

3.11. Coordonarea diseminării informaţiei pe internet

CSDE participă, în calitate de coordonator ştiinţific, la două secţiuni ale site-uluiwww.juridice.ro, respectiv eulaw si cjue.

4. Realizări 2011

În anul 2011 CSDE a avut ca element cheie al cercetării sale problema trimiterii preliminare. Acest lucru a fost reflectat în studiile şi articolele care au fost publicate în Revista Română de Drept European şi Revista Curierul Judiciar, traducerile realizate de către Mihai Banu (articole publicate în RRDE), urmând ca la începutul anului 2012 să apară (la C.H.Beck) un un volum în acest domeniu (Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos CalinProcedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept, Editura C.H. Beck, 2012).

5. Proiecte 2011 şi în curs de realizare:

5.1. Proiecte de cercetare:

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale

Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană

Texte şi jurisprudenţă privind principiul autonomiei procedurale

5.2. Proiect de realizare a unui working paper, prin anunţare publică:

Tratatul de la Lisabona, „De la principiile democratice (TUE) la principii (TFUE)” – finalizat în 2011. Articolul care a făcut obiectul WP-CSDE 2010-2011, Alessandro IANNIELLO-SALICETI, Către sursa principiilor generale ale dreptului: de la Codul Regatului Sardiniei din 1837 la Tratatul de la Lisabona din 2007, a fost publicat în RRDE, nr. 2/2011]

Rolul judecătorului naţional în interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene”, termen limită 10.02.2012.

5.3. Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European:

Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European:

  • · „Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER) – realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi editura C.H.Beck (Curierul Judiciar);
  • · „Cultura dreptului european” – dezbateri cu personalităţi şi tineri cercetători; prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere (din ţară – C.H.Beck, Universitară, Universul Juridic, Wolters Kluwer, sau din străinătate – Bruylant, Cambridge University Press, Hart Publishing, Oxford University Press, T.M.C. Asser Press, Wolters Kluwer International);
  • · „Consultări europene” – program destinat întăririi capacităţii proactive (de anticipare) a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene;
  • · „Principiile dreptului Uniunii Europene” va începe în anul 2011 prin analizarea principiului autonomiei procedurale şi va fi realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.
  • · Proiectul JurisClasor CEDO (Clasorul de jurisprudenţă CEDO)” – se desfăşoară în baza unui parteneriat cu Editura Universitară, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) şi Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, are ca scop publicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română şi cuprinde trei secţiuni distincte, respectiv o culegere tipărită anual cu toate hotărârile de condamnare a României cu analiza consecinţelor şi a autorităţilor potenţial responsabile, o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum şi o bază de date cu motor de căutare avansată (www.hotararicedo.ro).

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Coordonator Centrul de Studii de Drept European,
Institutul de Cercetări Juridice Acad. “Andrei Radulescu”
al Academiei Române

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional
JURIDICE Comunicare
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro