Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

Revista Romana de Dreptul Afacerilor nr. 3/2004
13.03.2005 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept comercial, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

Consideratii teoretice si practice privind Codul de procedura fiscala (Partea I)
Daniel Dascalu, Catalin Alexandru

Consideratii privind domeniul de aplicare al Ordonantei nr. 10/2004, rolul si atributiile tribunalului si judecatorului-sindic in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit
Nicoleta Tandareanu

Despre posibilitatea legala sau conventionala a administratorilor si a personalului societatilor comerciale pe actiuni de a participa la repartizarea (insusirea) profitului, in urma modificarii Legii nr. 31/1990, prin art. IX, punct 81 al Titlului II al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Titus Prescure

Neconstitutionalitatea existentei bugetelor locale si a impozitelor si taxelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti
Corneliu-Liviu Popescu

Contractul de asociatiune in participatiune
Ioan Schiau

Aspecte controversate de doctrina si practica judiciara in materia infractiunilor comise cu ajutorul biletelor la ordin
Cosmin Balaban

DOCTRINA

Daniel Dascalu, Catalin Alexandru, Consideratii teoretice si practice privind Codul de procedura
fiscala (Partea I)
Nicoleta Tandareanu, Consideratii privind domeniul de aplicare al Ordonantei nr. 10/2004, rolul si
atributiile tribunalului si judecatorului-sindic in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
institutiilor de credit
Titus Prescure, Despre posibilitatea legala sau conventionala a administratorilor si a personalului
societatilor comerciale pe actiuni de a participa la repartizarea (insusirea) profitului, in urma modificarii
Legii nr. 31/1990, prin art. IX, punct 81 al Titlului II al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei
Corneliu-Liviu Popescu, Neconstitutionalitatea existentei bugetelor locale si a impozitelor si taxelor
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti
Ioan Schiau, Contractul de asociatiune in participatiune
Cosmin Balaban, Aspecte controversate de doctrina si practica judiciara in materia infractiunilor
comise cu ajutorul biletelor la ordin

CALEIDOSCOP JURIDIC

Marin Radu, Mircea Dinescu, Constantin Cristoi, Madalina Antonescu, Florica Radu,
Sistem juridic organizat prin programe inferentiale pe baza de limbaje de inteligenta artificiala (Partea I)

JURISPRUDENTA

DREPT COMERCIAL

1.Activitatea comerciala ilicita. Fapte de comert cu bunuri ce nu sunt insotite de documente
justificative. Legea nr. 12/1990 si O.G. nr. 2/2001 (Curtea Suprema de Justitie – Sectiile Unite, decizia
nr. I din 18 februarie 2002)

2. Actiune in anularea hotararii AGA. Prematuritate. Publicare in Monitorul Oficial (Curtea Suprema de
Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1474 din 28 februarie 2002)

3. Actiune in constatare. Actiune in realizarea dreptului pretins. Prioritate (Curtea Suprema de Justitie
– Sectia comerciala, decizia nr. 495 din 30 ianuarie 2002)
4. Administrarea probelor. Aplicarea corecta a legii (Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de
9 judecatori, decizia nr. 146 din 9 decembrie 2002)
5. Adunarea generala a actionarilor unei societati comerciale. Convocare (Curtea Suprema de Justitie
– Completul de 9 judecatori, decizia nr. 51 din 8 aprilie 2002)

6. Apel anulat ca netimbrat. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru, art. 17 din Legea nr. 146/1997
(Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 6644 din 8 noiembrie 2002)
7. Cerere de revizuire a hotararii. Inadmisibilitate (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala,
decizia nr. 1658 din 6 martie 2002)

8. Cerere in justitie gretit intitulata in raport cu continutul acesteia. Rolul activ al instantei (Curtea
Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1570 din 5 martie 2002)

9. Cesionarea pachetului de actiuni. Nulitate (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia
nr. 1664 din 6 martie 2002)
10. Contestatie la executare. Controlul regularitatii actelor de executare (Inalta Curte de Casatie si
Justitie – Completul de 9 judecatori, decizianr. 130 din 4 noiembrie 2003)

11. Contestatie la executare. Initierea de actiuni pentru realizarea creantei, in cadrul procedurii legale
de executare de catre lichidatorii bancari. Admisibilitate (Curtea Suprema de Justitie – Sectia
comerciala, decizia nr. 881 din 12 februarie 2002)
12. Contestatie la executare. Neconcordante privind intinderea titlului executoriu. Aparari de fond.
Inadmisibilitate (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 628 din 1 februarie 2003)
13. Contract de comision. Obligatia de a achita comisionul contractual. Neindeplinire (Curtea Suprema
de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1743 din 8 martie 2002)

14. Contract de credit. Procedura de recuperare a debitului restant. Dobanzi (Curtea Suprema de
Justitie – Sentinta comerciala, decizia nr. 1666 din 6 martie 2002)
15. Contract de inchiriere. Lipsa inscrisului. Raporturi contractuale comerciale (Curtea Suprema de
Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 876 din 12 februarie 2002)
16. Contract de leasing imobiliar. Momentul incheierii (Curtea Suprema de Justitie – Sectia
comerciala, decizia nr. 1536 din 5 martie 2002)
17. Contract de locatiune. Anuntarea concediului. Tacita relocatiune. Imposibilitate (Inalta Curte de
Casatie si Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 7641 din 13 decembrie 2002)

18. Contract de prestari servicii. Contract sinalagmatic. Pactul comisoriu. Reziliere conventionala
(Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecatori, decizia nr. 136 din 25 noiembrie 2002)
19. Contract de societate. Clauza compromisorie (Curtea Suprema de Justitie –
Sectia comerciala, decizia nr. 761 din 7 februarie 2002)

20. Contract de transport. Scrisoarea de trasatura. Regulament T.F. (Inalta Curte de Casatie si Justitie
– Sectia comerciala, decizia nr. 7385 din 5 decembrie 2002)
21. Contract de vanzare-cumparare. Vanzare la licitatie, Imobil negrevat de sarcini (Curtea Suprema
de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 506 din 30 ianuarie 2002)

22. Contract de vanzare-cumparare de actiuni aferente majorarii capitalului social, incheiat anterior
Legii nr. 99/1999. instanta competenta. Tribunalul (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala,
decizia nr. 1772 din 12 martie 2002)
23. Contract in forma simplificata a comenzii urmata de executare. Prescriptia dreptului la actiune
(Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizianr. 1720 din 8 martie 2002)
24. Efectul devolutiv al apelului. Cauza trimisa aceleiasi curti de apel spre rejudecare. Art. 313 C. pr.
civ. (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1738 din 8 martie 2002)

25. Ipoteca conventionala. Garantiei imobiliara. Forma autentica, ad validitatem (Curtea Suprema de
Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 225 din 22 ianuarie 2002)

26. Hotararea AGA. Anulare. Calitate procesuala activa. Inscrierea votului negativ (Curtea Suprema
de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 476 din 29 ianuarie 2002)
27. Marfa lipsa la transport. Culpa carausului. Art. 58 Regulament CFR. Despagubiri. Taxe
nerecuperabile (TVA, accize si taxe de drum) (Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comerciala,
decizia nr. 5857 din 11 octombrie 2002)
28. Natura contractului. Hotarare care cuprinde motive straine de natura pricinii (Curtea Suprema de
Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1422 din 28 februarie 2002)

29. Obligatia de plata a pretului. Bilet de ordin neexecutat (Curtea Suprema de Justitie – Sectia
comerciala, decizia nr. 847 din 11 februarie 2002)
30. Penalitati de intarziere. Daune-interese (Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comerciala,
decizia nr. 7425 din 6 decembrie 2002)
31. Raspundere contractuala. Conditii (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr.
595 din 1 februarie 2002)
32. Recurs. Aplicarea art. 314 C. pr. civ. (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr.
1730 din 8 martie 2002)
33. Recurs declarat impotriva incheierii de suspendare a judecarii apelului. Lipsa rezolutiei de
incepere a urmaririi penale. Consecinte (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr.
1397 din 27 februarie 2002)
34. Recurs in anulare declarat impotriva deciziei curtii de apel, irevocabila. Inadmisibilitatea (Curtea
Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 591 din 1 februarie 2002)
35. Societatea cu raspundere limitata. Asociat retras din societate. Adunarea generala a asociatilor
(Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 249 din 22 ianuarie 2002)

36. Societatea cu raspundere limitata. Neparticiparea asociatului la AGA. Consecinte (Curtea
Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1325 din 26 februarie 2002)
37. Suspendarea facultativa a judecatii. Constatarea calitatii de actionar majoritar. Licitatia (Curtea
Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 1708 din 7 martie 2002)
38. Suspendarea judecatii opozitiei la executare. Ordonanta de ridicare a sechestrului instituit asupra
invinuitilor, constituite garantie, prin contract de gaj (Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala,
decizia nr. 304 din23 ianuarie 2002)
39. Spatiu comercial atribuit in baza H.G.nr. 391/1995. Evacuare (Curtea Suprema de Justitie – Sectia
comerciala, decizia nr. 872 din 12 februarie 2002)

40. Tacita relocatiune. Proba. Proces-verbal de predare preluare a spatiului. Despagubiri. Justificare
(Curtea Suprema de Justitie – Sectia comerciala, decizia nr. 868 din 12 februarie 2002)
41. Vama. Taxa vamala. Rectificarea declaratiei vamale si restituirea unei parti din taxele platite.
Conditia prezentarii unor acte constatatoare intocmite conform art. 54 din Legea nr. 141/1997 privind
Codul vamal al Romaniei (Curtea Suprema de Justitie – Sectia de contencios administrativ, decizia
nr. 2979 din 10 octombrie 2002)

42. Vanzare-cumparare de terenuri intravilane, aferente activelor cumparate. Drept de preemtiune.
Justificare legala, in cazul terenurilor agricole. Legea nr. 18/1991 (Curtea Suprema de Justitie- Sectia
comerciala, decizia nr. 57 din 15 ianuarie 2002)

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti