Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

Revista Romana de Dreptul Afacerilor nr. 1/2004
13.03.2005 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Asigurări, Drept comercial, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

Natura si forta juridical a normelor consecrate prin Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatile geografice aprobat prin H.G. nr. 833/1998
Mircea N. Costin, Calin M. Costin

Despre conditiile in care poate fi inserata o clauza testamentara intr-un contract de cont de depozit de fonduri banesti incheiat de Casa de Economii si Consemnatiuni ( C.E.C.-S.A.) si de alte banci comerciale cu persoane fizice rezidente ori nerezidente
Titus Prescure

Garantiile de stat pentru imprumuturile interne
Dan Sova

Directiva 58/374 CEE cu privire la raspunderea pentru produsele defectuoase-o tentativa novatoare de armonizare a raspunderii civile in cadrul dreptului european
Constantin Teleaga

Dobandirea propriilor actiuni de catre societatea comerciala
Sebastian V. Bodu

Dobanda cuvenita contribuabililor pentru sumele de restituit de la bugetul de stat cu titlu de diferente privind impozitul pe venit, in lumina dispozitiilor Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala
Corneliu-Liviu Popescu

DOCTRINA

Mircea N. Costin, Calin M. Costin, Natura si forta juridica a normelor consacrate prin Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice aprobat prin H.G. nr. 833/1998
Titus Prescure, Despre conditiile in care poate fi inserata o clauza testamentara intrun contract de cont de depozit de fonduri banesti incheiat de Casa de Economii si Consemnatiuni (C.E.C. -S.A.) si de alte banci comerciale cu persoane fizice rezidente ori nerezidente
Dan Sova, Garantiile de stat pentru imprumuturile interne
Constantin Teleaga, Directiva 85/374 CEE cu privire la raspunderea pentru produsele defectuoase – o tentativa novatoare de armonizare a raspunderii civile in cadrul dreptului european
Sebastian V. Bodu, Dobndirea propriilor actiuni de catre societatea comerciala
Corneliu Liviu Popescu, Dobnda cuvenita contribuabililor pentru sumele de restituit de la bugetul de stat cu titlu de diferente privind impozitul pe venit, in lumina dispozitiilor Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala

JURISPRUDENTA
DREPT COMERCIAL

1 Avariere autoturism. Expertize. Efectuarea unor reparatii suplimentare fata de cele constatate prin procesul verbal.
Nedovedirea cuantumului despagurilor (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a Va comerciala, decizia comerciala nr. 728 din
22.04.2003)
2 Contract de cercetare stiintifica. Bun imobil care nu se afla in circuitul civil. Vnzarea lucrului altuia. Nulitate absoluta
‘(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a Va comerciala, decizia comerciala nr. 636 din10.04.2003)
3 Contract de colaborare. Act aditional. Neplata consumului energiei termice. Somatie de plata (Curtea de Apel Bucuresti
Sectia a Va comerciala, decizia comerciala nr. 752 din 24.04.2003)
4 Contract de executari lucrari agricole. Plati succesive. Imprescriptibilitatea actiunii reclamantei. Imposibilitatea
compensarii (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a Va comerciala, decizia comerciala nr. 762 din 5.05.2003)
5 Contract de imprumut. Invocarea nulitatii absolute. Netemeinicie (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala,
decizia comerciala nr. 656 din 14.04.2003)
6 Contract de inchiriere spatiu comercial. Actiune in dauneinterese. Precizare de actiune. Neconcordanta intreconsiderentele
si dispozitivul hotarrii instantei de fond (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 678
din 16.04.2003)
7 Contract de inchiriere spatiu comercial. Reziliere. Penalitati. Calculul acestora (C.S.J. – Sectia comerciala decizia nr.
4523 din 27.06.2002)
8 Contract de inchiriere. Vnzarea spatiului comercial inchiriat. Lipsa unor raporturi contractuale intre cumparator si
locatar. Cerere de evacuare. Lipsa unei clauze de notificare a locatarului de catre cumparator (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 790 din 8.05.2003)
9 Contract de livrare marfa. Achitare partiala a pretului. Obligatie contractata sub conditie mixta. Realizarea acesteia
(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI a comerciala, decizia comerciala nr. 822 din 19.05.2003)
10 Contract de livrare marfa. Neplata pretului. Somatie de plata. Polita de asigurare de risc financiar. Constatarea nulitatii
absolute a acesteia (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIa comerciala, decizia comerciala nr. 809 din 15.05.2003)
11 Contract de locatiune. Cerere de evacuare din spatiu. Inexistenta obligatiei de efectuare a concilierii prealabile.
Dovedirea neindeplinirii obligatiei de plata de catre locatar. Pact comisoriu de gradul IV (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia
a VIa comerciala, decizia comerciala nr. 844 din 21.05.2003)
12 Contract de management. Drepturile managerului. Lipsa calitatii procesuale pasive (C.S.J. – Sectia comerciala, decizia
nr. 4530 din 27.06.2002)
13 Contract de transport marfuri. Accident de circulatie. Contract de asigurare bunuri. Termen de prescriptie. Reclamatie
administrativa (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a Va comerciala, decizia comerciala nr. 755 din 24.04.2003)
14 Contract de vnzarecumparare de actiuni. Neexecutarea acestuia datorita fortei majore. Exonerarea debitoarei de la plata
daunelorinterese (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIa comerciala, decizia comerciala nr. 821 din 16.05.2003)
15 Contract de vnzarecumparare actiuni. Neplata ratelor scadente. Clauza rezolutorie. Achitarea ratelor in
cursul solutionarii litigiului. Cheltuieli de judecata (C.S.J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4476 din 26.06.2002)
16 Contract de vnzarecumparare de actiuni. Obligatie de a da, evaluabila in bani. Obligativitatea respectarii procedurii
concilierii prealabile (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIa comerciala, decizia comerciala nr. 893 din 27.05.2003)
17 Contract de vnzarecumparare de actiuni. Obligatia de a asigura plata datoriilor societatii privatizate. Obligatie de a da
(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 627 din 09.04.2003)
18 Contract de vnzarecumparare floareasoarelui. Executarea partiala a obligatiilor de catre prta. Procesverbal nesemnat
de reprezentantul prtei (C.S.J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4531 din 27.06.2002)
19 Contractul de vnzarecumparare cu plata in rate. Subrogarea asiguratorului in drepturile vnzatorului. Plata ultimei rate.
Prescriptie extinctiva (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI a comerciala, decizia comerciala nr. 945 din 2.06.2003)
20 Faliment. Inchiderea procedurii. Obiectiuni. Declaratie de creanta tardiva. Necontestarea tabelului de creante (Curtea de
Apel Bucuresti Sectia a VI a comerciala, decizia comerciala nr. 914 din 28.05.2003)
21 Lichidare. Tabel preliminar al creditorilor. Creditor gajist. Inexistenta privilegiului creditorului gajist (Curtea de Apel
Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 607 din 07.04.2003)
22 Lichidare judiciara. Plan de distribuire. Obiectii. Contracte de gaj inscrise. Rangul de prioritate (Curtea de Apel
Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 757 din 25.04.2003)
23 Licitatie pentru vnzare de actiuni. Intocmirea defectuoasa a documentatiei. Neindicarea unui cont de investitii.
Nedepunerea actului aditional in forma autentica (C.S.J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4470 din26.06.2002)
24 Litigiu comercial. Desfiintarea contractului de cesiune, a actului aditional si a contractului de societate.
Identitatea de obiect in cauza. Autoritate de lucru judecat (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia
comerciala nr. 681 din 17.04.2003)
25 Litigiu comercial. Exceptia lipsei calitatii procesuale active. Existenta unui interes legitim. Nulitateaabsoluta a actului de
constituire a prtei (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI a comerciala, decizia comerciala nr. 808 din 14.05.2003)
26 Privatizare prin metoda MEBO. Valoarea terenurilor inclusa in capitalul social. Restituirea acestora fostilor proprietari.
Prejudicierea asociatiei salariatilor. Actiune. Prescriptie (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia
comerciala nr. 638 din 10.04.2003)
27 Reorganizare si lichidare judiciara. Necitarea prtilor pentru termenul la care a avut loc judecata cauzei. Procedura de
citare viciata (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 637 din 10.04.2003)
28 Sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile. Neindeplinirea conditiilor cerute de lege pentru infiintarea acestuia
(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 644 din 11.04.2003)
29 Sentinta arbitrala. Lipsa unei conventii arbitrale. Actiune in anulare. Admitere (Curtea de ApelBucuresti – Sectia a V a
comerciala, decizia comerciala nr. 690 din 17.04.2003)
30 Societate comerciala. Imposibilitate de realizare a obiectului de activitate. Dizolvare (Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 641 din 11.04.2003)
31 Societate comerciala. Intrunirea conditiilor cerute pentru declansarea procedurii falimentului (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 602 din 07.04.2003)
32 Societate comerciala. Sediu. Contract de inchiriere. Incetarea acestuia. Radierea mentiunii referitoare la sediu din
Registrul Comertului (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 633 din 10.04.2003)
33 Somatie de plata. Introducerea a doua cereri de emitere a ordonantei. Neinvestirea instantei pentru solutionarea cauzei pe
fond (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a comerciala, decizia comerciala nr. 673 din 16.04.2003)
34 Vnzare de actiuni. Licitatie cu strigare. Neindeplinirea obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Netemeinicia
invocarii nulutatii absolute a contractului de vnzare cumparare de actiuni (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a
comerciala, decizia comerciala nr. 623 din 09.04.2003)

JURISPRUDENTA C.E.D.O. – JURISPRUDENTA STRAINA

JURISPRUDENTA C.E.D.O.
Traducere din limba franceza, rezumat si comentariu: conf. univ. dr. CorneliuLiviu Popescu

35 Injonctiune judiciara privind publicarea de reclame in care se compara preturile numai daca sunt insotite de compararea obiectiva si detaliata a produselor. Violarea art. 10 („Libertatea de exprimare”) din Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I camera, Hotarrea din 11 decembrie 2003, Cauza Krone Verlag GmbH & Co KG (nr. 3) c. Austria, Cererea nr. 39069/97)
36 Termenul nerezonabil al unei proceduri judiciare privind falimentul unei societati comerciale. Privarea de toate bunurile,
remiterea intregii corespondente sindicului si imposibilitatea indepartarii de locul de domiciliu, pentru persoana fizica
fondatoare a societatii, pentru o durata mare de timp. Violarea art. 6 („Dreptul la un proces echitabil”) parag. 1 si a art. 8
(„Dreptul la respectarea vietii private si familiale”) din Conventia europeana a drepturilor omului, a art. 1 („Protectia
proprietatii”) din Protocolul nr. 1 la
Conventia europeana a drepturilor omului si a art. 2 („Libertatea de circulatie”) din Protocolul nr. 4 la Conventia europeana
a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IIIa camera, Hotarrea din 11 decembrie 2003,
Cauza Bassani c. Italia, Cererea nr. 47778/99)
37 Termenul nerezonabil al unui proces penal privind savrsirea infractiunii de operatiuni ilegale cu valuta. Violarea art. 6
(„Dreptul la un proces echitabil”) parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor
Omului, Sectia a IIIa camera, Hotarrea din 11 decembrie 2003, Cauza Girdauskas c. Lituania, Cererea nr. 70661/01)
38 Termenul nerezonabil al unui proces penal privind savrsirea unor infractiuni de natura financiara. Violarea art. 6
(„Dreptul la un proces echitabil”) parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor
Omului, Sectia I camera, Hotarrea din 11 decembrie 2003, Cauza Yankov c. Bulgaria, Cererea nr. 39084/97 extras)

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti