Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

INFO-DNA, 6 februarie 2012


6 februarie 2012 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Abuz în serviciu contra intereselor publice, mărturie mincinoasă şi folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. Trimitere in judecata. DNA – Timisoara

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

MIUŢ NICUŞOR, director al Direcţiei Patrimoniu din Primăria Municipiului Timişoara, OPRA PETRU, ROŞCA OCTAVIAN AUREL, VOICU MARIUS VALENTIN, angajaţi în funcţia de consilieri la Primăria Municipiului Timişoara, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, având ca rezultat obţinerea, pentru altul, de avantaje patrimoniale, în formă calificată şi continuată,
CHIRIŢESCU FLORIN, executor la Direcţia Patrimoniu din Primăria Municipiului Timişoara, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de mărturie mincinoasă şi folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2003-2010, inculpaţii Miuţ Nicuşor, Opra Petru, Roşca Octavian Aurel, Voicu Marius Valentin, în calitate de şef al direcţiei Patrimoniu din Primăria Timişoara, respectiv de consilieri angajaţi la aceeaşi instituţie, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu prin aceea că au înlesnit închirierea, la un preţ modic, şi ulterior prelungirea contractului de închiriere, de către o societate comercială privată, a Bazei Sportive şi de Agrement situată în Timişoara – Zona Stadion, ce aparţine Primăriei municipiului Timişoara. Prin aceasta, s-a creat un prejudiciu de 850.350 lei (echivalent a aproximativ 227.366 euro) în dauna bugetului Primăriei Timişoara, sumă ce reprezintă avantajul patrimonial obţinut de SC Elaine S.R.L. Modalitatea de acţiune a primilor patru inculpaţi ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului primăriei, a constat în organizarea, în anul 2003, a unei licitaţii în cursul căreia au fost încălcate mai multe norme legale, în urma căreia i se asigura S.C. Elaine S.R.L. dreptul de utilizare a Bazei Sportive şi de Agrement, închirierea pe o perioadă scurtă de timp, la un preţ modic calculat de către inculpatul Opra Petru cu încălcarea normelor legale a unei părţi din acea bază şi prelungirea ulterioară pe o perioadă mare de timp (5 ani) a contractului, contrar prevederilor legale ce stabileau imposibilitatea prelungirii închirierii unui bun aparţinând domeniului public fără organizarea unei licitaţii, cu păstrarea preţului scăzut de închiriere. Toate acestea au condus la păstrarea beneficiului obţinut de societatea comercială care a utilizat în realitate o suprafaţă mai mare cu 12.168 mp decât cea menţionată în contract, fără a achita chiria aferentă acestei suprafeţe. În timpul desfăşurării cercetărilor în acest dosar penal, inculpatul Chiriţescu Florin l-a avertizat pe administratorul societăţii comerciale beneficiare a contractului de închiriere asupra activităţii procurorilor, ulterior cu ocazia audierii susţinând în mod nereal în faţa organului de urmărire penală că nu cunoştea persoana respectivă şi că nu ar fi contactat-o niciodată, aspect contrazis de materialul probator administrat în cauză.
În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor Miuţ Nicuşor, Opra Petru, Roşca Octavian Aurel, Voicu Marius Valentin, până la concurenţa sumei reprezentând valoarea prejudiciului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Timişoara.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

***

Sinteza cauze ianuarie 2012

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna ianuarie 2012, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BULACU VICTOR-EMANUEL în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de dare de mită şi cumpărare de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii august 2010, inculpatul Bulacu Victor-Emanuel, în contextul în care era cercetat într-un dosar penal aflat pe rolul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, le-a promis celor doi ofiţeri de poliţie judiciară desemnaţi să efectueze o percheziţie informatică (denunţători în cauză) câte 10.000 USD cu titlu de mită. În dosarul respectiv, Bulacu Victor-Emanuel avea calitatea de învinuit fiind cercetat pentru infracţiuni de crimă organizată în legătură cu falsificarea instrumentelor electronice de plată şi accesare fără drept a unui sistem informatic. Banii au fost oferiţi pentru ca cei doi ofiţeri să omită să consemneze în procesul verbal de percheziţie informatică mai multe date care i-ar putea agrava situaţia în cadrul dosarului penal.
De asemenea, în aceleaşi împrejurări, inculpatul Bulacu Victor-Emanuel i-a promis unuia dintre ofiţeri sume de bani cuprinse între 10.000 şi 15.000 de euro pentru a interveni pe lângă procurorul de caz în scopul obţinerii unei soluţii de netrimitere în judecată sau pentru a fi trimis în judecată mult mai târziu, la o instanţă din judeţul Constanţa, într-o cauză separată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Neamţ


2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
NEAMŢIU LUCIAN-MIRON, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Sibiu, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă şi
SANDU MARIAN, administrator al SC Postu Trans SRL Turcoaia, jud. Tulcea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada mai-iunie 2011, inculpatul Neamţiu Lucian-Miron, ofiţer de poliţie judiciară, cu gradul profesional de comisar, a acceptat de la inculpatul Sandu Marian promisiunea obţinerii unor foloase materiale constând în cazare pentru 3 nopţi în 3 camere la un hotel într-o staţiune turistică de pe litoral şi a obţinut efectiv folosul material constând în suma de 4.721 lei, reprezentând contravaloarea cazării. Foloasele au fost obţinute în schimbul intervenţiei sale pe lângă preşedintele Judecătoriei Sălişte, jud. Sibiu, astfel încât acesta din urmă să admită plângerea contravenţională depusă de Sandu Marian într-un dosar civil pe care magistratul urma să îl soluţioneze şi care ar fi avut drept consecinţă restituirea permisului de conducere.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba-Iulia.


3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

ARHIP LIVIU, fost primar al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– două infracţiuni de fals intelectual şi
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave;

STRIBLEA MAGDALINA, inginer proiectant în cadrul SC Striblea SRL Vaslui, ŞERBAN CORNELIU, inginer constructor,IORDACHI RADU-CONSTANTIN, inginer constructor, DRÂNCEANU GHEORGHE, inginer proiectant în cadrul Serviciului de Proiectare –Finanţare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, ZAHARIA TEODORA, secretar al Primăriei comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, PRUTEANU ŞTEFAN, inginer în cadrul Primăriei comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
– fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 29 martie 2004, între Consiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui (beneficiar) şi Agenţia SAPARD România (Autoritatea Contractantă) a fost încheiat contractul de finanţare nerambursabilă pentru punerea în practică a proiectului intitulat „Modernizare drum de interes local Gura Văii ( DN 24A ) – Pogănesti, 6,524 Km., comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”. Contractul de execuţie a lucrărilor a fost atribuit prin licitaţie SC Compania Nova Construct SA Iaşi.
În cursul lunii decembrie 2005, pentru a obţine în mod nelegal tranşa a patra din banii alocaţi în cadrul acestui proiect, inculpatul Arhip Liviu, în calitate de reprezentant al beneficiarului şi primar al comunei Stănileşti la acel moment, a semnat şi depus la Autoritatea Contractantă mai multe înscrisuri false (proces verbal de recepţie, raportul de execuţie) atestând, în mod nereal, că lucrările pentru care a solicitat alocarea tranşei au fost realizate integral şi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. În această modalitate, Agenţia SAPARD a aprobat plata către Consiliul Local Stănileşti a sumei de 862.002,57 RON (echivalentul a aproximativ 235.590,63 euro) reprezentând fonduri SAPARD şi fonduri de la bugetul de stat alocate în mod nelegal.
În demersul său, inculpatul Arhip Liviu a fost ajutat de inculpaţii Striblea Măgdălina, inginer proiectant în cadrul SC Striblea SRL Vaslui, realizator al proiectului tehnic, care a întocmit în fals referatul privind execuţia lucrărilor, în timp ce inculpaţii Şerban Corneliu (diriginte de şantier şi secretar al comisiei de recepţie), Drânceanu Gheorghe, Iordachi Radu Constantin, Zaharia Teodora şi Pruteanu Ştefan (membri ai comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor) au semnat procesul verbal de recepţie în care s-a consemnat în mod nereal că lucrările au fost finalizate.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit nu s-a constituit parte civilă în procesul penal până la momentul sesizării instanţei de judecată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vaslui.


4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a inculpatului DEAC MIHAI-RADU, consilier în Consiliul Local al Comunei Vînători, judeţul Mureş, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată şi
– instigare la fals intelectual în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În data de 30 aprilie 2010 şi 9 mai 2011, inculpatul Deac Mihai-Radu a solicitat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş acordarea de fonduri europene nerambursabile în baza schemei unice de plată pentru suprafaţa de 65 de hectare de păşune. În cuprinsul acestor cereri, inculpatul a făcut afirmaţii nereale în sensul că deţine un număr suficient de animale pentru a se încadra în prevederile legale impuse pentru acordarea subvenţiei. În susţinerea acestei afirmaţii, inculpatul a prezentat două adeverinţe, emise la solicitarea sa de funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Vînători, judeţul Mureş, în care s-a specificat în mod nereal că inculpatul deţine numărul necesar de animale.
A.P.I.A s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 81.982,70 lei (echivalentul a aproximativ 19.473 euro), reprezentând banii achitaţi pe nedrept inculpatului Deac Mihai – Radu.
În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sighişoara.

În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

>> sursa: pna.ro

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii