Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Revista revistelor juridice

Curierul Judiciar nr. 10/2004

12 martie 2005 | JURIDICE.ro

Curierul judiciar nr. 10/2004

Editura All Beck
ISSN 1454-9840
pagini numerotate: 138
pret: 200.000 lei

Coordonate ale integrarii juridice europene a Romaniei. Rolul si functiile judecatorului national
Marin Voicu [sinteza]

Asupra unei abordari functionale a scrisorii de garantie bancara, cu privire speciala asupra garantiei independente. Efecte
Radu Rizoiu

Institutia conflictului de calificari in dreptul international privat (partea I)
Radu-Bogdan Bobei


Cuprinsul integral:

ACTE NORMATIVE SI PROIECTE LEGISLATIVE COMENTATE

Interviuri JURIDICE.ro

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Prof. univ. dr. Gheorghe Dobrican / Consideratii privind dispozitiile O.U.G. nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii
imobiliare

JURISPRUDENTA COMENTATA

Executare silita
Poprire asupra contului curent. Validare. Conditii [C.A. Cluj, s. com. si de cont. adm.,
dec. civ. nr. 1519 din 23.09.2003 (I); Jud. Curtea de Arges, sent. civ. nr. 895
din 2.09.2004 (II)]
Comentariu de lector univ. dr. Marieta Avram si avocat Radu Rizoiu

Contencios administrativ
Contenciosul administrativ. Instante judecatoresti ordinare. Constitutionalitate
(C. Constitutionala, decizia nr. 231 din 25.05.2004, M. Of. nr. 561/24.06.2004)
Rezumat si comentariu de conf. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu

Procedura electorala
Drepturi electorale. Eligibilitate. Candidat independent. Liste electorale.
Presedintele Romaniei candidat in alegerile parlamentare (C. Constitutionala,
decizia nr. 339 din 17.09.2004, M. Of. nr. 887/29.09.2004)
Rezumat si comentariu de conf. univ. dr. Elena Simina Tanasescu

Drepturile omului
Libertatea de asociere. Dreptul la munca. Uniunea Nationala a Barourilor
din Romania. Uniunea Nationala a Notarilor Publici. Constitutionalitate
(C. Constitutionala, decizia nr. 233 din 25.05.2004, M. Of. nr. 603/5.07.2004)
Rezumat si comentariu de conf. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu

JURISPRUDENTA REZUMATA
CURTEA CONSTITUTIONALA

Drept de proprietate
Proprietate publica a statului. Expropriere (Decizia nr. 280 din 29.06.2004,
M. Of. nr. 851/16.09.2004)
Conditii de exercitare a dreptului de proprietate. Actiune in restituire. Liber
acces la justitie. Neretroactivitatea legii (Decizia nr. 299 din 6.07.2004,
M. Of. nr. 887/29.09.2004)

Rudenia
Dreptul copilului la intretinere. Obligatii parintesti (Decizia nr. 327
din 14.09.2004, M. Of. nr. 866/22.09.2004)

Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
Actiunea creditorilor. Drepturi salariale. Categorii de creante. Munca fortata
(Decizia nr. 304 din 8.07.2004, M. Of. nr. 816/3.09.2004)
Executare silita. Obligatii contractuale. Egalitate in drepturi. Drepturile debitorului
(Decizia nr. 279 din 29.06.2004, M. Of. nr. 858/20.09.2004)

Organizarea sistemului judiciar
Inamovibilitatea judecatorilor. Masuri de protectie a magistratilor. Independenta
justitiei. Competenta ministrului justitiei (Decizia nr. 296 din 6.07.2004,
M. Of. nr. 859/20.09.2004)

Cai de atac
Recurs. Drept la aparare. Obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale (Decizia nr. 259 din 17.06.200, M. Of. nr. 857/20.09.2004)

Executarea silita
Acces liber la justitie. Executare silita. Suspendare. Cautiune. Conditii de exercitare
a dreptului (Decizia nr. 328 din 14.09.2004, M. Of. nr. 871/24.09.2004)

Proceduri speciale
Publicitatea sedintelor de judecata. Cerere de divort. Viata intima, familiala si privata. Interes public (Decizia nr. 308 din 8.07.2004, M. Of. nr. 887/29.09.2004)

Asigurari sociale
Taxe. Contributii banesti. Bugetul Uniunii Avocatilor din Romania. Bugetul Casei de Asigurari a Avocatilor (Decizia nr. 311 din 8.07.2004, M. Of. nr. 810/2.09.2004)

Actul administrativ
Act administrativ. Control jurisdictional. Procedura administrativa prealabila. Procedura administrativ-jurisdictionala. Comisie de retrocedare a unor imobile. Acces liber la justitie (Decizia nr. 260 din 17.06. 2004, M. Of. nr. 859/20.09.2004)
Delegare legislativa. Monopol natural. Exploatarea resurselor naturale (Decizia nr. 305 din 8.07.2004, M. Of. nr. 865/22.09.2004)

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Sectia civila

Dreptul de proprietate
Imobil preluat in mod abuziv si vandut in baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea
restituirii in natura (Decizia nr. 2822 din 27.06.2003)
Despagubire solicitata pentru un teren trecut in proprietatea publica a statului. Actiune adresata direct instantei judecatoresti (Decizia nr. 1595 din 16.04.2003)
Despagubiri pentru bijuteriile din aur confiscate prin hotarare penala, ulterior desfiintata. Actiune formulata de unul din mostenitorii titularului dreptului de proprietate. Admisibilitate (Decizia nr. 3966 din 10.10.2003)

Persoanele
Punerea sub interdictie. Omisiunea comunicarii hotararii instantei locului unde actul de nastere al celui pus sub interdictie a fost inregistrat. Consecinte (Decizia nr. 4163 din 21.10.2003)
Societate agricola. Drepturile cuvenite persoanei care s-a retras din societate
(Decizia nr. 3478 din 19.09.2003)

Obligatii
Actiune civila in daune. Reparatia erorilor judiciare. Natura termenului de un an prevazut de art. 505 C. proc. pen. Aplicarea directa a Conventiei europene a drepturilor omului
in dreptul intern, conform art. 20 alin. 2 din Constitutie (Decizia nr. 5216
din 21.09.2004)

Contracte civile
Imobil preluat in mod abuziv si vandut in baza Legii nr. 112/1995. Caz de nulitate a contractului (Decizia nr. 4526 din 5.11.2003)
Contracte de vanzare-cumparare succesive. Nulitati (Decizia nr. 3841 din 7.10.2003)

Competenta instantelor judecatoresti
Imobil expropriat. Retrocedare. Competenta tribunalului (Decizia nr. 4585
din 7.11.2003)

Procedura inaintea primei instante
Proba cu declaratie autentificata la o misiune diplomatica sau oficiu consular
(Decizia nr. 1052 din 18.03.2003)

Sectia comerciala

Contracte comerciale
Contract. Anulare. Rezolutiune. Diferentiere (Decizia nr. 2511 din 8.05.2003)
Contract de prestari servicii de telecomunicatii. Neexecutarea obligatiei de plata a prestatiilor de telecomunicatii. Consecinte. Includerea majorarilor in factura
(Decizia nr. 100 din 15.01.2004)
Clauza penala. Penalitati pentru nerespectarea obligatiei de efectuare a
investitiilor (Decizia nr. 104 din 15.01.2004)
Contract de inchiriere. Contract de prestari servicii incheiat de locator. Tacita
relocatiune. Prelungirea de drept a contractului de prestari servicii. Penalitati pentru neplata la termen a chiriei si a prestarilor servicii (Decizia nr. 38 din 13.01.2004)
Contract de concesiune ajuns la termen. Obligatii comerciale. Raspundere delictuala. Despagubiri reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta (Decizia nr. 268
din 23.01.2003)
Contract de asociere in participatiune. Contract de locatiune. Distinctie. Exceptia de neexecutare. Daune-interese. Cuantum (Decizia nr. 1728 din 20.03.2003)
Contract imperfect de vanzare-cumparare. Plata pretului marfii livrate. Scadenta
obligatiei. Dobanzi (Decizia nr. 328 din 24.01.2003)
Contract de transport pe calea ferata. Lipsuri cantitative la destinatie. Raspunderea carausului (Decizia nr. 335 din 29.01.2004)
Asigurare Carte Verde. Producerea riscului asigurat. Acoperirea prejudiciului.
Cuantum (Decizia nr. 1661 din 19.03.2003)

Societati comerciale
Societati comerciale. Actiuni. Capital social. Patrimoniu. Deosebire. Debite ale
societatii. Vicii ascunse (Decizia nr. 2360 din 16.04.2003)
Societate cu raspundere limitata. Retragerea asociatului. Dreptul la actiune privind drepturile materiale ale asociatului retras. s. Momentul de la care ia nastere. Prescriptia extinctiva (Decizia nr. 2404 din 18.04.2003)

Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Recurs. Hotarare irevocabila.
Cai de atac (Decizia nr. 157 din 20.01.2004)

Concurenta neloiala
Concurenta neloiala. Atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente. Consecinte (Decizia nr. 2475 din 7.05.2003)

Sectia de contencios administrativ

Actul administrativ
Act individual emis de C.N.V.M. Recurs. Autorizarea ofertei publice de preluare.
Act administrativ de autoritate. Competenta materiala de solutionare
(Decizia nr. 105 din 16.01.2004)
Calamitati naturale. Despagubiri acordate producatorilor agricoli. Obligatia ministerului
de resort de a efectua demersurile necesare (Decizia nr. 422 din 3.02.2004)
Imobil proprietate privata a statului. Locatie de gestiune. Refuzul statului de a vinde imobilul. Trecerea acestuia in domeniul public al statului prin hotarare de Guvern
(Decizia nr. 161 din 20.01.2004)

Exercitarea unor profesii
Autorizarea expertilor criminalisti. Scutire de examen. Conditii
(Decizia nr. 165 din 20.01.2004)

Asigurari sociale
Drepturi cuvenite in baza Legii nr. 309/2002. Persoana obligata sa efectueze stagiul militar in detasamente de munca in perioada prevazuta de lege (Decizia nr. 3639
din 4.11.2003)

Contencios administrativ
Dispozitie de parasire a teritoriului Romaniei. Contestatie. Recurs. Inadmisibilitate
(Decizia nr. 178 din 21.01.2004)
Procedura aprobarii tacite (Decizia nr. 1141 din 18.03.2004)

Persoane persecutate etnic
Drepturi acordate persoanelor persecutate etnic. Domeniul de aplicare a O.G.
nr. 105/1999, aprobata prin Legea nr. 189/2000 (Decizia nr. 3122 din 9.10.2003)

Probleme de procedura
Contestatie in anulare. Conditii. Motivul incalcarii dispozitiilor de ordine publica
privitoare la competenta. Inteles in raport cu procedura administrativ-jurisdictionala (Decizia nr. 24 din 13.01.2004)

Sectia penala

Pedepsele
Suspendarea executarii pedepsei. Tentativa la infractiunea de omor. Pedeapsa
prevazuta de lege (Decizia nr. 4106 din 30.09.2003)

Infractiuni contra patrimoniului
Talharie. Lucruri sustrase din acelasi patrimoniu. Violente asupra a doua persoane. Incadrare juridica (Decizia nr. 4271 din 7.10. 2003)
Inselaciune. Cec fara acoperire. Fila cec obtinuta fraudulos. Falsificare de cecuri
(Decizia nr. 3748 din 16.09.2003)

Infractiuni prevazute in legi speciale
Protectia mediului. Continuarea activitatii dupa dispozitia de incetare a acesteia.
Conditii. Lege penala mai favorabila (Decizia nr. 3417 din 4.08.2003)

Judecata
Incadrare juridica. Recurs. Schimbarea incadrarii. Retinerea provocarii
(Decizia nr. 3679 din 11.09.2003)

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Hotarari in cauzele privind plangeri individuale impotriva Romaniei
Conditii de admisibilitate. Dreptul la un proces echitabil. Protectia proprietatii.
Satisfactia echitabila (Sectia a II-a – camera, Hotararea din 2.03.2004,
Cauza Sabin Popescu c. Romania)
Incheierea unui acord de rezolvare amiabila (Sectia a II-a – camera, Hotararea din 20.04.2004 – satisfactie echitabila, Cauza Paulescu c. Romania)
Incheierea unui acord de rezolvare amiabila (Sectia a II-a – camera, Hotararea
din 20.04.2004, Cauza Balasoiu c. Romania)
Incheierea unui acord de rezolvare amiabila (Sectia a II-a – camera, Hotararea
din 20.04.2004, Cauza Notar c. Romania)
Dreptul la respectarea vietii private si familiale. Protectia proprietatii. Satisfactia
echitabila (Sectia a II-a – camera, Hotararea din 20.04.2004,
Cauza Surugiu c. Romania)

Decizii in cauzele privind plangeri individuale impotriva Romaniei
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 6.01.2004,
Cauza Ilisescu si Chiforec c. Romania)
Radiere (Sectia a II-a – camera, Decizia din 6.01. 2004,
Cauza Marinescu c. Romania)
Radiere (Sectia a II-a camera, Decizia din 20.01.2004, Cauza Rusu c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Decizia din 3.02.2004, Cauza Albina c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia – partiala –
din 3.02.2004, Cauza Stoianova si Nedelcu c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 17.02.2004,
Cauza Monory c. Ungaria si Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 23.03. 2004,
Cauza Iordache c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia – finala –
din 30.03.2004, Cauza Jian c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia – partiala –
din 30.03.2004, Cauza Radulescu si Radulescu c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 27.04.2004,
Cauza Stanca c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a III-a – camera, Decizia – partiala –
din 6.05.2004, Cauza Mogos si altii c. Romania)
Radiere (Sectia a II-a – camera, Decizia din 11.05.2004, Cauza Nicolau c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 25.05.2004,
Cauza Parohia Greco-Catolica Sambata Bihor c. Romania)
Radiere (Sectia a II-a – camera, Decizia din 8.06.2004,
Cauza Negulescu c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 22.06.2004,
Cauza Mihailescu c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia – finala – din 29.06.2004,
Cauza Florica c. Romania)
Conditii de admisibilitate (Sectia a II-a – camera, Decizia din 6.07.2004,
Cauza Cucu c. Romania)
Radiere Sectia a II-a – camera, Decizia din 6.07.2004, Cauza Vartic c. Romania)

CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE

Libera circulatie a serviciilor
Difuzarea emisiunilor de televiziune. Publicitate. Masura nationala de interzicere a publicitatii televizate indirecte pentru bauturile alcoolice, decurgand din aparitia
pe ecran a panourilor publicitare vizibile in timpul retransmiterii emisiunilor sportive (Marea camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Cour
de cassation – Franta -, Cauza Bacardi France SAS, fosta Bacardi-Martini SAS,
impotriva Tlvision franaise 1 SA -TF1-, Groupe Jean-Claude Darmon SA
si Girosport SARL, Hotararea din 13.07.2004)

Concurenta
Notiunea de ajutor. Campanie publicitara colectiva in favoarea unui sector economic. Finantare printr-o contributie speciala in sarcina operatorilor din sectorul respectiv. Interventia unui organism de drept public (Prima camera, procedura pronuntarii
de hotarari premergatoare, Hoge Raad – Olanda, Cauza Pearle BV, Hans
Prijs Optiek Franchise BV si Rinck Opticins BV impotriva Hoofdbedrijfschap
Ambachten, Hotararea din 15.07.2004)

Impozitare
Schimbarea domiciliului dintr-un stat membru in altul. Taxa perceputa inaintea
inmatricularii sau punerii in circulatie a unui autovehicul (Prima camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Korkein hallinto-oikeus- Finlanda,
Cauza Marie Lindfors, Hotararea din 15.07.2004)

DOCTRINA
Prof. univ. dr. Marin Voicu / Coordonate ale integrarii juridice europene a Romaniei.
Rolul si functiile judecatorului national
Avocat Radu Rizoiu / Asupra unei abordari functionale a scrisorii de garantie bancara
cu privire speciala asupra garantiei independente. Efecte
Avocat Radu-Bogdan Bobei / Institutia conflictului de calificari in dreptul
international privat (partea I)

INDEX ALFABETIC

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale