Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Revista revistelor juridice, Transporturi

Curierul Judiciar nr. 9/2004

12 martie 2005 | JURIDICE.ro

Curierul judiciar nr. 9/2004

Editura All Beck
ISSN 1454-9840
pagini numerotate: 227
pret: 290.000 lei

Dreptul de uzufruct
Valeriu Stoica


Cuprinsul integral:

DREPT ADMINISTRATIV
Executare silita. Contestatie la executare. Proces-verbal de licitatie mobiliara. Act de executare. Act administrativ. Distinctii. Competenta materiala (I.C.C.J., s. cont. adm.,
dec. nr. 3845 din 12.11.2003)

Functie publica. Notiunea de functionar public. Sistem de remunerare. Acordarea de tichete de masa functionarilor publici (C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 2277 din 10.06.2003)

Cooperare intercomunala. Absenta personalitatii juridice. Libertatea de asociere. Autonomia locala. Constitutionalitate (C. Constitutionala, decizia nr. 81 din 2.03.2004, M. Of. nr. 408/6.05.2004)

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

JURIDICE by Night

Evenimente juridice

Autonomie locala. Organizarea administratiei publice (C. Constitutionala,
dec. nr. 298 din 6.07.2004, M. Of. nr. 760/19.08.2004)

Controlul judecatoresc al actelor administrative. Acte administrative exceptate de la control (C. Constitutionala, dec. nr. 293 din 1.07.2004, M. Of. nr. 702/4.08.2004) 36
Acces la justitie. Dreptul la un proces echitabil (C. Constitutionala,
dec. nr. 272 din 24.06.2004, M. Of. nr. 723/11.08.2004)

Actiune in contencios administrativ. Competenta teritoriala alternativa
(C.S.J., s. cont. adm., dec. nr 3531 din 28.10.2003)

Actiune in contencios administrativ. Suspendarea executarii actului administrativ.
Conditii. Probe (I.C.C.J., s. cont. adm., dec. nr. 4207 din 27.11.2003)

DREPT CIVIL

Locuinte construite din fondurile statului. Limitarea dreptului de proprietate. Aplicarea legii (C. Constitutionala, dec. nr. 252 din 15.06.2004, M. Of. nr. 713/6.08.2004)

Protectia egala a proprietatii publice si private (C. Constitutionala,
dec. nr. 265 din 22.06.2004, M. Of. nr. 717/9.08.2004)

Garantarea dreptului de proprietate. Titlu de proprietate. Egalitate in drepturi
(C. Constitutionala, dec. nr. 288 din 1.07.2004, M. Of. nr. 724/11.08.2004)

Transferul dreptului de proprietate. Actiunea in timp a normelor juridice succesive
(C. Constitutionala, dec. nr. 287 din 1.07.2004, M. Of. nr. 729/12.08.2004)

Bunuri mobile confiscate prin hotarare penala ulterior desfiintata. Inaplicabilitatea
Legii nr. 10/2001 (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2276 din 30.05.2003)

Imobil confiscat in temeiul unei hotarari penale, pentru savarsirea unei infractiuni de specula. Cerere de restituire. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 (C.S.J., s. civ.,
dec. nr. 664 din 20.02.2003)

Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 218/1960 si Decretului nr. 712/1966. Revendicare (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2609 din 17.06.2003)

Imobil nationalizat. Restituire in natura (C.S.J., s. civ., dec. nr. 3421 din 17.09.2003) 45
Imobil preluat in mod abuziv. Indeplinirea procedurii prealabile prevazute de
Legea nr. 10/2001 (C.S.J., s. civ., dec. nr. 1405 din 7.04.2003)

Imobil preluat in mod abuziv. Inaintarea notificarii. Masuri reparatorii prin echivalent. Acordarea de despagubiri banesti (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2036 din 20.05.2003)

Imobil nationalizat. Privatizare. Cerere de restituire in natura (C.S.J., s. civ.,
dec. nr. 2562 din 13.06.2003)

Conf. univ. dr. Valeriu Stoica / Dreptul de uzufruct

Proprietate publica. Imprescriptibilitatea bunurilor care apartin domeniului public
(C.S.J., s. civ., dec. nr. 2602 din 17.06.2003)

Despagubiri solicitate de chiriasi pentru imbunatatirile aduse locuintei cu acordul proprietarului anterior (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2521 din 10.06.2003)

Rezerva succesorala a sotului supravietuitor. Reductiunea liberalitatilor excesive. Actiune in reductiune. Delimitare fata de actiunea de partaj (C.A. Craiova,
dec. nr. 428 din 10.03.2004)

DREPT COMERCIAL

Contract de credit bancar. Garanti necomercianti. Prezumtia de solidaritate. Raspundere contractuala in limitele garantiei pentru suma imprumutata (C.S.J., s. com., dec. nr. 3264 din 2.07.2003)

Raspunderea vanzatorului. Protectia proprietatii (C.S.J., s. com.,
dec. nr. 1028 din 19.02.2003)

Contract de mandat comercial. Conditii de valabilitate (C.S.J., s. com.,
dec. nr. 1245 din 27.02.2003)

Contract de asociere in participatiune. Clauza leonina (C.S.J., s. com.,
dec. nr. 1851 din 26.03.2003)

Aplicarea legii in timp. Neretroactivitatea legii. Majorarea capitalului social. Dizolvare
(C. Constitutionala, dec. nr. 291 din 1.07.2004, M. Of. nr. 753/18.08.2004)

Societate comerciala. Dizolvare. Lipsa capacitatii de folosinta
(C.S.J., s. com., dec. nr. 1677 din 10.03.2003)

Executarea creantelor. Procedura de judecata (C. Constitutionala, dec. nr. 244
din 27.05.2004, M. Of. nr. 730/12.08.2004)

Privatizare. Instituirea supravegherii financiare. Suspendarea actiunilor
(C.S.J., s. com., dec. nr. 3216 din 27.06.2003)

DREPT COMUNITAR

Legislatie fiscala. Impozite pe venitul persoanelor fizice. Cesionarea participarilor la capitalul social al unei societati comerciale cu sediul pe teritoriul national. Modalitati de impunere a valorii adaugate realizate (C.J.C.E., A doua camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgia, Cauza Jean-Claude De Baeck impotriva Belgiei, Ordonanta din 8.06.2004)

Competenta judecatoreasca in materie delictuala sau cvasi-delictuala. Locul producerii faptului generator al prejudiciului (C.E.J.C.E., A doua camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Oberster Gerichtshof – Austria, Cauza Rudolf Kronhofer impotriva Mariannei Maier s.a., Hotararea din 10.06.2004)

Competenta judiciara in materie civila si comerciala. Instanta competenta sa ceara pronuntarea unei hotarari premergatoare (C.J.C.E., A patra camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Tribunal du travail du Charleroi – Belgia, Cauza Magali Warbecq impotriva Ryanair Ltd., Ordonanta din 10.06.2004)

Ajutor acordat crescatorilor de porci. Ajutor acordat pentru a permite restituirea unor alt ajutor, declarat anterior ilegal. Decizie a Consiliului declarand ajutorul ca licit. Iliceitate (C.E.J.C.E., Plen, recurs in anulare, Cauza Comisia impotriva Consiliului, Hotararea din 29.06.2004)

Termen de 90 de zile pentru a solicita in instanta restituirea. Principiul efectivitatii (C.E.J.C.E., Prima camera, procedura pronuntarii de hotarari premergatoare, Tribunal Tributrio de Primeira Instancia de Lisboa – Portugalia, Cauza Recheio Cash & Carry impotriva Fazenda
Pblica/Registo nacional de Pessoas Colectivas, Hotararea din 17.06.2004)

Constituirea unui grup parlamentar in lumina Regulamentului Parlamentului European. Inexistenta afinitatilor politice. Notiunea de „interes direct si individual”. Inadmisibilitatea actiunii formulate de un partid politic national (C.J.C.E., Marea camera, recurs impotriva hotararii pronuntate in fond de Tribunalul de Prima Instanta, Cauza Frontul National impotriva Parlamentului European, Hotararea din 29.06.2004)

DREPT CONSTITUTIONAL

Competenta Curtii Constitutionale. Interpretarea legii. Egalitate in drepturi
(C. Constitutionala, dec. nr. 290 din 1.07.2004, M. Of. nr. 735/16.08.2004)

DREPT CONTRAVENTIONAL

Solutionarea unei plangeri contraventionale. Prezumtia de nevinovatie. Sarcina probei
(C. Constitutionala, dec. nr. 270 din 22.06.2004, M. Of. nr. 722/10.08.2004)

DREPT FINANCIAR SI FISCAL

Taxa pentru serviciul public de televiziune. Scutire de la plata (C. Constitutionala,
dec. nr. 297 din 6.07.2004, M. Of. nr. 756/19.08.2004)

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

Efectele hotararilor straine. Intelesul notiunii de hotarare straina (I.C.C.J., Sectia civila, dec. nr. 3074 din 8.07.2003)

DREPT PENAL

Minor. Internare intr-un centru de reeducare. Inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii. Individualizare (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2767 din 10.06.2003)

Abuz de incredere. Bun dat in custodie de catre politie (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2941
din 19.06.2003)

Inselaciune. Infractiune continuata. Consecinte deosebit de grave. Confiscare
(C.S.J., s. pen., dec. nr. 2598 din 30.05.2003)

Fals intelectual. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Carnet de munca. Adeverinta eliberata de o cooperativa (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2822 din 12.06.2003)

Trafic de droguri. Drog de risc si de mare risc (C.S.J., s. pen., dec. nr. 3115
din 27.06.2003)

DREPT PROCESUAL CIVIL

Judecator Constantin Furtuna / Unele consideratii pe marginea Legii nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii

Atributiile Curtii de Conturi. Activitate jurisdictionala. Colegiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi (C. Constitutionala, dec. nr. 249 din 15.06.2004, M. Of. nr. 702/4.08.2004)

Competenta materiala. Contract de locatiune a unui fond agricol. Actiune pentru plata drepturilor locatorului (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2153 din 26.05.2003)

Competenta materiala. Plangere impotriva deciziei de sanctionare contraventionala emisa de Consiliul National al Audiovizualului (I.C.C.J., s. cont. adm., dec. nr. 3756 din 7.11.2003)

Calitate procesuala pasiva in litigiile care privesc imobile preluate in mod abuziv
(C.S.J., s. civ., dec. nr. 1214 din 26.03.2003)

Cazuri de discriminare. Reprezentarea partilor in proces. Rolul organizatiilor nonguvernamentale. Atributiile Curtii Constitutionale (C. Constitutionala, dec. nr. 285 din 1.07.2004, M. Of. nr. 711/6.08.2004)

Cerere reconventionala. Competenta materiala a tribunalului arbitral (C.S.J., s. com.,
dec. nr. 2910 din 4.06.2003)

Imobil nationalizat. Revendicare. Suspendarea judecatii din oficiu in baza art. 47 din
Legea nr. 10/2001. Nelegalitate (C.S.J., s. civ., dec. nr. 2818 din 27.06.2003)

Revizuire. Tardivitate. Cazul in care obiectul pricinii nu se afla in fiinta. Inteles
(C.S.J., s. com., dec. nr. 3477 din 16.07.2003)

Exonerarea de la obligatia de plata a taxelor judiciare de timbru. Acces liber la justitie
(C. Constitutionala, dec. nr. 264 din 22.06.2004, M. Of. nr. 732/13.08.2004)

Profesia de consilier juridic. Incompatibilitati. Cumul de functii. Egalitate in drepturi
(C. Constitutionala, dec. nr. 300 din 6.07.2004, M. Of. nr. 734/13.08.2004)

Egalitate in drepturi. Organizarea si desfasurarea concursurilor didactice
(C. Constitutionala, dec. nr. 303 din 6.07.2004, M. Of. nr. 734/13.08.2004)

DREPT PROCESUAL PENAL

Competenta. Prorogarea competentei. Art. IX din Legea nr. 281/2003 (C.S.J. s. pen.,
dec. nr. 4938 din 31.10.2003)

Suspendarea din functie. Punerea in miscare a actiunii penale. Restrangerea exercitiului dreptului la munca. Prezumtia de nevinovatie (C. Constitutionala, dec. nr. 245 din 27.05.2004, M. Of. nr. 716/9.08.2004)

Aparare. Asistenta juridica asigurata de acelasi aparator pentru inculpati cu interese procesuale contrare (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2027 din 18.04.2003)

Cheltuieli judiciare. Obligarea partii responsabile civilmente (C.S.J., s. pen.,
dec. nr. 2487 din 17.05.2003)

Contestatie la executare. Nelamuriri cu privire la hotararea care se executa. Instanta competenta (C.S.J., s. pen., dec. nr. 1834 din 9.04.2003)

Cai extraordinare de atac. Revizuirea. Egalitatea in drepturi. Liberul acces la justitie. Proces echitabil (C. Constitutionala, dec. nr. 250 din 15.06.2004, M. Of. nr. 728/12.08.2004)

Publicitatea sedintei. Infractor minor. Nulitate (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2515 din 28.05.2003)

DREPTUL MUNCII

Contract colectiv de munca. Aplicarea legii in timp. Neretroactivitatea legii. Persoane disponibilizate (C. Constitutionala, dec. nr. 292 din 1.07.2004,
M. Of. nr. 787/26.08.2004)

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Rolul statului in economia de piata. Libertatea comertului. Drept de autor. Protectia concurentei loiale (C. Constitutionala, dec. nr. 273 din 24.06.2004,
M. Of. nr. 717/9.08.2004)

DREPTUL SECURITATII SOCIALE

Egalitate in drepturi. Modul de calcul al pensiilor. Neretroactivitatea legii. Acces liber la justitie (C. Constitutionala, dec. nr. 301 din 6.07.2004, M. Of. nr. 785/26.08.2004)

Persecutat etnic. Copil nascut in timpul refugiului parintilor. Statutul de refugiat (I.C.C.J., s. cont. adm., dec. nr. 4104 din 25.11.2003)

Persecutat etnic. Proba persecutiilor din motive etnice (C.S.J., s. cont. adm.,
dec. nr. 3547 din 28.10.200)

DREPTUL TRANSPORTURILOR

Regulament de transport. Reclamatie administrativa. Actiune in daune. Termen
de prescriptie (C.S.J., s. com., dec. nr. 2688 din 21.05.2003)

DREPTURILE OMULUI

Egalitate in drepturi. Discriminare. Procedura in fata Curtii Constitutionale
(C. Constitutionala, dec. nr. 281 din 29.06.2004, M. Of. nr. 720/10.08.2004)

Dreptul la viata. Interzicerea torturii. Dreptul la libertate si la siguranta. Dreptul la respectarea vietii private si familiale. Protectia proprietatii. Obligatia de a respecta drepturile omului. Plangeri individuale. Examinarea contradictorie a cauzei si procedura rezolvarii amiabile; masuri de instruire. Terta interventie. Satisfactia echitabila. Forta obligatorie si executarea hotararilor. Masuri provizorii (C.E.D.O., Marea Camera, Hotararea din 8.07.2004, Cauza Ilascu si altii c. Moldova si Rusia)

Dreptul la viata (C.E.D.O., Marea Camera, Hotararea din 8.07.2004,
Cauza Vo c. Franta)

Dreptul la un proces echitabil. Satisfactia echitabila (C.E.D.O., Sectia I – camera, Hotararea din 29.07.2004, Cauza San Leonard Band Club c. Malta)

Dreptul la un proces echitabil. Protectia proprietatii (C.E.D.O., Sectia I – camera, Hotararea din 29.07.2004, Cauza Scordino c. Italia – nr. 1)

Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori (C.E.D.O., Sectia a II-a – camera, Hotararea din 20.07.2004, Cauza Nikitin c. Rusia)

Dreptul la respectarea vietii private si familiale. Interzicerea discriminarii (C.E.D.O., Sectia
a IV-a – camera, Hotararea din 13.07.2004, Cauza Pla si Puncernau c. Andora)

Dreptul la respectarea vietii private si familiale. Libertatea de exprimare. Interzicerea discriminarii (Sectia a II-a – camera, Hotararea din 27.07.2004, Cauza Sidabras si Dziautas c. Lituania)

Libertatea de exprimare (C.E.D.O., Sectia a IV-a – camera, Hotararea din 20.07.2004, Cauza Hrico c. Slovacia)

Protectia proprietatii (C.E.D.O., Sectia I – camera, Hotararea din 15.07.2004, Cauza Scordino c. Italia – nr. 2)

Plangeri individuale. Satisfactia echitabila (C.E.D.O., Sectia a IV-a – camera, Hotararea din 27.07.2004, Cauza Ikincisoy c. Turcia)

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories