Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

Revista Romana de Dreptul Afacerilor nr. 11-12/2003
12.06.2002 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept comercial, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

Taxa judiciara de timbru ca venit al bugetelor locale
Corneliu-Liviu Popescu

Opinii in legatura cu unele dispozitii criticabile sau discutabile, in special in lumina acquis-ului comunitar,cuprinse in O.U.G. nr. 121 din 4 decembrie 2003 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Octavian Manolache

Protectia investitorilor in legislatia romaneasca a valorilor mobiliare
Gh. Piperea

Nivelul cotei forfetare de cheltuieli deductibile din veniturile brute din drepturi de autor realizate in anul 2003
Corneliu-Liviu Popescu

Raspunderea transportatorilor care efectueaza operatiuni aeriene civile in spatiul aerian national
Vlad Peligrad

Aspecte teoretice si practice cu privire la disciplina contractuala
Irinel Madalin Niculeasa

JURISPRUDENTA

DREPT COMERCIAL

1. Accident auto. Culpa comuna a conducatorului auto si a conducatorului atelajului (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 740 din 24.04.2003)
2. Actiune in anulare. Invocarea necompetentei tribunalului arbitral. Litigiu patrimonial solutionat pe baza intelegerii partilor (Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 807 din 14.05.2003)
3. Asociatie agricola. Cerere de deschidere a procedurii reorganizarii juridice si a falimentului impotriva acesteia. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Bucuresti -Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 811 din 15.05.2003)
4. Avariere autoturism. Culpa exclusiva a administratiei strazilor. Plata sumei asigurate. Dovada culpei (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 921 din 28.05.2003)
5. Cerere de declansare a procedurii falimentului. Recunoasterea datoriei si achitarea acesteia de catre debitoare. Renuntarea la judecata a creditoarei (Curtea de Apel – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 830 din 19.05.2003)
6. Contract de asigurare. Actiune in regres. Termen de prescriptie (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 940 din 30.05.2003)
7. Contract de concesiune. Teren restituit fostilor proprietari. Nulitatea contractului (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 715 din 22.04.2003)
8. Contract de furnizare energie electrica. Neindeplinirea obligatiei de plata. Decesul titularului de contract. Neintroducerea in cauza a fiului defunctului (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 783 din 07.05.2003)
9. Contract de inchiriere a unui spatiu comercial. Neintrunirea conditiilor novatiei prin schimbare de debitor. Admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale a paratei (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 804 din 14.05.2003)
10. Contract de livrare marfa. Neplata pretului. Somatie de plata. Actiune in anulare netimbrata. Respingerea acesteia. Recurs nefondat (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 817 din 15.05.2003)
11. Contract de prestari servicii. Plata cu intarziere a biletelor pentru tratament balnear si odihna. Penalitati (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 746 din 24.04.2003
12. Executare silita. Necitarea partilor. Procedura contencioasa. Bilet la ordin. Titlu executoriu (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 896 din 27.05.2003
13. Faliment. Cerere privind cheltuieli de conservare si de depozitare a unuia dintre creditori. Respingerea acesteia (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 716 din 22.04.2003)
14. Faliment. Operatiuni efectuate dupa intrarea bancii in faliment. Anularea acestora (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V–a comerciala, decizia nr. 850 din 21.05.2003)
15. Hotararea AGA. Actiune in anulare. Cerere de suspendare a hotararii. Stabilirea calitatii procesuale active (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a –a comerciala, decizia comerciala nr. 778 din 07.05.2003)
16. Litigiu arbitral. Actiune in anulare. Exceptia lipsei calitatii procesuale active. Admitere (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 704 din 21.04.2003)
17. Litigiu comercial. Neindeplinirea procedurii concilierii prealabile. Recurs nefondat (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 861 din 22.05.2003)
18. Livrare marfa. Inexistenta unui contract valabil incheiat. Inexistenta unei obligatii de plata (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 711 din 21.04.2003)
19. Recurs. Exceptia lipsei calitatii procesuale active. Admiterea exceptiei (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 748 din 24.04.2003)
20. Societate comerciala. Excluderea asociatilor. Calitatea de asociat administrator (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 735 din 23.04.2003)
21. Somatie de plata. Neindeplinirea cerintelor legale privind caracterul cert, lichid si exigibil al creantei (Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 845 din 21.05.2003)
22. Spatiu inchiriat. Contravaloarea lipsei de folosinta. Penalitati de intarziere (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 825 din 19.05.2003)
23. Sucursala. Mandat cu reprezentare acordat directorului acesteia pentru reprezentarea societatii mama (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 964 din 4.06.2003)
24. Vanzarea unor bunuri prin licitatie publica. Actiune in constatarea nulitatii absolute a acesteia. Invocarea fraudei motivata de schimbarea unei file CEC. Nerelevanta probatorie a inceperii urmaririi penale (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 819 din 16.05.2003)

DREPT BANCAR

25. Contract de credit bancar. Fidejusiune. Cerere de incuviintare a inceperii executarii silite asupra unui imobil. Respingerea acestuia (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala, decizia comerciala nr. 775 din 06.05.2003)

DREPTUL TRANSPORTURILOR

26. Contract de transport. Taxe de transport nedatorate. Plata acestora. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr. 814 din 15.05.2003)

JURISPRUDENTA C.E.D.O. – JURISPRUDENTA STRAINA

JURISPRUDENTA C.E.D.O.
Traducere din limba franceza, rezumat si comentariu: conf. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu

27. Banca comerciala sub administrare obligatorie, apoi in faliment. Absenta dreptului organelor statutare ale bancii de a o reprezenta in justitie in actiunea impotriva deciziilor de instituire si de prelungire a procedurii de administrare obligatorie. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 din Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IV-a- camera, Hotararea din 21 octombrie 2003, Cauza Banca de Credit si Industriala c. Republica Ceha, cererea nr. 29010/95)
28. Caracterul echitabil al procedurii judiciare in materie de concurenta impotriva unei societati comerciale. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 din Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a II-a – camera, Hotararea din 14 octombrie 2003, Cauza Lilly France c. Franta, cererea nr. 53892/00)
29. Durata rezonabila a procedurii penale intr-o cauza de evaziune fiscala. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 din Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 2 octombrie 2003, Cauza Hennig c. Austria, cererea nr. 41444/98)
30. Exproprierea bunurilor imobile ale unei societati comerciale, fara o justa indemnizatie. Violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I camera, Hotararea din 9 octombrie 2003, Cauza Biozokat A.E. c. Grecia, cererea nr. 61582/00)
31. Privarea unor persoane fizice declarate in faliment personal de toate bunurile, pentru o durata mare de timp. Violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 6 noiembrie 2003, Cauza S.C., V.P., F.C., M.C. si E.C. c. Italia, cererea nr. 52985/99)
32. Protectia proprietatii in cazul unei societati comerciale. Repararea prejudiciului material si moral. Aplicarea art. 41 (Satisfactia echitabila) din Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a II-a – camera, Hotararea din 30 octombrie 2003 – satisfactie echitabila, Cauza Belvedere Alberghiera SRL c. Italia, cererea nr. 31524/96)
33. Protectia proprietatii si procesul echitabil in cazul unei societati comerciale. Repararea prejudiciului material si moral. Aplicarea art. 41 (Satisfactia echitabila) din Conventie (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IV-a – camera, Hotararea din 2 octombrie 2003 satisfactie echitabila, Cauza Sovtransavto Holding c. Ucraina, cererea nr. 48553/99)
34. Termenul nerezonabil al unei proceduri judiciare privind falimentul unei societati comerciale in comandita simpla si falimentul personal al asociatului comanditat. Privarea de toate bunurile, remiterea intregii corespondente sindicului si imposibilitatea indepartarii de locul de domiciliu, pentru persoana fizica declarata in faliment personal, pentru o durata mare de timp. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 si a art. 8 (Dreptul la respectarea vietii private si familiale) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a art. 2 (Libertatea de circulatie) din Protocolul nr. 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a III-a – camera, Hotararea din 6 noiembrie 2003, Cauza Peroni c. Italia, cererea nr. 44521/98)
35. Termen nerezonabil al unei proceduri penale contra unui functionar bancar acuzat de spalare de bani. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IV-a – camera, Hotararea din 25 noiembrie 2003, Cauza Schumacher c. Luxemburg, cererea nr. 63286/00)
36. Termen nerezonabil al unei proceduri penale privind infractiuni vamale contra unui presedinte – director general la doua societati comerciale anonime si actionar la o societate comerciala cu raspundere limitata. Violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 27 noiembrie 2003, Cauza Slimane-Kad c. Franta – nr. 2, cererea nr. 48943/99 – extras)

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti