Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

Revista Romana de Dreptul Afacerilor nr. 10/2003
09.06.2002 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Asigurări, Drept comercial, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

Executarea garantiilor reale mobiliare
Vlad Peligrad

Aspecte teoretice si practice privind obligatiunile societare
Sebastian V. Bodu

Scrisoarea de credit comerciala
Madalina Faghi

Grupul de interes economic (G.I.E.) si Grupul european de interes economic (G.E.I.E.)
Cristian Gheorghe

JURISPRUDENTA
DREPT COMERCIAL

1. Actiune in anulare a hotararii arbitrale. Motive de anulare. Incalcare de catre tribunalul arbitral a unor dispozitii de procedura. Neincadrare in dispozitiile art. 364 lit. i din C. pr. civ. (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 116 din 28.01.2003)
2. Actiune in anulare a sentintei arbitrale. Citare. Procedura. Art. 364 lit. d. C. pr. civ. (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 12 din 14.01.2003)
3. Actiune privind obligarea paratei la incheierea contractului de prestari servicii. Probe solicitate de parata la judecata apelului si in recurs. Inadmisibilitate (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 3882 din 05.06.2002)
4. Clauza compromisorie. Locul arbitrajului. Nulitate (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 223 din 17.02.2003)
5. Contestatie impotriva cererii de declarare in stare de faliment. Executarea silita a garantiilor constituite la acordarea creditului ca modalitate de plata alternativa. Incetare de plati temporara. Recurs in anulare (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4106 din 13. 06. 2002)
6. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 101 din 24.01.2003)
7. Contract de asociere in participatiune. Transformare prin novatie in contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare. Lipsa mandatului reprezentantului F. P. S. Lipsa acordului de vointa al proprietarului (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4016 din 11.06.2002)
8. Contract de inchiriere. Prelungire prin tacitare locatiune. Denuntare. Contract de asociere in participatiune. Drept de preemtiune al fostului locatar. Inexistenta. Nulitate absoluta pentru frauda la lege (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 283 din 21.02.2003)
9. Contract de vanzare-cumparare actiuni. Drept de preemtiune prevazut in contract. Conditia disponibilitatii de vanzare a actiunilor. Neindeplinire. Compensare legala (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4185 din 17.06.2002)
10. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Neefectuare investitii la termenele prevazute. Penalitati de intarziere. Neacordare (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 77 din 22.01.2002)
11. Declansarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. Incetare de plati (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 278 din 21.02.2003)
12. Dobanda legala datorata independent de existenta unei clauze penale in acest sens (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 374 din 10.03.2003)
13. Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 23 din 15.01.2002)
14. Hotarare A. G. A. Actiune in anulare. Termenul de formulare a actiunii in anulare. Prematuritate (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4086 din 12.06.2002)
15. Inchiderea procedurii falimentului. Motive de recurs: invocarea necomunicarii unor inscrisuri si lipsa de procedura. Recurs nefondat. Suportarea pasivului de catre membrii organelor de conducere (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 355 din 06.03.2003)
16. Licitatie. Proces-verbal. Anulare. Contestatie la executare (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 3259 din 15 mai 2001)
17. Neindicarea corecta a datelor de identificare ale partii. Lipsa de procedura. Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 357 din 06.03.2002)
18. Neplata chiriei si a dobanzii comerciale. Returnarea sumei achitate cu titlu de chirie in contul debitoarei. Admiterea in parte a actiunii. Recurs pentru neacordarea in totalitate a cheltuielilor de judecata (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4082 din 12.06.2002)
19. Plata cu intarziere a dividendelor. Dobanzi (daune moratorii). Nedovedirea pretentiilor deduse judecatii (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 84 din 22.01.2003)
20. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Creanta certa, lichida si exigibila. Act de imprumut simulat (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 49 din 17.01.2003)
21. Procesverbal de licitatie. Contestatie la executare formulata de debitoare. Cerere de interventie in interes propriu formulata de catre A. V. A. B. Competenta materiala. Conflict negativ de competenta. Recurs (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4105 din 12.06.2002)
22. 1. Pronuntarea hotararii de catre presedinte. Lipsa acestei mentiuni din minuta. Consecinte. 2. Actiune in stabilirea cuantumului dividendelor. Achitarea dividendelor catre reclamant (C. S. J. – Sectia comerciala, decizia nr. 4041 din 11.06.2002)
23. Reorganizare judiciara si faliment. Desfiintare contracte de cesiune subsecvente unui contract de vanzarecumparare de actiuni. Recurs. Admisibilitate (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 249 din 18.02.2003)
24. Scadenta creantei asiguratorului. Despagubiri. Dobanda legala aferenta (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 256 din 19.02.2003)
25. Societate comerciala. Hotarare de dizolvare si lichidare. Opozitie formulata de Administratia Finantelor Publice. Recurs . respins ca nefondat (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 300 din 26.02.2003)
26. Societate cu raspundere limitata. Cerere de retragere a unui asociat. Recurs. Respingere (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 129 din 29.01.2003)
27. Societate de asigurare. Calitate procesuala pasiva. Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 178 din 07.02.2003)
28. Somatie de plata. Lipsa termenului la care trebuia facuta plata (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 68 din 21.01.2003)
29. Somatie de plata. Lipsa unei clauze in contract privind plata de penalitati. Neacordarea acestora (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 303 din 26.02.2003)
30. Somatie de plata. Procedura de citare viciata. Incalcarea unor norme imperative. Nulitatea hotararii (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, decizia nr. 339 din 04.03.2003)

DREPT FINANCIAR, FISCAL SI VAMAL

31. Adresa a Administratiei Financiare privind anularea autorizatiei de comercializare a bauturilor alcoolice si a cafelei in sistem de alimentatie publica. Contestatie in baza Legii nr. 29/1990. Recurs. Conditii de admisibilitate a contestatiei (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 133 din 24.02.2003)
32. Cerere de suspendare a deciziei Directiei Generale a Vamilor si a deciziei Directiei Generale a Finantelor Publice. edintain camera de consiliu. Recurs. Admitere si casare cu trimitere spre rejudecare (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 96 din 06.02.2003)
33. Compensare partiala a obligatiilor de plata. Recurs. Admisibilitate. Gresita aplicare a legii (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 178 din 06.03.2003)
34. Contestatie impotriva modului de calcul al impozitului pe profit. Subventii acordate producatorilor agricoli. Gresita apreciere a acestor sume ca profit (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 200 din 17.03.2003)
35. Decizie de impunereinstiintare de plata privind venitul din activitati independente. Actiune in anulare. Investitiile in scopul obtinerii de venituri constituie cheltuieli deductibile (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 1 din 09.01.2003)
36. Introducerea marfurilor din teritoriul vamal al Romaniei in zona libera in regim de export. Intocmirea de catre Directia Generala a Vamilor a documentatiei de export (Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ, decizia nr. 33 din 20.01.2003)

JURISPRUDENTA C.E.D.O. – JURISPRUDENTA STRAINA

JURISPRUDENTA C.E.D.O.
Traducere din limba franceza, rezumat si comentariu: conf. univ. dr. CorneliuLiviu Popescu

37. Administrarea probelor si egalitatea armelor intrun proces privind rambursarea unor credite bancare – violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IV-a – camera, Hotararea din 1 iulie 2003, Cauza Suominen c. Finlanda, cererea nr. 37801/97)
38. Deprecierea valorii economiilor depozitate in banci ale persoanelor fizice – absenta violarii art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 24 iulie 2003, Cauza Ryabykh c. Rusia, cererea nr. 52854/99 extras)
39. Efectele duratei excesive a procedurii falimentului asupra administrarii bunurilor, corespondentei, capacitatii de a sta in justitie si libertatii de circulatie ale falitului persoana fizica violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 8 (Dreptul la respectarea vietii private si familiale) din Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 2 (Libertatea de circulatie) din Protocolul nr. 4 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 17 iulie 2003, Cauza Luordo c. Italia, cererea nr. 32190/96)
40. Efectele duratei excesive a procedurii falimentului asupra administrarii bunurilor, corespondentei si libertatii de circulatie ale falitului persoana fizica violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 8 (Dreptul la respectarea vietii private si familiale) din Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 13 (Dreptul la o cale efectiva de atac) din Conventia europeana a drepturilor omului; violarea art. 2 (Libertatea de circulatie) din Protocolul nr. 4 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 17 iulie 2003, Cauza Bottaro c. Italia, cererea nr. 56298/00)
41. Intarziere a organelor fiscale in restituirea impozitelor pe venit platite anticipat de contribuabil violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia I – camera, Hotararea din 3 iulie 2003, Cauza Buffalo SRL in lichidare c. Italia, cererea nr. 38746/97)
42. Obligarea unei societati comerciale, dupa casarea hotararii de declarare a falimentului, la plata partiala a onorariului administratorului judiciar – violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IIa – camera, Hotararea din 16 septembrie 2003, Cauza Stockholms Frskrings och Skadestndsjuridik AB c. Suedia, cererea nr. 38993/97 extras)
43. Refuzul restituirii TVA platita, dar nedatorata violarea art. 1 (Protectia proprietatii) din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Sectia a IIa – camera, Hotararea din 22 iulie 2003, Cauza Cabinet Diot SA si Gras Savoye SA c. Franta, cererile nr. 49217/99 si nr. 49218/99)

JURISPRUDENTA STRAINA

44. Conceputul de Bune moravuri, in intelesul art. 138 din Codul civil german, nu este identic cu cel din 1 al Legii privind combaterea concurentei neloiale
45. Inadmisibilitatea clauzelor indreptate impotriva intereselor consumatorilor, in comertul practicat de casele de comenzi
46. Numirea unui cetatean strain in functia de administrator al unei societati cu raspundere limitata
47. Consultantii de plasament raspund pentru furnizarea informatiilor inexacte

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti