Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Flux informații

Alina Laura Gingirov candideaza pentru functia de decan al Baroului Ilfov

29 februarie 2012 | JURIDICE.ro

Suntem in masura sa va prezentam programul electoral al av. Alina Laura Gingirov, candidat la functia de decan al Baroului Ilfov:

„Non multae, sed multum

Avocat prin vocatie, m-am dedicat neintrerupt acestei profesii din anul 1999, cand am devenit membra a Uniunii Avocatilor din Romania si a Baroului Bucuresti.

In calitate de Consilier al Baroului Ilfov si Decan, ma angajez ca voi sustine necontenit si voi milita pentru:

  • Apararea demnitatii profesiei de avocat in fata tuturor institutiilor statului pe plan national si international si implicarea efectiva in relatia cu magistratii si cu instantele de judecata pentru repozitionarea avocatului la locul cuvenit;
  • Conservarea si afirmarea independentei profesiei de avocat, a autonomiei acesteia precum si evidentierea statutului de partener al justitiei;
  • Ajustarea periodica a tuturor contributiilor profesional, functie de contextul social si economic, inclusiv prin reducerea temporara a acestora sau reesalonarea lor pentru tinerii avocati aflati in situatii speciale(studii, boala, maternitate sau alte situatii exceptionale).
  • Crearea alaturi de avocati-cadre didactice, a unui program de pregatire profesionala adaptat nevoilor reale ale avocatilor stagiari si cei proaspat definitivati, activitate pe care inteleg sa o realizez in stransa conlucrare cu INPPA si UNBR;
  • Adaptarea si inlesnirea exercitarii drepturilor sociale ale femeilor avocat prin crearea unor parghii legale si practice care sa asigure stabilitatea financiara a acestora in perioada dedicata maternitatii si cresterii copilului, cat si reinsertia usoara in viata profesionala;
  • Conlucrare directa cu Casa de Asigurari a Avocatilor pentru realizare/modificare/imbunatatire a sistemului de pensii si asigurari sociale in sensul crearii/imbunatatirii sistemului contributiv si prin reevaluarea punctului de pensie in sens pozitiv;
  • Crearea si dezvoltarea de spatii corespunzatoare, atat in ceea ce priveste sediul Baroului cat si in ceea ce priveste spatiile dedicate avocatilor pentru studiu in cadrul sediilor instantelor de judecata.
  • Stabilirea relatiilor de conlucrare efectiva cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania pentru promovarea si apararea intereselor profesiei, precum si a politicilor profesionale in plan national si international.
  • Infiintarea unui departament specializat pentru relatia Baroului cu Mas Media, format din oameni de specialitate, cu reale aptitudini de comunicare, departament care va fi coordonat de catre un consilier al Baroului Ilfov.

PROIECT ADMINISTRATIV

Baroul va fi organizat in cinci servicii cu urmatoarele atributii:

1.  SECRETARIATUL
– asigura asistenta decanului in convocarea sedintelor de consiliu
– colecteaza informatiile necesare desfasurarii in conditii ideale a sedintei de consiliu
– asigura publicitatea sedintelor de consiliu si solutiilor pronuntate
– coordoneaza activitatea celorlalte servicii
– asigura asistenta in reprezentarea interna si internationala
– solutioneaza conflictele de competenta intre servicii
– popularizeaza activitatea compartimentului de programe si planificare a comisiei de monitorizare a procesului legislativ
– gestioneaza resortul sesizarilor disciplinare si al contestatiilor vizand onoraiul
– gestioneaza cererile vizand medierea si arbitrarea confllictelor intre avocati

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

JURIDICE by Night

Evenimente juridice

2.  CANCELARIA
– duce la indeplinire hotararile si deciziile organelor de conducere si rezolutiile consilierilor delegati sau ale secretariatului
– inregistreaza si pregateste solutionarea predictibila si in termen a cererilor avocatilor si asigura comunicarea solutiilor
– coordoneaza activitatea ghiseului unic si a celui virtual
– asigura si raspunde de arhivarea tuturor lucrarilor si vizelor
– elibereaza cardurile/legitimatiile si delegarile avocatilor
– elibereaza formularistica necesara evidentelor obligatorii
– elibereaza adeverintele si recomandarile necesare avocatilor
– exercita managementul resurselor umane
– organizeaza arhiva informatica si pe suport material al baroului
– urmareste indeplinirea obligatiilor profesionale de catre avocati
– coordoneaza acitivitatea departamentului IT
– asigura secretariatului avocatilor delegati de organele de conducere
– urmareste si asigura pregatirea profesionala initiala a stagiarilor
– organizeaza conferintele de stagiu
– colecteaza, centralizeaza si inainteaza initiativele avocatilor
– organizeaza, supravegheaza si tine evidenta pregatirii profesionale continue in sistem declarativ

3. SERVICIU DE ASISTENTA JUDICIARA
– organizeaza si urmareste activitatea de asistenta judiciara
– urmareste si administreaza litigiile in care este implicat baroul
– organizeaza activitatea statistica si arhiveaza evidentele cerute de lege
– administreaza registrul de evidenta a avocatilor care asigura asistenta judiciara
– exercita toate atributiile privind ajutorul public judiciar si gratuitatile

4. SERVICIUL ADMINISTRATIV
– organizeaza si conduce activitatea baroului
– asigura managementul resurselor financiare si a activelor patrimoniale ale baroului
– urmareste indeplinirea obligatiilor fiscale si administrative ale baroului
– asigura resursele necesare bunei functionari a serviciilor baroului
– organizeaza activitatile administrative si intretinerea bunurilor din patrimoniul baroului
– asigura paza si intretinerea activelor baroului
– desfasoara activitatile dispuse de organele de conducere si serviciile secretariat si cancelarie
– duce la indeplinire orice alte obligatii nerepartizate altor servicii

5. SERVICIUL DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR
– colecteaza sesizarile impotriva avocatilor si tine evidenta acestora
– faciliteaza avocatului exercitarea drepturilor ce ii revin in cadrul procedurilor ce compun obiectul de activitate
– asigura consiliere avocatului in privinta dosarului si a procedurii pe care o urmeaza
– asigura accesul avocatului la intregul continut al dosarului
– consemneaza punctul de vedere al avocatului
– intocmeste referate privind continutul sesizarilor catre organele competente sa le solutioneze
– verifica incasarea taxei de procesare a sesizarii
– comunica solutiile avocatilor si petentilor

PROIECTAREA LOGISTICA A BAROULUI

1. Nota de fundamentare

Proiectarea sistemului este impusa in principal de nevoia de comunicare ce include, pe de o parte, comunicarea baroului cu avocatii – constand in colectarea si difuzarea informatiei si, pe de alta parte,comunicatiile la distanta prin  mijloace tehnice.

Masurile privind logistica avand un pronuntat caracter tehnic recomanda alegerea solutiei tehnice de catre specialisti in raport de propunerile ce vor fi validate.

2. Obiectivele propuse

Gasirea oportunitatilor privind cheltielile vizand comunicatiile la distanta facilitand comunicarea catre si dinspre barou.

3. Continutul masurilor propuse
– implementarea unui ansamblu de echipament tehnic si software care sa permita:
– colectarea eficienta a informatiei de la avocati, in special extractia si structurarea logica automata;
– difuzarea intuitiva si clara a informatiei printr-o interfata adecvata;
– contractarea comunicatiilor telefonice sau conexe cu servicii de voce in mediul informatic, respectiv inaintarea informatica a documentelor intre serviciile baroului;
– interactiunea cu alte sisteme, respectiv cu solutia tehnica destinata substituirii serviciilor telefonice si a celor conexe a furnizorului celei mai bune oferte, cu platformele de plati din sistemul bancar, cu platforma filialei casei de asigurari si cu platformele on line ale Ministerului Justitiei (INFOKIOSC si ECRIS).

4. Implicatii bugetare

Solutia reprezinta in timp o forma de economisire a cheltuielilor cu prevedere bugetara separata (furnituri).

Costurile semnificative ale implementarii sunt determinate de securizarea retelei pentru functionarea in mediul bancar virtual. Celelalte cerinte presupun costuri rezonabile.

5. Analiza si expunerea solutiilor propuse

A. In ceea ce priveste comunicarea stricto senso, informatia se colecteaza greoi intr-un sistem cu productivitate scazuta si se difuzeaza intr-o structura logica discutabila. Mai clar, baroul primmeste un suport material continand informatiile comunicate de avocati si vizele aferente (care implica participarea unor functionari, respectiv inspectorul filialei, functionarii resurselor umane si ai registraturii, plus eventual cel al contabilitatii). Decizia baroului (ca document informatic) se imprima se semneaza si se comunica de catre un functionar al cancelariei dupa care se implementeaza din nou in mediu informatizat in alt format, iar suportl mmaterial se arhiveaza de catre functionarul mandatat.

Platforma tehnica va permite verificarea automata a dosarului avocatului si sintetizarea datelor utile dintr-o cerere formulata de un avocat, pe care sa le implementeze intr-un proiect de solutie si in evidentele corespunzatoare ale baroului – tablou, arhiva, pregatire profesionala, etc. Efectul pe care il va produce folosirea unei astfel de aplicatii va fi scurtarea insemnata a perioadei in care o asemenea solicitare este procesata.

Pe de alta parte, platforma va trebui sa asigure si un sistem securizat de plati destinat incasarii taxelor si apt sa genereze o comunicare automatizata si implementarea in sistem fara alta formalitate din partea avocatului.

In alta ordine de idei, in privinta difuzarii informatiei, platforma tehnica va oferi o interfata logica, clara si intuitiva care va creste randamentul comunicarii. Totodata, platforma tehnica va asigura atat comunicarea publica, cat si comunicarea individuala a solutiilor care imbraca caracter particular (infiintarea unui cabinet, semnalarea unei restante, comunicarea anumitor decizii).

Aria informatiilor de interes public va fi extinsa si popularizata ca atare.

Platforma tehnica va putea permite monitorizarea traseului de solutionare a unei lucrari (etapele acesteia si stadiul lucrarii), va asigura acces la ordinea de zi si procesele verbale ale sedintelor de consiliu, va populariza toate hotararile consiliului si solutiile Comisiei de disciplina, raportul de activitate periodica al fiecarui serviciu al baroului, etc., inlaturand astfel caracterul ocult al functionarii baroului.

Site-ul baroului va deveni astfel, un instrument util in exercitarea profesiei, colectand juristprudenta si acte procesuale puse la dispozitie in mod voluntar si gratuit de avocati.Site-ul baroului va cuprinde si opinii si proiecte de aparari in chestiuni care afecteaza in mod colectiv avocatii ilfoveni, de exemplu in privinta actelor de executare abuzive ale organelor fiscale in privinta impozitelor si/sau contributiilor la asigurarile de sanatate. Site-ul va cuprinde si harta zonelor in care comunicarile intre avocati nu sunt protejate de confidentialitate si reglementarile privind exercitarea profesiei de avocat in spatiul

Uniunii Europene. Proiectarea sistemului va avea in vedere si interoperabilitatea cu platforma Filialei Casei de Asigurari si in viitorul apropiat sau mai indepartat interoperabilitatea cu sistemele de informare  publica ale justitiei (Infokiosk si ecris).

B. In ceea ce priveste comunicatiile la distanta, noi propunem, ca in viitor acestea sa se realizeze fara costuri per serviciu, in cadrul retelei proprii a baroului, comuna cu reteaua filialei.Deasemenea, in comunicarile cu membrii sai, baroul va folosi aceeasi platforma care nu comporta costuri, iar in ceea ce priveste comunicatiile cu exteriorul, Baroul va putea alege serviciile de telefonie si conexe acesteia de la cel mai bun furnizor operant pe aceasta piata.

Comunicarea on line va determina scaderea costurilor si in ceea ce priveste serviciile de curierat, reducandu-le la cel putin jumatate volumul.

In concluzie, ansamblul echipamentelor si soft-urilor pe care le va utiliza baroul va trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– costuri rezonabile privind comunicatiile la distanta;
– compatibilitatea cu cea mai avantajoasa oferta a furnizorilor de servicii de telecomunicatii;
– securizarea comunicatiilor (vizand platile si comunicarile individuale);
– afisarea unei interfete intuitive si prietenoase;
– capacitatea de a extrage si a clasifica logic informatiile colectate;
– interoperabilitatea cu sistemul filialei casei;
– compatibilitatea cu Ecris-ul si sistemul Infokiosk.

Oricare ar fi programul pe care il vom alege eu voi contribui la realizarea obiectivelor desemnate exercitand cu buna credinta orice rol imi va fi atribuit in organigrama Baroului.”

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories