Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR

Noi reguli privind procedura de arbitraj


16 martie 2012 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 97 din data de 7 februarie 2012 a fost publicata Rezolutia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 17/2012 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

Noile reguli de procedura arbitrala reglementeaza, in detaliu, atat organizarea arbitrajului institutionalizat, cat si a celui ad-hoc. Incepand cu data aprobarii acestor reguli, toate celelalte dispozitii contrare se vor considera abrogate.

Astfel, persoanele care au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara celor care privesc starea civila si capacitatea persoanelor, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna. Printr-o conventie arbitrala, partile vor putea sa prevada ca litigiile lor sa fie supuse unei institutii permanente de arbitraj sau unui arbitraj ad-hoc.

ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de catre curtile de arbitraj de pe langa camerele judetene (denumite in continuare „Curte de Arbitraj”).

Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat sau ad-hoc, daca partile au incheiat, in acest sens, o conventie arbitrala scrisa si solicita acest lucru in mod expres.

Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventie arbitrala, Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat.

Litigiul arbitral, in intelesul Regulilor de procedura arbitrala, este orice litigiu derivand dintr-un contract, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile.

Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine.

Litigiul este international cand decurge dintr-un raport juridic care intereseaza comertul international sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.

Regulile aplicabile in cadrul procedurilor arbitrale se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. Tribunalul arbitral este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti.

In intreaga procedura arbitrala trebuie sa li se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii. De asemenea, dosarul litigiului este confidential, nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, neavand acces la dosar fara acordul scris al partilor.

CONVENTIA ARBITRALA

Conventia arbitrala se incheie in scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis, prin care partile convin ca, in eventualitatea unui litigiu, acesta sa fie solutionat pe aceasta cale. Conventia arbitrala poate rezulta insa si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare/actiuni arbitrale si acceptarea paratului ca aceasta sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.

Avantajele incredintarii litigiului comercial direct Curtii de Arbitraj consta, in linii mari, in: solutionarea diferendului intr-un termen rezonabil, confidentialitatea dosarului, lipsa de publicitate a hotararii arbitrale.

TRIBUNALUL ARBITRAL

In functie de valoarea obiectului cererii principale si de complexitatea cauzei, tribunalul arbitral este constituit fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri, dintre care unul este supraarbitru. Arbitrii desemnati pentru fiecare litigiu determinat sunt numiti de catre Autoritatea de nominare din cuprinsul Listei de arbitri, dupa consultarea elementelor din dosar care permit sa se aprecieze valoarea litigiului si complexitatea cauzei. Astfel, se elimina posibilitatea partilor de a-si alege arbitrul, astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara.

Arbitrii pot fi revocati in situatia in care:

  • dupa semnarea actului de misiune se renunta in mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;
  • fara motiv justificat, nu participa la sedinta de arbitrare;
  • fara motive temeinice, tergiverseaza solutionarea litigiului;
  • nu se pronunta hotararea in termenul stabilit prin dispozitiile prezentelor reguli;
  • nu se respecta caracterul confidential al arbitrajului.

De asemenea, arbitrii pot fi inlocuiti in caz de abtinere, recuzare, revocare, renuntare, deces ori alte cauze de impiedicare, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a unei astfel de imprejurari de catre Autoritatea de nominare.

PROCEDURA PREARBITRALA

Sesizarea Curtii de Arbitraj se realizeaza printr-o cerere de arbitrare/actiune arbitrala pe care reclamantul o adreseaza Curtii. Cererea trebuie sa cuprinda aceleasi elemente ca si o cerere adresata instantei de judecata, cu precizearea ca reclamantul va anexa si o copie a documentului in care se regaseste clauza compromisorie.

Paratul are obligatia de a-si exprima pozitia fata de cererea reclamantului, prin intampinare. Acesta are de asemenea posibilitatea de a formula o cerere reconventionala, atunci cand are pretentii proprii fata de reclamant, derivand din acelasi raport juridic.

In ceea ce priveste cheltuielile arbitrale, acestea cuprind: taxa de inregistrare, taxa administrativa, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si ale consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor, precum si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

Cheltuielile arbitrale se pot imparti intre parti potrivit intelegerii dintre ele sau, in lipsa unei astfel de intelegeri, vor fi achitate de partea care a cazut in pretentii.

In ceea ce priveste termenul in care va fi solutionat litigul, acesta prezinta un real avantaj fata de procedura de drept comun, intrucat tribunalul arbitral trebuie sa pronunte o hotarare in termen de 5 luni de la data constituirii sale. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit pentru motive temeinice sau la cererea partilor.

PROCEDURA ARBITRALA

Procedura arbitrala se desfasoara in mod asemanator celei de drept comun, cuprinzand infatisari si dezbateri, administrare de probe si, in final, solutionarea litigiului printr-o sentinta arbitrala.

Exceptiile privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate cel mai tarziu la prima zi de infatisare, sub sanctiunea decaderii. Exceptiile de ordine publica vor putea fi invocate pe tot parcursul litigiului arbitral.

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun in materia procedurii civile, cat si dispozitiile cuprinse in Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si, respectiv, dispozitiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, in masura in care respectivele dispozitii nu contravin regulilor in discutie.

SENTINTA ARBITRALA

Litigiul va fi solutionat de tribunalul arbitral in temeiul contractului principal incheiat de parti, a actelor aditionale, in baza probelor administrate, normelor de drept aplicabile si, atunci cand este cazul, uzantelor comerciale. Cu acordul expres al partilor, tribunalul poate solutiona litigiul in echitate, pe baza convingerii intime a acestuia. Hotararea se pronunta in sedinta secreta.

Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie, avand efectele unei hotarari judecatoresti definitive si obligatorii. Aceasta poate fi investita cu formula executorie, printr-o cerere adresata de partea castigatoare instantei judecatoresti competente de la sediul Curtii de Arbitraj. Sentinta arbitrala investita constituie titlu executoriu si se executa silit, intocmai ca o hotarare judecatoreasca.

Sentinta arbitrala va putea fi desfiintata numai prin actiune in anulare, pentru unul din motivele prevazute in Codul de procedura civila. Prin conventia arbitrala partile nu pot renunta la dreptul de a formula actiune in anulare impotriva unei eventuale sentinte arbitrare. Ulterior pronuntarii unei astfel de sentinte, partea va putea insa renunta la dreptul de a formula cerere in anulare.

Actiunea in anularea sentintei arbitrale se va introduce in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale, direct la instanta competenta potrivit legii, sub sanctiunea decaderii din drept.

DISPOZITII SPECIALE PRIVIND ARBITRAJUL INTERNATIONAL

In litigiile internationale se aplica, pe langa Regulile de procedura arbitrala, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

Durata termenelor prevazute pentru solutionarea litigiului intern se dubleaza. In aceste litigii, Autoritatea de nominare va desemna cu precadere arbitrii straini aflati pe Lista de arbitri. Dezbaterile se vor desfasura in limba romana, cu exceptia cazului in care toti arbitrii cad de acord sa foloseasca o limba de circulatie internationala.

Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret, partile putand sa participe la dezbateri si cu interpretul lor. In orice situatie insa, dezbaterile se desfasoara in prezenta unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

ARBITRAJUL AD-HOC

Arbitrajul organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti, de catre un tert, altul decat o institutie de arbitraj reprezinta arbitrajul ad-hoc. Sintagma ad-hoc trebuie cuprinsa explicit in conventia incheiata de parti. Orice alta formulare in textul conventiei arbitrale va supune litigiul arbitrajului institutionalizat.

Avantajul arbitrajului ad-hoc este dat de faptul ca tribunalul arbitral, format din 1 sau 3 arbitri, este ales de parti si se supune regulilor stabilite prin conventia arbitrala, in ceea ce priveste locul arbitrajului si limba in care se vor desfasura dezbaterile (in lipsa unor astfel de prevederi, tribunalul arbitral ales va determina locul si limba).

Cu toate acestea, arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale, ei neputand fi considerati reprezentanti ai partilor, chiar daca au fost desemnati de catre acestea.

In ceea ce priveste dispozitiile legale aplicabile arbitrajului ad-hoc, acesta se desfasoara in baza prevederilor Codului de procedura civila, ale art. 4 alin. (2) si (3) din Normele Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si celor ale Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, si Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, partea a II-a, cap. VIII.

In cazul unui astfel de litigiu, Curtea de Arbitraj poate acorda asistenta, la cererea partilor, cu conditia achitarii taxei de inregistrare si taxei de administrare de catre parti.

Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad-hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:

  • furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema;
  • asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
  • asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
  • urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit de parti.

DISPOZITII FINALE

Prin Anexele nr. 3 si 4, ce fac parte integranta din Regulile de procedura arbitrala, se reproduc modele de conventii arbitrale, respectiv Clauza compromisorie si Compromisul, recomandate de Sistemul Camerelor de Comert din Romania.

De asemenea, regulile se vor traduce intr-o limba de circulatie internationala. In cazul in care exista neconcordante intre textul tradus si versiunea in limba romana, va prevala versiunea in limba romana.

VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii