Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă

ICCJ. Expropriere. Calitate procesuala pasiva. Aplicarea legii in timp. Principiul neretroactivitatii legii. Practica CEDO


20.03.2012 | JURIDICE.ro, Alexandru Paul DUGNEANU, Liviu Alexandru VIOREL
Secţiuni: C. administrativ, Litigii, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Nota:

Apreciem ca suntem in prezenta unei decizii de interes a instantei supreme, in sensul in care se regasesc antamate in cuprinsul sau probleme de mare actualitate, si ne referim aici in primul rand la confirmarea distinctiei dintre o autoritate publica, emitenta de drept a unui act administrativ, si o forma de organizare limitata in timp de realizare a atributiilor acesteia, inlaturandu-se astfel o modalitate injusta de exonerare de raspundere a autoritatilor publice, modalitate pe care acestea tind nu numai sa o foloseasca frecvent, dar si sa o preconstituie.

Astfel, in ciuda solutiei discutabile pronuntate cu privire la calitatea procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale, apreciem ca aceasta decizie este pe deplin apta in a oferi o orientare corecta pe mai departe practicii in materie.

Nu mai putin adevarat este faptul ca instanta suprema ofera o solutie corecta conflictului de legi in timp in lumina principiului fundamental si conventional al neretroactivitatii legii.

In acest sens, fata de utilitatea practica a dezlegarilor instantei supreme, mentionam ca o analiza mai ampla a deciziei rezumate se va regasi intr-unul dintre numerele viitoare ale Revistei Romane de Jurisprudenta.

Alexandru Paul DUGNEANU
Avocat colaborator – S.p.a.r.l. Muşat şi Asociaţii

Liviu Alexandru VIOREL
Avocat colaborator – S.p.a.r.l. Muşat şi Asociaţii

* * *

„INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATE S1 FISCAL

DECIZIA NR. 5228

SEDINTA PUBLICA DE LA 8 NOIEMBRIE 2011

Asupra recursurilor de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

I. Solutia instantei de fond

Prin Sentinta nr. 3 din 10 ianuarie 2011, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal a admis actiunea formulata de reclamanta, a anulat Hotararea nr. 17/4.06.2010 privind solutionarea intampinarii formulata de SC T SRL emisa de Judetul Dambovita, obligand paratii la 10.000 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut, in esenta, urmatoarele:

Obiectul actiuni il reprezinta contestatia formulata in baza art. 20 din Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, impotriva Hotararii nr. 17/4.06.2010 a Comisiei pentru solutionarea intampinarilor.

In speta, la data de 4.06.2010, Judetul Dambovita – Comisia pentru solutionarea intampinarilor formulate impotriva propunerilor de expropriere a terenurilor necesare lucrarilor de utilitate publics Partie de schi „Cocora-Pestera„, Partie de schi „Cocora-Padina” si Partie de schi „Tataru-Padina„, situate pe raza comunei Moroeni, a emis hotararea atacata, privind solutionarea intampinarii formulate de reclamanta impotriva propunerii de expropriere a unor suprafete de teren, in vederea realizarii respectivelor obiective de investitii.

Reclamanta, prin intampinarea formulata, a aratat ca oferta de despagubire pentru terenurile declarate de utilitate publica este mica, iar modul in care partiile de schi traverseaza proprietatea sa, ar avea efecte negative asupra modului de utilizare a proprietatii dupa realizarea exproprierii.

Astfel, in calitate de expropriata, reclamanta a formulat obiectiuni impotriva propunerilor de expropriere, iar prin hotararea atacata Comisia a admis propunerea expropriatorului Judetul Dambovita, cu privire la exproprierea unor suprafete de teren, in suprafata totala de 76.471 m.p. aflate in proprietatea reclamantei, pentru realizarea lucrarilor de utilitate publica in discutie, fara a motiva in niciun fel cum a solutionat nemultumirea reclamantei legata de oferta de despagubire si de modul cum partiile de schi traverseaza proprietatea.

Totodata, in cuprinsul hotararii s-a mentionat ca s-a luat act de intelegerea partilor, fara sa se specifice in concret in ce consta aceasta intelegere si anume, modalitatea de traversare a partiilor de schi si daca reclamanta este sau nu de acord sa primeasca si masa lemnoasa ce va rezulta in urma lucrarilor de amenajare a terenului pe care il cedeaza.

Instanta de fond a concluzionat ca parata nu a respectat dispozitiile art. 17-18 din Legea nr. 33/1994, potrivit carora, comisia, dupa analizarea documentelor prezentate si ascultarea celor interesati, in urma deliberarii, va consemna printr-o hotarare motivata si in concret cele stabilite, nelasand loc de interpretari si de neintelegeri.

Il. Instanta de recurs

l. Criticile paratilor

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii Consiliul Judetean Dambovita si Judetul Dambovita prin Presedintele si Secretarul Consiliului Judetean Dambovita.

  1. Recursul paratului judetul Dambovita

Recurentul – parat judetul Dambovita a criticat sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie, invocand in drept dispozitiile art. 304 pct. 4 si art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, aratand urmatoarele:
– instanta nu a aplicat prevederile noii Legi a exproprierii pentru cauze de utilitate publica nr. 255/2010 publicata in MOf nr. 853/20.XII.2010, care nu mai reglementeaza constituirea si functionarea Comisiei de solutionare a intampinarilor impotriva propunerilor de expropriere a terenurilor, cauzele privind oportunitatea declararii utilitatii publice si a exproprierii iesind de sub incidenta controlului judecatoresc, invocand motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 4 Cod procedura civila;
– in mod gresit prima instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a recurentului – parat, judetul Dambovita, care nu este emitentul actului administrativ a carui anulare s-a solicitat – Hotararea nr. 17/4.06.2010;
– era intemeiata si exceptia tardivitatii formularii contestatiei, in raport cu termenul de 15 zile prevazut de art. 20 din Legea nr. 33/1994.
– nu este corecta anularea Hotararii nr. 17/4.06.2010, deoarece reprezentantii intimatei – reclamante S.C. T S.R.L. au semnat fara obiectiuni procesul – verbal al sedintei din 30 aprilie 2010 privind acordul la expropriere, iar cu privire la oferta de despagubire stabilita pe baza evaluarii facuta de un expert ANEVAR intimata a manifestat pasivitatea, nu a raspuns solicitarilor paratilor, nu a mai participat nici la sedinta din 7 mai 2010 si nici la cea din 4 iunie 2010 cand s-a adoptat prin vot secret Hotararea nr. 17, pe baza documentelor necontestate si a procesului verbal de sedinta din 30 aprilie 2010, semnat fara obiectiuni de reprezentantii intimatei, hotararea fiind temeinica si legala, mai ales ca prin noua lege a exproprierii 255/2010 lucrarile necesar a fi executate pe terenurile expropriate de parati sunt declarate de utilitate publica.

B. Recursul prratului Consiliul Judetean Dambovita confine critici identice, astfel ca cele doua recursuri urmeaza a fi analizate impreuna.

2. Considerentele Inaltei Curti asupra recursurilor paratilor

Analizand sentinta criticata, prin prisma motivelor de recurs, tinand cont de actele si lucrarile dosarului, precum si de dispozitiile legale incidente, Inalta Curte constata urmatoarele:

Recursul paratului Judetul Dambovita este fondat in privinta exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia.

Actiunea introductiva priveste hotararea nr. 17/4.06.2010 a Comisiei constituita in temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica, paratul nefiind emitentul acestui act normativ si neexistand nici un fel de identitate intre acesta si partile raportului juridic obligational de drept administrativ, dedus judecatii, astfel ca in temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila se va admite recursul paratului judetului Dambovita, se va modifica in parte sentinta atacata si se va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, judetul Dambovita, fata de care actiunea se va respinge ca fiind formulata impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Celelalte motive de recurs prezentate de parati sunt insa nefondate.

Astfel, sustinerile recurentilor privind aplicabilitatea in cauza a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzele de utilitate publica, necesare realizarii unor obiective de investitii de interes national, judetean si local este nefondata, deoarece Hotararea contestata nr. 17/14.06.2010 a Comisiei pentru solutionarea intampinarilor s-a emis in temeiul si cu respectarea procedurii prevazute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica, astfel ca legalitatea acestui act administrativ nu poate fi examinata decat prin prisma dispozitiilor legale care au fundamentat adoptarea lui, potrivit principiului „tempus regit actum„, asa cum corect a procedat si instanta de fond.

Procedura de notificare si despagubire a detinatorilor de terenuri expropriate, reglementata de Legea nr. 255/2010 publicata in M.Of. nr. 35/20.XII.2010 nu se poate aplica decat exproprierilor realizate dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, pentru a nu se incalca principiul neretroactivitatii legii civile prevazut de art. 1 din vechiul Cod civil si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil.

De altfel, noul act normativ nu abroga Legea nr. 33/1994 si prevede imediata aplicare a noilor dispozitii „pentru continuarea realizarii obiectivelor„, in cazul procedurilor de expropriere aflate in curs de desfasurare – art. 32 din Legea nr. 255/2010, situatia in speta, de contestare a hotararii Comisiei constituite in temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1994, neincadrandu-se in aceste dispozitii, criticile recurentilor fiind nefondate sub acest aspect.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Judetean Dambovita este, de asemenea nefondata, acesta fiind emitentul hotararilor de declarare a utilitatii publice de interes local a lucrarilor: Partia de schi Tataru Padina – Hotararea nr. 102/31.07.2009, Partia de schi Cocora – Pestera – Hotararea nr. 103/31.07.2009, Partia de schi Cocora Padina – Hotararea nr. 104/31.07.2009 (filele 16 – 18 dosar fond) dar si a Hotararii nr. 113/2010 privind aprobarea contractului cadru de vanzare – cumparare a terenurilor de utilitate publica – fila 140 si a Hotararilor nr. 23 si 24/10.02.2010 din procedura exproprierii privind imobilele proprietate privata propuse pentru expropriere, care au justificat si emiterea Hotararii nr. 17/4.06.2010 de catre Comisia ce functioneaza pe langa Consiliul Judetean, asa incat paratul Consiliul Judetean Dambovita are calitate procesuala pasiva.

In mod corect prima instanta a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei de catre intimatii – reclamanti, deoarece acestora li s-a comunicat hotararea nr. 17/4.06.2010 la data de 16.06.2010, asa cum rezulta din stampila postala aplicata pe plic, iar actiunea la instanta s-a expediat la 2.07.2010, asa cum reiese din plicul de la fila 11 dosar fond, cu respectarea termenului prevazut de art. 20 din Legea nr. 33/1994 si aceasta critica fiind, in concluzie, nefondata.

Hotararea nr. 17/4.06.2010 a Comisiei speciale constituita in temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1994 a fost in mod corect anulata de instanta, deoarece, practic aceasta nu a solutionat intampinarea intimatei – reclamante, incalcandu-se atributiile reglementate prin art. 15 alin. (1) din Legea nr. 33/1994.

Din continutul hotararii depuse in copie la filele 9-10 dosar fond rezulta ca intampinarea intimatei S.C. T S.R.L. privea valoarea despagubirilor propuse a-i fi acordate, reprezentantul societatii mentinandu-si punctul de vedere si cu ocazia audierii de catre Comisie.

Cu toata divergenta partilor in privinta cuantumului despagubirii cuvenite intimatei expropriate, prin hotararea nr. 17/4.06.2010 Comisia „a luat act de intelegere partilor” desi nu rezulta de nicaieri care ar fi fost aceasta intelegere, pe care Comisia avea obligatia sa o consemneze in hotarare, sub semnatura partilor conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 pentru a nu lasa loc de interpretari sau dubii care sa genereze alte litigii.

In speta nu rezulta cum au convenit partile sa solutioneze problema valorii despagubirilor, daca aceasta invoiala a avut loc, intampinarea intimatei ramanand astfel nesolutionata prin hotararea Comisiei care avea tocmai acest scop, de a rezolva problemele divergente dintre parti, in speta cuantumul despagubirii pentru terenul expropriat de la recurenta – reclamanta si acest motiv de recurs fiind, in concluzie, nefondat.

Constatand ca prima instanta a aplicat corect legea la solutionarea cauzei, nefiind incidente dispozitiile art. 304 pct. 9) Cod procedura civila, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, Inalta Curte de Casatie si Justitie va respinge ca nefondat recursul paratului Consiliul Judetean Dambovita, nefondate fiind si criticile identice ale recurentului Judetul Dambovita asupra acelorasi aspecte, deja analizate, cu exceptia celei privind calitatea procesuala pasiva, cum s-a aratat anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge recursul declarat de Consiliul Judetean Dambovita impotriva Sentintei nr. 3 din 10 ianuarie 2011 a Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

Admite recursul declarat de Judetul Dambovita prin Presedintele si Secretarul Consiliului Judetean Dambovita impotriva aceleiasi sentinte si in consecinta:

Modifica in parte sentinta atacata in sensul ca respinge actiunea reclamantei S.C. T S.R.L. formulata in contradictoriu si cu judetul Dambovita pentru lipsa calitatii procesuale pasive. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 8 noiembrie 2011.”

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro