Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Cerere de aparare a reputatiei profesionale formulata de procuror DNA admisa de CSM
10.05.2012 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

În şedinţa din  7 mai 2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat rezultatele verificărilor efectuate de către Secţia pentru procurori a Inspecţiei Judiciare cu privire la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul Dolcu Dumitru-Lucian, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, potrivit unui comunicat al CSM.

Astfel, „prin cererea adresată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, domnul procuror Dolcu Dumitru-Lucian, a solicitat apărarea reputaţiei profesionale ca urmare a publicării la data de 25.10.2011, în ediţia scrisă şi electronică a cotidianului „Adevărul” a articolului cu titlul „Procuror DNA, prins cu mafia la telefon”.

Din  verificările efectuate de către Inspecţia Judiciară – Serviciul de inspecţie pentru procurori, au rezultat următoarele:

La data de 24.10.2011, în ediţia electronică a ziarului „Adevărul” şi, la 25.10.2011, în ediţia scrisă a aceluiaşi ziar a fost publicat articolul intitulat „Procuror DNA, prins cu mafia la telefon”. În conţinutul articolului autorul a redat pasaje din notele de redare a unor convorbiri telefonice aflate la dosarul cauzei, menţionând că au fost purtate de procurorul Dolcu şi învinuitul LSA. În acelaşi timp autorul a arătat că procurorul Lucian Dolcu a refuzat să ofere reporterilor „Adevărul” detalii despre dosar, declarând, însă, că ”este o eroare, întrucât nu purtase nicio discuţie cu niciunul dintre inculpaţi”.

În legătură cu acest articol procurorul Dolcu Dumitru-Lucian a arătat faptul că nu a discutat cu învinuitul LSA, iar convorbirile interceptate şi înregistrate au fost purtate cu P.V.L.Ş., căruia i se spune ”L.” şi care nu are nicio calitate procesuală în dosarul penal în care este cercetat L.S.A. Totodată, procurorul consideră că autorul articolului a interpretat tendenţios şi denigrator notele de redare în care s-a menţionat, din eroare, că ar fi discutat cu învinuitul L.S.A..

Pe data de 19.01.2011, o echipă mixtă, formată din agent de poliţie şi subofiţer de jandarmi, au oprit în trafic autoturismul marca Mercedes GL 320, la volanul căruia se afla L.S.A., ocazie cu care, în autoturism au fost găsite 2000 pachete de ţigări timbrate necorespunzător, despre care conducătorul a precizat că sunt ale sale, le cumpărase în aceeaşi zi şi urma să le folosească în scop personal. Având în vedere aceste împrejurări, în aceeaşi zi, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Arad – Serviciul Investigaţii Fraude s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că numiţii L.S.A., IRLS şi RS sunt implicaţi în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 2961 alin.(1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, ambele modificate prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, dosarul fiind înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Prin rezoluţia din 19.01.2011, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de L.S.A., IRLS şi RS pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 2961 alin.(1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, ambele modificate prin O.U.G. nr. 54/2010, măsura fiind confirmată prin rezoluţia procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

În aceeaşi zi, procurorul din cadrul PJ Arad a dispus, prin ordonanţă, cu titlu provizoriu, autorizarea pe 48 ore, a interceptării şi înregistrării pe suport magnetic a convorbirilor din timpul discuţiilor purtate prin intermediul mai multor posturi telefonice, printre care şi două numere de telefon mobil, despre care existau indicii că erau utilizate de către învinuitul LSA.

Prin rezoluţia din 20.01.2011, având în vedere complexitatea cauzei, numărul mare de activităţi procesuale care urmau a fi efectuate, precum şi faptul că existau indicii de săvârşire a infracţiunii de spălarea banilor, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus preluarea cauzei la nivelul acestei unităţi de parchet.

La data de data de 21.01.2011, procurorul din cadrul PT Arad a solicitat instanţei de judecată confirmarea ordonanţei procurorului din 19.01.2011, precum şi autorizarea pe mai departe a interceptării şi înregistrării convorbirilor din timpul discuţiilor purtate prin intermediul mai multor posturi telefonice, printre care şi cele utilizate LSA. Totodată, procurorul a solicitat şi interceptarea şi înregistrarea audio-video atât în mediu ambiental cât şi la punctul de lucru al SC G. D. SRL Arad, atât a întâlnirilor şi discuţiilor purtate de acesta cu orice alte persoane cu care s-ar putea întâlni, cât şi a întâlnirilor şi discuţiilor purtate de către ceilalţi asociaţi în cadrul societăţii sus menţionate, administrate de învinuit, respectiv a numiţilor PVLS, DDP şi IM, începând cu data de 21.01.2011. Pe data de 21.01.2011, Tribunalul Arad a admis propunerea procurorului. În legătură cu discuţiile invocate în articolul publicat în ziarul „Adevărul” ca fiind purtate între procurorul Dolcu Dumitru Lucian şi învinuitul LSA, s-a stabilit că acestea au avut la bază notele de redare întocmite în zilele de 20 şi 21 .01.2011. În aceste note s-a menţionat că de la unul din posturile telefonice apelează şi răspunde învinuitul LSA.

Referitor la modalitatea în care jurnaliştii au avut acces la notele de redare aflate la dosarul de urmărire penală s-a constatat că acestea au fost publicate după data sesizării instanţei de judecată, data de 29.09. De asemenea, s-a stabilit că la dosarul cauzei aflate pe rolul Tribunalului Arad există două cereri de studiu a dosarului formulate de către autorul articolului publicat în „Adevărul” şi D.B de la PRESSALERT.ro. Totodată, a rezultat că Tribunalul Arad nu a eliberat, către jurnalişti, nici un fel de copii de pe înscrisurile aflate la dosar şi că s-a acordat o atenţie sporită pentru ca acestea să nu fie fotografiate cu telefoane mobile sau cu alte aparate foto.

Din studiul dosarului de la Curtea de Apel Timişoara, a rezultat că toate notele de redare se aflau la dosarul de urmărire penală. S-a stabilit că acestea s-au aflat tot timpul la dosarul de urmărire penală, în condiţiile în care procurorul care efectua urmărirea penală a întocmit, pe data de 21.01.2011, P-V intitulat ”proces-verbal de redare în formă scrisă a imaginilor şi convorbirilor purtate în mediu ambiental”. În acest P-V nu se găsesc redate convorbirile mai sus menţionate. Niciuna dintre convorbirile despre care se face menţiune, în notele de redare, că ar fi fost purtate între ”LSA” şi ”Lucian Dolcu” nu au fost menţionate în P-V întocmit de procuror, pentru că au fost apreciate ca nefiind relevante în cauză.  Relevantă este în acest sens menţiunea de la sfârşitul P-V potrivit căreia: ”… se anexează suportul optic conţinând …  şi alte convorbiri şi note care nu prezintă interes deosebit cauzei”. În P-V sunt redate convorbiri telefonice purtate de la alt număr de telefon de către învinuitul LSA cu alte persoane, niciuna, însă, cu procurorul Dolcu Dumitru-Lucian.

În referatul întocmit de procuror, la data de 17.01.2011, s-a solicitat Tribunalului Arad reînnoirea Autorizaţiei din 21.01 şi autorizarea interceptării şi înregistrării convorbirilor din timpul discuţiilor purtate în mediu ambiental prin intermediul a 2 două posturi telefonice utilizate de PVLŞ. În urma verificărilor directe, efectuate la PT Arad, s-au constatat diferenţe ale vocilor persoanelor care au utilizat constant cele două posturi telefonice.

Începând cu data de 21.01.2011, organele judiciare au avut suficiente elemente pentru a stabili că, de la unul din posturile telefonice, iniţiază şi primeşte apeluri exclusiv PVLŞ iar nu LSA. Menţionăm că, notele de redare au rămas la dosarul de urmărire penală, cu menţiunea că, discuţiile au fost purtate între învinuitul LSA  şi procurorul Dolcu Dumitru-Lucian. Faţă de notele de redare a convorbirilor telefonice interceptate şi înregistrate, la dosarul cauzei au fost depuse de către organele judiciare fişele – extras de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cuprinzând datele personale de identificare ale procurorului Dolcu Dumitru-Lucian şi ale soţiei acestuia DDP.

Dacă se găseşte o oarecare justificare a prezenţei acestor fişe la dosarul cauzei în ceea ce priveşte persoanele cercetate ori care au legătură cu acestea (DDP pentru că era unul dintre asociaţii SC unde deţinea părţi sociale şi învinuitul LSA) ori a fişei-extras de la O.N.R.C. privind SC G.D. S.R.L. Arad, nu acelaşi lucru se poate spune despre fişa procurorului Dolcu Dumitru-Lucian, care nu avea nicio calitate procesuală.

Inspecţia Judicară s-a sesizat din oficiu, urmând a se efectua verificări cu privire aspecte legate de activitatea procurorilor, ce ar putea constitui indicii privind săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de articolul 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată prin O.U.G. nr. 59/2009, respectiv „exercitarea funcţiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedură cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă, dacă fapta nu constituie infracţiune”.

*       *       *

Inspectorii judiciari au apreciat că se impune o evaluare a raportului dintre două drepturi consacrate constituţional, respectiv dreptul la libera exprimare şi dreptul la propria imagine, fiind cunoscut faptul că interesul informării publicului interferează cu obligaţia jurnalistului de a nu aduce atingere imaginii, reputaţiei şi drepturilor altor persoane. Potrivit art. 30 alin.(1) din Constituţia României, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.

Articolul 10 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului consacră libertatea de exprimare, arătând că orice persoană are dreptul la liberă exprimare şi că acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

Dreptul la propria imagine este un drept fundamental, complementar al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, astfel cum este reglementat în articolul 26 din Constituţia României. Potrivit ar. 30 alin.(6) din Constituţie libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

În vederea garantării acestui drept, Adunarea Parlamentară a CE a adoptat în anul 1993 Rezoluţia nr. 1003 cu privire la etica ziaristică. Potrivit art. 3, principiul de bază al oricărei evaluări etice a ziaristicii este că trebuie făcută o distincţie clară între ştiri şi păreri, evitându-se orice confuzie între acestea. Ştirile sunt informaţii, adică fapte şi date, în timp ce opiniile exprimă gânduri, idei, convingeri sau judecăţi de valoare ale mijloacelor de informare în masă, editorilor sau ziariştilor.

Pornind de la rolul esenţial pe care îl joacă presa într-o societate democratică, Curtea de la Strasbourg a reamintit că presa nu trebuie să depăşească anumite limite, privind în special protecţia reputaţiei şi a drepturilor altora, cu toate că acesteia îi revine sarcina de a comunica, cu respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor sale, informaţii şi idei despre toate problemele de interes general, inclusiv cele care se referă la funcţionarea puterii judecătoreşti. Presa reprezintă unul dintre mijloacele de care dispun responsabilii politici şi opinia publică pentru a se asigura că judecătorii se achită de înaltele lor responsabilităţi conform scopului constitutiv al misiunii care le este încredinţată. Acţiunea instanţelor, care sunt garante ale justiţiei şi care au o misiune fundamentală într-un stat de drept, are nevoie de încrederea publicului. Astfel, este necesară protejarea acesteia împotriva atacurilor lipsite de temei, mai ales atunci când obligaţia de reţinere interzice magistraţilor să acţioneze (Hotărârea din 29.03.2011 pronunţată în cauza Cornelia Popa împotriva României, publicată în M. Of. nr. 13 din 6 ian. 2012).

Inspectorii judiciari au apreciat că, elementele de conţinut al discuţiilor redate în notele în care s-a menţionat că procurorul Dolcu Dumitru-Lucian vorbea cu învinuitul LSA, ar fi putut reprezenta o ştire, fiind consacrat faptul că presa are sarcina de a comunica informaţii legate de cauzele aflate pe rolul instanţelor, deoarece administrarea justiţiei serveşte colectivităţii în ansamblul ei şi necesită cooperarea unui public bine informat (Hotărârea din 26.04.1979 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Sunday Times contra Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord). Cu toate acestea, modul tendenţios de prezentare a ideilor, precum şi aprecierile personale şi judecăţile de valoare ale jurnalistului, unele chiar fără susţinere în dosarul cauzei, au afectat imaginea publică a procurorului.

Reputaţia profesională este o consecinţă a integrităţii profesionale şi morale de care trebuie să dea dovadă fiecare procuror şi se află în strânsă legătură cu independenţa, imparţialitatea şi integritatea pe care trebuie să le manifeste fiecare procuror în exercitarea profesiei.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând rezultatul verificărilor, a reţinut că titlul şi afirmaţiile din cuprinsul articolului sunt de natură să aducă atingere reputaţiei profesionale şi au afectat imaginea publică a domnului procuror Dolcu Dumitru-Lucian. Considerând întemeiată cererea de apărare a reputaţiei profesionale, a procedat la admiterea ei.”, se arata in comunicat.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti