Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
CJUE

CJUE. Interzicerea impozitarii diferite a OPCVM-urilor rezidente si nerezidente

15 mai 2012 | Sorin-Ioan DUMITRAȘCU, Sorin-Ioan DUMITRASCU

Comunicat CJUE: Dreptul Uniunii interzice orice restricții privind circulația capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe. Această interdicție nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica dispozițiile incidente ale legislațiilor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabilii care nu se găsesc în aceeași situație în ceea ce privește reședința lor sau locul unde capitalurilor lor au fost investite. Cu toate acestea, respectivele dispoziții naționale nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restrângere disimulată a liberei circulații a capitalurilor și plăților.

Litigiile care au dat naștere prezentelor cauze privesc regimul fiscal francez al dividendelor distribuite de o societate stabilită în Franța organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) care nu sunt stabilite în acest stat. OPCVM-urile (fonduri comune de plasament gestionate de o societate de administrare sau de o societate de investiții) permit oricărui investitor (deținător de titluri de participare) să încredințeze gestionarea capitalului său unei întreprinderi specializate care urmează să îl investească pe una sau pe mai multe piețe financiare determinate. Potrivit reglementării fiscale franceze, dividendele plătite unor OPCVM-uri nerezidente în Franța sunt impozitate cu 25 % prin reținere la sursă, în timp ce astfel de dividende nu sunt impozitate în cazul în care sunt plătite unui OPCVM rezident.

Zece OPCVM-uri belgiene, germane, spaniole și din Statele Unite care investesc, printre altele, în acțiuni ale unor societăți franceze și care încasează, cu acest titlu, dividende supuse unei rețineri la sursă contestă reglementarea franceză. Acestea invocă existența unei discriminări din punctul de vedere al liberei circulații a capitalurilor, garantată de dreptul Uniunii.

Tribunal administratif de Montreuil (Franța), sesizat cu aceste acțiuni, solicită, în esență, Curții de Justiție să stabilească dacă dreptul Uniunii se opune reglementării franceze care supune dividendele de origine națională distribuite unor OPCVM-uri unui tratament fiscal diferit în funcție de locul în care este stabilit organismul beneficiar. Instanța menționată urmărește în special să afle dacă, în ceea ce privește impozitarea dividendelor distribuite de societăți rezidente unor OPCVM-uri nerezidente, compararea situațiilor care permite să se stabilească dacă există o eventuală diferență de tratament care să constituie un obstacol în calea liberei circulații a capitalurilor trebuie să fie efectuată numai la nivelul OPCVM-ului sau trebuie să ia în considerare și situația deținătorilor de titluri de participare.

Curtea amintește, în primul rând, că măsurile interzise de dreptul Uniunii ca restricții privind libera circulație a capitalurilor le includ pe cele de natură să descurajeze nerezidenții să facă investiții într-un stat membru sau să descurajeze rezidenții statului membru respectiv să facă investiții în alte state. O diferență de tratament fiscal al dividendelor între OPCVM-uri în funcție de locul în care sunt stabilite acestea este de natură să descurajeze, pe de o parte, OPCVM-urile nerezidente să efectueze investiții în societăți stabilite în Franța și, pe de altă parte, investitorii rezidenți în Franța să achiziționeze titluri de participare în OPCVM-uri nerezidente. Prin urmare, Curtea consideră că reglementarea franceză constituie o restricție privind libera circulație a capitalurilor, interzisă în principiu de dreptul Uniunii.

În al doilea rând, Curtea examinează dacă această restricție poate fi justificată din punctul de vedere al dispozițiilor referitoare la libera circulație a capitalurilor. Curtea amintește în această privință că o diferență de tratament nu poate fi considerată compatibilă cu dreptul Uniunii decât în cazul în care privește situații care nu sunt comparabile în mod obiectiv sau în cazul în care este justificată de un motiv imperativ de interes general.

Pentru a se putea aprecia, pe de o parte, dacă situațiile sunt comparabile, se solicită Curții să stabilească dacă situația deținătorilor de titluri de participare trebuie să fie luată în considerare împreună cu cea a OPCVM-urilor. Ca răspuns, Curtea precizează că revine fiecărui stat membru sarcina de a organiza, cu respectarea dreptului Uniunii, propriul sistem de impozitare a beneficiilor distribuite. Cu toate acestea, atunci când o reglementare fiscală națională stabilește un criteriu de distincție pentru impozitarea acestora, trebuie să se aprecieze dacă situațiile sunt comparabile ținând seama de acest criteriu. În speță, reglementarea franceză stabilește un criteriu pertinent de distincție întemeiat pe locul în care sunt stabilite OPCVM-urile, aplicând numai OPCVM-urilor nerezidente o reținere la sursă a dividendelor pe care le încasează. Curtea consideră, având în vedere acest criteriu de distincție, că aprecierea faptului dacă situațiile sunt comparabile pentru a determina caracterul discriminatoriu sau nediscriminatoriu al reglementării menționate trebuie efectuată numai la nivelul OPCVM-ului, fără a ține seama de situația deținătorilor de titluri de participare. Astfel, diferența de tratament dintre OPCVM-urile rezidente și OPCVM-urile nerezidente nu poate să fie justificată de o diferență existentă între situațiile relevante.

Curtea examinează, pe de altă parte, dacă diferența de tratament ar putea fi justificată de motive imperative de interes general.

Una dintre justificări privește necesitatea de a garanta repartizarea echilibrată a competenței de impozitare între statele membre. Astfel, o diferență de tratament poate fi admisă atunci când reglementarea națională urmărește prevenirea unor comportamente de natură să compromită dreptul unui stat membru de a-și exercita competența fiscală în legătură cu activitățile realizate pe teritoriul său. Cu toate acestea, din moment ce un stat membru a ales să nu impoziteze OPCVM-urile rezidente beneficiare ale unor dividende de origine națională, acesta nu poate invoca necesitatea de a asigura o repartizare echilibrată a competenței de impozitare între statele membre pentru a justifica impozitarea OPCVM-urilor nerezidente beneficiare ale unor astfel de venituri.

De asemenea, reglementarea franceză nu poate fi justificată de necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor fiscale în condițiile în care impozitarea se aplică în exclusivitate și în mod specific nerezidenților.

În sfârșit, diferența de tratament instituită de reglementarea franceză nu poate fi justificată de necesitatea de a păstra coerența regimului fiscal în lipsa existenței unei legături directe între scutirea dividendelor de origine națională încasate de un OPCVM rezident de reținerea la sursă și impozitarea lor ca venituri ale deținătorilor de titluri de participare.

În consecință, Curtea răspunde că dreptul Uniunii se opune reglementării franceze care prevede impozitarea, prin intermediul reținerii la sursă, a dividendelor de origine națională atunci când acestea sunt încasate de OPCVM-uri rezidente în alt stat, în condițiile în care astfel de dividende sunt scutite de impozit în cazul OPCVM-urilor rezidente în Franța.

>> Hotărâre

Sorin-Ioan DUMITRASCU
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership