Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Scurte consideratiuni privind forta executorie a unor contracte speciale in lumina noului Cod civil


22 mai 2012 | JURIDICE.ro, Adrian DOBRE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept civil, RNSJ

Trebuie sa facem o precizare: nu se mai impune folosirea sintagmei ,,noul Cod civil” deoarece acesta este Codul in vigoare. In cuprinsul prezentului material, vom denumi textul de lege ,,Codul civil”.

Conform dispozitiilor Codului Civil, urmatoarele contracte reprezinta titluri executorii:
I. Contractul de locatiune;
II. Contractul de arendare;
III. Contractul de comodat;
IV. Imprumutul de consumatie;
V. Contractul de ipotecă.

I. CONTRACTUL DE LOCATIUNE

1. Caracterul executoriu al contractului in privinta platii chiriei. Conditii

Potrivit art. 1798 Cod civil, Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Ca atare, pentru a dobandi caracterul de titlu executoriu, contractul de locatiune, indiferent de modalitatea incheierii sale (inscris sub semnatura privata sau sub forma autentica) trebuie sa fie inregistrat la organul fiscal. Trebuie precizat ca acest contract reprezinta titlu executoriu in privinta platii chiriei, la termenele si in modalitatile stabilite in cuprinsul acestuia sau, in lipsa unei prevederi exprese, prin lege.

2. Expirarea termenului contractual. Restituirea bunului

Conform art. 1809 Cod civil: (2) În privinţa obligaţiei de restituire a bunului dat în locaţiune, contractul încheiat pe durată determinată şi constatat prin înscris autentic constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi contractului încheiat pe perioadă determinată prin înscris sub semnătură privată şi înregistrat la organul fiscal competent.

Ca atare, contractul de locatiune incheiat pe perioada determinata si constatat printr-un inscris autentic reprezinta titlu executoriu la expirarea termenului pentru care a fost incheiat. In aceasta situatie, caracterul executoriu se intinde in privinta obligatiei de restituire a bunului ce a fost dat in locatiune.

3. Denuntarea contractului

Potrivit art. 1816 din Codul civil: ,,(1) Dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare.

(2) Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit de lege sau, în lipsă, de uzanţe nu produce efecte decât de la împlinirea acelui termen.

(3) La împlinirea termenului de preaviz, obligaţia de restituire a bunului devine exigibilă, iar contractul de locaţiune încheiat în condiţiile prevăzute la art. 1.809 alin. (2) sau (3), după caz, constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu cu privire la această obligaţie.

Asadar, conform textului de lege citat mai sus, in cazul in care contractul de locatiune a fost incheiat pe durata nedeterminată, oricare din parti are posibilitatea de a denunta contractul prin notificare, cu respectarea termenului de preaviz stabilit de lege. Daca legea nu prevede un termen de preaviz, la determinarea acestuia se vor folosi uzantele.

Codul civil, la art. 1276 alin. 1 si 2, mentioneaza ca dreptul de a denunta unilateral contractul cu executare succesiva (deci si contractul de locatiune) poate fi exercitat de oricare dintre parti cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Asadar, textul de lege vorbeste despre un termen rezonabil fara a preciza exact care este termenul. In opinia noastra, termenul rezonabil este destul de relativ si susceptibil de interpretari. De lege ferenda, in Codul civil ar fi necesar sa se prevadă un termen exact in care poate fi denuntat un contract.

Denuntarea unilaterala, potrivit art. 1276 alin. 1 si 2 Cod civil poate fi exercitata, in cazul contractelor cu executare succesiva (cum este cazul contractului de locatiune), chiar si dupa inceperea executarii contractului, insa denuntarea nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare.

Obligatia de restituire a bunului devine exigibila in momentul in care se implineste termenul de preaviz, iar contractul de locatiune incheiat in conditiile art. 1809 alin. 2 sau 3 Cod civil reprezinta titlu executoriu in conditiile legii cu privire la aceasta obligatie.

Potrivit art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ,,Chiriaşul şi persoanele care locuiesc împreună cu acesta nu se pot prevala de dispoziţiile art. 1831 si 1832 Cod civil pentru a se opune evacuării silite întemeiate pe prevederile art. 1.809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale art. 1.816 alin. (3) din Codul civil”.

Dispozitiile cuprinse in art. 1831 Cod civil se refera la evacuarea chiriasului, iar cele cuprinse in art. 1832 se refera la alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul.

Ca atare, chiriasul si persoanele care locuiesc impreuna cu acesta nu pot invoca prevederile art. 1831 si 1832 Cod civil pentru a se putea opune evacuarii silite intemeiate pe art. 1.809 alin. 2 sau 3 (restituirea bunului dat in locatiune la expirarea termenului contractual) si pe art. 1816 alin. 3 (obligatia de restituire a bunului la implinirea termenului de preaviz).

II. CONTRACTUL DE ARENDARE

Potrivit art. 1845 Cod civil, contractele de arendare încheiate în formă autentică, precum şi cele înregistrate la consiliul local constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

Asadar, in cazul in care s-a prevazut in cuprinsul contractului un termen pentru plata arendei si modalitatile de plata a acesteia, contractul incheiat in forma autentica, precum si cel inregistrat la consiliul local, constituie titlu executoriu. Titlul executoriu vizeaza plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite prin contract.

Potrivit art. 136 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ,,În aplicarea art. 1.845 din Codul civil, în cazul în care contractul nu prevede termenele şi modalităţile de plată a chiriei, executarea silită a obligaţiei se face în termenele şi modalităţile prevăzute de legislaţia aplicabilă”.

Este vorba de plata arendei, asa ca, in opinia noastra, in mod eronat, textul de lege face referire la chirie. Avand in vedere ca se mentioneaza art. 1.845 ce face referire la contractul de arendare, vorbim in mod evident de plata arendei.

Astfel, conform art. 136 din Legea nr. 71/2011, in cazul in care se prevad in cuprinsul contractului de arenda termenele si modalitatile de plata a chirieri, executarea silita a obligatiei se face conform legislatiei aplicabile, la termenele si modalitatile prevazute de aceasta.

III. CONTRACTUL DE COMODAT

Conform art. 2157 Cod civil: (1) În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

(2) Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent.

Ca atare, contractul de comodat constituie titlu executoriu in doua situatii:

– in privinta obligatiei de restituire, acest contract (incheiat fie in forma autentica, fie printr-un inscris sub semnatura private) constituie titlu executoriu numai in cazul incetarii prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului contractual;

– daca nu a fost stipulat in cuprinsul sau un termen pentru restituirea bunului, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai in cazul in care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent.

IV. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE

Conform art. 2165 Cod civil, dispoziţiile art. 2.157 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi împrumutului de consumaţie.

Ca atare, dispozitia cuprinsa in art. 2.157 alin. 1 Cod civil ce se refera la caracterul executoriu al contractului de comodat in privinta obligatiei de restituire a bunului se aplica si in cazul imprumutului de consumatie. Singura observatie ce se impune a fi facuta este ca, in cazul contractului de comodat (imprumut de folosinta), obiect al acestuia il poate reprezenta, conform art. 2146, un bun mobil sau imobil, iar in cazul imprumutului de consumatie , obiect al acestuia poate fi, conform art. 2158 alin. 1, o suma de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor.

V. CONTRACTUL DE IPOTECA

Conform art. 2431 Cod civil, Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condiţiile legii, titluri executorii.

Trebuie sa mentionam ca aceasta prevedere se aplica in cazul ipotecii conventionale, in cel al ipotecii imobiliare, in cel al ipotecii mobiliaresi in cel al ipotecii asupra creantelor. Numai contractele de ipoteca incheiate in conformitate cu prevederile Codului civil pot fi socotite ca valabil incheiate, astfel ca numai acestea sunt titluri executorii.

Adrian DOBRE
Avocat, Baroul Bucuresti

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică