« Selected
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Activitatea Plenului Senatului – 29 mai 2012
30.05.2012 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Plenul Senatului a aprobat, la începutul şedinţei de marţi, 29 mai 2012, programul de lucru şi ordinea de zi curente, cu modificările propuse, şi programul săptămânii 4–10 iunie. În urma modificării ordinii de zi, a fost votată în plen componenţa Comisiei de anchetă a ANRP, a cărei constituire fusese aprobată anterior, s-au aprobat modificările propuse de grupurile parlamentare în componenţa comisiilor permanente, precum şi cererea de demisie, pentru vacantarea funcţiei de senator, a domnului senator Cristian Diaconescu. Cu 84 de voturi pentru a fost aprobată cererea grupului parlamentar al PSD ca domnul senator Mircea Geoană să facă parte din Comisia pentru politică externă, în locul senatorului Titus Corlăţean.

S-a realizat o informare a plenului Senatului cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru:

1. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir – COM (2012) 136 final.

2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce competențele care urmează să fie conferite Comisiei – COM (2012) 150 final.

3. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – COM (2012) 131 final.

4. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un program de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului CE nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou – COM (2012) 109 final.

5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor – COM (2012) 118 final.

6. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului – COM (2012) 129 final.

7. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici – COM (2012) 90 final.

8. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind circulaţia necomercială a animalelor de companie – COM (2012) 89 final.

Cu 74 de voturi pentru, un vot împotrivă şi nici o abţinere, plenul Senatului a adoptat Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire și a libertăţii de a presta servicii – COM (2012) 130 final, în cadrul exercitării prerogativelor privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate.

Aprobarea procedurii de urgenţă nu a fost susţinută pentru nici unul dintre proiectele care figurau pe ordinea de zi a şedinţei cu această solicitare, ele urmând a fi dezbătute în procedura normală.

A fost prezentată plenului o Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 21 mai 2012, a următoarelor iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment.

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului”.

Plenul Senatului a adoptat cu 79 de voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere Proiectul de lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în procedură de urgenţă. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi a Legii gazelor nr. 351/2004 a fost retrimis la Comisia de specialitate.

Au mai fost retrimise la comisii:

• Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 alin.(2) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004.

• Proiectul de lege privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării;

• Proiectul de lege privind scoaterea din fondul forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă,județul Neamț”;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

• Proiectul de lege privind Statutul rezerviştilor voluntari;

• Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România;

• Proiectul de lege privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar;

• Proiectul de lege pentru completarea art. 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

• Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională;

• Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

• Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională;

• Proiectul de lege privind completarea art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională;

• Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale;

• Proiectul de lege privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 96 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale;

• Proiectul de lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Proiectul de lege pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Plenul a adoptat următoarele iniţiative legislative:

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici;

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime;

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora;

• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

• Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

• Proiectul de lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” –

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas – Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

 
Secţiuni: Content, Protecția animalelor | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD