Secţiuni » Interviuri
Interviuri
Women in Law
 1 comentariu

Interviu Mona Lisa Neagoe. Despre nevoia judecătorilor de a fi apărați de CSM
11.06.2012 | Alina MATEI

Secţiuni: Interviuri, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Alina Matei: Va multumim ca ati acceptat sa ne acordati un interviu pentru utilizatorii JURIDICE.ro.

Mona Lisa Neagoe: Și eu vă mulțumesc, pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a face cunoscut colegilor (inclusiv celor din instanțele la care nu am mai putut ajunge, datorită timpului scurt al campaniei pentru alegerile CSM) gândurile mele legate de problemele cu care se confruntă justiția și modul cum ar putea acționa CSM pentru rezolvarea lor.

Alina Matei: De la CSM magistratii asteapta enorm de multe: transparenta decizionala, asumare, responsabilizare… Cu fiecare alegere de membri noi, cresc asteptarile. De ce credeti ca se intampla asa? De ce fiecare nou membru CSM este vazut ca un potential factor de schimbare?

Mona Lisa Neagoe: Explicația poate fi găsită în dorința firească a fiecărui magistrat de perfecționare continuă a activității acestei  instituții, care trebuie să fie garantul independenței justiției și promotorul ideilor de eficientizare a activității judiciare, dar și în nemulțumirile magistraților legate de activitatea CSM. Așteptările sunt mari pentru că problemele sistemului judiciar continuă să fie mari, iar soluțiile identificate de CSM nu au fost întotdeauna în consonanță cu expectanțele magistraților.

Alina Matei: Aparent, in actualul CSM exista “tabere” (cuvant mai putin dur decat “bisericute”), usor de sesizat de altfel urmare a transmisiunilor live a sedintelor de Plen. Nu va intreb spre care va veti indrepta, ci de ce credeti ca exista aceasta perceptie?

Mona Lisa Neagoe: Divergențele de păreri sunt un risc al oricărui organ colegial, însă modul în care aceste divergențe transpar înspre exterior poate dauna coerenței mesajului CSM și credibilității acestei institutii, nu numai în raport cu magistrații, ci  și în raport cu ceilalți parteneri de dialog inter-institutional. Se creează și o slăbire a autorității Consiliului, iar de aici și până la punerea existenței și eficienței CSM sub semnul întrebării nu mai este decât un pas.

Așa cum am susținut și în proiectul pe care l-am elaborat în legătură cu principalele obiective ale CSM, unitatea de acţiune trebuie să fie strategia primordială a CSM în actualul context al schimbărilor majore pe care le resimte sistemul judiciar. CSM se află la momentul în care mesajul său trebuie să fie unitar și să exprime starea reală a justiţiei române și nevoile acesteia, progresele, dar şi vulnerabilităţile cronice ale sistemului judiciar. În cele din urmă, toți actualii membri CSM au promovat în timpul campaniei din anul 2010 aceleași idei generoase, care porneau de la dorințele tuturor magistraților de respectare a independenței justiției, de întarire a statutului magistratului și de înfăptuire a unui act de justiție de calitate. Prin urmare, ar trebui să existe premisele unui dialog, pornind de la intențiile declarate și asumate ale tuturor. Restul ține numai de voință și de mai multă empatie față de magistrați.  Sunt lucruri mult mai importante de rezolvat pentru sistemul judiciar în acest moment, iar magistrații asteaptă soluții concrete pentru problemele lor și concentrarea întregii energii a membrilor CSM în direcția asigurării unei justiții funcționale.

Cât despre așa numitele tabere, eu sunt adepta echilibrului  și a dialogului, astfel încât problemele să fie rezolvate în interesul sistemului judiciar.

Alina Matei: A fi judecator e greu, frumos, captivant. Dar a fi membru CSM?

Mona Lisa Neagoe: A fi membru CSM este o uriașă responsabilitate, având în vedere angajamentul public pe care îl face fiecare candidat și atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească în calitatea de reprezentant al unor instanțe, într-un organism care are ca rol fundamental garantarea independenței justiției și gestionarea organizării instanțelor/parchetelor și a carierei magistraților. Este în același timp o provocare continuă, în identificarea celor mai bune strategii de acțiune și este o misiune de devotament fată de cei care te învestesc cu speranța de vector al schimbării în bine a sistemului judiciar. Este și o mare încercare profesională și umană, pentru că, pe lângă cunoașterea regulilor după care funcționează justiția, este necesar un caracter hotărât și consecvent propriilor promisiuni.

Alina Matei: Candidati numerosi pentru acest loc. Cei mai multi cu functii de conducere si un presedinte de asociatie profesionala. Ce se va vota? Omul sau proiectul?

Mona Lisa Neagoe: Cred că se va vota atât omul, cât și proiectul. Calitățile umane și profesionale, experiența în rezolvarea problemelor complexe ale sistemului judiciar  sunt aspecte care ar trebui sa conteze. De asemenea, proiectul este important, pentru că el exprimă o viziune și în acelasi timp întrevede soluții la problemele identificate.

În ceea ce mă privește, activitatea de 19 ani ca judecător, din care 13 ani ca judecător de tribunal, m-a format ca o persoană echilibrată, obiectivă și consecventă. De asemenea, activitatea ca manager de instanță mi-a folosit pentru dezvoltarea abilităților de a identifica disfuncționalități, de a gestiona situații grele de criză și de a gândi, împreună cu colegii mei,  soluții de îmbunătătire și eficientizare a activității instanței în care functionez și care, de multe ori, au fost preluate în dispoziții legale sau regulamentare utile pentru întregul sistem judiciar.

Cât despre proiectul pe care l-am elaborat, el conține referiri la eșecurile înregistrate de actualul CSM în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin și  la modul în care se pot înlătura vulnerabilitățile  cu care se confruntă instanțele de judecată și, în special, tribunalele, din perspectiva asigurării functionalității și eficienței acestora. Propunerile făcute vizează consolidarea rolului CSM și afirmarea acestuia ca o veritabilă forță de garantare a independenței justiției. Un capitol aparte se referă la soluții concrete legate de asigurarea unei politici coerente de resurse umane, mai ales din perspectiva intrării în vigoare a unor noi coduri, care să răspundă nevoilor reale  ale sistemului judiciar și care să fie corelată în mod necesar cu un volum optim de muncă, stabilit în urma consultării tuturor instanțelor de judecată. Formarea profesională, care va trebui intensificată și adaptată la noile reglementări, practica neunitară, ca o altă vulnerabilitate majoră a sistemului judiciar sunt de asemenea aspecte asupra cărora am formulat propuneri concrete din perspectiva atribuțiilor ce revin CSM.

Problema  răspunderii disciplinare a magistraților am abordat-o prin raportare la potențialul extrem de ridicat de afectare a independentei judecătorului în actualul cadru de reglementare și am identificat unele direcții de acțiune a CSM pentru înlăturarea acestui pericol. Nu în ultimul rând, am insistat asupra necesității instituirii unor proceduri de responsabilizare a membrilor CSM, precum și asupra îmbunătățirii procesului de comunicare a CSM cu sistemul judiciar și cu ceilalți parteneri de dialog, pentru reabilitarea imaginii deformate asupra justiţiei.

Alina Matei: Cu ce probleme se confrunta azi judecatorul de tribunal? Dosare multe pe sedinta, spatii neadecvate, avalansa de Coduri…? Ce ii deranjeaza pe judecatori cel mai mult?

Mona Lisa Neagoe: Problemele sunt vechi și sunt legate în principal de o lipsă cronică de resurse umane și materiale, dar și de o concepere deficitară a competenței materiale a tribunalelor, menținerea în continuare a unor atribuții nejurisdicționale (participarea la birourile electorale), adoptarea unor legi cu impact direct asupra multor categorii sociale care apelează la justiție pentru restabilirea drepturilor afectate de acele legi, imaginea defavorabilă a judecătorului în societate etc.

Neadecvarea schemelor de personal la volumul constant crescător şi complexitatea din ce în ce mai ridicată a muncii este la acest moment o vulnerabilitate majoră a sistemului judiciar și poate duce la reducerea performanţelor instanțelor de judecată, pe lângă apariția unei suprasolicitări fizice şi psihice a personalului, cu consecinţe nedorite asupra sănătăţii acestuia și asupra vieții de familie. O statistică a numărului de zile de concediu medical în sistemul judiciar poate că ar releva adevăratele consecințe ale stresului asupra sănătății personalului din instanțe. La instanța de unde provin, o asemenea statistică a fost făcută și este îngrijorătoare, din punct de vedere al gradului de uzură al personalului.

CSM ar trebui să analizeze întâi climatul organizațional, să stabilească volumul optim de muncă pornind de la metode unitare de evidență statistică și apoi să gândească scheme de personal corespunzătoare, mai ales că se dorește intrarea în vigoare a NCPC. Pe lângă suplimentarea schemelor de personal şi a numărului de posturi din fondul de rezervă, CSM  trebuie să înceteze practica detaşărilor, fără a se asigura în mod corelativ ocuparea acelor posturi cu magistraţi din fondul de rezervă. Asigurarea personalului calificat la instituţiile din afara sistemului judiciar ar trebui făcută, de fapt, nu prin detaşare, ci prin constituirea unui corp propriu de specialişti, cu statut bine definit.

Supraaglomerarea spațiilor de lucru este încă o realitate a justiției române de secol XXI. În deplasările pe care le-am făcut în ultima perioadă pentru a mă întâlni cu colegii de tribunale, am avut ocazia să văd instanțe în care toți judecătorii sau toți grefierii unei secții (câte 10-12  persoane) stăteau în același birou, reușind cu greu să se miște printre dosarele care erau depozitate peste tot. La fel, sălile de judecată cu mobilier vechi sau în care completul de judecată intra trecând prin arhiva instanței  dădeau impresia de justiție improvizată, consecințele negative asupra solemnității ședințelor și asupra autorității completului de judecată fiind evidente.

Aceste aspecte cotidiene ale vieții de judecător pot fi lesne observate printr-o simplă vizită în teren, iar impactul vizual al unor asemenea imagini te urmărește mult timp. Poate că deplasarea mai frecventă a membrilor CSM și a reprezentanților MJ la instanțe ar fi utilă pentru formarea unei imagini realiste asupra nevoilor sistemului judiciar și pentru rezolvarea urgentă a problemei sediilor necorespunzătoare, mai ales în perspectiva intrării în vigoare a NCPC, care poate deveni inaplicabil în asemenea condiții.

Modificările legislative adoptate în vederea reducerii cheltuielilor bugetare au dus la creşterea semnificativă a unor litigii de competența tribunalelor. În acest context, împreună cu colegii mei, am făcut propuneri de lege ferenda pentru modificarea competenţei materiale/teritoriale a tribunalului pentru anumite categorii de litigii, care să conducă la degrevarea de o mare parte din dosarele cu care sunt investite instanţele. Ca urmare a acestor demersuri, s-a obţinut modificarea unor acte normative care influenţau volumul de activitate al tribunalelor (modificarea legii privind registrul comerţului prin transferarea în competenţa directorului oficiului registrului comerţului a atribuţiilor judecătorilor delegaţi de la tribunal, modificarea legii contabilităţii cu privire la unele acţiuni în dizolvarea societăţilor comerciale, care au degrevat judecătorii de unele cauze de dizolvare a societăţilor comerciale, proiectul legii privind registratorii comerciali, care va înlocui controlul judiciar al legalităţii operaţiunilor de înmatriculare/înscriere de menţiuni în registrul comerţului cu un control administrativ, adoptarea completului unic în litigiile de muncă, reconsiderarea punctajului de complexitate pentru anumite cauze considerate simple, modificarea competenţei  teritoriale în unele litigii de asigurări sociale, etc.). CSM ar trebui să gândească în continuare noi soluții de degrevare a instanțelor aglomerate de anumite litigii și a judecătorilor de atribuții nejurisdicționale.

Referitor la NCPC, ca urmare a modificărilor de competenţă materială, va creşte numărul de dosare de soluţionat de către tribunale, care vor deveni instanţe de drept comun în materie civilă, iar magistraţii se vor confrunta în următorii doi ani cu aplicarea simultană a Codului de procedură civilă vechi şi a celui nou.  Se vor agrava astfel vechile vulnerabilități, în lipsa unei pregătiri temeinice a sistemului judiciar cu resurse umane, materiale și logistică adecvate, iar noua reglementare va fi un text dificil de aplicat, care va genera tensiuni datorate creşterii aşteptărilor justiţiabililor faţă de eficienţa justiţiei. CSM trebuie să se asigure că sistemul judiciar va fi pe deplin funcțional, înainte de intrarea în vigoare a NCPC.

Pe lângă toate acestea, se menține o imagine negativă asupra activității judecătorilor, prin generalizări nemeritate asupra tuturor celor care își fac datoria în condițiile despre care v-am vorbit anterior. Din păcate, imaginea instanțelor este foarte influentată de factori procesuali, cei care pierd procesele având tendința să proiecteze clișee preluate din diverse medii și să pună acest fapt pe seama incompetentei sau chiar a corupției din sistemul judiciar, mai degrabă decât pe lipsa de fundament juridic al cererilor formulate. De aceea, judecătorii simt nevoia de a fi apărați, iar CSM trebuie să-și asume acest rol cu mai multă fermitate și promptitudine, prin transmiterea coerentă și constantă a unor mesaje pozitive despre justiție și printr-o campanie susținută de informare a publicului cu privire la mecanismele de funcționare a justiției și la cauzele obiective ale disfuncționalităților din activitatea instanțelor de judecată.

Revin la întrebarea dumneavoastră – ce îi deranjează pe judecători cel mai mult? Faptul că, în loc să se amelioreze condițiile de muncă în instanțe, apar noi și noi probleme care îngreunează activitatea judecătorului, iar imaginea justiției se deteriorează pe zi ce trece.

Alina Matei: In poiect vorbiti de actiunile viitoare al CSM in vederea inlaturarii riscului de transformare a sa intr-un organism cu rol decorativ si de amputare a competentelor sale, pe motiv ca justitia nu se poate autoguverna. La ce anume va ganditi?

Mona Lisa Neagoe: Au fost deseori exprimate opinii în sensul că CSM, deși a avut atribuții extinse, autoguvernarea justiției prin CSM nu a dus la rezultatele scontate, motiv pentru care atribuțiile Consiliului în ceea ce privește organizarea justiției ar trebui date ministrului de resort, care poate fi tras mai ușor la răspundere. Există astfel pericolul extinderii pârghiilor politice asupra sistemului judiciar, inclusiv prin proiectul de revizuire a Constituției, care prevede reducerea numărului de magistraţi din componenţa CSM în favoarea reprezentanţilor societăţii civile numiţi de autorităţi politice.

De asemenea, dacă privim retrospectiv activitatea CSM, vom observa că multe din avizele sale date pentru anumite legi importante pentru sistemul judiciar au fost ignorate sau nici măcar nu au fost cerute. În proiectul meu am insistat asupra necesității consolidării competenţei de avizare de către CSM  a unor acte normative cu impact direct asupra puterii judecătoreşti, prin măsuri legislative care să instituie avizul conform al CSM, dublat de o sancţiune în cazul nesolicitării sau ignorării acestuia. Susţin și ideea unei consultări prealabile obligatorii de către CSM a adunărilor generale în procedura de avizare a unor legi de importanţă majoră pentru justiţie.

Practica avizului condiționat (cum a fost cel dat proiectului de lege pentru modificarea dispozițiilor privind răspunderea disciplinară a magistraților) a fost o mare greșeală a CSM, care nu trebuie să se mai repete, pentru că ea a creat în rândul magistraților impresia unei atitudini duplicitare, lipsite de fermitate într-o problemă deosebit de importantă pentru sistemul judiciar și societate.

CSM este o instituție necesară, care trebuie să funcționeze în continuare, să-și îndeplinească rolul de garant al independentei justiției și  să vegheze la respectarea principiilor statului de drept.

Alina Matei: De ce exista temerea privind noile reglementari in ce priveste raspunderea magistratilor?

Mona Lisa Neagoe: Reglementarea actuală a răspunderii magistraților vulnerabilizează întregul corp de magistrați în raport cu puterea executivă, prin recunoașterea calității ministrului justiției de titular al acțiunii disciplinare și prin reglementarea unor abateri disciplinare legate de aplicarea greșită a normelor de drept material și procesual.

Trăim, din păcate, o întoarcere în timp în ceea ce privește răspunderea disciplinară a magistraților. Nu neagă nimeni din sistemul judiciar necesitatea responsabilizării corpului magistraților și a existenței unei răspunderi pentru abaterile disciplinare, dar această răspundere nu trebuie să instituie un control administrativ al hotărârilor judecătorești la inițiativa unui exponent al puterii executive. Puterile conferite ministrului justiției în cadrul acțiunii disciplinare împotriva magistraților sunt extrem de mari, el putând să sesizeze Inspecția judiciară, să aprecieze dacă se impune clasarea  sesizării sau completarea verificărilor prealabile ori începerea cercetării disciplinare, chiar dacă propunerea Inspecției a fost de clasare. Cum se mai poate în acest caz vorbi despre o autonomie a Inspecției judiciare? Toate aceste atribuții extinse ale ministrului justitiei pot constitui un puternic factor de presiune asupra judecătorului, care într-o asemenea procedură se vede în conflict direct cu puterea executivă, ca expresie a puterii politice. Nu mai contează că toată această procedură se finalizează la secția de disciplină a CSM sau  în instanță, câtă vreme în toate fazele procedurii disciplinare, judecătorul se află într-o poziție de permanentă defensivă în raport cu acuzațiile promovate de ministrul justiției. Si cine poate garanta că asemenea acțiuni disciplinare nu pot fi exercitate pentru interese de moment ale puterii politice sau ca factor de influențare indirectă a soluționării unor cauze similare, pentru că legea permite și cenzurarea aplicării normelor de drept material și procesual, în anumite condiții neclare (spre exemplu, răspunderea pentru erorile grave, neîndoielnice şi nescuzabile în aplicarea dreptului material ori procesual)? Semnalele trase la unison de magistrați în legatură cu pericolul adoptarii unei asemenea reglementări nu sunt expresia unui spirit de castă, care se vede amenințată, ci exprimă o îngrijorare fundamentată pe înțelegerea potențialului negativ al acestei reglementări.

Pericolul antrenării răspunderii pentru aplicarea normelor materiale și procesuale se va accentua în perspectiva intrării în vigoare a unor noi coduri, care implicit vor da naștere la interpretări ezitante  sau neunitare.

De aceea, CSM trebuie să acționeze pentru modificarea actualului cadru de reglementare a răspunderii disciplinare, și adoptarea altei soluţii legislative, care să excludă controlul administrativ al aplicării legii procesuale şi materiale și să elimine rolul ministrului justiției de titular al acțiunii disciplinare.

De lege lata, CSM trebuie să se axeze pe crearea unui cadru unitar de interpretare a legii și stabilirea unor limite ale verificărilor Inspecției judiciare, care să nu aducă atingere unor principii fundamentale ale înfăptuirii justiţiei: independenţa puterii judecătoreşti, securitatea raporturilor juridice şi dreptul la un proces echitabil.

Alina Matei: Ce mesaj doriti sa transmiteti colegilor pentru a va vota?

Mona Lisa Neagoe: Îi rog sa acorde votul lor cu încrederea că acela pe care îl vor alege are priceperea și va reuși să ducă la bun sfârșit ceea ce a promis.

Îi rog, de asemenea, să aibă în vedere că este timpul echilibrului, al faptelor și al unității de acțiune, pentru că la acest moment, CSM se află in situația de a gândi rapid strategii și soluții pentru funcționalitatea și credibilitatea sistemului judiciar.

Dacă mă vor învesti cu încrederea lor, experiența mea în rezolvarea situațiilor complexe de criză prin munca în echipă poate aduce o contribuție la identificarea celor mai adecvate măsuri pentru bunul mers al instanțelor. Totodată, voi fi un reprezentant al tuturor,  iar acțiunile mele vor avea ca scop recâștigarea încrederii în CSM.

Alina Matei: Vă mulțumim pentru disponibilitatea și timpul dumneavoastră.

Mona Lisa Neagoe: Si eu vă mulțumesc.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti