Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Curtea de Apel Bucuresti. Arestare judecator pentru santaj


18 iunie 2012 | Iulia ANDREESCU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

DOSAR NR.4821/2/2012

(1905/2012) R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI  SECTIA A II A PENALĂ

I N C H E I E R E

Şedinţa din camera de consiliu de la 14.06. 2012

Curtea constituită din:

PRESEDINTE

GREFIER

* * * * * *

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, D.N.A– a fost reprezentat de procuror.

Pe rol soluţionarea propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, D.N.A, privind pe inculpaţii: MLADEN CARMEN ELENA, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prevăzută de art.194 alin.2 C.pr.pen, rap.art.13 /1 din Legea nr.78/2000, STOIAN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prevăzută de art.194 alin.2 C.pr.pen, din Legea nr.78/2000.

La apelul nominal făcut în şedinţă din camera de consiliu au răspuns, în stare de arest, inculpaţii: MLADEN CARMEN ELENA, personal, în stare de retinere asistat de avocat Pop Mitoi Tonel cu împuternicire avocaţială nr.460048/2012, STOIAN IONEL, personal, în stare de arest asistat de avocat Vasile Teodor cu împuternicire avocaţială nr.923717/2012.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Apărătorul inculpatului STOIAN IONEL, având cuvântul, arată că doreşte a i se încuviinţa administrarea probei cu înscrisuri, respectiv acte medicale privind starea de sanatate a inculpatului.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, nu se opune administrării probei cu înscrisuri, cu menţiunea ca aceste acte datează din anul 2003.

Curtea, încuviinţează administrarea probei cu înscrisuri pentru inculpatul STOIAN IONEL şi constata proba administrată prin ataşarea înscrisurilor la dosar.

Apărătorul inculpatei MLADEN CARMEN ELENA, având cuvântul, solicită a se lua act ca inculpata nu se mai afla sub puterea mandatului de reţinere de 24 de ore, dat fiind că se constata ca prima oră a reţinerii este ora 1 noaptea.

Arată că din actele dosarului rezultă ca d-na Mladen a fost reţinută prin mandat, dar nu s-a scăzut durata imobilizării prin  forţa autorităţilor în jurul orelor 19,15, aspect reţinut prin procesele verbale întocmite.

Menţionează ca nu s-a scăzut perioada in care a fost condusa de la locul reţinerii la sediul DNA, unde s-au întocmit actele procedurale şi considera ca se încalcă dreptul la libertate al inculpatei.

Solicita a se constata ca prin scăderea acelei perioade, inculpata nu s-ar mai afla sub puterea mandatului de reţinere de 24 de ore.

La solicitare Curţii de a-şi argumenta şi în fapt cererea, precizează ca nu a făcut un calcul şi nu a ştiut orele exacte însă a menţionat că a indicat cu aproximaţie orele pentru că se afla în imposibilitatea de a şti cât a durat efectiv conducerea la sediul organului de urmărire penală întrucât nu a fost acolo, motiv pentru care arata ca nu mai susţine aspectele invocate anterior.

Cu toate acestea menţionează ca din punctul de vedere al apărării, actul este ilegal pentru că nu a fost scăzută durata de timp care a existat şi este fixată prin procesele verbale ale surprinderii. Menţionează că nu avut timp sa facă un calcul si nici nu a dorit sa tragă de timp, urmând a constata că nu era in afara mandatului.

Solicita a sancţiona ilegalitatea actului şi faptul ca nu s-a scăzut, consideră ca sancţiunea este prev. de art.197 al.2 si 4 C.pr.pen, actul fiind ilegal întocmit şi fără respectarea prev.art.144 C.pr.pen, privind legalitatea. În opinia sa vătămarea consta în faptul ca nu s-a trecut  în cuprinsul ordonanţei de reţinere durata conducerii administrative. Menţionează ca a fost o reţinere prin forţa publica însă această reţinere a fost ilegala până la momentul dispunerii mandatului de reţinere, fiind vorba de  o reţinere ilegala, ce trebuie a fi avuta in vedere de instanţa. Daca această perioada nu este acoperita prin forţa mandatului este o reţinere ilegala si încalcă dreptul la libertate, există o vătămare.

Reprezentantul Ministerului Public, solicita respingerea cererilor dat fiind ca inculpata a fost adusa la DNA in baza unui mandat de aducere, ulterior după audierea si discutarea aspectelor prealabile s-a dispus reţinerea.

Considera ca apărarea nu a evidenţiat in ce consta vătămarea adusa inculpatei si nici care este sancţiunea prevăzută de lege.

Apărătorul inculpatei MLADEN CARMEN ELENA, având cuvântul, arata ca este vorba de lipsire de libertate si daca instanţa constata o ilegalitate trebuie să se ia o atitudine, chiar daca acesta ilegalitate poate fi una colaterala.

Curtea, după deliberare, respinge ca nefondata, solicitarea apărătorului inculpatei Mladen Carmen Elena in sensul de a se constata încetarea de drept a măsurii reţinerii preventive, in raport de exigentele art.144 C.pr.pen,  potrivit cărora  din durata reţinerii se deduce doar timpul cât inculpata a fost privată de libertate ca  urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul organului de urmărire penală. Or circumscrierea acestei norme la reperele orare care se desprind din înscrisurile existente la dosarul cauzei (proces-verbal de constatare întocmit în 13.06.2012, orele 21,00-21,55 la sediul DNA pe care inculpata a refuzat  să îl semneze, filele 79-81 dosar de urmărire penală,  proces-verbal de consemnare a refuzului de a da declaraţii, întocmit la aceeaşi dată la ora 22,10, fila 56, proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii întocmit la ora 22,45, filele 53-54 dosar de urmărire penală)  duce la concluzia că  măsura preventivă a reţinerii nu a încetat de drept, chiar dacă procurorul nu a  menţionat în mod expres că din durata reţinerii se scade timpul cât inculpata a fost privată de libertate ca  urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul organului de urmărire penală.

Referitor la acest ultim aspect, se constată că inculpatei nu i s-a adus o vătămare concretizată printr-o lipsire de libertate în mod ilegal câtă vreme inculpata a fost condusă la sediul organului de urmărire penală în procedura reglementata de disp.art.183 C.pr.pen( filele 133-134, dosar de urmărire penală), procedura permisa de lege în situaţia persoanei învinuite, fără citarea in prealabil a persoanei, iar urmărirea penala  împotriva susnumitei fusese începută în cauză la data de 13.06.2012, ora 10.

Apărătorul inculpatei MLADEN CARMEN ELENA, având cuvântul faptul ca exista un flagrant elimina posibilitatea de a opera mandatul de aducere.

Considera ca in cauza inculpata a fost lipsita de apărare, astfel actele de procedura care au urmat flagrantului, mandatului de aducere au fost făcute în lipsa unei apărări formale şi informale.

Arata ca exista doua procese verbale de aducere la cunoştinţa a învinuirii pentru acelaşi inculpat, considera ca primul a fost deficitar si s-a încercat sa se emită un al doilea, filele 58 si 53, nu sunt in ordine cronologica.

Curtea, verificând actele dosarului, constata ca la fila 58  din dosarul de urmărire penală este un proces verbal de aducere la cunoştinţa a ordonanţei prin care s-a pus in mişcare acţiunea penala, la fila 53 este procesul verbal de aducere la cunoştinţa a învinuirii, iar la fila 55 este un proces verbal  întocmit la ora  22,45 in care i se aduce la cunoştinţa inculpatei  posibilitatea acesteia de a se prevala de dreptul la tăcere şi în care se consemnează refuzul său de a da declaraţii.

Apărătorul inculpatei MLADEN CARMEN ELENA, având cuvântul, arata ca este procesul verbal de aducere la cunoştinţa a învinuirii de la ora 22,10.

Considera ca aceste aspecte trebuiau a fi consemnate intr-un singur proces verbal.

Arata ca in acel moment nu exista nici un apărător delegat din oficiu, există o împuternicire emisa a doua zi cu mult după data presupusei apareri care, in mod efectiv, nu a existat. Menţionează ca biroul de asistenta judiciară functionează non-stop si, practic, se vizează ca inculpata nu a fost apărată efectiv si, mai mult, că nu a existat o împuternicire legal emisa.

Solicita a se avea in vedere ca nu a existat o apărare efectiva, aceasta iar apărătorul nu avea aceasta calitate, pentru ca nu avea împuternicire in cauza, delegaţia fiind emisa o zi, după. Actele emise sunt cele care pornesc procesul penal si care trebuie sa aibă în vedere toate drepturile ce pot fi exercitate în apărare de un inculpat, asistenţa fiind obligatorie.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe excepţia dreptului la apărare.

Solicita a se constata respectarea disp.art.6 C.pr.pen, considera ca inculpatei i-a fost respectat dreptul la apărare, la întocmirea tuturor actelor din dosar in cauza fiind prezent un apărător din oficiu, care a semnat aceste acte. Este binecunoscut ca baroul Bucureşti desemnează un apărător care se deplasează la sediul organului de urmărire penală, urmând ca a doua zi sa se emită delegaţia in cauza. Apărătorul a fost prezent in permanenţă in momentul în care inculpata a arătat că nu doreşte sa semneze nici un act de urmărire penală şi nu doreşte sa dea nicio declaraţie.

Curtea, după deliberare, respinge excepţia lipsei exercitării dreptului la apărare, cu toate că  acesta este un aspect care trebuie valorificat pe parcursul judecării cauzei in raport de existenta sau inexistenta  dovezilor că inculpata nu a fost asistată la efectuarea unor acte procedurale pentru care legea impune asistenţa juridică obligatorie, iar dacă es constată asemenea situaţii sancţiunea este anularea acestor acte procesuale. Din dosar se constata ca in momentul aducerii la cunoştinţa a învinuirii, a aducerii la cunoştinţa a punerii în mişcare a acţiunii penale, momentul la care s-a încercat audierea in calitate de învinuita/inculpata si s-a uzat de dreptul la tăcere, a fost prezent apărătorul desemnat din oficiu care a semnat actele procedurale. Împrejurarea ca împuternicirea avocaţiala este ulterioară acestui moment, nu justifica sancţionarea actului ca fiind făcut in lipsa avocatului, avându-se în vedere orele  înaintate la care s-au efectuat  acele acte şi programul de lucru al Baroul Bucureşti de a emite împuterniciri.

Mai mult, in raport de art.197 C.pr.pen. inculpatei nu i s-a adus nici o vătămare, aceasta uzând de dreptul la tăcere.

În temeiul art. 70 alin. 2 din Codul de procedură penală Curtea, aduce la cunoştinţă inculpaţilor faptele care formează obiectul cauzei şi că are dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-li-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva lor.

Inculpata Mladen Carmen Elena, arata ca doreşte sa dea declaraţii. De asemenea, inculpatul Stoian Ionel, arata că doreşte sa dea declaraţii.

Curtea, raportat la exigentele.art.324 al.2 C.pr.pen, din oficiu pune in discuţie audierea separata a inculpaţilor, apreciind că acesta este justificată de interesul aflării adevărului.

Reprezentantul parchetului, apărătorii inculpaţilor Mladen Carmen Elena si Stoian Ionel, având cuvântul, pe rând arata ca sunt de acord ca inculpaţii sa fie audiaţi separat.

Se procedează la audierea inculpaţilor MLADEN CARMEN ELENA si STOIAN IONEL, declaraţiile fiind consemnate si ataşate la dosarul cauzei, după ce aceştia le-au citit şi, fiind de acord cu cele consemnate, le-au semnat.

Curtea, acorda cuvântul in susţinerea referatului cu propunere de arestare preventiva.

Reprezentantul Ministerului Public, solicita luare a măsurii arestării preventive pentru inculpaţii MLADEN CARMEN ELENA si STOIAN IONEL, pe o durată de 29 de zile cu începere de la 14.06.2012 până la 12.07.2012.

In raport de probatoriul administrat pana in acest moment al urmăririi penale, natura infracţiunilor, modul de operare, împrejurările comiterii precum si calitatea de magistrat a inculpatei, consideră propunerea parchetului ca fiind întemeiată, astfel ca solicită admiterea propunerii parchetului de luare a măsurii arestării preventive pentru inculpaţi pe o durată de 29 de zile cu începere de la 14.06.2012 până la 12.07.2012, inclusiv.

Apărătorul inculpatei MLADEN CARMEN ELENA, având cuvântul, solicită respingerea propunerii parchetului de luare a măsurii arestării preventive, ca nefondată.

Considera ca propunerii parchetului nu este motivata in concret, total nemotivata in fapt.

Arata ca jurisprudenţa naţionala si CEDO spune ca acuzarea trebuie sa fie concreta, motivata, sintagme copiate, fraze care se întâlnesc in toate propunerile de luare a măsurii arestării, face ca propunerea sa fie nemotivata total.

Invoca excepţia nemotivării propunerii parchetului de luare a măsurii arestării preventive,

Nu se indica in concret modul in care inculpata a acţionat, care este pericolul pentru ordinea publica si care ar fi temerea daca inculpata ar fi cercetata in stare de libertate.

S-a invocat ca temei al arestării prev.art.148 lit.f C.pr.pen, ori se poate lesne constata ca teza II a acestui text de lege nu este îndeplinită sub nici un aspect, dat fiind ca nu exista pericol concert, nu exista probe si nici măcar indicii privind comiterea faptei de inculpata.

Nu s-a dovedit pericolul pentru ordinea publica pe care lăsarea inculpatei in libertate l-ar prezenta, mai mult situaţia de fapt reţinuta nu este argumentata in concret prin probatoriu.

Considera ca nu se poate admite o cerere nemotivata raportat la o sesizare cu o propunere nelegala, ne argumentata.

Arata ca parchetul marjează, in mod forţat, pe calitatea inculpatei de magistrat la Curtea de Apel Craiova, ori ce legătură are aceasta calitate cu viata sa particulara, mai mult acest aspectul supus judecăţii nu vizează activitatea sa profesionala.

S-a făcut o raportare a şantajului la art.13 din Legea 78/2000, în mod tendenţios, prin raportare la calitatea doamnei judecător.

Menţionează că pericolul concret nu este dovedit în nici un mod, considera ca se procedează la cercetarea şi trimiterea în judecată, în mod tendenţios, a d-nei magistrat.

Mai mult, apreciază că în realitate nu fapta astfel cum a fost reţinuta nu a sesizat parchetul ci calitatea de magistrat la Curtea de Apel Craiova.

Considera ca teza II a art.148 lit.f C.pr.pen nu este probata, nu exista indicii si nici probe ca inculpata ar fi uzat de calitatea sa în pretinsa comitere a infracţiunilor.

Apărătorul inculpatului STOIAN IONEL, având cuvântul, solicită respingerea propunerii Ministerului Public de luare a măsurii arestării preventive, ca fiind netemeinică.

Arata ca la dosar nu exista nicio proba sau un indiciu, in sensul ca inculpatul ar fi comis faptele pentru care este cercetat.

Precizează ca trebuie a se analiza oportunitatea măsurii solicitate si in raport de persoana inculpatului, de starea acestuia de sănătate care este una grava, acesta fiind bolnav psihic cronic, în evidentele medicale de mulţi ani.

Considera ca inculpatul nu poate influenţa in nici un fel cercetările si nici buna desfăşurare a procesului penal, lăsarea sa în libertate nu ar crea un sentiment de panică în rândul opiniei publice.

Mai mult acesta nu se poate sustrage, a cooperat, a dat declaraţiile, iar modul că nu a recunoscut comiterea infracţiunilor nu-i poate fi imputat.

Arata ca inculpatul nu o cunoaşte pe d-na Mladen şi nici dânsa pe el, pentru aspectele expuse, concluzionând, solicită respingerea propunerii de arestare.

Aparatorul inculpatei Mladen Carmen Elena, având cuvântul in completare, arata că trebuie a se avea in vedere conduita ireproşabila a d-nei Mladen in timpul celor 20 de ani in care a funcţionat ca magistrat, calificativele excepţionale emise de conducerea Curtii de Apel Craiova.

Considera ca nu suntem in situaţia de a fi vorba de un act de corupţie evidenţiat împotriva unui magistrat, la acest nivel, solicita a se detaşa de acest artificiu grosolan făcut de DNA. Arata ca aspecte supuse atenţiei de DNA nu au de a face cu corupţia si nici cu pericolul public pe care îl prezintă un magistrat Curţii de Apel Craiova.

Formulează o cerere expresa de a se avea în vedere şi măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara.

Inculpata Mladen Carmen Elena, având ultimul cuvânt, arata că este de acord cu cele susţinute de avocatul său. Arată că viaţa sa personală a fost afectată de aceste evenimente vis a vis de comportamentul la care a fost supusă, se află într-o stare deosebită raportat la trauma suferită. Solicita a se avea în vedere activitatea ca ireproşabilă de magistrat cu vechime de 18 ani. Arată că numitul C M formula numeroase cereri de recuzare, de strămutare, sesizări la CSM împotriva magistraţilor la instanţa Curţii de Apel Craiova, avea un comportament violent dacă nu i se făcea pe plac. Consideră ca dacă va fi arestată pentru 29 de zile, acest C M va triumfa în raport de corpul magistraţilor de la Curtea de Apel Craiova pe care practic doreşte a-l teroriza cu cererile si şicanele făcute. Apreciază că măsura ce se va fi lua faţă de aceasta, va avea impact si asupra colegilor magistraţi de la Curtea de Apel Craiova.

Inculpatul Stoian Ionel, având ultimul cuvânt, arata că este de acord cu cele susţinute de avocatul sau.

Curtea, în temeiul art.171 al.5 C.pr.pen. ia act de încetarea mandatului avocatului desemnat din oficiu, pentru inculpatul Stoian Ionel si dispune acordarea pentru avocatul din oficiu a onorariului în cuantum de 150 RON.

C U R T E A ,

Sesizată fiind cu propunerea privind luarea măsurii arestării preventive  faţă de inculpaţii MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL,  Curtea constată următoarele:

Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.06.2012, Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei a solicitat să se dispună arestarea preventivă a inculpaţilor MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL pe o durată de 29 zile, invocând incidenţa cumulativă a dispoziţiilor art. 143 Cod proc.pen, respectiv art. 148 lit. f Cod proc. pen.

Anterior, prin rezoluţia nr.228/P/2012 din data de 13 iunie 2012, ora 10:00, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de înv.MLADEN ELENA CARMEN, judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art.194 alin.2 Cod penal rap. la art.131 din Legea nr.78/2000 şi faţă de înv.STOIAN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art.194 alin.2 Cod penal;

De asemenea, prin hotărârea nr.445/13.06.2012, emisă de Secţia pentru Judecători din cadrul C.S.M., s-a încuviinţat luarea măsurii reţinerii şi, ulterior, a arestării preventive a magistratului MLADEN ELENA CARMEN, judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă;

Prin  ordonanţa nr.228/P/2012 din 14 iunie 2012, ora 00:20, în temeiul disp.art.235 C.p.p. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei Mladen Elena Carmen pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art.194 alin.2 Cod penal rap.la art.13 ind.1 din Legea nr.78/2000, iar prin ordonanţa nr.228/P/2012 din 14 iunie 2012, ora 01:35, în temeiul disp.art.235 C.p.p. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului Stoian Ionel pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art.194 alin.2 Cod penal.

Faţă de inculpata MLADEN ELENA CARMEN s-a luat măsura preventivă a reţinerii prin ordonanţa nr.14/14.06.2012, ora 00:30 pe o durată de 24 ore, începând cu data de 14 iunie 2012, ora 00:30, până la data de 15 iunie 2012, ora 00:30, pentru săvârşirea infracţiunii indicate mai sus;

De asemenea, prin ordonanţa de reţinere nr.15/14.06.2012, ora 01:45, în temeiul disp.art.143 şi art.144 C.p.p. rap. la art.148 lit.f C.p.p., s-a dispus reţinerea inculpatului STOIAN IONEL pe o durată de 24 ore, începând cu data de 14 iunie 2012, ora 01:45, până la data de 15 iunie 2012, ora 01:45, pentru săvârşirea infracţiunii susmenţionate.

Din cuprinsul actelor de urmărire penală a rezultat că, la data de 28.05.2012, partea vătămată C M s-a adresat cu o plângere Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cuprinsul căreia a arătat că inculpata MLADEN ELENA CARMEN, judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă, împreună cu o persoană ce s-a prezentat sub numele de „BRATU” (identificat ulterior în persoana inculpatului STOIAN IONEL) exercită asupra sa acte de ameninţare pentru a-i remite suma de 5.000 euro, în caz contrar, urmând a fi date publicităţii fotografii compromiţătoare ce i-ar afecta viaţa personală şi cariera profesională.

Astfel, partea vătămată C M  a relatat în declaraţiile date până în prezent că, la data de 28.05.2012, având calitatea de lichidator judiciar, s-a deplasat la Curtea de Apel Craiova, în vederea participării la judecarea unei cauze. Aflându-se în holul instanţei, partea vătămată a fost acostată de inculpatul STOIAN IONEL care s-a recomandat sub numele de „BRATU” şi care i-a spus că, pe plan local, există persoane care intenţionează să-i facă rău şi care deţin fotografii compromiţătoare la adresa sa.

Deoarece partea vătămată şi-a exprimat reticenţa cu privire la existenţa acestor informaţii, numitul „BRATU” i-a dat asigurări că rolul său este de a-l proteja, scriindu-i pe un bilet numărul său de telefon pentru a-l contacta.

Ajungând la domiciliul său situat în localitatea Tg. Jiu, judeţul Gorj, partea vătămată l-a apelat telefonic pe inculpatul STOIAN IONEL, zis „BRATU”, acesta din urmă explicându-i că trebuie să ia legătura urgent cu „CARMEN” care îi va da detalii cu privire la conduita sa viitoare, întrerupând convorbirea.

Partea vătămată CATRINOIU MATEI a precizat că, după aproximativ o oră de la această convorbire a fost contactat telefonic de „CARMEN”, respectiv magistratul MLADEN ELENA CARMEN, judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă care i-a solicitat o întâlnire urgentă, refuzând să discute la telefon. CATRINOIU MATEI face menţiunea că o cunoaşte pe judecătoare din cursul anului 2010, interval în care a avut cu aceasta şi o relaţie extraconjugală de scurtă durată, respectiv 2, 3 luni.

Prin urmare, în ziua de 29.05.2012, cei doi s-au întâlnit, împrejurare în care inculpata i-a pus în vedere părţii vătămate că, până la data de 01.06.2012, trebuie să-i remită suma de 5.000 euro, pentru că, în caz contrar, vor fi date publicităţii fotografii cu cei doi din perioada relaţiei pe care au avut-o, situaţie în care ea va fi nevoită să depună o plângere împotriva lui CATRINOIU MATEI, pentru a fi cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol.

Totodată, inculpata MLADEN ELENA CARMEN i-a explicat că „BRATU” este fost ofiţer al Serviciului Român de Informaţii, iar în prezent este ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, este foarte dur şi deţine fotografii compromiţătoare care le-ar putea afecta viaţa personală şi cariera profesională.

În urma acestei întâlniri, partea vătămată şi-a creat convingerea că cei doi inculpaţi, ameninţând-o că au posibilitatea reală de a-i compromite viaţa de familie şi cariera politică (C M depunându-şi candidatura pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj din partea PNŢCD), urmăresc să obţină, în mod injust, suma de 5.000 euro.

Pentru lămurirea situaţiei de fapt şi pentru identificarea tuturor participanţilor la activitatea infracţională au fost emise autorizaţiile de interceptare  şi înregistrare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate între persoanele implicate, precum şi de interceptare şi înregistrare audio – video a convorbirilor purtate în mediul ambiental între inculpaţi şi partea vătămată de către Curtea de Apel Bucureşti.

Din ansamblul probator administrat până în prezent, s-a stabilit că inculpata MLADEN ELENA CARMEN, deşi a încercat să convingă partea vătămată că şi ea este expusă compromiterii, exercitându-se presiuni şi asupra ei în sensul remiterii sumei de bani menţionate mai sus, în realitate, ea este persoana care constrângea partea vătămată, în mod repetat, ameninţând-o cu publicarea fotografiilor, ceea ce ar distruge viaţa personală şi cariera profesională a numitului C M.

În tot acest interval, inculpata MLADEN ELENA CARMEN a ţinut legătura, în permanenţă, cu inculpatul STOIAN IONEL, sfătuindu-se împreună asupra modalităţii de abordare a părţii vătămate pentru a o convinge pe aceasta de pericolul compromiterii persoanei sale dar şi pentru a o determina să remită suma de 5.000 euro, aspecte ce rezultă din convorbirile şi comunicările  telefonice dintre cei doi dar şi din dialogul ambiental purtat în ziua de 07.06.2012 între C M şi inculpata MLADEN ELENA CARMEN.

În cursul zilei de 12.06.2012, la insistenţele inculpatei MLADEN ELENA CARMEN, partea vătămată a stabilit o întâlnire cu aceasta în Bucureşti pentru a-i remite suma de 5.000 euro, împrejurare în care inculpata i-a dat asigurări lui C M că situaţia în care se află va fi rezolvată, urmând ca acesta să primească sprijin politic pentru alegerile parlamentare.

În ziua de 13.06.2012 inculpata MLADEN ELENA CARMEN s-a deplasat de la Craiova la Bucureşti împreună cu inc.STOIAN IONEL, călătorind cu trenul, pentru a se întâlni cu partea vătămată. În urma discuţiilor telefonice purtate între inculpată şi partea vătămată aceştia au stabilit de comun acord să se întâlnească la ora 18:30 în zona Gării de Nord din Bucureşti.

Deşi cei doi inculpaţi au sosit împreună în Gara de Nord, doar inculpata MLADEN ELENA CARMEN s-a întâlnit cu partea vătămată, întrevederea derulându-se în autoturismul părţii vătămate, unde aceasta i-a înmânat suma de 5.000 euro, sumă care a fost găsită ulterior în poşeta inculpatei, în urma acţiunii de flagrant.

Ambii inculpaţi au refuzat să semneze actele de urmărire penală întocmite şi au precizat că se prevalează de  dreptul de a nu da nicio declaraţie.

Potrivit dispoziţiilor legale în materie., măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite cumulativ exigenţele art. 143 C.p.p şi există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148 Cod proc. pen. În cursul urmăririi penale, conform art. 1491 C.p.p., arestarea preventivă a inculpatului (inculpaţilor) se dispune la propunerea motivată a procurorului.

Din analiza dosarului cauzei se constată că cererea procurorului privind pe inculpaţii MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL este întemeiată, dat fiind că există indicii cu privire la săvârşirea infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi şi, de asemenea, aceştia aflându-se în situaţia prevăzută de art. 148 lit. f din Cod proc. pen., întrucât pedepsa prevăzută de lege care sancţionează infracţiunile ce fac obiectul acuzaţiilor este mai mare de 4 ani, iar lăsarea acestora în libertate  prezintă un  pericol concret pentru ordinea publică.

Referitor la susţinerea că propunerea de arestare preventivă este lovită de nulitate absolută în raport de împrejurarea că nu este motivată, Curtea constată că această susţinere nu este reală, procurorul argumentându-şi într-un mod personal, dar conformându-se exigenţelor art. 1491 Cod procedură penală propunerea de luare a măsurii arestării preventive. În plus, se constată că legea nu  prevede expres condiţii pentru motivare, fiind evident că se are în vedere ca propunerea să aibă la bază probele din dosar, dar şi împrejurările în raport de care se analizează necesitatea măsurii.

Astfel, în cauză există indicii temeinice, în accepţiunea dată acestei noţiuni de art. 68/1 C.p.p., care să justifice presupunerea rezonabilă că în intervalul 28.05. – 12.06.2012, inc.MLADEN ELENA CARMEN, judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi STOIAN IONEL – persoană fără calitate specială au constrâns, în mod repetat, partea vătămată C M, ameninţând-o cu darea în vileag a unor fapte imaginare compromiţătoare pentru persoana în cauză. În această modalitate, cei doi au urmărit să obţină, în mod injust, suma de 5.000 euro de la partea vătămată C M.

Presupunerea că inculpaţii au săvârşit faptele pentru care sunt cercetaţi are la bază procesul- verbal de consemnare a actelor premergătoare nr. 228/P/2012 din 12.06.2012- filele 20-21 dosar de urmărire penală, plângere şi declaraţii parte vătămată C – filele 1-2, 3-5, 7, 8-9, 10-17- dosar de urmărire penală, procese – verbale din 12.06.2012 de redare în formă scrisă a convorbirilor şi comunicărilor telefonice şi a celor purtate în mediul ambiental între C M, MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL, obţinute în baza autorizaţiilor de interceptare nr. 96/01.06.2012 şi 101/08.06.2012 emise de Curtea de Apel Bucureşti- filele 106-114, 155-209, dosar de urmărire penală, respectiv  filele 144, 154, dosar de urmărire penală), declaraţie martor asistent CRISTEA ION- filele 22-24, 25-26 dosar de urmărire penală, proces-verbal de constatare a infracţiunii- filele 79-81, dosar de urmărire penală, planşe fotografice (filele 82-105, dosar de urmărire penală), proces-verbal de recunoaştere a inculpatului STOIAN IONEL de către partea vătămată C M după planşa foto şi planşa fotografică cu aceste aspecte- filele 112-114, 115-118, proces-verbal de consemnare a seriilor bancnotelor ce au compus suma de 5.000 euro, provenind din depozitul constituit la nivelul D.N.A., care a fost înmânată de partea vătămată C M inculpatei MLADEN ELENA CARMEN şi planşe foto aferente- filele 119-120, 121-129, suporturi digitale pe care sunt imprimate materialele rezultate în urma punerii în executare a autorizaţiilor emise în cauză.

Chiar dacă în faţa instanţei sesizată cu soluţionarea propunerii de arestare preventivă inculpata MLADEN ELENA CARMEN a negat săvârşirea faptei, apărarea ei nu poate fi reţinută, dat fiind, pe de-o parte că aceasta nu este confirmată de analiza coroborată a materialului probator administrat în cauză, iar, pe de altă parte că mare parte din susţinerile sale comportă discuţii sub aspectul plauzabilităţii sau măcar al consecvenţei aspectelor invocate.

Astfel, dacă iniţial inculpata a afirmat că în urmă cu aproximativ 2 ani de zile a fost victima unui viol din partea părţii vătămate pe care nu l-a reclamat organelor judiciare pentru a nu-şi prejudicia imaginea publică şi a  continuat să întreţină relaţii sexuale cu acesta, obligată fiind pentru că acesta o ameninţa că-i va spune soţului de relaţia extraconjugală şi-i va afecta cariera, ulterior tot inculpata este cea care afirmă că partea vătămată C M era cel care o căuta, inclusiv la Piteşti, unde aceasta se afla la o conferinţă, „în ideea de a nu face plângere penală şi să afle despre aspectele susmenţionate soţia acestuia, judecător la Judecătoria Târgu Jiu.

Susţinerile sale sunt însă contrazise de materialul probator administrat în cauză, potrivit căruia inculpata este cea care a chemat-o pe partea vătămată la Piteşti, în realizarea rezoluţiei infracţionale( proces-verbal de redare a convorbirii telefonice purtate de către inculpată cu partea vătămată în data de 6.06.2012, orele 13.,11,03, fila 172dosar de urmărire penală, declaraţie parte vătămată- filele 13-14 dosar de urmărire penală, planşe foto- filele 210-214 dosar de urmărire penală).

De altfel, din lecturarea proceselor-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice rezultă că inculpata avea iniţiativa  întâlnirilor cu partea vătămată, ocazii cu care îi reamintea acesteia că posibila divulgare a relaţiei extraconjugale îi face vulnerabile şi pentru a preîntâmpina producerea de consecinţe catastrofale pentru imaginea lor ca persoane publice şi carierele lor de impune să dea suma de bani pretinsă de coinculpatul STOIAN IONEL.

Relevantă în acest sens este discuţia inserată la filele 188-189 din dosarul de urmărire penală interceptată în mediu ambiental în 7 iunie 2012, orele 13,55-14, 24:

Mladen Elena Carmen: „Deci pozele sunt la ei, le vor înlătura. Presiunile au fost foarte mari. M-au pus pe mine , cică să fac eu plângere….De fapt eu am fost o marionetă, pe tine te voiau să te distrugă. Înţelegi?

C M: Eu am făcut rost de suma asta de cinci mii de euro….

Mladen Elena Carmen: Aş! Păi, ştiu că este…na!”………..

C M; Păi, păi,,,,eu spusei, le dăm banii şi rămânem cu beleaua în continuare.Tu ascultă…

Mladen Elena Carmen: Nu rămânem cu nicio belea. Deci absolut îţi garantez, sub nicio formă nu este nicio belea. Deci nu este nicio belea. Ce vrei să-ţi fac, să-ţi dau în scris?”.

Se constată, contrar susţinerilor inculpatei, că relaţiile dintre părţi nu erau conflictuale şi tensionate, urmare prezumtivului viol, ci, dimpotrivă, amicale, cordiale, ba chiar familiale.

De altfel, sub aspectul infracţiunii de viol, inculpata nu a putut să ofere o justificare pertinentă cu privire la împrejurarea că, deşi absolventă de studii juridice şi, în egală măsură, cunoscând principiul ignorantia legum excusat neminem considera că partea vătămată avea temerea formulării de către MLADEN ELENA CARMEN a unei plângeri, deşi dispoziţiile art. 284 Cod proc.pen. impun un termen de cel mult 2 luni de la data în care s-a ştiut cine este făptuitorul.

Explicaţiile pe care a încercat să le ofere inculpata cu privire la un potenţial caracter continuu al violului, pe lângă faptul  caracterul lor speculativ, exced obiectului cauzei pentru a se constitui într-o veritabilă apărare.

Că inculpata nu era străină de santajarea părţii vătămate cu divulgarea relaţii extraconjugale- care nu puteau fi probate în mod real prin poze, aşa cum i s-a spus părţii vătămate, rezultă din „corespondenţa” telefonică purtată cu coinculpatul STOIAN IONEL – filele 158 verso-159: „Boul vrea probe, a plecat, dar nu dă nimic, cică are acasă, a venit să vorbească , sar nu-i e frică de nimic, spune calm ce fac?” ( mesaj trimis de la postul telefonic , folosit de către inculpata MLADEN ELENA CARMEN către nr. , folosit de către inculpatul STOIAN IONEL ( fila 215, dosar de urmărire penală); „Am  prevăzut. Ne-ai pus să distrugem . Tot se duce de râpă. Moşu n-are 3 mii.”, răspunsul acestuia către inculpată.

Relevantă este şi discuţia purtată de cei doi în data de 7 iunie 2012, orele 15,23 ( fila 158 dosar de urmărire penală):

Mladen Elena Carmen: „ Vrea pozele, altfel nu dă nimic. Se duce acasă şi dacă nu i se dau pozele , nu dă nimic (n.n. partea vătămată CM)(…)…

Stoian Ionel: „ De unde să luăm noi poze?”.

Dintr-o asemenea perspectivă se impune a fi înlăturate şi apărările celor doi inculpaţi potrivit cărora nu se cunosc, dat fiind că din conţinutul convorbirilor telefonice rezultă că aceştia nu numai că se cunoşteau, dar discutau foarte des, iar subiectul predilect era partea vătămată C M.

Împrejurarea că inculpatul STOIAN IONEL a negat că postul telefonic în discuţie- cel cu nr. – îi aparţine, nu este de natură să justifice altă concluzie, câtă vreme procesu-verbal inserat la fila 215 din dosarul de urmărire penală se constituie probă în sens contrar.

De altfel, aceeaşi parte vătămată l-a identificat pe inculpatul STOIAN IONEL după planşe foto ca fiind persoana care a acostat-o în data de  28.05.2012 în incinta Curţii de Apel Craiova,  care s-a recomandat sub numele de „BRATU” şi care i-a spus că, pe plan local, există persoane care intenţionează să-i facă rău şi care deţin fotografii compromiţătoare la adresa sa, ulterior spunându-i  că trebuie să ia legătura cu CARMEN” (n.n. inculpata MLADEN ELENA CARMEN)care îi va da detalii cu privire la conduita sa viitoare.

Nu în ultimul rând, la aserţiunea apărării vizând nelegalitatea obţinerii probei constând în audierea martorului asistent, Curtea constată, pe de-o parte, că aceasta nu este singura pe care se fundamentează acuzaţiile, şi, ca atare, se impune a fi coroborată cu celelalte probe administrate în cauză, iar, pe de altă parte, raportat la actuala fază procesuală, că inculpata are la dispoziţie prevederile art. 275-278 Cod proc. pen. prin care îşi poate valorifica nemulţumirile legate de efectuarea urmăririi penale.

Referitor la existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 148 Cod proc. pen., Curtea va reţine incidenţa dispoziţiilor cazului enumerat în litera f al textului de lege.

Astfel condiţia vizând existenţa în cauză a probelor din care să rezulte că lăsarea în libertate a inculpaţilor ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, se constată că şi aceasta este îndeplinită. Astfel, în lipsa unei definiţii legale a noţiunii de pericol pentru ordinea publică, în practică sunt avute în vedere mai multe aspecte care constituie totodată criterii complementare de care se tine cont la alegerea măsurii preventive, conform art. 136 alin. final C.p.p.), printre care  gradul de pericol social al faptei, dar şi circumstanţele personale ale inculpaţilor.

Dacă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul STOIAN IONEL, persoană fără vreo calitate specială,  pericolul pentru ordinea publică rezidă în specificul infracţiunii, în modalitatea şi împrejurările comiterii faptei şi urmarea produsă- atingerea adusă libertăţii psihice a persoanei-, pentru inculpata MLADEN ELENA CARMEN, existenţa condiţiei susmenţionate trebuie apreciată şi prin prisma, dacă nu, mai ales, prin prisma calităţii sale de magistrat.

Este adevărat că în cauză luate în mod singular elementele care caracterizează persoana inculpatei i-ar putea fi favorabile, în condiţiile în care s-ar reţine că este o persoana  titrată, fără antecedente penale, cu o carieră împlinită.

Însă toate aceste elemente nu pot avea un rol covârşitor în raport cu gradul mare de pericol social al faptei cu privire la care există indicii temeinice că a săvârşit-o şi cu necesitatea prezervării încrederii în autoritatea care trebuie să sancţioneze ea însăşi încălcări ale legii, nu să permită şi chiar să fie autorul unor astfel de „derapaje” de la legalitate, deziderat  care justifică măsuri de exemplaritate, ce în cazul de faţă se concretizează prin măsura arestării preventive.

Şi acesta pentru că, potrivit normelor ce reglementează Statutul magistraţilor, persoanelor care au dobândit această calitate le incumbă atitudini morale şi profesionale şi  care să nu le creeze la locul de muncă  o imagine nefavorabilă sau chiar jenantă, care să nu le pună sub semnul derizoriului autoritatea  de a pretinde conduite conforme legii şi de a sancţiona încălcarea acesteia.

Similar s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  –  Secţia penală,  decizia nr.459/31.05.2000, în Buletinul Jurisprudenţei, Editura Argessis, 2001): „Consecinţele pe care le pot avea fapte de felul celor comise de inculpată, ca şi credibilitatea de care trebuie să se bucure organele de poliţie şi cele judiciare, impune considerarea cu exigenţă a unor asemenea fapte”.

Dintr-o asemenea perspectivă, Curtea constată că şi cea de-a doua condiţie cerută de lege pentru incidenţa dispoziţiilor art. 148 lit. f Cod proc. pen. este îndeplinită în cauză, justificându-se luarea măsurii arestării preventive.

Curtea nu împărtăşeşte opinia apărării potrivit căreia nu se justifică luarea măsurii preventive în raport de împrejurarea că inculpata nu s-a folosit de calitatea sa de magistrat în săvârşirea faptei, dat fiind că dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 78/2000, nu impun o asemenea condiţie, ci doar ca fapta de santaj să fie săvârşită de către o persoană care, potrivit art. 1 lit. a din aceeaşi lege exercită o funcţie publică, în speţă, cea de judecător, care este   întrunită  în persoana inculpatei.

Cât priveşte pretinsa stare de sănătate precară a inculpatului STAN IONEL, aceasta nu poate justifica respingerea propunerii de arestare preventivă, dat fiind , pe de-o parte acesta nu este probată prin acte medicale de actualitate, ci din anul 2003, iar, pe de altă parte,  această împrejurare poate face ulterior obiectul unor cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 1391 Cod proc. pen.

În sfârşit, Curtea apreciază că măsura preventivă se impune a fi luată şi prin raportare la exigenţele art. 5 paragraful 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, câtă vreme se fondează pe motive pertinente şi suficiente a o justifica şi nu contravine dispoziţiilor art.1491 Cod proc. pen.

Referitor la solicitările ca faţă de inculpaţi să se ia una dintre măsurile preventive alternative de obligarea de a nu părăsi localitatea, respectiv ţara, raportat la exigenţele art. 1491 alin. 9 Cod proc. pen. şi la limitele sesizării de către procuror cu propunerea de arestare preventivă, Curtea apreciază că acestea nu pot face obiectul unei analize separate, diferite de cea a sesizării iniţiale, cu atât mai mult cu cât, legiuitorul a prevăzut în mod expres în alineatul 12 al art. 1491 Cod proc. pen. posibilitatea de a lua  din oficiu una din aceste măsuri, atunci când respinge propunerea de arestare preventivă.

Aşa fiind, urmează a admite propunerea Ministerului Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei

În baza art. 149/1 alin.9 teza I şi alin.10 Cod proc.pen  va dispune arestarea preventivă a inculpaţilor MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL pe o durată de 29 de zile, respectiv de la 14 iunie 2012 la 12 iulie 2012 inclusiv.

În baza art. 192 alin. 3 Cod proc.pen cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie. În baza art. 149/1 alin.9 teza I şi alin.10 Cod proc.pen dispune arestarea preventivă a inculpaţilor MLADEN ELENA CARMEN şi STOIAN IONEL pe o durată de 29 de zile, respectiv de la 14 iunie 2012 la 12 iulie 2012 inclusiv. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 24 de ore.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 iunie 2012.

PREŞEDINTE                                                                      GREFIER

Red/Dac. I.C. 15.06.2012

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii