Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Contencios administrativ, Energie, Opinii

Pana cand vom mai avea preturi reglementate la gaze naturale si energie electrica?

3 iulie 2012 | Bogdan MĂRCULEȚ, Bogdan MĂRCULEŢ

La data de 29 iunie 2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (în continuare „ANRE”) a publicat pe site-ul său calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gazele naturale şi pentru energia electrică livrată consumatorilor (în continuare „Calendarul”).

Conform Calendarului, în ceea ce priveşte preţurile reglementate la gaze naturale, se face diferenţa între eliminarea acestor preţuri pentru consumatorii non-casnici şi cei casnici, atât punctul de plecare, cât şi punctul de sosire fiind diferite în cele două cazuri.

Astfel, pentru consumatorii non-casnici, prima etapă a eliminării preţurilor reglementate este stabilită ca fiind data de 1 decembrie 2012, urmând să se realizeze în mai multe tranşe succesive până la 1 octombrie 2014. Pentru consumatorii casnici, prima creştere a preţurilor reglementate are loc în data de 1 iulie 2013, eliminarea totală a acestora fiind prevăzută pentru data de 1 octombrie 2018.

În ceea ce priveşte tarifele reglementate pe piaţa de energie electrică, eliminarea acestora se va realiza tot în etape succesive, diferenţiat pentru consumatorii casnici şi non-casnici. Astfel, pentru consmatorii non-casnici, procesul de eliminare începe la data de 1 septembrie 2012, urmând să fie definitivat la data de 1 ianuarie 2014, iar pentru consumatorii casnici, procesul se va desfăşura între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2017.

Ca o prima observaţie, se impune a se preciza faptul că, spre deosebire de proiectul de lege privind piaţa de energie electrică, publicat tot pe site-ul ANRE, care prevedea că furnizarea energiei electrice în condiţii reglementate se va realiza pentru clienţii non-casnici până la data de 31 decembrie 2013, iar pentru clienţii casnici, până la data de 31 decembrie 2015, Calendarul menţine preţurile reglementate pentru consumatorii casnici, cel puţin până la data de 31 decembrie 2017, deci cu doi ani mai mult decât era prevăzut iniţial.

Acest element nu face decât să releve tendinţa autorităţilor române de a prelungi aplicarea preţurilor reglementate pe o perioada cât mai îndepărtată şi de a amâna momentul unei liberalizări totale a pieţei.

Mai mult, conformitatea acestui Calendar cu principiile stabilite în dreptul comunitar este pusă în mod serios sub semnul îndoielii.

Trebuie reamintită, în acest context, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, conform căreia, dreptul european permite, în principiu, o intervenţie a statului membru asupra stabilirii preţului furnizării de gaze naturale către consumatorul final, însă, sub rezerva anumitor condiţii[1]. Aceste condiţii sunt, în mod sintetic prezentate mai jos:

  • Urmărirea unui interes economic general care constă în menţinerea la un nivel rezonabil a preţului furnizării de gaze naturale către consumatorul final, având în vedere acordul pe care statele membre trebuie să îl realizeze, ţinând cont de situaţia din sectorul gazelor naturale, între obiectivul de liberalizare şi cel al protecţiei necesare a consumatorilor;
  • Să nu se aducă atingere stabilirii libere a preţurilor decât în măsura necesară stabilirii unui astfel de obiectiv de interes economic general;
  • Intervenţia statului să fie clar definită, trasparentă, nediscriminatorie şi controlabilă şi să garanteze egalitatea accesului la consumatori pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale din Uniune.

Astfel, deosebit de relevantă este aprecierea Curţii din cauza Federutility, mai sus evocată, conform căreia intervenţia statului „trebuie să fie limitată în ceea ce priveşte durata la ceea ce este strict necesar pentru a atinge obiectivul pe care aceasta îl urmăreşte, între altele, pentru a nu determina persistenţa unei măsuri care, prin însăşi natura sa, constituie un obstacol în calea realizării unei pieţe interne a gazelor operaţionale”.

Prin urmare, din punct de vedere ratione temporis, intervenţia statului trebuie să fie limitată în timp, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, perioada de timp pentru care intervenţia se impune trebuie să corespundă obiectivului de interes general urmărit.

Or, deşi stabilirea unei date concrete prin Calendar este cu certitudine o evoluţie faţă de starea actuală a legislaţiei, prelungirea eliminării preţurilor reglementate până în 2018 pentru gaze naturale, respectiv 2017 pentru energia electrică, ar putea fi considerată excesivă, raportat la principiul proporţionalităţii.

În orice caz, este absolut necesar ca autorităţile administrative române să fie supuse „potrivit dreptului naţional aplicabil unei obligaţii de reexaminare periodică, la intervale apropiate, a necesităţii şi modalităţilor de intervenţie a acesteia în funcţie de evoluţia sectorului de gaze naturale”. Astfel, nu este suficient ca statul român să propună un calendar, ci trebuie ca acesta să fie reevaluat în mod constant.

Un alt aspect interesant de remarcat, de data aceasta sub aspectul ratione personae al măsurii, este că nu se realizează diferenţieri nici în categoria consumatorilor non-casnici, nici în cea a consumatorilor casnici, în ceea ce priveşte eliminarea preţurilor reglementate. Or, conform jurisprudenţei mai sus amintite, „în cadrul aprecierii proporţionalităţii măsurii naţionale în discuţie, ar trebui să se ţină cont, …, pe de altă parte, de diferenţele obiective dintre întreprinderile înseşi, în funcţie de dimensiunile acestora”.

Intervenţia statului român nu realizează, în acest moment diferenţieri, aplicând în mod uniform aceleaşi reguli pentru categoria relevantă de consumatori, casnici sau non-casnici.

Ca o concluzie a scurtelor considerente prezentate mai sus, este neîndoielnic faptul că, elaborarea unui calendar reprezintă un veritabil pas înainte în privinţa legislaţiei române în sectorul energiei, însă acest demers ar trebui integrat şi sincronizat cu principiile dreptului european.


[1] Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-265/08 din data de 20 aprilie 2010, disponibilă la http://curia.europa.eu/


Bogdan MĂRCULEŢ
NICULEASA Law Office

Niculeasa Law Office este un cabinet de avocatura de tip boutique specializat în drept fiscal şi în domeniile reglementate, oferind atat servicii de consultanţă, cât şi de reprezentare a clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale.

Citeşte mai mult:
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică