Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Constanta. Obligarea la inmatricularea autovehiculului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
19.07.2012 | Andrei PAP

Secţiuni: Jurisprudență Tribunale
JURIDICE - In Law We Trust

Dosar nr. 3627/118/2012

TRIBUNALUL CONSTANTA

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta civila Nr. 1706

Sedinta publica de la 11 Mai 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: ANDREA BIANCA STOIANOGLO

GREFIER: EVELINA DANCIU

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal avand ca obiect obligatia de a face formulata de reclamantul […] cu domiciliul procesual ales in Constanta, Oras Techirghiol, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI CONSTANTA / SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 86, jud. Constanta.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamant avocat in substituire Elena Soponaru, in baza delegatiei de substituire pe care o depune la dosar, lipsind parata.

Procedura de citare este legal indeplinita conform disp. art. 87 pct. 2 si urmatoarele Cod procedura civila.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care evidentiaza partile, obiectul litigiului, modalitatea de indeplinire a procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care;

Se constata ca la dosarul cauzei prin serviciul registratura reclamantul a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 4 lei conform chitantei nr. 4467848 din 22.03.2012, iar parata a depus intampinare.

Reprezentantul reclamantului depune delegatie de substituire.

Instanta incuviinteaza proba cu inscrisuri, cele depuse la dosarul cauzei, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicita admiterea cererii astfel cum a fost formulata, obligarea paratei la inmatricularea autovehiculului fara plata taxei de poluare si cheltuielile de judecata in masura in care sunt dovedite.

Instanta ramane in pronuntare asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL:

Asupra cererii de chemare in judecata de fata:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia  de contencios administrativ si fiscal sub nr. 3627/118/2012 reclamantul […] a chemat in judecata paratul INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CONSTANTA- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR CONSTANTA solicitand in contradictoriu cu acesta:

– anularea actului administrativ nr. 35931/15.02.2012 emis de parat;

– obligarea paratului la inmatricularea a autoturismului marca OPEL, tip J96, numar de identificare […], fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sustine reclamantul ca obligatia de a achita taxa respectiva este nelegala si contravine prevederilor art. 90 TCE cat si ale Tratatului de aderare a Romaniei la Comunitatea Europeana, fiind incalcat principiul nediscriminarii produselor importate fata de produsele interne.

Reclamantul invoca jurisprudenta CJCE si arata ca in cauza se impune aplicarea prioritara si directa a dispozitiilor art. 110 (ex. art. 90 paar.I) dar si a art. 28-31 din Tratat, aratand ca este unanim admis atat in literatura de specialitate cat si in practica judiciara interna si a CJCE ca art. 110 din Tratat produce efecte directe si, ca atare, creeaza drepturi individuale pe care jurisdictiile statelor membre ale Uniunii le pot proteja.

Cu privire la prevedrile Legii nr. 9/2012, arata ca pentru un autoturism produs in Romania si in alte state membre UE nu se percepe la o noua inmatriculare taxa pe poluare, daca a fost anterior inmatriculat tot in Romania dar se percepe aceasta taxa pe poluare la autoturismul produs in tara sau in alt stat membru, daca este inmatriculat pentru prima oara in Romania. Reglementata in acest mod, taxa pe poluare diminueaza sau este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru: cumparatorii sunt orientati din punct d vedere fiscal sa achizitioneze autovehicule second-hand deja inmatriculate in Romania.

In drept, invoca dispozitiile Constitutiei Romaniei, Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, normele comunitare ale Uniunii Europene prevazute in actele de aderare/Protocolul de aderare si ale Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, art. 1, 11 si 18 din legea nr. 554/2004.

Parata, legal citata, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand ca autovehiculul detinut de reclamanta nu se incadreaza in prevederile art. 8 din legea nr. 9/2012 sens in care, pentru inmatricularea autovehiculului se impune achitarea taxei pe poluare reglementate prin dispozitiile legii speciale.

S-a administrat  de catre reclamant proba cu inscrisurile : cerere de inmatriculare inregistrata la sediul paratului sub nr. 36157/27.03.2012 ; raspunsul paratului nr. 36157/29.03.2012 ; fisa de inmatriculare si cartea de identitate autoturism; factura fiscala; alte inscrisuri.

Din proba cu inscrisuri administrata , instanta retine urmatoarele:

Conform inscrisurilor depuse la dosarul cauzei reclamantul este proprietarul autovehiculului marca OPEL, tip J96, numar de identificare […] autovehicul ce a fost inmatriculat pe teritoriul Bulgariei.

Parata nu a procedat la inmatricularea in Romania a autovehiculului, fara plata taxei prevazuta de Legea nr. 9/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare , raspunzand ca aceasta este datorata si manifestandu-si, prin adresa nr. 36157/29.03.2012, refuzul de a proceda la inmatricularea acestui autovehicul fara plata taxei pe emisiile poluante.

Potrivit OUG nr 50/2008 cu modificarile si completarile ulterioare , exista obligatia platii taxei de poluare cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite  in Reglementarile privind omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003. Obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, fara ca textul sa faca distinctia nici intre autoturismele produse in Romania si cele in afara acesteia, nici intre autoturismele noi si cele second-hand. Deoarece OUG a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2008 (art 14 alin 1), rezulta ca taxa pe poluare este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie inmatriculate in tara.

Potrivit insa art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene : 1.Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.

2.In plus, nici un stat membru nu va aplica asupra produselor provenind  din alte state membre nici o forma de impozitare interna, de natura sa asigure protectia indirecta a altor produse.

Scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor. Acest articol se refera la impozitele si taxele interne care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne.

Analizand dispzitiile OUG nr. 50/2008 cu modificarile ulterioare, rezulta ca pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state membre UE nu se percepe la o noua inmatriculare taxa pe poluare, daca a fost anterior inmatriculat tot in Romania. Dar se percepe aceasta taxa de poluare la autoturismul produs in tara sau in alt stat membru UE, daca este inmatriculat pentru prima data in Romania.

Reglementata in acest mod, taxa pe poluare diminueaza sau este destinata sa diminueze  introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru: cumparatorii sunt orientati din punct de vedere fiscal sa achizitioneze autovehicule second-hand deja inmatriculate in Romania.

Conform jurisprudentei Curtii Europene de Justitie, notiunea de taxa cu efect echivalent consta in orice taxa pecuniara impusa unilateral asupra marfurilor in temeiul faptului ca trec frontiera, oricare ar fi denumirea si modul de aplicare al acesteia, iar un sistem de taxare care sa fie considerat compatibil cu art. 110 TFUE (fost art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene), trebuie sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor taxe mai mari decat produsele similare, nationale si sa nu produca in nici un caz efecte discriminatorii.

Textul art. 110 TFUE (fost art. 90 din Tratatul C.E) se refera la produsele provenind din alte state member si supuse unor impozite interne, de orice natura, superioare celor care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare, ori Statul Roman nu percepe taxa de poluare produselor nationale similare, respectiv pentru autovehiculele deja inmatriculate in Romania  (second-hand) cu ocazia vanzarilor ulterioare.

La data de 7 aprilie 2011, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat o hotarare preliminara in cauza Ioan Tatu c. Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor, Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu, Administratia Finantelor Publice Sibiu, Administratia Fondului pentru Mediu si Ministerul Mediului, afacerea C-402/09, ca urmare a cererii de pronuntare a unei hotarari preliminare formulate de Tribunalul Sibiu la 18 iunie 2009.

Interpretarea instantei europene priveste compatibilitatea cu art. 110 TFUE al taxei de poluare percepute in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 in forma sa initiala, aplicabila in perioada 1 iulie 2008 – 14 decembrie 2008. Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-402/09 Tatu contra Romaniei, a decis ca “articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor autovehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”.

La data de 07 iulie 2011, Curtea de Justitie a Uniunii Europene s-a pronuntat in cauza C-263/10, cauza Nisipeanu, asupra interpretarii art. 110 TFUE din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE) pornind de la mai multe intrebari adresate Curtii de Tribunalul Gorj sesizat cu o cerere de restituire a taxei pe poluare in care reclamantul a invocat ca taxa in cauza este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

Prin aceasta hotarare, Curtea a reluat considerentele expuse in hotararea in cauza C-402/09 Tatu, considerand ca modificarile succesive aduse O.U.G. nr. 50/2008 prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 si O.U.G. nr. 117/2009 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr-o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelorde ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala, conditii in care reglementarea mentionata are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre.

In opinia Curtii, competenta statelor membre de a stabili noi taxe nu este nelimitata, interdictia de a aplica impozite mai mari produselor provenind din alte state membre in raport cu taxele aplicate produselor naționale, prevazuta de art. 110 TFUE, trebuie sa se aplice de fiecare data cand taxa respectiva este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenite din alte state membre, favorizand productia nationala.

Curtea a apreciat ca toate versiunile de modificare a O.U.G. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre, similare cu cele puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie.

Curtea a reamintit ca obiectivul protectiei mediului ar putea fi realizat, fara favorizarea produselor nationale, prin stabilirea unei taxe anuale, aplicabila oricarui vehicul pus in circulatie in Romania.

Astfel, Curtea a decis ca art. 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca impunerea unei taxe fiscale (taxa de poluare) doar autovehiculelor inmatriculate pentru prima data in Romania dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008, desi nediscriminatorie, creeaza un efect protectionist pe piata, descurajand importul de masini de ocazie fara a descuraja in egala masura si cumpararea de masini de ocazie existente pe piata nationala anterior O.U.G. nr. 50/2008.

Decizia instantei europene confirma jurisprudenta Curtii creata prin pronuntarea hotararii in cauza C-402/09 Tatu, prin care a aratat ca art. 110 TFUE se opune  ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor autovehicule de ocazie avand aceeasi vechime si acceasi uzura de pe piata nationala”.

Taxa pe poluare instituita prin dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 pentru autoturismele de ocazie din achizitii intracomunitare este contrara dreptului comunitar, decizia Curtii fiind obligatorie pentru instanta din Romania ce a adresat intrebarea preliminara si in egala masura pentru toate instantele nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

Prin Legea nr. 9/2012 a fost abrogata O.U.G. nr. 50/2008 si inlaturata discriminarea constatata, prevazandu-se in art. 4 al Legii nr. 9/2012 :

(1) Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;

b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 8;

c) la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. ;

(2) obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

Prin O.U.G. nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege, s-a dispus insa suspendarea pana la data de 01.01.2013 aplicarea dispozitiilor art, 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate, ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,

Astfel incat la acest moment considerentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene din Cauza C-263/10, cauza Nisipeanu, sunt in continuare actuale , fiind mentinuta discriminarea intre vehiculele de ocazie cumparate din alte state membre, si vehiculele de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Dispozitiile din dreptul comunitar au prioritate fata de dreptul national, potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, care statueaza ca prevederile tratatelor constitutionale ale U.E. au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, iar alin. 4 al aceluiasi articol prevede ca intre alte institutii, autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din alin.  2, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la U.E., statul nostru asumandu-si obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii Europene dinainte de aderare.

Potrivit art. 11 alin 1 si 2 din Constitutia Romaniei , revizuita in anul 2003- „ Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.

Art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutia Romaniei statueaza: „Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare… Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2”.

Intrucat potrivit art. 8 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004 , se poate adresa instantei de contencios administrative si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim,

In aplicarea principiului prioritatii dreptului comunitar, instanta de judecata va admite cererea de chemare in judecata si va obliga paratul la inmatricularea autovehiculului in cauza fara plata taxei pentru emisiile poluante.

In temeiul disp. art. 274 C.pr.civ. instanta va dispune obligarea paratei la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in suma de 4,30 lei – taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul […] domiciliul procesual ales in  Constanta, Oras Techirghiol, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI CONSTANTA / SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 86, jud. Constanta.

Obliga parata la emiterea certificatului de inmatriculare pentru autoturismul marca OPEL, tip J96, numar de identificare […] , fara plata taxei privind emisiile poluante prevazuta de Legea nr. 9/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 4,3 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Definitiva. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 11.05.2012.

PRESEDINTE,

ANDREA BIANCA STOIANOGLO

GREFIER,

EVELINA DANCIU

Tehnored. SAB/4 ex.

07.06.2012

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti