Secţiuni » Arii de practică » Protective » Mediu
Mediu
CărţiProfesionişti

O noua metodologie pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale


19 iulie 2012 | Bogdan MĂRCULEȚ, Bogdan MĂRCULEŢ

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

În data de 6 iunie 2012 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Ordinul nr. 22 din 25 mai 2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (în continuare „Metodologia”). Noua Metodologie înlocuieşte Criteriile şi metodele pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia nr. 1078/2003 de fostul ANRGN.

Deşi multe din fostele reglementări, de natura tehnică, se regăsesc şi în actuala Metodologie, preluate mai mult sau mai puţin identic, aceasta aduce o serie de noutăţi. Aceasta scurtă analiză a noutăţilor aduse de Metodolgie nu realizează o trecere în revistă exhaustivă a acestora, ci are în vedere modificările pe care le considerăm principale şi care au relevanţă, în special, în plan juridic.

Această metodologie este cu atât mai importantă cu cât, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a publicat pe site-ul acesteia, în data de 29 iunie 2012, calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gazele naturale şi pentru energia electrică livrată consumatorilor. De asemenea, în urmă cu câteva zile a fost publicată în Monitorul Oficial noua lege a energiei electrice şi gazelor naturale.

Prin urmare, Metodologia are vocaţia de a se aplica încă o perioadă importantă de acum înainte.

1. Aspecte generale cu privire la preţuri şi tarife reglementate

În primul rând trebuie remarcat că preţurile şi tarifele în actuala Metodologie sunt stabilite pentru cantitati de gaze naturale măsurate în unităţi de energie, mai precis pentru o cantitate de gaze naturale cu un conţinut energetic echivalent cu 1 MWh. În acest fel se realizează coordonarea cu Ordinul nr. 62/2008 al ANRE privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

Preţurile şi tarifele se stabilesc în continuare diferenţiat pentru fiecare titular de licenţă. Ca element de noutate, pentru furnizarea şi distribuţia reglementată a gazelor naturale se prevede posibilitatea ca ANRE sa stabilească preţuri sau tarife diferenţiate pe unităţi administrativ-teritoriale mai restrânse (judeţ, localităţi) din aria de distribuţie deservită de acelaşi operator licenţiat.

În ceea ce priveşte preţul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, Metodologia prevede expres că aceasta acoperă toate costurile implicate de asigurarea cu gaze naturale a consumatorului final care nu îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de consumator eligibil şi alege astfel să încheie un contract de furnizare în regim reglementat.

În ceea ce priveşte tarifele reglementate de transport şi distribuţie, Metodologia clarifică faptul că acestea nu includ contravaloarea lucrărilor de execuţie a instalaţiilor de racordare la sistemul de transport care nu au fost incluse în Programul anual de dezvoltare al SNT sau a lucrărilor de execuţie a branşamentelor. Cu toate acestea, sunt luate în considerare costurile legate de menţinerea în stare de funcţionare şi în condiţii de siguranţă a instalaţilor de racordare, costuri care sunt permise şi recunoscute în veniturile reglementare ale operatorilor licenţiaţi de transport sau de distribuţie.

2. Definirea perioadelor de reglementare

Raportat la definirea perioadelor de reglementare, Metodologia introduce noţiunea de venit amânat, care reprezintă venitul nerealizat din cauza faptului că pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, pâna la aprobarea noului venit total, respectiv a venitului total unitar aferent activităţilor de înmagazinare subterană, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, tarifele reglementate în vigoare rămân nemodificate.

De asemenea, se consideră venit amânat şi valoarea rezultată ca diferenţă dintre costurile de achiziţie determinate pe baza sumei fixe unitare estimate de ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile aferente, destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată şi costurile cu achiziţia gazelor efectiv realizate şi recunoscute conform prezentei metodologii operatorului care realizează furnizarea reglementată în perioada ianuarie 2013 –iunie 2013.

Perioada şi modalitatea de recuperare a veniturilor amânate se stabilesc împreună cu fiecare titular de licenţă.

3. Definirea activităţilor reglementate

Metodologia aduce anumite elemente noi, importante în clarificarea activităţilor reglementate, cu importanţă deosebită în special în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al Metodologiei şi al clarificării semnificaţiei unor noţiuni.

Astfel, se precizează pentru fiecare activitate reglementată semnificaţia noţiunii de exploatare a capacităţilor de transport / de înmagazinare subterană / de tranzit / de distribuţie. Aceasta semnifică toate sarcinile ce revin operatorului licenţiat privind operarea şi întreţinerea sistemului respectiv şi pentru asigurarea funcţionării acestuia în condiţii de siguranţă.

De asemenea, utilizarea sistemelor de transport / de înmagazinare subterană / de tranzit / de distribuţie, în viziunea noii Metodologii, înglobează şi activităţile, şi operaţiunile desfăşurate de operatorul licenţiat pentru sau în legătură cu încheierea şi derularea contractelor pentru prestarea serviciilor respective , precum şi toate relaţiile cu clienţii derivate din prestarea acestor servicii. Consecinţa imediată a acestui fapt pentru operatorii licenţiaţi este aceea că sunt recunoscute în veniturile acestora cheluielile aferente.

4. Venitul reglementat

Un prim aspect important referitor la venitul reglementat este acela că acesta acoperă, spre deosebire de vechea metodologie, costurile pentru achiziţia gazelor naturale destinate revânzării.

Tot ca o noutate fată de reglementarea anterioară, în ceea ce priveşte venitul total în primul an al perioadei de reglementare, determinarea acestuia se face în mod diferit în cazul activităţii de transport şi înmagazinare subterană, faţă de activitatea de distribuţie şi cea de furnizare.

Metodologia clarifică, de asemenea, faptul că, în primul an al fiecărei perioade de reglementare, venitul reglementat total aferent activităţilor de transport şi înmagazinare subterană, este egal cu venitul de bază calculat pentru respectiva activitate. Pe de altă parte, venitul reglementat unitar, în cazul activităţilor de distribuţie şi furnizare, este egal cu venitul de bază calculat pentru respectiv activitate, împărţit la cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi distribuită, respectiv furnizată în primul an al perioadei de reglementare.

Deosebit de important de menţionat în această privinţă, conform Metodologiei, consumul tehnologic al operatorului sistemului nu este inclus în cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită sau furnizată.

Această clarificare este un pas important raportat la vechea metodologie unde se definea numai venitul de bază, nefiind reglementat în mod clar raportul dintre acesta şi venitul reglementat.

Important pentru operatorii care desfăşoară activităţi de transport, înmagazinare subterană sau distribuţie a gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, ANRE poate lua în considerare la stabilirea venitului de bază, investiţiile estimate a se realiza în fiecare an al perioadei de reglementare, pe baza planului de investiţii realizat de ANRE.

O altă modificare semnificativă este aceea că suma fixă unitară se va putea determina de ANRE şi la începutul fiecărui trimestru al perioadei de reglementare, nu doar la începutul fiecărui an, cum era prevăzut pâna acum. Conform Metodologiei, suma fixa unitară, astfel determinată, va putea fi recalculată de ANRE pe parcursul anului, în cazul în care preţurile gazelor naturale din import sau din producţia internă, respectiv ale tarifelor reglementate, induc o variaţie mai mare de +/- 5% a sumei fixe unitare.

O evoluţie semnificativă este adusă de noua Metodologie în ceea ce priveşte reglementarea ajustării veniturilor reglementare în perioada de reglementare, fiind prevăzute formule specifice de calcul atât pentru ajustarea acestuia, cât şi pentru determinarea venitului anual aferent fiecărui an al perioadei de reglementare, cu excepţia primului an.

5. Procedura de stabilire a venitului de bază, a venitului reglementat, de aprobare a preţurilor reglementate şi de stabilire a tarifelor reglementate

În ceea ce priveşte procedura de stabilire a venitului de bază, Metodologia detaliază care sunt fundamentările necesare pentru stabilirea acestuia şi care trebuie înaintate ANRE, mai precis care sunt datele şi informaţiile necesare pentru susţinerea elementelor de fundamentare sau care sunt evidenţele contabile necesare.

De asemenea, se instituie şi o nouă procedură de discuţie între operatori şi ANRE. Astfel, în situaţia în care, pe baza informaţiilor prezentate şi a analizelor efectuate, compartimentul de specialitate consideră necesară ajustarea elementelor de fundamentare, va înainta titularului de licenţă propunerile de ajustare, astfel încât să se ajungă la un punct de vedere comun asupra venitului de bază, a structurii de preţ sau a tarifelor. Dacă nu se ajunge la acest punct de vedere comun, compartimentul de specialitate are dreptul de a decide asupra elementelor menţionate.

Bogdan MĂRCULEŢ
NICULEASA Law Office

***

Niculeasa Law Office este un cabinet de avocatura de tip boutique specializat în drept fiscal şi în domeniile reglementate, oferind atat servicii de consultanţă, cât şi de reprezentare a clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii