Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Fiscalitate

Modificari fiscale recente

24 iulie 2012 | JURIDICE.ro, DELOITTE TAX

Principalele modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal:
1. Impozit pe profit
– Se introduce prevederea conform careia sunt incluse in categoria cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si cheltuielile inregistrate la scoaterea din gestiune a creantelor asupra clientilor, determinate de punerea in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii privind procedura insolventei.

– Se aduc clarificari cu privire la justificarea deductibilitatii integrale la calculul profitului impozabil a cheltuielilor aferente utilizarii vehiculelor rutiere. Contribuabilii trebuie sa demonstreze utilizarea vehiculelor in scopul activitatii economice pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foilor de parcurs care trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu categoria vehiculului, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs. Aceasta enumerare nu este exhaustiva.

– Se mentioneaza exemple specifice cu privire la cheltuielile atribuibile vehiculelor care sunt supuse deductibilitatii limitate de 50% la calculul profitului impozabil. Astfel, acestea includ cheltuielile aferente
derularii unui contract de leasing, impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, TVA nedeductibila, dobanzile, comisioanele, diferentele de curs valutar si altele.

– Referitor la ajustarile prudentiale de valoare inregistrate de institutiile de credit, se introduce prevederea conform careia este considerata deductibila la calculul rezultatului fiscal diferenta dintre valoarea filtrelor prudentiale calculate la data de 1 ianuarie 2012 pentru activele existente in sold la 31 decembrie 2011 si valoarea sumelor inregistrate in soldul contului „Rezultat reportat din provizioane specifice”. Totodata, se precizeaza ca sumele rezultate din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale si care au fost deduse la calculul rezultatului fiscal vor fi considerate elemente similare veniturilor impozabile in ordinea inversa inregistrarii lor.

– Referitor la provizioanele/ ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de institutiile de credit, se mentioneaza ca se va considera indeplinta conditia de includere a creantelor in venituri impozabile doar in cazul in care cesionarul inregistreaza ca venit diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului.

2. Impozit pe venit
Impozit pe venit
– Sunt aduse clarificari in ce priveste limitarea deductibilitatii la 50% cu cheltuielile realizate pentru vehiculele care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, in cazul veniturilor din activitati independente.

– Astfel, dreptul de deducere a cheltuielilor se limiteaza la 50%, iar pentru deducerea integrala a cheltuielilor la calculul venitului net anual este necesara justificarea utilizarii vehiculelor prin intocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda obligatoriu anumite informatii.

– In legatura cu veniturile din investitii, castigurile din transferurile titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate dupa data de 1 ianuarie 2013, se elimina obligatia de declarare si plata anticipata trimestriala. Castigul net/pierderea neta se va determina si declara anual, prin declaratia privind venitul realizat, pana la 25 mai inclusiv a anului urmator.

– In ceea ce priveste impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenţi, se aduc clarificari asupra obligatiilor pe care le au persoanele fizice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, precum si obligatiile pe care le au intermediarii si/ sau reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat de nerezident.

Contributii sociale
Venituri salariale, asimilate salariilor si pensii
– Pentru calcularea contributiilor sociale in cazul acordarii de salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, se prevede defalcarea sumelor respective pe lunile la care se refera acestea si aplicarea cotelor de contributii in vigoare in perioada respectiva.

– Se prevede ca persoanele fizice rezidente sau nerezidente, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii sau asimilate, de la angajatori din state terte, cu care Romania nu are incheiate acorduri sau conventii in domeniul asigurarilor sociale, sa depuna lunar “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (declaratia 112).

Venituri din activitati independente
– Se aduc clarificari in ceea ce priveste venitul declarat de contribuabilii care desfasoara anumite activitati independente, venit care constituie baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, in sensul ca acest venit reprezinta unul ales de catre fiecare contribuabil, dar cuprins obligatoriu intre plafoanele expres prevazute de lege. In plus, se detaliaza modul in care se face incadrarea persoanelor care obtin venituri din activitati independente in categoria persoanelor obligate la plata contributiei de asigurari sociale.

3. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
– Se introduce obligatia nerezidentilor, beneficiari ai veniturilor obtinute din Romania care au deschis conturi de custodie la agentii custode, de a depune originalul certificatului de rezidenta fiscala la acestia din urma. La cererea nerezidentului agentul custode este obligat sa transmita o copie legalizata a certificatului de rezidenta fiscala, insotita de traducerea sa autorizata in limba romana, fiecarei persoane care a efectuat plati catre nerezident.

4. TVA
– Specificatii privind limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA:
1. Sunt introduse detalii privind utilizarea ulterioara a vehiculelor, dupa cum urmeaza:
i. in cazul vehiculelor utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor taxabile
− se mentioneaza clar ca limitarea la 50% nu se aplica in acest caz, ci, in schimb, regulile generale de deducere a TVA ar trebui aplicate
− trebuie facuta dovada utilizarii exclusive a vehiculelor in scopul desfasurarii activitatilor taxabile prin intocmirea foii de parcurs

ii. in cazul vehiculelor utilizate atat pentru desfasurarea activitatilor taxabile, cat si pentru uzul personal (utilizare mixta)
− in acest caz, se aplica limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA, cu exceptia vehiculelor utilizate pentru scopuri specifice, cum ar fi: pentru servicii de urgenta, pentru inchiriere, utilizate de catre
agentii de vanzari, etc., pentru care utilizarea in scop personal este considerata neglijabila – pentru aceste exceptii, TVA se deduce integral
− se defineste totodata si sintagma „uz personal”.

2. Exemple de cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile sunt mentionate:
− cheltuieli de reparatii, de intretinere
− cheltuieli cu lubrifianti, cu piese de schimb,
− cheltuieli cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului.

3. Anterior acestor noi modificari, pentru deducerea integrala a TVA aferenta achizitiilor de vehicule destinate utilizarii exclusive pentru transportul angajatilor la si de la locul de desfasurare a activitatii
economice (inclusiv TVA aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii acestor vehicule), era necesar incheierea unui acord colectiv intre angajator si angajat. In prezent, aceasta conditie a fost
eliminata.

5. Accize
– S-a introdus obligatia unei noi raportarii in cazul operatorilor economici autorizati ca exportatori inregistrati cu privire la livrarile de produse accizabile;

– S-a modificat nivelul minim al capitalului social subscris si varsat constituit in cazul antrepozitelor fiscale de productie pentru anumite produse accizabile, in functie de cantitatea ce urmeaza a fi produsa.
De exemplu:
a. pentru vinuri – nivelul capitalului social subscris a fost redus de la 25.000 RON la 200 RON (pentru o cantitate produsa de maxim 5 000 hl pe an);
b. in cazul produselor energetice (cu exceptia GPL), nivelul minim al capitalului social subscris s-a redus de la 4.000.000 RON la 500.000 RON (pentru o productie de maxim 10.000 t pe an);

– S-au ajustat si nivelurile garantiei constituie in cazul antrepozitelor fiscale de productie. De exemplu, pentru productia de:
a. vinuri, nivelul garantiei s-a redus de la 5.000 euro la 2.500 euro pentru o cantitate produsa de pana la 5.000 hl pe an;
b. alcool etilic produs de catre micile distilerii, garantia nu mai este solicitata;
c. produse energetice (cu exceptia GPL), nivelul garantiei a fost redus de la 2.000.000 euro la 250.000 euro pentru o cantitate de 10.000 t pe an.

6. Impozite si taxe locale
– Se precizeaza faptul ca in cazul institutiilor de credit care aplica Standardele internationale de raportare financiara si care aleg ca metoda de evaluare a cladirilor modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a cladirilor acestora in scopul taxelor locale este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale, fara ca
rezultatele raportului de evaluare sa fie inregistrate in contabilitate.

– Se mentioneaza specific ca locatarul nu are obligatia de a comunica locatorului lucrarile de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, in cazul in care valoarea acestora nu depaseste 25% din valoarea cladirii. In cazul in care, in cursul unui an fiscal, locatarul realizeaza mai multe lucrari a caror valoare individuala este sub 25%, dar care cumulat depasesc 25% din valoarea cladirii, acesta are obligatia de a notifica locatorul in termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.

– Se clarifica faptul ca valoarea proiectului de constructie utilizata pentru calculul taxei datorate pentru eliberarea autorizatiei de constructie nu include TVA.

– Se aduc clarificari cu privire la modul de calcul al impozitului pe spectacole in sensul ca acesta se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare, fara a include TVA.

DELOITTE TAX

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership