Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Concurență RNSJ

Intreprinderile Mici si Mijlocii si ajutorul de stat

26 septembrie 2012 | Marcela COMȘA

La sfârşitul anului 2006 în vederea pregătirii legislaţiei naţionale pentru ca aceasta să fie conformă cu cea a Uniunii Europene la data aderării s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat[1]. Prin Legea nr. 137/2007[2] a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006.

Această ordonanţă de urgenţă are ca scop „reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora” conform art. 1.

Potrivit dispoziţiilor art. 17 „Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la acţiunile de monitorizare, în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităţi şi alţi furnizori de ajutor de stat.”

În art. 18 se prevede în mod expres că „furnizorii de ajutor de stat sunt obligaţi să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, să dispună măsuri şi să transmită Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.”

Beneficiarii de ajutor de stat au, de asemenea, obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Furnizorii de ajutor de stat emit decizii prin care dispun stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate atunci când se impun aceste măsuri, iar deciziile acestora au caracter de titlu executoriu.

În alin. (4) al art. 18 legiuitorul a stabilit că în vederea îndeplinirii obligaţiilor de stopare sau recuperare a ajutoarelor de stat „furnizorii vor emite norme metodologice proprii.”

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Legea e conformă cu dreptul european, am bifat obligaţia asumată şi cu privire la acest domeniu, dar unii furnizori de ajutor de stat au uitat să emită norme metodologice proprii.

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite Ordinul nr. 1532 în data de 13 august 2012[3]. Prin acesta se aprobă cinci ani Normele metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

Oare până acum nu s-au acordat ajutoare de stat la Întreprinderi Mici şi Mijlocii? Şi dacă s-au acordat toţi operatorii economici beneficiari au respectat în totalitate obligaţiile asumate în legătură cu acestea?

Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii vor dispune măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de stat aflate în derulare la operatorii economici beneficiari şi emit decizii prin care dispun recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

Conform art. 10 din Norme „Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat reglementate de prezentele norme metodologice se aplică tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat pentru care furnizorul este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în cazul în care se constată că aceştia nu respectă:
a) condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat;
b) condiţiile prevăzute în deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual;
c) criteriile prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat;
d) condiţiile prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, referitoare la ajutoarele de stat acordate operatorilor economici din zonele defavorizate şi libere.”

Probabil că vor urma controale, verificări, emiteri de decizii şi implicit vor fi litigii pe rolul instanţelor de contencios administrativ şi fiscal. Din acest motiv am atras atenţia asupra acestui act normativ recent.

În cazul în care ajutorul trebuie rambursat suma datorată constă în suma constatată ca acordată necuvenit la care se adaugă dobânda calculată începând cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004. Conform art. 29 „rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului de stat, iar dobânzile cumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor”, deci se calculează dobânda la dobândă.

Procedura de contestare a deciziei este similară celei prevăzute pentru oricare alt act administrativ fiscal.

În caz de neplată în termen de 30 zile de la data comunicării Deciziei de recuperare a ajutorului de stat, oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din cadrul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală documentaţia aferentă recuperării ajutorului de stat acordat ilegal.

Conform art. 43 „organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii:
– de la data primirii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentaţiei aferente recuperării ajutorului de stat, transmisă de către Agenţie, pentru titlurile de creanţă necontestate;
– de la data rămânerii definitive a acestora în sistemul căilor administrative de atac;
– de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, şi până la data stingerii integrale a sumelor prevăzute de aceasta.” Aceasta este o derogare de la modul de calcul al accesoriilor prevăzut de art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată.

Este reglementată şi situaţia beneficiarilor de ajutor de stat pentru care instanţa dispune deschiderea procedurii insolvenţei. În acest caz înscrierea la masa credală pentru creanţele constatate prin decizie se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Sper că adoptarea acestui ordin va conduce la eficientizarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de stat către Întreprinderile Mici şi Mijlocii, dar şi a procedurilor de recuperare a ajutoarelor de stat acordate ilegal. De asemenea, o economie sănătoasă impune stimularea operatorilor economici corecţi şi sancţionarea aspră a celor care nu-şi respectă obligaţiile asumate.


[1] Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1042 din 28 decembrie 2006;
[2] Legea nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 354 din 24 mai 2007;
[3] Ordinul nr. 1532 din 13 august 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat emis de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 660 din 19 septembrie 2012.


dr. Marcela COMŞA
judecător, Curtea de apel Braşov
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership