Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
CJUE Drept penal

CJUE. Predarea unei persoane in vederea executarii unui mandat european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea rejudecarii cauzei in statul membru care a emis mandatul. Concluziile AG

3 octombrie 2012 | Sorin-Ioan DUMITRAȘCU

Comunicat CJUE: Decizia-cadru privind mandatul european de arestare urmăreşte simplificarea şi accelerarea procedurilor de predare a persoanelor între statele membre. Acest nou regim elimină complexitatea şi riscurile de întârziere inerente procedurilor de extrădare prin stabilirea unui sistem de liberă circulaţie a deciziilor judiciare întemeiat pe recunoaşterea reciprocă.

În acest context, o dispoziţie din decizia-cadru interzice autorităţilor judiciare să refuze executarea mandatului de arestare emis în scopul executării unei pedepse, în ipoteza în care persoana interesată nu a fost prezentă personal la proces, atunci când, având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat pentru a o apăra și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv.

Or, potrivit jurisprudenţei Tribunal Constitucional (Curtea Constituţională, Spania), în cazul condamnărilor pentru infracţiuni grave pronunţate în lipsa acuzatului, predarea condamnatului trebuie să fie condiţionată de posibilitatea de revizuire a hotărârii în statul membru care a emis mandatul de arestare.

În octombrie 1996, Audiencia Nacional (Spania) a declarat admisibilă extrădarea în Italia a domnului Stefano Melloni pentru a fi judecat acolo pentru faptele enumerate în mandatele de arestare emise de Tribunale di Ferrara (Italia). După ce a beneficiat de o punere în libertate în schimbul unei cauţiuni de 5 000 000 ESP (aproape 30 000 de euro), pe care a achitat-o în ziua următoare, domnul Melloni a fugit, astfel încât nu a mai putut fi predat autorităţilor italiene.

În 1997, Tribunale di Ferrara a constatat neprezentarea domnului Melloni şi a decis ca notificările ulterioare să fie efectuate avocaţilor pe care acesta îi numise deja. Printr-o hotărâre a Tribunale di Ferrara din 2000, confirmată ulterior printr-o hotărâre a Corte d’Appello di Bologna (Curtea de Apel din Bologna, Italia) din 2003, domnul Melloni a fost condamnat în lipsă la o pedeapsă cu închisoarea de zece ani pentru bancrută frauduloasă. Printr-o hotărâre din 2004, Corte suprema de cassazione (Curtea supremă de casaţie, Italia) a respins recursul formulat de avocaţii acestuia.

Ca urmare a arestării acestuia de poliţia spaniolă, domnul Melloni s-a opus predării sale autorităţilor italiene, arătând că, în primul rând, în pofida faptului că în apel a desemnat un alt avocat şi i-a revocat pe cei doi anteriori, notificările au continuat să fie adresate acestora din urmă. În al doilea rând, acesta a afirmat că dreptul procedural italian nu prevede posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva condamnărilor pronunţate în lipsă, motiv pentru care mandatul european de arestare ar trebui, dacă este cazul, să fie supus condiţiei ca Italia să garanteze posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii.

În septembrie 2008, Audiencia Nacional a decis predarea domnului Melloni autorităţilor italiene în vederea executării pedepsei care i-a fost aplicată de Tribunale di Ferrara, apreciind că nu s-a dovedit faptul că avocaţii desemnaţi de domnul Melloni încetaseră să îl reprezinte. Instanţa spaniolă a considerat că dreptul acestuia la apărare fusese respectat, dat fiind că avusese cunoştinţă în prealabil de desfăşurarea procesului, că s-a aflat în mod voluntar în situaţia de contumacie şi că a desemnat doi avocaţi pentru reprezentarea şi apărarea sa, care interveniseră în această calitate în primă instanţă, în apel şi în recurs, epuizând astfel căile de atac.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Domnul Melloni a introdus o cale de atac împotriva acestei hotărâri la Tribunal Constitucional. Acesta din urmă întreabă Curtea de Justiţie dacă decizia-cadru interzice instanţelor spaniole să condiţioneze predarea domnului Melloni de posibilitatea revizuirii condamnării sale.

În concluziile prezentate astăzi, avocatul general Yves Bot propune Curţii să răspundă, în primul rând, că dispoziţia în cauză din decizia-cadru nu permite autorităţii judiciare de executare, în cazurile menţionate în dispoziţia respectivă, să supună executarea unui mandat european de arestare condiţiei ca persoana care face obiectul acestuia să poată beneficia de rejudecarea cauzei în statul membru care a emis mandatul.

Avocatul general consideră că această concluzie rezultă nu doar din modul de redactare al dispoziţiei menţionate, ci şi din obiectivele urmărite de legiuitorul Uniunii. În fața unor incertitudini care erau de natură să reducă eficacitatea mecanismului de recunoaștere reciprocă a deciziilor judiciare pronunțate în lipsă, legiuitorul Uniunii a decis să prevadă în mod exhaustiv cazurile în care executarea unui mandat european de arestare emis în scopul executării unei hotărâri pronunțate în lipsă trebuie să fie considerată că nu aduce atingere dreptului la apărare. Acest lucru este incompatibil cu menținerea posibilității ca autoritatea judiciară de executare să condiţioneze predarea unei persoane de revizuirea condamnării în scopul garantării dreptului acesteia la apărare, în împrejurări precum cele din speţă.

În al doilea rând, avocatul general consideră că această dispoziţie este compatibilă cu dreptul la un proces echitabil şi cu respectarea dreptului la apărare prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Astfel, acesta apreciază că dispoziţia menţionată stabileşte condițiile în care persoana interesată trebuie să fie considerată că a renunțat în mod voluntar și neechivoc să se prezinte la proces, astfel încât nu mai poate revendica beneficiul unei rejudecări a cauzei.

În ultimul rând, avocatul general se pronunţă cu privire la domeniul de aplicare al articolului 53 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care prevede că aceasta nu aduce atingere drepturilor omului recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, prin constituțiile statelor membre. Potrivit avocatului general, această dispoziţie nu poate fi invocată pentru a face să prevaleze dreptul constituţional național față de decizia-cadru şi a condiţiona astfel executarea unui mandat european de arestare de beneficiul unei rejudecări a cauzei în statul membru emitent. Această constatare rezultă din respectarea principiilor preeminenţei dreptului Uniunii, aplicării uniforme şi eficiente a dreptului Uniunii în cadrul statelor membre şi securităţii juridice.

În plus, avocatul general aminteşte că nivelul de protecție a drepturilor fundamentale nu trebuie să fie stabilit in abstracto, ci într-un mod adaptat cerințelor legate de obiectivele urmărite de Uniune. Acesta subliniază, pe de o parte, că pentru a îndeplini obiectivul privind construirea în cadrul Uniunii a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, legiuitorul Uniunii a urmărit să consolideze încrederea reciprocă între statele membre prin apropierea legislațiilor naţionale în materia drepturilor persoanelor în cadrul procedurilor penale pentru a facilita şi a accelera cooperarea judiciară. Pe de altă parte, legiuitorul Uniunii a dorit să protejeze drepturile fundamentale fără să compromită eficiența mecanismului privind mandatul european de arestare, evitând ca garanțiile procedurale să fie folosite în unicul scop de a se sustrage acţiunii justiției.

>> Concluziile Avocatului General

Sorin-Ioan DUMITRASCU
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership