Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul securităţii sociale
Dreptul securităţii sociale
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Dreptul securității sociale RNSJ

Acordarea de beneficii de asistenta sociala

18 octombrie 2012 | Marcela COMȘA

În data de 11 octombrie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 699 Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială.

Reamintesc că la momentul adoptării ei, ordonanţa a creat numeroase dezbateri publice şi controverse. Acum legea nu a prezentat acelaşi interes. Probabil şi pentru faptul că s-a apreciat că modificările şi completările nu sunt de substanţă.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 27 decembrie 2011[1] a modificat Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2011, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare. S-a arătat că Legea asistenţei sociale nr. 292/2011[2] a creat cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială, de asemenea criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului în vederea asigurării condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale. Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a impus şi el utilizarea aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor de ajutor social de orice tip.

Art. 14 din Legea nr. 292/2011 dispune că începând cu anul 2012 nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR) prin aplicarea unui indice social de inserţie. Un criteriu unic de raportare a ajutoarelor acordate este benefic.

Alin. 2 defineşte „indicatorul social de referinţă (ISR)” ca reprezentând „unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.” Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Alin. 4 dispune că „indicele social de inserţie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de referinţă şi se stabileşte în raport cu tipul de familie, precum şi cu scopul beneficiului de asistenţă socială.”

Se precizează că nivelul beneficiilor de asistenţă socială cumulate de o persoană singură sau, după caz, de o familie nu poate depăşi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referinţă. Coeficientul se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de tipul familiei şi al beneficiilor de asistenţă socială la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singură au dreptul. Cuantumul va depinde de situaţia economică, dar şi de voinţa politică. Nu acest aspect vreau să-l supun atenţiei, reglementarea e clară şi se impunea, ci modificările din legea recentă care înlătură parţial inechităţile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Prin acest act normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011, se instituia printre altele şi obligaţia beneficiarilor de a-şi achita obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate pentru menţinerea drepturilor prevăzute de legea specială precum şi o procedura de verificare a îndeplinirii acestei obligaţii. Sancţiunea neplăţii taxelor şi impozitelor către bugetul local era suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Prin modificările aduse prin Legea nr. 166/2012 se stabileşte posibilitatea analizării situaţiei concrete a beneficiarului de asistenţă socială. Astfel, în baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de actul normativ.

De asemenea, achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în termenul de cinci luni de la dispunerea suspendării atrage reluarea plăţii drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de ordonanţa de urgenţă nu este condiţionată de obligaţia de a-şi achita impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

O altă modificare este cea referitoare la indemnizaţia pentru creşterea copilului care se acordă în cuantum de 85% (în prevederea iniţială era 75%) din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, anterioare adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, stabilirii măsurii plasamentului ori a plasamentului în regim de urgenţă sau a instituirii tutelei, dar nu mai puţin de 1,2 ISR şi nu mai mult de 6,8 ISR.

Legea precizează şi modul de calcul al venitului în funcţie de care se acordă sau nu anumite tipuri de ajutor. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure „se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială <<Bani de liceu>>, cu modificările şi completările ulterioare.” Precizarea tuturor tipurilor de venit ce se iau în calcul elimină posibilitatea unor interpretări contradictorii.

Reglementarea în domeniul acordării de beneficii de asistenţă sociale este mereu în actualitate. În situaţia economică prezentă, creşte numărul cererilor potenţialilor beneficiari de astfel de ajutoare. De asemenea, trebuie remarcată tendinţa politicienilor de a face multe promisiuni în materie, mai ales în apropierea alegerilor.


[1] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 din 30 decembrie 2011;
[2] Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 – Legea asistenţei sociale a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 905 din 20 decembrie 2011.

dr. Marcela COMŞA
judecător, Curtea de apel Braşov
Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership