Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept maritim Drept penal RNSJ
 1 comentariu

Dreptul avocatului de a studia dosarul de urmarire penala in noul Cod de procedura penala

23 octombrie 2012 | Florin RADU

1Aprecieri introductive. Asa cum chiar initiatorul sau – Guvernul Romaniei – arata in “expunerea de motive”[1], noul Cod de procedura penala a tarii noastre[2] apare ca un moment deosebit de important in evolutia legislativa a statului si societatii. Avand rolul de a compensa deficientele, suficient de numeroase, ale actualei reglementari procesual-penale, acesta isi propune sa creeze un cadru legislativ modern, in concordanta cu sistemele juridice penale din tarile cu traditie in acest domeniu (Italia, Germania, Franta), asigurand o cat mai mare respectare a principiului previzibilitatii legii.

Fara a intra in amanunte, putem afirma ca, in buna masura, scopul initiatorului si al specialistilor ce au contribuit la elaborarea actului normativ a fost atins, fiind realizate in buna masura dezideratele indraznete, dar realiste, ale acestora. Ramane insa, bineinteles, ca trecerea timpului, modul in care se va reflecta in practica judiciara si impactul pe care il va avea in derularea proceselor penale (in special, al duratei lor) sa ne arate cu adevarat daca este asa ori nu.

Ca structura, noul Cod de procedura penala nu difera foarte mult de actuala reglementare, fiind impartit in cele doua parti clasice – generala si speciala – si avand numeoase institutii binecunoscute ale dreptului procesual penal: actiunile penala si civila, probele, masurile preventive, urmarirea penala, judecata in prima instanta, caile de atac, executarea hotararilor judecatoresti penale etc.

Totusi, regasim si multe institutii inedite pentru dreptul nostru procesual-penal, asa cum sunt, de exemplu, arestul la domiciliu sau judecatorul de camera preliminara.

Putem spune ca, pana si acest drept al avocatului – de a avea acces la dosarul de urmarire penala – este o noutate in dreptul romanesc, stiut fiind faptul ca, in conceptia actuala (gresita, din punctul nostru de vedere), faza de urmarire penala este considerata una secreta, inclusiv pentru parti si pentru avocatii lor.

2Cadru legal. Printre noutatile pe care noul Cod de procedura penala ni le aduce, regasim asadar si accesul avocatului la dosarul de urmarire penala, in timpul acestei faze a procesului penal – urmarirea penala. Aceasta este situata in Titlul III (“Participantii in procesul penal”), Capitolul VII (“Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea”), la art. 94[3].

3Aspecte din actuala reglementare si interpretare doctrinara si jurisprudentiala. Asa cum am aratat pe larg cu alta ocazie[4], in prezent, doctrina, dar mai ales practica procesual-penala recunoaste caracterul secret al urmaririi penale, inclusiv in ce ii priveste pe participantii la procesul penal, cat si pe aparatorii lor. In acest sens, este binecunoscut ca dosarul era accesibil doar dupa finalizarea urmaririi penale, respectiv, la prezentarea materialului de urmarire penala.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Interviuri JURIDICE.ro

Subliniam, cu aceeasi ocazie, ca acest lucru se intampla cu toate ca, in cauza privind societatea comerciala Forum Maritime, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (in continuare, C.E.D.O. ori Curtea) a stabilit ca s-a incalcat dreptul acesteia la un proces echitabil, prin aceea ca avocatul angajat in cauza nu a avut acces la actele dosarului de urmarire penala[5].

C.E.D.O. a apreciat ca, in speta, nici reclamanta, nici avocatul acesteia nu au avut acces la actele depuse de catre invinuiti sau intocmite de parchet, acte aflate in dosarul de urmarire penala. In aceste conditii, Curtea a considerat ca dreptul reclamantei de a-si prezenta cauza in fata procurorului a fost afectat de limitarea accesului acesteia la dosarul de urmarire penala.

Nu doar tara noastra, insa, a fost sanctionata pentru limitarea accesului la dosarul de urmarire penala. Astfel, in cauza Vermeulen vs. Belgia[6], Curtea a aratat ca a existat o imposibilitate, pentru reclamant, de a beneficia de o reala procedura contradictorie, aceasta insemnand oportunitatea pentru partile unui proces de a lua cunostinta de orice dovada sau observatie prezentate judecatorului de catre ”un functionar independent” (procuror) si de a le discuta cu celelalte parti.

In egala masura, in cauza Kuopila vs. Finlanda[7], Curtea a decis ca nerespectarea dreptului de acces la piesele dosarului conduce automat la incalcarea principiului egalitatii armelor. In concret, reclamanta a fost instiintata cu privire la actele dosarului doar la finalul urmaririi penale (conceptie identica cu cea din Romania), neavand posibilitatea, deci, sa aceseze dosarul si sa poata combate, analiza probele administrate de organele de urmarire penala.

Mai mult decat atat, Curtea precizeaza ca nu pot fi indeplinite cerintele unui proces echitabil in cazul in care un procuror sau un judecator este lasat sa decida arbitrar daca o declaratie sau un alt document important este considerat suficient de important pentru a fi comunicat partilor procedurii.

In mod similar, s-a decis intr-un alt caz, aratandu-se ca se incalca dreptul la un proces echitabil daca organele judiciare ii prezinta dosarul invinuitului doar cu putin timp inainte de inceperea judecatii[8]. Acordarea dreptului de acces la dosar dupa terminarea urmaririi penale nu poate acoperi sub nici o forma ingradirea acestui drept in timpul acesteia, cu atat mai mult cu cat, inainte de inceperea judecatii, reclamantul a fost nevoit sa studieze 17.000 de pagini ale dosarului de urmarire penala, in 20 de zile.

4Noua reglementare. Dreptul de a studia dosarul de urmarire penala apare ca fiind reglementat expres in Noul Cod de procedura penala, alaturi de alte drepturi pe care avocatul le va avea odata cu intrarea in vigoare a acestui important act normativ: dreptul de a asista la orice act de urmarire penala (cu anumite exceptii – a se vedea art. 92), de a formula cereri si plangeri, dreptul de a beneficia de timp pentru pregatirea apararii etc.

Art. 94 al. 1 arata cu claritate ca avocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal, acest drept neputand fi nici exercitat, dar nici restrans in mod abuziv. Continutul acestui drept se refera la posibilitatea avocatului de a citi, studia actele aflate la dosar, de a nota informatii si date din acel dosar, dar si de a obtine fotocopii de pe aceste acte.

Cu privire la modul practic in care se va face studiul dosarului de catre avocat, art. 94 al. 3 arata ca procurorul ori organul de cercetare penala (cu delegare de atributii din partea procurorului) va stabili data si durata consultarii dosarului, astfel incat avocatul sa aiba la dispozitie un timp rezonabil pentru aceasta importanta activitate.

Reglementarea este normala, intrucat consultarea dosarului de urmarire penala nu trebuie sa se transforme intr-un obstacol pentru buna desfasurare a urmarii penale, dar nici organul de urmarire penala nu trebuie sa aiba posibilitatea de a ingradi drepturile avocatului. Altfel spus, trebuie sa se realizeze in permanenta un echilibru intre drepturile avocatului si partea pe care o reprezinta, pe de o parte, si interesele urmaririi penale si ale organelor judiciare, pe de alta parte.

Mai mult decat atat, art. 94 al. 4 prevede dreptul procurorului de restrictiona accesul la dosar, pe o perioada de cel mult 15 zile, cu conditia sine qua non, ca urmarirea penala sa fie obstructionata daca avocatul ori suspectul/inculpatul ar avea dreptul la a studia dosarul in acele (maxim) 15 zile. Apreciem ca procurorul poate restrictiona de mai multe ori accesul la dosar, cu conditia ca durata cumulata a perioadelor de restrictie sa nu depaseasca 15 zile.

Apeland din nou, cu privire la acest ultimul aspect, la jurisprudenta instantei de la Strasbourg, ne oprim asupra cauzei Kamasinski[9], in care Curtea a precizat ca, uneori, in functie de circumstantele concrete ale cauzei si de garantiile compensatorii din legislatia nationala, organul de urmarire penala poate sa limiteze dreptul justitiabilului la dosar, dar cu conditia, sine qua non, de a il prezenta avocatului sau, care neaparat trebuie sa aiba acces la dosar in tot cursul procesului, precum si dreptul de a face fotocopii de pe actele dosarului, fotocopii pe care, desigur, sa le poata prezenta justitiabilului – clientul sau.

Reglementarea viitoare romana nu se pliaza perfect pe aceasta hotarare a Curtii, insa se aseaza, totusi, intre anumite limite rezonabile, impunand procurorului sa manifeste diligenta sporita cu privire la conditiile in care limiteaza accesul la dosar.

Prin exceptie de la dispozitiile art. 94 al. 4, al. 6 arata ca, sub nici o forma si pentru nici un motiv, dreptul avocatului de a studia declaratiile partii pe care o reprezinta nu poate fi restrictionat.

Textul analizat nu se refera deloc la posibilitatea procurorului de a restrictiona accesul la dosar doar cu privire la anumite acte din respectivul dosar. Apreciem ca raspunsul este afirmativ, insa doar pentru motive temeinice si fara a depasi acelasi termen, de 15 zile.

5Concluzii. Noua reglementare in materia regulilor ce vor guverna procesul penal aduc un plus de normalitate in ce priveste dreptul la aparare si la un proces echitabil, in componenta sa privind accesul la dosarul de urmarire penala, prin abandonarea, practic, a conceptiei secretului urmaririi penale si a transformarii acestuia doar intr-o exceptie de la regula accesului liber la dosarul de urmarire penala.

De altfel, faza de urmarire penala nu ar trebui nici in prezent sa fie considerata ”secreta”, ci doar ”nepublica”, in sensul ca, la efectuarea actelor de urmarire penala, nu pot asista persoane straine de cauza, asa cum se intampla in cazul judecatii, unde sedinta de judecata este publica. Ne exprimam, asadar, speranta ca, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala, problema accesului avocatului la dosar, in faza de urmarire penala va fi rezolvata, conform cu noile reglementari.


[1] Publicate pe site-ul Ministerului Justittei, www.just.ro.
[2] Adoptat prin legea nr. 135/2010, publicata in “Monitorul  Oficial”, partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010 si care, potrivit art. 603 din aceeasi lege, va intra in vigoare la o data care va fi stabilita in legea pentru punerea lui in aplicare.
[3] Art. 94 prevede:
(1) Avocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrans in mod abuziv.
(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informatii din dosar, precum si de a obtine fotocopii pe cheltuiala clientului..
(3) in cursul urmaririi penale, procurorul stabileste data si durata consultarii intr-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de urmarire penala..
(4) In cursul urmaririi penale, procurorul poate restrictiona motivat consultarea dosarului de catre suspect, inculpat sau avocat, pe o perioada de cel mult 15 zile, daca prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfasurari a urmaririi penale..
(5) In cursul urmaririi penale, avocatul are obligatia de a pastra confidentialitatea sau secretul datelor si actelor de care a luat cunostinta cu ocazia consultarii dosarului.
(6) In toate cazurile, avocatului nu ii poate fi restrictionat dreptul de a consulta declaratiile partii sau ale subiectului procesual principal pe care il asista ori il reprezinta.
(7) In vederea pregatirii apararii, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunostinta de intreg materialul dosarului de urmarire penala in procedurile desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati privind masurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participa”.
[4] A se vedea F. Radu, Aprecieri privind accesul de urmarire penala, in Revista de Note si Studii Juridice, publicata online, la www.juridice.ro.
[5] A se vedea CEDO, cauza Forum Maritime vs. Romania, nr. 63610/00 si 38692/05, publicata la www.echr.coe.int.
[6] A se vedea CEDO, cauza Vermeulen vs. Belgia, nr. 19075/91; in acelasi sens: Lobo Machado vs. Portugalia, nr. 15764/89; Bendenoun vs. Franta, nr. 12547/86, toate publicate la www.echr.coe.int.
[7] A se vedea CEDO, cauza Kuopila vs. Finlanda, nr. 27752/95, publicata la www.echr.coe.int..
[8] A se vedea CEDO, cauza Ocalan vs. Turcia, nr. 46221/99, publicata la www.echr.coe.int.
[9] A se vedea CEDO, cauza Kamasinski vs. Austria, nr. 9783/82, publicata la www.echr.coe.int.

Florin RADU
avocat, Baroul Hunedoara
Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale